Anda di halaman 1dari 6

BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2

2016

UJIAN PENILAIAN 1
BAHASA MELAYU
Mac
1 Jam
________________________________________________

BAHASA MELAYU
PENULISAN
TAHUN 2
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 4 bahagian : Bahagian A,


Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D.
2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

NAMA

: ______________________________

KELAS

: 2 __________

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2

2016

BAHAGIAN A
Lengkapkan ayat di bawah dengan frasa
yang sesuai.
Gambar di bawah menunjukkan suasana
gotong-royong di sekolah.

1.
2.
3.
4.
5.

mencuci longkang
mengutip sampah
membawa kotak
mencakar daun-daun kering
membuang sampah

Samad sedang ____________________ di kawasan sekolah.


Aminah _______________________ ke dalam plastik hitam.
Ali dan Ah Chong _______________________ agar tidak tersumbat.
Siti Hajar _________________________ yang berisi sampah untuk di buang.
Muthu _____________________ lalu di isi ke dalam bakul

BAHAGIAN B
Baca dan tulis ayat di bawah pada gambar yang sesuai.

1.

Ishak menyusun kerusi dan meja di kantin.


Pekerja kantin memakai apron dan topi semasa menghidangkan
makanan.
Pekerja wanita itu mengemop lantai supaya bersih.
Kantin sekolah saya sentiasa bersih dan ceria.
Setiap hari, pekerja kantin akan mengelap meja yang kotor.

___________________________________________
_______________________
1

BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2

2016

2.
___________________________________________
_______________________

3.

___________________________________________
_______________________

4.

___________________________________________
_______________________

5.

___________________________________________
_______________________

BAHAGIAN C
Padankan ayat. Kemudian, salin semula dengan kemas.
1.
Adam gembira kerana

pakaian, langsir dan 2


sulaman.

BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2

2016

2.
Mak Usu membuat kraf
tangan sambil

memotong kain itu.

Mak Usu membeli benang


dan

berbual dengan Adam.

3.

4.
Mak Usu mengambil
gunting lalu

skru mesin jahit.

5.

Mak Usu juga mengambil


tempahan menjahit

mendapat hadiah daripada


Mak Usu

BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2

2016

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________

BAHAGIAN D
Bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi.
4

BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2

1.

2.

2016

________________________________________
________________________________________

menggosok
________________________________________
________________________________________

berehat
3.

4.

5.

________________________________________
________________________________________

menjahit
________________________________________
________________________________________

memelihara
________________________________________
________________________________________

mencuci