Anda di halaman 1dari 2

ITQAN QUOTES

dan
obyek
hiburan.
Pada
15
Februari,
mereka
meminta
Yakinilah amanah yang diberikan
Perkasa,
Yang Maha Kuat
dan Yang
dengan
Maha
pacaran
Kuasa,
yang
ditujukan
sangat
jelas
kepada
zinanya,
Nimrod
baik zina
dan
fisik
Lupercus,
maupun mental.
tuhan orang
Allah SWT.
Romawi.
melarang
Makazina
disadari
dalama
perlindungan
dewa
kepadamu
datangnya
dari
Allah SWT.
dan
itu
buka
nkarena
kamu
merasa
(QS. Al-Maidah:72).
Nauzubillah
mengunjungi
zalik....
tempat-tempat yang menjurus perzinahan, zina hati dengan merasa nyaman terhadap
Lupercalia
dari min
mampu, melainkan Allah tahu itu
Ditambah
lagi Valentineserigala.
identik
gangguan
adalah yang terbaik bagimu
Selama upacara ini, kaum
Yusril Rizky
muda
melecut
orang
dengan kulit binatang dan
untuk mengikuti budaya
dan tata cara peribadatan
wanita
berebut
untuk
selain
Islam
dalam
dilecut karena anggapan
hadistnya
yang
berbunyi:
lecutan itu akan membuat
"Barang
siapa
meniru
mereka
menjadi
lebih
suatu kaum, maka ia
subur.
termasuk
dari
kaum
KETIKA KATOLIK masuk
Roma,
mereka
mengadopsi upacara ini
dan
mewarnainya
dengan
nuansa
Kristiani,
antara
lain
mengganti
nama-nama
gadis dengan nama-nama
Paus atau Pastor. Agar
lebih mendekatkan lagi
pada
ajaran
Kristen,
pada
496
M
Paus
Gelasius I menjadikan
upacara Romawi Kuno
ini
menjadi
Hari
Perayaan Gereja dengan
nama Saint Valentines
Day untuk menghormati
St.Valentine
yang
kebetulan mati pada 14
Februari. (The World Book
Encyclopedia 1998).

tersebut
."
(HR.
AtTirmidzi). Dari hadist ini
sudah jelas, bagi umat
Islam yang ikut merayakan
Valentine
tidak
ada
bedanya dengan orangorang kafir dan secara
tidak langsung, ia telah
menyatakan diri menjadi
orang kafir.
Nauzubillah
min zalik...
Biasanya orang-orang yang
merayakan Valentine pasti
tidak asing dengan kata
To Be My Valentine untuk
menyatakan suka, cinta,
dan sebagai proposal untuk
menjadikan
seseorang
sebagai pasangana belum
sahnya
(Pacar).
Tetapi,
pernahkah dalam benak
kita
bertanya-tanya
tentang arti dan makna
dari kalimat itu, benarkah
2itu tujuannya?

ALHAUDH

perlakuan zina-zina yang


lain, dan kemaluanlah yang
membenarkan
bahwa
seseorang telah melakukan
satu bahkan semua jenis
ITQAN
Corner
zina yang ada. Nauzubillah
min zalik...

Buletin Dakwah |

Jumat 15 Januari 2016

S M A N S A I s l a m i c Yo u t h M a g a z i n e

VALENTINE : ANTARA KASIH SAYANG DA


KASIH DISAYANGKAN

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, pen
(QS: Al-Baqarah:145)

Setiap bulan Februari, kita selalu menyaksikan


demikian?
media massa, mal-mal, dan pusat-pusat perbelanjaan sibuk menarik hati remaja dengan meng
Valentine awal mulanya dari perayaan Romawi kuno yang bernama Lupercalia. Perayaan Lupercalia

REMUSH AL-MUHSININ Al-Haudh


SMAN 1 Mataram
PenanggungJawab :
Lalu Rizky Adriansyah
Penulis&Editor :
Ahmad Krido N
L Rama Aditya P
Rahmat Inayatulah
KetuaRedaksi :
Restu Ariwibawa
Lay Out :
Al-Muhsinin Team

ni sepenuhnya milik umat, diperbolehkan untuk memperbanyak dan menyebarluaskan demi tujuan syiar dakwah Islamiyah
4