Anda di halaman 1dari 3

TAJUK : Lembah Bujang sebagai tempat bersejarah dan destinasi pelancongan pada 1800

sehingga 2000.

PENGENALAN
Lembah Bujang merupakan antara tempat bersejarah yang terdapat di Kedah, Malaysia.
Lembah Bujang merangkumi kawasan seluas 224 km persegi dengan pembatasan Bukit Choras
di bahagian Utara, Sungai Muda di bahagian Selatan, Selat Melaka di bahagian Timur dan
Lebuhraya Utara - Selatan di bahagian Barat. Tempat ini merupakan satu-satunya bukti
kewujudan perdagangan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha dari ke-3 hingga abad ke-12 di
Asia Tenggara. Perkara ini telah menjadi faktor utama penarikan ahli-ahli arkeologi untuk
mengkaji tempat ini. Pengkajian yang telah dilakukan oleh para ahli arkeologi telah
menyumbangan kepada perkembangan Lembah Bujang sebagai tempat bersejarah.

PEMASALAHAN KAJIAN
Lembah Bujang merupakan merupakan tempat bersejarah yang paling terlama di Malaysia.
Tempat ini telah mengalami beberapa perkembangan sebagai tempat bersejarah dari tahun 1800
hingga tahun 2000. Perkembangan Lembah Bujang ini memainkan peranan yang penting dan
memberi sumbanngan kepada negeri Kedah. Oleh itu, satu kajian dijalankan mengenai Lembah
Bujang untuk mengenal pasti perkara-perkara berikut :
1. Mengenal pasti asal-usul Lembah Bujang.
2. Mengenal pasti perkembangan Lembah Bujang sebagai tempat bersejarah dari tahun
1800 hingga tahun 2000.
3. Mengenal pasti peranan dan Sumbangan Lembah Bujang terhadap negeri Kedah dari
tahun 1800 hingga tahun 2000.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tentang perkara-perkara tersebut :
1. Menjelaskan asal-usul Lembah Bujang di Kedah.
2. Menjelaskan perkembangan Lembah Bujang sebagai tempat bersejarah dari tahun 1800
hingga tahun 2000.
3. Menjelaskan peranan dan sumbangan Lembah Bujang terhadap negeri Kedah dari tahun
1800 hingga tahun 2000.

SOALAN KAJIAN
Kajian ini telah dijalankan untuk menjawab beberapa soalan mengenai Lembah Bujang sejak
tahun 1800 sehingga tahun 2000.
1. Bagaimanakah sejarah asal-usul Lembah Bujang, Kedah?
2. Apakah perkembangan Lembah Bujang mengalami sebagai tempat bersejarah dari tahun
1800 hingga tahun 2000?
3. Apakah peranan dan sumbangan Lembah Bujang di Kedah dari tahun 1800 hingga tahun
2000?

SKOP KAJIAN
1. Sejarah asal-usul Lembah Bujang.
2. Perkembangan yang dialami oleh Lembah Bujang sebagai tempat yang bersejarah.
3. Peranan dan sumbangan Lembah Bujang di Kedah dari tahun 1800 hingga tahun 2000.

SOROTAN KAJIAN
Terdapat banyak penyelidikan dan kajian yang telah dijalankan mengenai asal-usul Lembah
Bujang oleh pakar arkeologi dan beberapa buku tentang tempat ini telah diterbitkan seperti,
Bujang Valley karya V.Nadarajan dan Jurnal Lembah Bujang karya Muhammad Samsul
Naim.

KAEDAH KAJIAN
1. Kaedah temubual. Saya akan menjalankan temubual dengan kontur Muzium Arkeologi
Lembah Bujang dan beberapa penduduk di Lembah Bujang.
2. Kajian perpustakaan. Saya akan mencari maklumat lanjut tentang Lembah Bujang
daripada buku-buku berkaitan, internet dan jurnal.

PEMBAHAGIAN STRUKTUR ESEI


1. Pengenalan
Menghuraikan tentang kedah, asal-usul nama Lembah Bujang dan sejarah Lembah
Bujang.
2. Isi
2.1 Menjelaskan perkembangan yang telah dialami oleh Lembah Bujang sebagai tempat
bersejarah.
2.2 Menjelaskan latar belakang Muzium Arkeologi Lembah Bujang.
2.3 Menjelaskan perkembangan Muzium Arkeologi Lembah Bujang.
3. Kesimpulan
Secara kesimpulannya, melalui kajian ini kita dapat gambaran tentang asal-usul dan
perkembangan tapak bersejarah yang paling tertua di Asia Tenggara, Lembah Bujang
yang berfungsi sebagai tempat bersejarah.

PENUTUP
Kajian ini dapat menjelaskan tentang asal-usul dan perkembangan yang telah dialami oleh
Lembah Bujang. Kajian ini juga menjelaskan tentang latar belakang dan peranan Muzium
Arkeologi Lembah Bujang..

Anda mungkin juga menyukai