Anda di halaman 1dari 25

SJK(C) TCHE MIN

BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

17.02.2014 - 21.02.2014 (minggu 1)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Aspek

Maklumat umum sekolah


1) Sesi perkenalan dengan komuniti sekolah
2) Pengurusan Buku Rekod

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) memperkenalkan diri kepada Guru Besar dan guru-guru di sekolah
2) Membuat persediaan mengajar dan pedagogi
3) memahami format RPT dan RPH

Aktiviti

1) Melaporkan diri kepada Guru Besar SJKC Tche Min, Pn. Teoh Ai
Theng.
2) Mengenali GPK Kurikulum, GPK HEM dan GPK Ko-kurikulum
serta guru-guru di sekolah.
3) Mendapat maklumat lanjut tentang mata pelajaran dan kelas yang
akan mengajar.
4) Membuat persediaan mengajar dan pedagogi mengajar
5) Memahami format RPT, RPH serta sukatan pelajaran.

Penilaian

Saya rasa amat gembira kerana saya diberi layanan yang amat
mesra daripada semua warga sekolah.

Refleksi

Sesi perkenalan dengan komuniti sekolah dibuat melalui mesyuaratgu


ru dan perhimpunan mingguan yang dijalankan di sekolah.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

19.02.2014 (minggu 1)

Masa

1400 - 1700

Bidang

Aspek

Ladap Sekolah
1) Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Demo MTV)

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mendapat maklumat dan cara penggunaan teknologi yang
disediakan di dalam kelas.
2) Penggunaan program-program yang disediakan dalam MTV di
dalam kelas.

Aktiviti

1) Ladap Demo MTV diadakan di kelas 3K.


2) Guru diberi taklimat tentang penggunaan ICT dan MTV di sekolah.
3) Guru diberi peluang ke depan untuk membuat demo tentang
tambahan gambar dan link dalam program.

Penilaian

Program berjalan dengan lancar.

Refleksi

Teknologi maklumat dan ICT amat penting dalam PdP. PdP boleh
ditambahbaik dengan penggunaan ICT.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

Masa

Bidang

Aspek

1) Budaya sekolah
2) Persekitaran sekolah

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mengetahui budaya sekolah
2) Mengenali persekitaran sekolah

Aktiviti

1) Berjumpa dengan Penolong Kanan Kurikulum iaitu Puan Teoh Lee


Keng. Beliau memberi sedikit taklimat kepada saya dan
menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang sekolah serta
budaya sekolah.

24.02.2014 - 28.02.2014 (minggu 2)


0700 - 1320
Maklumat umum sekolah

2) Beliau juga memperkenalkan persekitaran sekolah kepada saya.


3) Bertemu dengan Guru Besar sekolah iaitu Pn.Teoh Ai Theng.
Beliau telah memberi taklimat ringkas mengenai sejarah sekolah,
kecemerlangan yang telah dicapai oleh sekolah, budaya
organisasi, persekitaran sekolah dan sebagainya.
Beliau juga memberi motivasi, nasihat dan pelbagai maklumat pen
ting yang dapat membantu saya dalam melahirkan seorang guru
permulaan yang berkualiti dan mempunyai tahap amalan
profesionalisme keguruan, berpengetahuan dan berkemahiran
tinggi.
7

Penilaian

Pendedahan dengan pelbagai maklumat dapat membantu saya dalam


menyiapkan modul program oreintasi dan mentoring guru permulaan
dengan baik sekaligus dalam menjalankan tugas seharian dalam
profesion yang saya ceburi ini.

Refleksi

Segala maklumat yang diperolehi melalui perbincangan, penelitian


dan pembacaan, temubual dan lawatan dalam sekolah akan dapat
membantu saya mengenali dan menyesuaikan diri dengan budaya
organisasi dan persekitaran sekolah seterusnya dapat melicinkan
tugasan harian saya.

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

_______________________

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

3.03.2014 - 7.03.2014 (minggu 3)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Sekolah Rendah

Aspek

1) Penyediaan Folio

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Menyediakan Folio
2) Melengkapkan maklumat folio

Aktiviti

1) Menghadiri taklimat Program Pembangunan Guru Baharu


bersama dengan mentor, Pn. Hoo Chin Lan
2) Mendapatkan maklumat tentang program pembangunan guru
baharu dan CD daripada GPK Kurikulum.
3) Perjumpaaan dengan mentor dan berbincang tentang maklumat di
dalam folio.
4) Mengumpulkan maklumat yang diingin dan letak di dalam folio.

Penilaian

Program Pembangunan Guru Baharu bermula dengan sepanjang


tahun.

Refleksi

Dapat menyediakan maklumat folio dengan bantuan mentor. Melalui


Program ini, guru baharu dapat mengetahui dan memahami segala
pentadbiran dan mengurusan sekolah.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

3.03.2014 - 7.03.2014 (minggu 3)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Sekolah Rendah

Aspek

1) Organisasi Sekolah, PPD dan JPN

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mengenali maklumat lanjut tentang organisasi sekolah.
2) Mengenali maklumat lanjut tentang organisasi PPD.
3) Mengetahui budaya kerja dan takwim sekolah

Aktiviti

1) Mengakses internet untuk mendapat maklumat tentang organisasi


PPD & JPN.
2) Mendapat maklumat daripada GPK Kurikulum tentang organisasi
sekolah dan takwim sekolah.
3) Mengumpul maklumat dan takwim sekolah serta masukkan ke
dalam folio guru baharu.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Segala maklumat yang diperolehi dapat membantu saya mengenali


organisasi sekolah, PPD dan JPN dengan lebih mendalam supaya
dapat melicinkan tugasan harian saya.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

10.03.2014 - 14.03.2014 (minggu 4)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pentadbiran dan Pengurusan

Aspek

1) Pengurusan dan tugas-tugas jawatan kuasa sekolah polisi dan


peraturan sekolah.

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Memehami tugas-tugas jawatankuasa sekolah.
2) Mengetahui polisi dan peraturan sekolah

Aktiviti

1) Mendapat maklumat daripada GPK kurikulum tentang tugas-tugas


jawatankuasa sekolah.
2) Mendapatkan surat lantikan daripada GPK kurikulum, GPK kokurikulum dan GPK HEM.
3) Mendapatkan polisi dan peraturan sekolah daripada GPK kokurikulum.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Segala maklumat yang diperolehi dapat membantu saya mengetahui


maklumat tentang tugas-tugas dan peraturan sekolah.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

17.03.2014 - 21.03.2014 (minggu 5)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pentadbiran dan Pengurusan

Aspek

1) Pengurusan dan pengendalian aktiviti ko-kurikulum

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Dapat mengurus dan mengendalikan aktiviti ko-kurikulum
2) Dapat menjalankan aktiviti ko-kurikulum dengan lancar

Aktiviti

1) Menjadi guru penasihat bagi sukan olahraga dan pasukan


beruniform St. John.
2) Mendapatkan maklumat dan aktiviti bagi olahraga dan pasukan
beruniform.
3) Membincang aktiviti yang akan dijalankan dengan guru penasihat
dan GPK ko-kurikulum.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Mengurus dan mengendalikan sukan olahraga dan kelab olahraga


dalam tahun 2014.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

31.03.2014 - 4.04.2014 (minggu 6)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pekeliling/ Dasar/ Program/ Aktiviti KPM dan Perintah Am

Aspek

1) Pekeliling/ Dasar/ Program/ Aktiviti KPM dan Perintah Am

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) pendedahan tentang dasar/ program/ aktiviti KPM
2) memberi maklum balas tentang kefahaman dasar KPM
3) pendedahan tentang pekeliling KPM

Aktiviti

1) Membaca dan memahami pekeliling, dasar, program dan aktiviti


KPM.
2) Penerangan ringkas tentang dasar dan pekeliling KPM.
3) Taklimat pengurusan dan pentadbiran sekolah.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Pendedahan mengenai pekeliling yang merangkumi dasar/ program


dan aktiviti KPM dapat memberi pemahaman kepada saya akan hala
tuju dan matlamat KPM, dengan itu, saya dapat bersedia untuk
menjalankan tugas saya dengan baik untuk merealisasikannya.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

7.04.2014 - 11.04.2014 (minggu 7)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pentadbiran dan Pengurusan

Aspek

1) Pengurusan organisasi sekolah rendah

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mengurus organisasi sekolah rendah
2) Mengurus inventori dan stok sekolah rendah

Aktiviti

1) Mengadakan mesyuarat bersama dengan Guru Besar, GPK=GPK


dan guru-guru sekolah.
2) Membantu GPK HEM untuk mengurus hal-hal ehwal murid
3) Membantu GPK HEM untuk mengatur fail-fail hal ehwal murid
dengan terancang.

Penilaian

Program berjalan dengan lancar.

Refleksi

Dapt menguruskan organisasi, pejabat dan inventori dengan


sempurna.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

14.04.2014 - 18.04.2014 (minggu 8)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pentadbiran dan Pengurusan

Aspek

1) Pengurusan dan prosedur kewangan sekolah

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) pendedahan mengenai pengurusan kewangan sekolah.
2) pendedahan mengenai tugas guru dalam kewangan sekolah.
3) pendedahan mengenai sumber-sumber kewangan
sekolah.

Aktiviti

1) Taklimat kewangan sekolah.


Wang masuk dan wang keluar
Wang SUWA (Wang Sumbangan Orang Ramai)
2) Taklimat tanggungjawab guru dalam kewangan sekolah.
3) Penerangan mengenai borang pengeluaran kewangan.
4) Penerangan mengenai prosedur meminta kewangan sekolah
daripada pejabat untuk melakukan sebarang aktiviti sekolah.
5) Taklimat perancangan kewangan bagi perbelanjaan program yang
dibuat.
6) Taklimat mengenai surat kuasa mengutip wang awam.
Yuran sekolah
Sumbangan dan sebagainya.
7) Taklimat pengurusan penerimaan wang daripada murid.
8) Taklimat audit kewangan sekolah

Penilaian

Melalui hasil perbincangan secara lisan dan maklumbalas daripada


saya serta sesi soal jawab bersama
Ketua Pembantu Tadbir dapatmenerangkan lagi pengurusan dan
prosedur kewangan sekolah dengan lebih terperinci.Saya mencatat
setiap butiran sebagai pengetahuan dan maklumat penting sebagai
seorang guru baru yang mengetahui selok belok tentang pengurusan
kewangan sekolah.

Refleksi

Taklimat yang diberi oleh Ketua Pembantu Tadbir memberi pendedah


an dan penjelasan kepada saya mengenai kewanganyang boleh
digunakan guru-guru bagi kemudahan murid-muridserta terma dan
syarat dalam pengurusannya.

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

_______________________

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

21.04.2014 - 25.04.2014 (minggu 9)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pentadbiran dan Pengurusan

Aspek

1) Maklumat tentang SMM dan KWAM

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mendapat maklumat tentang SMM
2) Mendapat maklumat tentang KWAM

Aktiviti

1) Mengumpul maklumat tentang SMM dari guru SMM Cikgu Lim Tzi
Ying.
2) Mengemaskini maklumat murid.
3) Mengumpul maklumat tentang KWAM daripada Cikgu Ng Ai Boon.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Semua maklumat dapat diperolehi daripada guru berkenaan. Guru


berkenaan juga memberi tunjuk ajar terhadap menggunaan sistem
berkenaan.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

28.04.2014 - 2.05.2014 (minggu 10)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Aspek

1) Pengurusan dokumen murid dan kerja rumah

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) pendedahan mengenai pengurusan dokumen murid.
2) pendedahan mengenai pengurusan kerja rumah.

Aktiviti

1) Taklimat pengurusan dokumen murid.


Rancangan makanan tambahan (RMT)
Skim pinjaman buku teks (SPBT)
Sistem maklumat murid (SMM)
Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP)
2) Taklimat pengurusan kerja rumah
Rekod penyemakan buku latihan/ kerja murid

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Melalui hasil perbincangan secara lisan dan maklumbalas daripada


saya serta sesi soal jawab bersama Guru Penolong Kanan Hal Ehwal
Murid, Puan Foo Chui Fong, saya dapatmenerangkan lagi
pengurusan dokumen murid dan kerja rumah dengan lebih
terperinci.Saya mencatat setiap butiran sebagai pengetahuan dan
maklumat penting sebagai seorang guru baru yang mengetahui selok
belok tentang pengurusan dokumen murid dan kerja rumah.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

5.05.2014 - 9.05.2014 (minggu 11)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pengurusan Pelajar

Aspek

1) Pendaftaran dan pertukaran murid


2) Disiplin murid

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) pendedahan mengenai pendaftaran dan pertukaran murid
2) pendedahan mengenai pengurusan disiplin murid

Aktiviti

1) Taklimat pendaftaran dan pertukaran murid


Prosedur pertukaran murid warganegara dan dukumendokumen yang diperlukan
Prosedur pertukaran murid bukan warganegara dan dukumendokumen yang diperlukan
2) Taklimat pengurusan disiplin murid
Sistem salah laku disiplin murid (SSDM)

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Taklimat yang diberi oleh Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,
Puan Goh Soo Yong telah memberi pendedahan dan penjelasan
kepada saya mengenai pengurusan pendaftaran dan pertukaran
murid dan pengurusan disiplin murid yang telah menambahkan
pemahaman dan pengetahuan saya tentang bidang tugas sebagai
seorang guru.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

12.05.2014 - 16.05.2014 (minggu 12)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Sekolah rendah

Aspek

1) Refleksi mingguan

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Membuat refleksi mingguan tentang pengajaran dan pembelajaran

Aktiviti

1) Mendapat maklumat dan pengetahuan tentang cara menulis


refleksi mingguan.
2) Mendapat format menuli refleksi mingguan
3) Bersedia membuat refleksi mingguan tentang PdP yang
dijalankan.

Penilaian

Guru bersedia membuat refleksi mingguan

Refleksi

Format dan cara menulis refleksi telah didapati.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

19.05.2014 - 23.05.2014 (minggu 13)

Masa

0700 - 1320

Bidang

VLE Frog

Aspek

1) Pengurusan VLE Frog

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mendapat maklumat dan cara penggunaan VLE frog dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
2) Penyediaan site dan latihan dalam VLE frog

Aktiviti

1) LADAP diadakan untuk guru baharu supaya dapat menggunakan


VLE Frog dengan berkesan dalam PdP.
2) Guru diberi taklimat tentang cara penggunaan dan cara membina
site dalam sistem berkenaan
3) Guru menyediakan site dan latihan tambahan atau bahan
ulangkaji kepada murid-murid melalui sistem tersebut.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

VLE Frog merupakan satu saluran berkomunikasi antara murid,


penjaga dan guru. Program ini juga merupakan salah satu
pembelajaran maya yang amat digalakkan dan ingin diperluaskan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2012-2025.
Jika semua pihak yang terlibat boleh menggunakan sistem ini dengan
berkesan, ia boleh membantu dalam PdP.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

16.06.2014 - 20.06.2014 (minggu 14)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Bimbingan dan Kaunseling

Aspek

1) Maklumat tentang Bimbingan dan Kaunseling

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mendapat maklumat tentang unit Bimbingan dan Kaunseling
(UBK) sekolah.
2) Mengumpul maklumat tentang murid-murid kepada guru B&K.

Aktiviti

1) Pertemuan dengan Guru B&K, Cikgu Tung untuk mendapat


maklumat tentang B&K.
2) Mengumpul maklumat murid-murid kepada guru B&K.
3) Mendapatkan prosedur untuk membimbing murid-murid.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Program ini dijalankan dengan lancar. Guru B&K telah memberi


banyak bantuan kepada guru baharu tentang teknik mengajar dan
membimbing murid.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

16.06.2014 - 20.06.2014 (minggu 14)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Bimbingan dan Kaunseling

Aspek

2) Maklumat tentang Bimbingan dan Kaunseling

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


3) Mendapat maklumat tentang unit Bimbingan dan Kaunseling
(UBK) sekolah.
4) Mengumpul maklumat tentang murid-murid kepada guru B&K.

Aktiviti

4) Pertemuan dengan Guru B&K, Cikgu Tung untuk mendapat


maklumat tentang B&K.
5) Mengumpul maklumat murid-murid kepada guru B&K.
6) Mendapatkan prosedur untuk membimbing murid-murid.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Program ini dijalankan dengan lancar. Guru B&K telah memberi


banyak bantuan kepada guru baharu tentang teknik mengajar dan
membimbing murid.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

23.06.2014 - 27.06.2014 (minggu 15)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Folio Program Pembangunan Guru Baharu

Aspek

1) Pendokumentasian

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Melengkapkan folio orientasi

Aktiviti

1) Membuat semakan ke atas kelengkapan folio orientasi.


2) Mengucapkan terima kasih kapada bimbingan dan bantuan mentor
selama ini
3) Mendapat nasihat daripada mentor.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar atas bimbingan mentor.

Refleksi

Portfolio orientasi dilengkapkan dengan maklumat yang telah


dikumpul.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

30.06.2014 - 4.07.2014 (minggu 16)

Masa

0700 - 1320

Bidang

PIBG

Aspek

1) Pengurusan aktiviti PIBG dan komuniti

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mengenali organisasi dan pengurusan PIBG dengan lebih teliti.
2) Mendapat pengetahuan tentang pengurusan aktiviti PIBG dan
komuniti.

Aktiviti

1) Mendapat pengetahuan tentang PIBG di sekolah.


2) Bertanya tentang pengurusan aktiviti PIBG dan komuniti dengan
ahli jawatankuasa PIBG sekolah.
3) Menerapkan hubungan komuniti dalam aktiviti kurikulum & kokurikulum daripada GPK kurikulum.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

PIBG merupakan komuniti yang penting dalam sesebuah sekolah.


Guru bersedia untuk menghadiri mesyuarat yang akan diadakan pada
masa yang akan datang.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

7.07.2014 - 11.07.2014 (minggu 17)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pengurusan Pelajar

Aspek

1) Pengurusan Teknologi , Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Pendedahan mengenai pengurusan Teknologi, Maklumat dan
Komunikasi (TMK)

Aktiviti

1) Taklimat pengurusan Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK)


Pendedahan Eco-smart
Penggunaan perisian-perisian Eco-smart
Penggunaan internet untuk mencari bahan-bahan pengajaran
dan pembelajaran
Penggunaan internet untuk pengisian evidens murid-murid.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Taklimat yang diberi oleh Guru Data, Puan Ong Chen Neetelah
memberi pendedahan dan penjelasan kepada saya mengenai
pengurusan Teknologi , Maklumat dan Komunikasi (TMK)
yangdapat melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran saya dan
pengurusan kerja-kerja sekolah.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

14.07.2014 - 18.07.2014 (minggu 18)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM )

Aspek

1) Pembentangan dan perbincangan tentang PPPM

Objektif

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Mendedah kepada 11 anjakan dalam PPPM
2) Memahami peranan guru dalam menjayakan PPPM 2012-2025

Aktiviti

1) Membahagikan guru kepada 11 kumpulan


2) Setiap kumpulan membentang 1 anjakan PPPM
3) Melakukan perbincangan terhadap kandungan anjakan yang
mungkin mengelirukan.

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Saya berasa pembentangan tentang 11 anjakan PPPM ini amat


berkesan. Dalam proses pembentangan, saya mendapati semua guru
mengambil perhatian dan terlibat dalam perbincangan PPPM. Melalui
program ini, pemahaman guru tentang PPPM (2012-2025 ) menjadi
lebih mendalam. Selain itu, guru-guru lebih jelas tentang peranan kita
dalam menjayakan PPPM pada masa akan datang.

_______________________

_______________________

(LU HWEI JENG)

(HOO CHIN LAN)

Tandatangan guru

Tandatangan mentor

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

LAPORAN ORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Bil

Perkara

Keterangan

Tarikh

21.07.2014 - 25.07.2014 (minggu 19)

Masa

0700 - 1320

Bidang

Pengurusan Pelajar

Aspek

1) Kemudahan perkhidmatan

Objektif

Aktiviti

Penilaian

Program dijalankan dengan lancar.

Refleksi

Pendedahan mengenai kemudahan perkhidmatan yang disediakan di


sekolah dibuat melalui perbincangan, penelitian dan pembacaan,
temubual dan lawatan dalam sekolah dapat membantu saya
mengenali dan menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah
seterusnya dapat melicinkan tugasan harian saya.

Pada akhir sesi orientasi, saya dapat:


1) Pendedahan mengenai kemudahan perkhidmatan yang
disediakan di sekolah.
1) Taklimat mengenai kemudahan-kemudahan sekolah
Perpustakaan
Bilik bahan bantu mengajar
Bilik stor sukan, pendidikan, jasmani dan kesihatan
Bilik pemulihan
Bilik kaunseling
Kantin
Makmal Sains
Bilik B&K

_______________________
(LU HWEI JENG)

_______________________
(HOO CHIN LAN)

SJK(C) TCHE MIN


BAHARU

Tandatangan guru

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU

Tandatangan mentor