Anda di halaman 1dari 2

Nama:_______________________________

Tarikh:___________________________

Bahasa Malaysia Tahun 5

PENULISAN - KARANGAN JENIS FAKTA

SOALAN:
Anak-anak haruslah menghormati ibu bapa dan menghargai jasa-jasa mereka. Tulis suatu
karangan tentang perkara-perkara yang patut kamu lakukan untuk menceriakan hati ibu bapa
kamu. Panjangnya karangan kamu tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________