Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN STUDY TOUR BALI

DISUSUN OLEH:
FATIMATUZ ZAHRO
XI MIPA 6 /11

JL. HOS COKRO AMINOT

KATA PENGANTAR

1.
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang...................................................................................................... 1
BAB II HASIL PENGAMATAN
A. Bali Sebagai Pulau Dewata .................................................................................. 4
B. Letak Geografis Bali ............................................................................................ 4
C. Topografi............................................................................................................... 5
D. Penduduk Bali ..................................................................................................... 5
E. Objek Wisata ........................................................................................................ 7
BAB III PENUTUP
A.Kesimpulan ........................................................................................................... 13
B.Saran ..................................................................................................................... 13
C. Lampiran.14
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................24