Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas

: 6 Cemerlang

Tarikh

: 25 November 2013

Masa

: 8.30-9.30 pagi

Bil pelajar

: 5 orang

Tunjang Utama

: Tunjang Sains dan Teknologi

Fokus

: ST 7.0 Konsep Nombor

Standard Kandungan

: ST 7.3 Memahami nombor 10-20.

Standard Pembelajaran

: ST 7.3.3 Menulis 10-20.

Kesepaduan Tunjang

: BI 1.4.4 Listen to and perform actions based on


instructions in activities and games

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Murid dapat mengenal nombor 10-20 yang diajar oleh
guru dengan baik.
2. Murid dapat menulis nombor 10-20 secara berurutan
dengan bimbingan guru.
3. Murid dapat menyusun nombor 10-20 mengikut arahan
guru ketika aktiviti permainan menyusun puzzle nombor
dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid telah mengenal nombor 1-10.

Kemahiran Berfikir

: Menaaakul dan menjana idea.

Penerapan Nilai

: 1. Patuh pada arahan, rajin, yakin diri.

Bahan Bantu Mengajar

: Kad nombor, puzzle nombor, papan putih, pelekat,


marker, lembaran kerja.

Fokus MI

: kecerdasan verbal- linguistik, kecerdasan logik


matematik,

Langkah /
Masa
Set induksi
(3 minit)

Isi Kandungan
Perbualan antara
guru dan murid.

Langkah 1
(5 minit)

Menyebut dan
mengenal
nombor 10-20.

Langkah 2
(15 minit)

Menulis nombor
10-20.

Aktiviti
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru bertanya kepada murid
mengenai bilangan objek yang
terdapat di dalam kotak pensel
mereka.
Contohnya : Jumlah pensel, pen,
pemadam dan pembaris.
3. Murid mengira jumlah alat tulis
yang terdapat di dalam kotak
pensel mereka.

Catatan
MI : Kemahiran verballinguistik, logikalmatematik.
Contoh soalan :
- Beri salam dan
selamat pagi.
- Dah makan ?
- Sebelum ini dah
belajar nombor 110,masih ingat lagi
nombor 1-10 ?

1. Guru menunjukkan kad nombor 10


dan meminta murid menyebut
BBM : Kad nombor
angka 10 bersama-sama guru.
KB : Menjana idea
2. Guru kemudian menunjukkan kad
nombor seterusnya dan mengulang
sebut angka 11-20.
3. Guru menyebut nombor secara
rawak dan meminta murid tunjuk
kad nombor tersebut.
4. Murid tunjuk kad nombor
mengikut angka yang disebut
secara rawak oleh guru.
BBM : Lembaran kerja,
1. Guru memberikan lembaran kerja papan putih, marker.
kepada setiap murid.
Nilai : Rajin
2. Guru menampalkan kad nombor
10-20 satu persatu pada papan
putih.
3. Guru menunjukkan cara menulis
nombor 10-20 dengan cara yang
betul.
4. Guru membimbing murid menulis
nombor 10-20 dengan cara yang
betul pada lembaran kerja.

Langkah 3
( 5 minit)

Menyusun
puzzle nombor
dengan betul.

Penutup
( 2 minit)

Mesil kerja
mempamerkan
hasil kerja dan
aktiviti
pengukuhan.

1. Guru meminta murid menyusun


puzzle nombor di papan putih
mengikut nombor yang disebut
oleh guru.
Contoh : Cuba cari nombor 14 dan
susun nombor itu di papan putih.
2. Murid melekatkan puzzle nombor
yang betul dengan bimbingan
guru.

1. Guru meminta murid


mempamerkan hasil kerja mereka
rmenulis setiap 10-20.
2. Guru meminta semua menyebut
dan membilang setiap nombor 1020 yang telah ditulus.
3. Murid sama-sama menyebut dan
membilang nombor 10-20 dengan
gembira.

BBM: Puzzle nombor,


putih, pelekat.
KB : Menjana idea,
menaakul.
MI : Linguistik
Nilai : Rajin, patuh,yakin
diri.

MI : Linguistik, logikmatematik.
KB : Menaakul.
Nilai : Patuh, yakin diri.

Refleksi Guru:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai