Anda di halaman 1dari 17
a ell la Glaus og 85 9 p08 ile JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS “ALA TAT KANZAD WARING BERNA 8 70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Tel: 06-7653100 Fax : 06-7638969 “7MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ruj, Tuan Ruj. Kami: JPNS.SPS.PP.100-14 Jid.5(26) Tarkh » as NOVEMBER 2011 ‘Semua Pegawai Pelajaran Daerah ‘Semua Pengetua/Guru Besar Negeri Sembilan Darul Khusus ‘YBhg Datin/Tuan/Puan, PERSEDIAAN MENGHADAPI BENCANA/BANJIR DI PERINGKAT JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 Dengan hormatnya merujuk perkara di atas. 2. _Bersama ini disertakan surat makluman Bahagian Pengurusan Sekolah Harlan, Kementerian Pelajaran Malaysia, no. rujukan : KP(BPSH_SPKD)600/04 (30) bertarikh 8 November 2011 berhubung perkara di atas, 3. Sehubungan itu juga, dilampirkan ‘Garis Panduan Menghadapi Banjir’ untuk dijadian panduan oleh semua peringkat terutamanya sebelum, semasa dan tindakan yang perlu di ambil selepas berlaku banjir. 4, Kerjasama pihak YBhg. Datin/Tuan/Puan untuk memanjangkan surat siaran ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di bawah pentadbiran masing-masing Sekian, harap maklum “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, (HAJAH IP} Ae SHAMSUDIN) Ketua Sektor Pengurusan Sekolah b.p. Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan Darul Khusus Sk 1) Pengarah, JPNS 2) Timbalan Pengarah, JPNS BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 3 & 4, BLOK E2, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEK\ 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-88849586 (Aras 3) / 03-88849370 (Aras 4) Faks : 03-88849315 Laman Web : http://w yl a KP(BPSH-SPKD)600/04 (30 ) tse, November 2011 i ite © Semua Pengarah Pelajaran 40 Fa — Jabatan Pelajaran Negeri JH, KALSOM BIT Wah i perreeaan Y.Bhg.Datuk/Dato/Tuan, eed per gan Dar KRUSUS PERSEDIAAN MENGHADAPI BENCANA / BANJIR DI PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAN SEI PELAJARAN MALAYSIA 2011 Dengan hormatnya saya ingin menarik perhatian Y.Bhg.Datuk/Dato/Tuan mengenai perkara di atas. 2. Banjir merupakan bencana alam yang kerap melanda beberapa kawasan di negara ini terutama apabila tibanya musim tengkujuh. la juga boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa diduga, Oleh itu, taklimat serta perbincangan berkaitan prosedur menghadapi baniir hendaklah dijadikan sebagai agenda utama dalam mana-mana sesi perjumpaan antara Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri/Daerah dengan Pengetua dan Guru Besar khususnya bagi kawasan-kawasan yang sering menghadapi masalah tersebut. 3. Sehubungan dengan itu, adalah diingatkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri _(JPN ), Pejabat Pelajaran Daerah ( PPD ) dan sekolah perlu menggerakkan Jawatankuasa Bencanaisebageimana Jang telah dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2009. iiak JPN jUgs perlu membuat pemantauan ke sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan ‘inasien: yang sering dilanda barfir bagi memastikan pihak sekolah sentiasa berada dalam keadaan Malaysia : Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” ih, Sia calathan rohan Bahogia ei apaba bormubung 4, Kerjasama Y.Bhg Datuk/Dato'/Tuan adalah dipohon untuk memanjangkan surat siaran ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di JPN /PPD, Pengetua dan Guru Besar di rikan amatlah dihargai serta bawah pentadbiran masing-masing. Segala kerjasama yang di didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, DATO! H IN MOHAMAD DSAP,DIMP Pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia sk 4. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 2 balan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ( Operasi Pendidikan ) 3. Keta Penolong Pengarah ‘Sektor Pengurusan Dasar dan Keurusetiaan, BPSH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADAPI BANJIR BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4. Sekolah Yang Dilanda Bat 14 Langkal 144 41.3 Ate 118 GARIS PANDUAN MENGHADAPI BANJIR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Jangkah awal sekolah: Menubuhkan Jawatankuasa Bencana di peringkat sekolah ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2009 ) untuk menyediakan perancangan serta mengatur strategi menghadapi bencana. Memaklumkan kepada semua warga sekolah tentang pelan tindakan menghadapi banjir semasa perhimpunan sekolah atau mesyuarat guru dan staf sokongan. Mendapatkan maklumat terkini tentang ramalan kaji cuaca dan banjir melalui siaran radio, televisyen,akhbar dan laman web Jabatan Perkhidmatan Kaji cuaca Malaysia di alamat : http//www.kjc.gov.my Menyimpan dokumen dan alat berharga di tempat tinggi dan selamat ( terutamanya jika sekolah yang memang kerap atau mudah dilanda banjir) Memastikan bilik menyimpan buku teks di tempatkan di tingkat atas ( sekiranya sekolah berkenaan mempunyai bangunan lebih dari satu tingkat ) Menyediakan papan maklumat yang mengandungi senarai nama dan nombor telefon jabatan-jabatan atau individu-individu yang perlu dihubungi sekiranya berlaku kecemasan atau banjir. Menyediakan alat-alat kelengkapan yang perlu digunakan sekiranya kecemasan atau banjir berlaku: a. Loud hailer b. Portable radio c Lampu suluh kalis air a Tali Memastikan stok bekalan makanan kering berlebihan disediakan dan disimpan di tempat yang tinggi serta selamat ( bagi sekolah yang mempunyai asrama ) untuk mengelakkkan bekalan makanan murid tidak putus sementara menunggu bantuan dari luar. memastikan bot dan jaket keselamatan( bagi sekolah-sekolah yang terletak berhampiran sungai ) berfungsi dan sedia digunakan pada bila- bila masa. Jaket keselamatan boleh dipinjam dari Pusat Kokurikulum berdekatan. 1.1.10 Mengingatkan pengawal keselamatan, guru-guru dan warden asrama supaya berlindak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan Jawatankuasa Bencana Sekolah. 4.2 13 Tindakan Sekolah-Sekolah Semasa Banjir : 1.24 1.2.2 123 1.24 125 1.26 12.7 1.28 Memaklumkan dengan segera_~—sikepada _—_jabatan-jabatan (JPN,PPD,Polis,8omba dll ) serta individu ( PIBG dan Ibu bapa) seperti yang tersenarai dalan Jawatankuasa Bencana Sekolah untuk mendapatkan bantuan. Memindahkan guru,murid dan staf sokongan ke tempat yang lebih selamat apabila banjir dijangka akan mencapai paras bahaya alau apabila diarah berpindah oleh Jawatankuasa Bencana (Banjir ) peringkat bahagian, negeri atau daerah. Meminta bantuan penduduk kampung atau taman perumahan setempat untuk memindahkan harta benda sekolah dengan segera Memutuskan bekalan elektrik di premis yang dilanda banjir untuk mengelakkan bahaya litar pintas. Mengatur supaya guru-guru yang kawasan perumahan mereka dilanda banjir agar dapat bertugas di sekolah yang berhampiran dengan kediaman mereka ( sekiranya terdapat sekolah yang tidak terlibat dengan banijir). Menggurus supaya murid-murid yang tempat kediaman mereka tidak dilanda banjir agar dapat ditumpangkan belajar di sekolah-sekolah berhampiran yang tidak terlibat dengan banjir sehingga banjir surut. Menghubungi pihak JPN/PPD untuk mendapatkan panduan dan tindakan yang perlu diambil oleh sekolah. Pastikan keselamatan sekolah dikawal oleh pengawal keselamatan sekolah jika premis sekolah tidak ditenggelami oleh banjir sepenuhnya. Tindakan Sekolah Setelah Banjir Surut: 134 1.3.2 1.3.3 13.4 13.5 mengaturkan supaya diadakan kerja gotong-royong _membersihkan kawasan sekolah yang melibatkan guru-guru, staf sokongan, PIBG, penduduk setempat dan jabatan-jabatan berkaitan. Menghubungi dan memaklumkan bencana tersebut kepada agensi kerajaan berkaitan Memanggil juruteknik bertauliah dari Jabatan Kerja Raya untuk meneliti tahap keselamatan pendawaian bangunan yang ditenggelami banjir sebelum digunakan. Menyenaraikan jumlah kerosakan alat/perabot ( kerusi,meja, almari dil ) untuk direkod bagi tujuan pelupusan. Mengadakan gotong-royong bersama PIBG untuk memperbaiki kerusi, meja dan peralatan yang tidak mengalami kerosakan teruk 1.3.6 Mengenalpasti dan menyenaraikan murid-murid yang memerlukan bantuan kewangan , buku teks, peralatan sekolah, pakaian dan keperluan sekolah yang lain dan perlu dimaklumkan ke JPN/PPD untuk mendapat bantuan tersebut. 1.3.7. Mengaturkan pinjaman buku teks dari sekolah yang tidak terlibat dengan banjir dalam daerah yang berkenaan ( sekiranya ada lebihan stok ). 1.3.8 Memaklumkan senarai terkini jenis dan jumlah buku teks yang diperlukan kepada JPN dan PPD. Pihak sekolah boleh membuat pesanan terus kepada penerbit ( rujuk katalog yang telah dibekalkan oleh Bahagian Buku Teks, KPM ). 4.3.9. Mengaturkan peminjaman peralatan ( kerusi, meja dll ) dari sekolah yang tidak terlibat banjir dalam daerah yang berkenaan ( sekiranya ada lebihan tok ). 1.3.10 Memaklumkan senarai terkini jenis dan jumlah peralatan, kerusi, meja, almari dan lain-lain yang diperiukan oleh sekolah kepada PPD dan JPN. Pesanan ini perlu dibuat dengan SEGERA. 1.3.11 Memaklumkan kepada semua guru, staf sokongan , PIBG dan ibu bapa tentang tarikh sekolah akan beroperasi semula. 1.3.12 Memaklumkan kepada murid-murid yang kediaman mereka dilanda banjir bahawa mereka boleh datang ke Sekolah menggunakan pakaian biasa sekiranya pakaian mereka telah musnah semasa banjir 1.3.13 Menggalakkan murid-murid yang kediaman mereka tidak terlibat dengan banjir / telah pulih dari dilanda banjir untuk datang ke sekolah. 1.3.14 Menjemput Pegawai Kesihatan dari Klinik Kesihatan yang berhampiran untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan kepada murid-murid sekolah. 1.3.15 Menyegerakan urusan pemberian bantuan-bantuan kewangan (KWAP ) kepada murid-murid Tahun 2 — Tahun 6 . Mengaturkan pemilihan segera murid-murid Tahun 1 dan Tingkatan 1 yang layak untuk menerima bantuan. 1.3.16 Menyegerakan pengagihan biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada ‘murid — murid . 4.3.17 Mengaturkan pungutan derma kilat ( berbentuk wang ringgit, pakaian- pakaian terpakai, pakaian seragam sekolah atau peralalan sekolah) dengan kerjasama PIBG. Pungutan hendaklah dibuat dalam kalangan guru-guru, staf sokongan dan ibu bapa setempat yang tidak terlibat dengan bencana banjir. Derma yang berupa wang hendakiah dimasukkan ke dalam akaun PIBG denagan menyediakan satu lajur khas untuknya. Pengagihan derma dan sumbangan yang diperolehi hendaklah diagihkan segera kepada murid-murid, guru-guru dan staf sokongan yang memerlukan. 1.3.18 Menyediakan laporan terperinci untuk dihantar ke PPD dan JPN. 2. Sekolah Yang Menjadi Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir: 24 2.2 Tindakan Sekolah-Sekolah Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir Sebelum Banjir Melanda Kawasan Berkaitan: 2.1.1 Memastikan sekolah berada dalam keadaan bersin dan terkawal setiap masa 2.4.2 Memastikan kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air, bilik mandi dan tandas serta peralatan yang berkaitan dengannya dalam keadaan baik. 24.3 Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PPD sekiranya sekolah dicadangkan untuk menjadi Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banji. 2.1.4 Mengenal pasti premis yang boleh dibenarkan untuk digunakan sekiranya penempatan mangsa banjir dilaksanakan. Keutamaan untuk penempatan mangsa adalah dicadangkan di dewan sekolah, bilik-bilik darjah, kantin dan asrama. Cuba elakkan penggunaan pejabat sekolah, bilik guru, makmal, perpustakaan, bengkel- bengkel serta stor sukan untuk tujuan tersebut. 24.5 Sediakan tong sampah yang secukupnya untuk kegunaan premis- premis yang telah dikenal pasti tadi 2.1.6 Memaklumkan perkara ini kepada semua guru, staf sokongan, murid-murid dan PIBG. Tindakan Sekolah-Sekolah Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir Semasa Banjir Molanda Kawasan Berkaitan: 2.2.1 Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Jawatankuasa Bantuan Banjir Peringkat Daerah untuk menempatkan mangsa banjir di sekolah. 2.2.2. Meminjamkan tilam asrama (jka diperlukan) 2.2.3 Merekodkan segala peralatan sekolah yang dipinjamkan untuk tujuan audit 2.2.4 Menyediakan tempat penyediaan hidangan makanan di kantin (jika diperiukan ). 23 2.2.5 Sesi persekolahan akan berjalan seperti biasa sekiranya premis yang digunakan tidak menggunakan bilik darjah murid. Sekiranya bilik darjah digunakan sebahagiannya untuk menempatkan mangsa banjir, murid-murid bolehlah di tempatkan dengan berkongsi kelas atau sekolah perlu menetapkan Kelas secara bergilir-gilir untuk hadir ke sekolah. Keutamaan diberikan kepada kelas-kelas peperiksaan iaitu darjah 6, tingkatan 3, 5, dan 6. 2.2.6 Mengenal pasti murid-murid dalam kalangan mangsa banjir yang boleh ditumpangkan belajar_ di sekolah berkenaan_ serta mengaturkan urusan dan keperluan persekolahannya. 2.2.7. Membuka kelas sesi petang untuk menumpangkan murid dan guru bagi sekolah yang berhampiran yang dilanda banjjr 2.2.8 Jika murid diminta bercuti kerana premis digunakan sepenuhnya, pastikan hari persekolahan tersebut digantikan sebanyak mana cuti telah dibuat pada hari Sabtu yang ditetapkan. Pastikan PIBG, ibu bapa dan murid dimaklumkan tentang perubahan tersebut. 2.2.9. Memastikan guru kaunselor dan guru bimbingan dapat membantu memberikan khidmat nasihat kepada mangsa banjir yang ditempatkan di sekolah. 2.2.10 Menugaskan guru-guru_ secara_bergilir-gilir untuk membantu Jawatankuasa Bencana Peringkat Daerah menjalankan tugas. 2.2.11Memastikan keadaan sekolah adalah dalam keadaan yang terkawal keselamatannya oleh pengawal keselamatan sekolah. 2.2.12 Melaporkan kepada Bilik Gerakan Banjir PPD atau JPN dari masa ke semasa tentang status dan keadaan terkini pengurusan penempatan mangsa banjir di sekolah. Tindakan Sekolah-Sekolah Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir Selepas Banjir Melanda Kawasan Berkaitan: 2.3.1. Mengadakan kerja gotong-royong membersihkan kawasan dan premis yang digunakan sebagai pusat penempatan sementara mangsa banjir dengan kerjasama guru-guru, staf sokongan, murid-murid, PIBG dan masyarakat setempat 2.3.2. Mengenal pasti dan melaporkan kerosakan peralatan di premis kepada PPD dan JPN. 2.3.3. Menyediakan laporan terperinci untuk PPD dan JPN Sekolah Yang Menumpangkan Murid-Murid Dari Sekolah Yang Banjir: 3.4 3.2 3.3 34 3.5 Membuat hebahan tentang cadangan sekolah untuk menumpangkan murid- murid dari sekolah yang dilanda banjir Menerima murid-murid dan guru-guru yang menumpang tanpa syarat. Menyediakan senarai kehadiran murid-murid dan guru-guru: Murid-murid hendakiah ditumpang mengikut tahap Kelas ataupun tingkatan. Melaporkan status terkini kepada PPD dan JPN. PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia ‘ABAS, BLOK 8 Level Block 3, KERAJAAN PARCEL E Goverment Complex Parcel , PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN ‘Tel: 03-8884 6077 Federal Government Admiisaine Core Fax: 03-6989 4548 (62664 PUTRATAYA Taman web: http: wwwanoe gory. KP(BPSH-SPDK) 201/005/01/ (28) 17 Novernber 2009 Pengarah Pelajaran, Jabatan Polajaran Negeri, YBhg. Dato'/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL_@_/2009 PENUBUHAN JAWATANKUASA BENCANA Di PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGER!, PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAN SEKOLAH Bencana alam seperti banjir, ribut , keladian tanah runtuh dan jerebu kerap bertaku di negara inl. Pada tahun ini dunia telah dilanda dengan wabak penyakit befjangkit selsema babl H1N1. Ini menyedarkan kita dan memberikan pengaleran yang terbelk bahawa kita peru bersedia untuk menghadspi sebarang kemungkinan bencana. 2, Dalam menangani bencana-bencana inl, kerajaan telah menubuhkan Majlis Keselamatan Negara di peringkat kebangsaan dan negeri. Majis ini melibatkan semua agensi yang mempunyal kaltan langsung dari aspek sokongan kewangan, kepakaran, kemudahan dan kaki tangan. Agensi yang terllbat termasukiah badan kerajaan dan badan bukan kerajaan. 3, Kementerian Pelajaran Malaysia dalam hubungan ini, turut terlibat secara jangeung sebagai ahii di kedus-dua peringket. Penglibatan kementerien dijuruskan dalam hat-hal berkaltan dengan penyediaan pusat penempatan mangsa bencana. Dalam kejadian yang melibatkan sekolah, seperti kebakaran dan ribut yang menyebabkan premis dan harta benda sekolah, maka urusannya berfokus kepada pihak pendidikan (sekolah, PPD dan JPN). 4, Arahan ke 20 Majis Keselamatan Negara (MKN 20), telah menetapkan semua kementerian hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk bersedia menghadep! bencana. Satiap kementerian perlulah memberikan kepakaran yang fda serta bereedia memberi bantuan untuk memudahkan perlaksanaan dalam menangani bencana yang melanda negara, di setiap peringkat pentadbiran. 5, Pengurusan kementerian (Kementerian, JPN dan PPD) di semua peringkat adalah teribat sebagai ahli kepada MKN20 baik di peringkat kebangeaan, negeri Gan daerah, Justeru itu bagi memantapkan sokongan Kementerian Pelajaran dan inetitus! dibawahnya, perlu mewujudkan struktur yang jelas den fungsi yang nyata. ni membolehkan perolehan dan penggunaan sumber secara optima oleh semua pihak yang terlibat. 6. Pihak kementerian dengan ini mengambil langkeh untuk menubuhkan Jawankuesa Bencana Sekolah. Jawatankuasa ini bemaung dibawah Yawatankuasa 3K. Jawatankuasa ini akan berfungsi dibawah penyelarasan Sawatankuasa Bertindak Keselamatan, Bersesuaian dengan Ini YBhg. DatoTuan/Puan diminta pula untuk menubuhkan jawatankuasa di peringkat negeri, daerah dan sekolah. Sepertimana di peringkat kebangsaan, jawatankuasa inl hendaklah bemaung dibawah Jawatankuasa 3K Negeri, Daerah dan Sekolah Pinak Kementerian Pelajaran akan menubuhkan Jawatankuasa Induk Bencana ‘Sekolah. 7. Stuktur jawatankuasa adalah seperti di lampiran. Tugas jawatankuasa yang ditubuhkan adalah pelengkap dan menyokong kepada struktur dan fungs! MKN20. Dalam hubungen ini tumpuan bidang tugas jawatankuasa di peringkat KPM lalah: 6.1. Menyelaras dan membekalkan data sekolah dan murid kepada MKN. 6.2 Menyediakan maklumat kemudahan yang terdapat di sekolah, @.3 Menggubal dan melaksana panduan dan peraturan tindakan penggunaan bantuan kemudahan dan tenaga. 6.4 Meningkatkan pemahaman bantuan pengurusan bencana alam. 6.5 Meningkatkan keslapsagaan menghadapl bencana di sekolah. 7. Jawatankuasa di peringkat negeri dan daerah hendakiah mengawal pelaksanaan dasar dan juga program dan aktiviti yang dirancang oleh Kementerian. Manakala di peringkat sekolah pula akan menyediakan segala kemudahan bagi penempatan mangsa bencana. Jawatankuasa mengadakan mesyueret sekurang-kurangnya dua kali setshun bagi merancang dan memantau persediaan disamping menyelaras kerjasama dengan semua pihak yang terlibat. Untuk mengendali pelakeanaan jawatankuasa, maka hendaklah: 7.4 menubuh dan melantik urus setia tetap; dan 7.2 mewujudkan bilik gerakan dan kemudahan mengumpul dan perolehan maklumat. 8. Pihak YBhg. Dato'/Tuan/Puan dengan ini adalah diminta untuk mengarah dan memantau penubuhan jawatankuasa, serta memastikan pelaksanaannya. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Gur Besar di bawah pentadbiran_Y.Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih. ‘ ‘ 4 ¢ ‘TAN SRI DATO" HAJ! ALIMUDDIN MOHD DOM Ketua Pengarah Pplajaran Malaysia sk. 4. YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran 2. _ Y.B, Datuk Dr. Ir, Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran 3. Y.B. Dr. Mohd Puad bin Zarkashi Timbalan Menteri Pelajaran 4. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran 5. Timbalan-Timbalan Ketua Setlausaha Kementerian Pelajaran Malaysia 6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 2 Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia 8. Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Petajaran Malaysia 9. Penasihat Undang-Undang Kementerian Petajaran Malaysia 10. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN JAWATANKUASA BENCANA Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia Penasihat + Timbalan Menteri Pelajaran Pengerusi : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Tim Pengerusi. : —_Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (SOP) : jarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harlan Naib Pengerusi Timbaion Pengarah (M) Bahagian Pengurusan Sekolah jarian Setiausaha : Ketua Penolong Pengarah (SPKD) Bahagian Pengurusan Sekolah Hartan Abtiahli : Setiausaha Bahagian Kewangan Setiausaha Bahagian Pembangunan Setiausaha Bahagian Perolehan dan Aset Pengarah-pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pengerusi PKPSM Kebangsaan _Pengerusi MGB Kebangsaan YDP MGKK Kebangssan Urus Setia + Unit Bimbingan dan Kaunseling (SST) Unit Adu Disiplin (Data) Unit Kesihatan JAWATANKUASA BENCANA Peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Pengerusi : Pengarah Pelajaran Negeri Timb. Pengerusi. : Timb. Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Nath Pengerusi : - Semua Ketua Sektor Setiausaha : Ketua Unit Perhubungan dan Pendaftaran Abii-ahti : Semua Pengarah IPGM Pengarah Kole] Matrikulasi Ketua Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti ‘Semua Pegawai Pelejaran Daerah Ketua Penotong Pengarah BT! Ketua Penotong Pengarah Penilaian & Peperiksaan Ketua Penolong Pengarah Unit Menengah Ketua Unit Pembangunan (SK2P) Ketua Unit Perolehan & Aset (SK2P) Ketua Unit Sekolah Rendah Ketua Unit Sekolah Menengah Ketua Unit Hal Ehwal Murid Akauntan Pengerusi PKPSM Negeri Pengerus! MGB Negerl Pengerusi MGKK Negeri JAWATANKUASA BENCANA Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Timb. Pengerusi: Timb Pegawai Pelajaran Daerah Setiausaha t Pen, PPD (Pengurusan Sekolah) Pen. Setiausaha: Penyelia Kanan Sekolah Rendah Abli : Penyelia HEM Semua Penolong PPD Kaunselor PPD Pegawal Maklumat Penyelia Sekolah Menengah Penyelia Sekolah Rendah Penyelia Penilaian dan Peperiksaan Penyelia Kokurikulum Pen. Akauntan Penyelia Pendidikan Islam Penyelia Sukan Penyelia Pembangunan Pengerusi PKPSM Daerah Pengerusi MGB Daerah Pengerusi MGKK Daerah Pengerus! SST Daerah JAWATANKUASA BENCANA Peringkat Sekolah Pengerusi Timb Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Abli Pengetua / Guru Besar Pen Kanan Pentadbiran Pen Kanan HEM Guns Bimbingan dan Kaunsefing Sepenuh Masa Guru Disiplin Pen Kanan Kokurikulum Pen Kanan Petang (Jika berkenaan) ‘Semua Ketua Bidang Ketua Warden Guru (3K) Guru SPBT Guru Data Penyelaras ICT Penyella Asrama YDP PIBG Pengusaha Kantin Kawalan Keselamatan Sekolah (Swasta) Syarkat Pembersihan Kawasan & Bangunan Pegawal Perhubungan Sekolah (Polis)