Anda di halaman 1dari 25

BINCANGKAN ISI

KANDUNGAN DALAM
BUKU 99 NAMA ALLAH
YANG TERSOHOR DALAM
MEMAHAMI ASMA ULHUSNA
AHMAD
SAFUAN B.
ABDUL
HALIM
D20121057
894

NIK
FAZLIANA
BT. NEK
WAY

D20121057
890

NOOR
MANIRA
BT.
MOHD
YUSSOF

D20121057
893

SITI
NOORAIN
BT. BASAR
D20121057
897

AHMAD
ZULHAFIZ
B. MAT
YAZIH

D20121057
860

Setiap nama
Allah membawa
pengertian yang
mendalam.
99 nama Allah
mempunyai
makna yang
tersirat di
sebaliknya.

99 nama Allah
membangkitkan
kecerdasan
dalam diri.

Mengurniakan
beberapa khasiat
kepada
pengamalnya.

PENGENAL
AN
Mempunyai
kuasa untuk
membuka rezeki
dalam kehidupan
kita.

ISI KANDUNGAN 99 NAMA


ALLAH

Rezeki
Pelindungan
&
keselamatan

Menerangkan
Hati

Kasih
sayang

Menghindari
Penyakit

REZEKI

1. ALLAH
(Nama
Tuhan yang
paling
terkenal.)

- Barangsiapa yang
membaca Ya Allah
sebanyak 5000 kali
tiap-tiap hari, insyaAllah akan
dimurahkan
rezekinya,.
- Dibaca 66 kali
sampai 66 hari
setelah solat fardhu,
insya-Allah dia akan
menjadi sebutan
orang besar dan
mendapat kebaikan
yang banyak.

4. al Malik
( Maha
Memerintah
)

9. al- Aziz
( Maha Mulia
/ Perkasa )

-Berzikir YaMalik sebanyak


121 kali pada
tiap-tiap hari
selepas
tergelincirnya
matahari, insyaAllah dibukakan
pintu rezeki
kepadanya.

-Berzikir YaAzizsebanyak 40
kali tiap-tiap hari
selama 40 hari
selepas solat
Subuh, insya-Allah
akan dikayakan
dan dimuliakan
oleh Allah
s.w.t.dan tidak
dihajatkan dia
kepada seseorang
dari makhluk-Nya.

22. al- Baasit


( Maha
Pelapang
Hidup )
-Berzikir YaBaasit selepas
selesai solat
Dhuha 10 kali,
Insya-Allah akan
diluaskan rezeki
dan ilmunya.

17. al
wahhaab
( Maha
Pemberi)
-Mewiridkan YaWahhaab tiaptiap hari atau tiaptiap selesai solat
fardhu lima waktu
sebanyak 300 kali
atau lebih, InsyaAllah akan dikabul
dan hebat baginya
kekayaan dan
kebesarannya.

18. alRazzaaq
( Maha
Pemberi
-Berzikir YaRezeki)
Razzaaq 17 kali,

Razzaaq 17 kali,
Insya-Allah
ditunaikan
hajatnya dan
barang siapa yang
berzikir sebanyak
20 hari berturutturut dan tiap-tiap
hari 20 kali pada
pagi sebelum
makan dan
minum, Insya-Allah
akan diberikan
padanya
kefahaman yang
dalam dan
sempurna.

31. al- LAtiif


( Maha
Menghalusi)
-Berzikir Ya-Latiif
sebanyak 129 kali
atau 130 kali,
Insya-Allah
usahanya atau
perniagaannya
akan maju dan
akan merasa
kejayaan dalam
pekerjaannya.

43. alKariim
( Maha Mulia
)
-Mewiridkan YaKariim pada
tiap-tiap kali
hendak tidur
sebanyak 270
kali atau lebih,
maka InsyaAllah akan
mendapat
kemurahan dan
kemuliaan dunia
akhirat.

42. al Jaliil
( Maha Luhur
)
-Dizikirkan YaJaliil pada setiap
pagi (jam 2.30
pagi) sebanyak 73
kali pasti
usahanya,
pekerjaannya atau
kedudukannya
akan meningkat
dengan sangat
menghairankan.

53. al
Wakiil
( Maha
Berserah )
-Menjaga ketakutan
daripada
marabahaya
seperti bencana
banjir, angin ribut,
gempa bumi dan
lain-lain.
-dibaca pada tiaptiap hari atau
malam sebanyak
66 kali atau lebih,
Insya-Allah akan
dibukakan baginya
pintu kebaikan dan
rezekinya.

47. al
Hakiim
( Maha
Bijaksana )

-Berzikir YaHakiim sebanyak


300 kali pada
setiap hari dan
malam, insya-Allah
dibukakan pintu
hikmat dan
dipalingkan
daripadanya
segala yang
memberi mudarat
kepada dirinya.

64. alQayyuum
( Maha Tetap)
-Membaca
keduanya Ya
Hayyu Ya
Qayyuum setiap
hari diwaktu
malam yang sunyi
sebanyak 1000
kali, Insya-Allah
akan dikabulkan
hajatnya dan akan
menjadi hartawan
dan dermawan
serta disenangi
kawan dan
disegani lawan
juga besar
kewibawaannya.

PELINDUNGAN DAN
KESELAMATAN
10. alJabbar
( maha
Memaksa )
-Berzikir YaJabbaar pada
tiap-tiap hari
sebanyak 206 kali
atau 226 kali pada
waktu pagi dan
petang, InsyaAllah tiada sesiapa
yang dapat
menzaliminya
danAllah
s.w.t.akan
membalas
keseksaan bagi
orang zalim itu.

5. alQuddus
( Maha
Suci )
-Berzikir YaQuddus pada
tiap-tiap hari
ketika
tergelincirnya
matahari
sebanyak 100 kali,
insya-Allah akan
menjadi bersih
hatinya. -Berzikir
1000 kali, InsyaAllah akan
diselamatkan
daripada bala
bencana.

12. al- Khaliq


( Maha
Pencipta )
-Berzikir YaKhaaliq pada
waktu tengah
malam sebanyak
731 kali, Insya-Allah
akan diterangkan
hatinya dan dirinya
-Kehilangan
hartanya atau lama
ditinggalkan oleh
orang yang
dikasihinya, bacalah
sebanyak 5000 kali,
Insya-Allah ia akan
datang dengan
perintahAllah.

13. al- Baari


( Maha
Perancang )

-Berzikir Ya-Baari
pada siang hari
sebanyak 100 kali,
Insya-Allah ia akan
selemat dari
kebinasaan dan
tidak akan merasa
takut ia di dalam
kubur.

23. al
Khaafidh
( Maha
Penghina)
-Berzikir
YaKhaafidh setiap
hari dalam
keadaan khusyuk
dan bersih
(berwuduk)
sebanyak 500
kali pasti
dijatuhkan
martabat musuh
atau lawan
penentangnya
serta dikabulkan
hajatnya.

21. alQaabidh
( Maha
Penyempit
Hidup)
-Berzikir Ya-

Qaabidh setiap
hari sebanyak 100
kali, Insya-Allah
akan terhindar dari
pengancamnya.

32. al
Khabiir
( Maha
Waspada )

-Berzikir YaKhabiir selama 7


hari dan tiap-tiap
hari sebanyak 812
kali, Insya-Allah
akan datang
kepadanya rahmat
dengan segala
khabar yang
dikehendaki.

26. al
Mudzill
( Maha
Meredahkan )
-Berzikir YaMudzill sebanyak
75 kali kemudian
solat dan di dalam
sujud sebutkan
nama yang ditakuti
itu, Insya-Allah
akan aman mereka
daripadanya dan
apabila dibaca
1000 kali pada
tiap-tiap hari
selama 7 hari,
Insya-Allah akan
dihindarkan musuh
daripadanya.

24. al-Raafi
( Maha
Tinggi)
-Berzikir YaRaafi pada
setiap hari
terutama pada
waktu malam
sebanyak 70
kali, pasti
hartanya akan
dijaga dari
pencuri,
perompak,
penipuan dan
sebagainya.

34. alAziim
( Maha
Agung)
-Berzikir YaHalim sesudah
solat 5 waktu
sebanyak 88 kali
pasti dia akan
dipelihara dari
pangkatnya,
jabatan atau
kedudukannya.

38. al
Kabiir
( Maha
Besar )
-Berzikir Ya-Kabiir
dalam masa 7 hari
sesudah melakukan
solat hajat
sebanyak 1000 kali
setiap malam,
Insya-Allah akan
dikembalikan lagi
jabatannya,
pekerjaannya
selama bukan
dipecat kerana
kecurangan atau
kerana makan hasil
rasuah dan lain-lain.

33. al Haliim
( Maha
Penghiba)
-Berzikir YaHalim sesudah
solat 5 waktu
sebanyak 88 kali
pasti dia akan
dipelihara dari
pangkatnya,
jabatan atau
kedudukannya.

46. al-Waasi
( Maha Luas
Pemberiann
ya)
-Berzikir pada
setiap pagi
(waktu pagi,
petang atau
malam)
sebanyak 128
kali pasti
dilepaskan
kesulitannya
dan dipelihara
dari orang yang
hasad.

44. al
Raqiib
( Maha
Pengawas )
-Berzikir YaRaqiib
sebanyak 50 kali
pada setiap hari,
Insya-Allah
segala harta dan
barangnya akan
aman dari
kecurian dan
lain-lain.

39. al - Hafiiz
( Maha
Pelindung)
-Jaminan
keselamatan diri
dari binatang buas
atau dari hantu
malam, apabila
membaca YaHafiiz sebanyak
99 kali .

55. al-Matiin
( Maha
Sempurna
Kekuatanny
a)
-Berzikir YaMatiin
sebanyak 10 kali
ke atas anakanak kecil lelaki
atau
perempuan,
insya-Allah
mereka
terpelihara
daripada
kejahatan zina.

95. al
Badii
( Maha
Indah )
-Berzikir YaBadii sebanyak
70, 000 kali,
insya-Allah
hajatnya
ditunaikan dan
dirinya tehindar
daripada
sebarang
kemudaratan.

54. al Qawiy
( Maha
Memiliki
Kekuatan )
-Apabila dizalimi
atau dianiayai
orang, jika dia
berzikir YaQawiyyu-YaMatiin
sebanyak 1000
kali, Insya-Allah
akan dilepaskan
ia daripadanya.

KASIH SAYANG &


KEKELUARGAAN
37. al- Alii
( Maha
Tinggi
Martabatnya
)
-Menulis Al-Aliy
pada kertas dan
direndamkan pada
segelas air
(tulisannya
sebanyak 110 kali)
kemudian airnya
diminumkan
kepada anak kecil,
Insya-Allah dia
akan menjadi anak
yang cerdas dan
pandai.

40. alMuqiit
( Maha
Pemberi
Keperluan)
-Membaca YaMuqiit berulang
kali dalam segelas
air lalu diberi
minum kepada
anak yang nakal,
insya-Allah
perangai anak itu
akan bertukar
baik.

3. al-Rahim
( Maha
Penyayang
)
b

-Berzikir Ya-Rahiim
pada tiap-tiap hari
sebanyak 100 kali,
insya-Allah hatinya
lembut dan akan
selalu mempunyai
sifat kasih sayang
antara sesama
makhlukAllah.

49. al-Majiid
( Maha
Mulia )

-Berzikir YaMajiid
sebanyak 99
kali, Insya-Allah
semuanya akan
terasa aman dan
tenteram semua
anggota
keluarganya.

51. al Syahiid
( Maha
Mengetahui
dan
Menyaksikan
)
-Berzikir YaSyahiid pada
setiap malam
sebanyak 319
kali pasti akan
menyedarkan
orang atau
keluarga selalu
menentangnya
atau
membangkang.

48. al Waduut
( Maha
Pencinta )
-Berzikir YaWaduud pada
setiap malam
sebanyak 11,000
kali pasti akan
dikabulkan segala
hajatnya dan akan
dicintai orang dan
mententeramkan
keluarga dalam
rumahtangga.

90. al
Maani
( Maha
Membela )
-Berzikir di
dalam hatinya
Ya-Maani
sebanyak 161
kali, insya-Allah
hilang punca
kemarahan
antara suami
isteri.

60. al
Muhid
( Maha
Mengembali
kan )
-Membaca YaMuiid
sebanyak 70 kali
ditujukan
kepada orang
yang berjauhan
dengan
keluarganya,
insya-Allah
orang itu akan
pulang dengan
selamat.

MENERANGKAN HATI
7. Al
Mukmin
( Maha
Pengaman )
-Membaca YaMukmin sebanyak
136 kali oleh
orang yang
merasa ketakutan
akan sesuatu,
maka ia akan
merasa aman dari
apa yang
ditakutkannya,
dan apabila dibaca
oleh orang yang
beriman, maka ia
akan bertambah
imannya

2. alRahman
( Maha
Pemurah )

-membacanya tiaptiap hari selepas


selesai solat fardhu
sebanyak 100 kali,
insya-Allah dirinya
akan terjaga dari
sifat lupa dan lalai.

8. Al
Muhaimin
(Maha
Pemelihara )
-Berzikir sebanyak
100 kali selepas
mandi dan setelah
solat sunat dua
rakaat (terutama
diwaktu tengah
malam), insya-Allah
akan dibersihkan
zahir dan batinnya
dan tetap
bercahaya hatinya,
-Membacanya
sebanyak 145 kali
setelah solat Isyak,
insya-Allah akan
kuat hafaznya.

16. alQahhaar
( Maha
Memaksa )
-Berzikir YaQahhaar pada
tiap-tiap hari siang
dan malam
sebanyak 306 kali
atau lebih, InsyaAllah keluar dari
hatinya cinta dunia
dan kebesaran
barang lain
daripadaAllah
s.w.t.dan zahir
baginya
pertolonganAllah
s.w.t.atas
musuhnya.

14. al
Musawwir
( Maha
Menjadikan
Rupa Bentuk)
-Berzikir YaMusawwir
sebanyak 336 kali
atau lebih, maka
Insya-Allah akan
menjadi baik
segala
perbuatannya atau
apa yang
dikerjakannya.

15. alGhaffaar
( Maha
Pengampun
)
-Berzikir YaGhaffaar 100 kali
sambil mengiringi
solat Jumaat,
Insya-Allah zahir
baginya akan
mendapat
keampunan.

19. alFattaah
( Maha
Pembuka )
-Berzikir YaFattaah sebanyak
71 kali selepas
solat Subuh
denganmenadahk
an tangannya ke
atas, Insya-Allah
hatinya akan
bersih dan
bercahaya,
dimudahkan
segala pekerjaan
dan keluar cinta
dunia dari hatinya.

20. al
Aliim
( Maha
Mengetahui)

-Berzikir Ya-Aliim
tiap-tiap setelah
selesai solat lima
waktu sebanyak
100 kali, InsyaAllah akan
mendapatkan ilmu
ma'rifat dan
kasyaf serta iman
yang sempurna.

29. al
Hakam
( Maha
Menghukum )

-Berzikir YaHakam pada


setiap malam
sunyi serta suci
dari hadas dan
najis sebanyak 68
kali, Insya-Allah
akan dijadikan
hatinya tempat
rahsia dan hikmah
ilmu agama.

52. al-Haqq
( Maha
Benar)
Memperbanyakk
an berzikir YaHaqq pada
tiap-tiap malam,
insya-Allah
ditetapkan
hatinya berbuat
taat.

41. al
Hasiib
( Maha
Mencukupi )
-Berzikir (mulai hari
Khamis) Ya-Hasiib
sebanyak 77 kali
selama tujuh hari
pada awal pagi dan
sebelum terbit
matahari dan
selepas waktu
Maghrib, insyaAllah dirinya
diamankan
daripada segala
yang ditakutinya.

50. al
Baaits
( Maha
Memangkitka
n)
-Berzikir YaBaaits
sebanyak 100
kali ketika
hendak tidur
dengan tangan
diletakkan
didada,
pastiAllah
s.w.t..akan
memberinya
lapang ilmu dan
hikmah.

86. al
Muqsit
( Maha
Mengadili )

-Berzikir YaMuqsit
sebanyak 209
kali atau lebih,
Insya-Allah akan
terpelihara dari
was-was syaitan
laknatullah
dalam ibadah.

74. al
Aakhir
( Maha
Penghabisan
)
-Apabila
dibacaYaAakhir setiap
selesai solat
Isyak sebanyak
100 kali, InsyaAllah hatinya
akan bersih dan
bertambah
kebaikan diakhir
umurnya.

88. alGhaniy
( Maha
Kaya-Raya)

-Membaca YaGhaniy
berulang kali,
insya-Allah
hatinya sentiasa
puas dan tidak
akan tamak
haloba.

MENGHINDARI PENYAKIT

28. al- Basiir


( Maha
Melihat)
-Berzikir YaBasiir 100 kali
antara solat sunat
Subuh dan
fardhunya yang
lain pada hari
Jumaat, insya-Allah
dia akan
disembuhkan
Allah.

27. asSamiik
( Maha
Mendengar)

6. al- Salam
(Maha
Sejahtera )

-Berzikir YaSamii sebanyak


500 kali , setelah
selesai solat
Dhuha pada hari
Khamis, maka
doanya akan
ditunaikan
olehAllah
s.w.t.dan akan
disembuhkan
pendengarannya
daripada penyakit
tuli atau
pendengarannya

-Membacakan YaaSalaam kepada


orang yang sakit
kepala sebanyak
121 kali atau 136
kali dengan suara
yang sekiranya
dapat didengar
oleh orang yang
sakit dan dengan
mengangkat
kedua belah
tangan, Insya-Allah
akan disembuhkan
dengan kehendakNya.

61. al-Muhyi
( Maha
Menghidupka
n)
-Berzikir YaMuhyi
sebanyak 68 kali
tiap-tiap lepas
solat fardu lima
waktu, insyaAllah
dikeluarkan
daripada
badannya
segala penyakit.

35. al
Ghafuur
( Maha
Pengampun )
-Menulis YaGhafuur ke atas
orang yang sakit
demam bacalah
sebanyak 3 kali,
Insya-Allah akan
sembuhlah
penyakitnya.

36. al Syakuur
( Maha
Penerima
Syukur)
-Menulis AsSyakuur sebanyak
40 kali oleh orang
yang sesak nafas
atau penat badan
atau dhaif mata
dan dihapuskannya
dengan iri dan
sapukan iri itu
kepada badannya
atau matanya dan
diminumkan, InsyaAllah akan
mendapat berkat.

PENUTUP

Kesimpulannya, Asmaul Husna merupakan 99 nama Allah yang indah dan


setiap satu nama membawa makna yang tersirat. Kita janganlah hanya tahu
menasyidkan atau melagukan Asmaul Husna yakni 99 nama Allah yang
tersohor itu mengikut rentak muzik sahaja tetapi haruslah mengahayatinya
dengan sebaik mungkin. Dengan adanya buku 99 nama Allah yang tersohor ini,
kita bukan sahaja dapat memahami makna bagi setiap nama-nama Allah,
malah dapat mengetahui makna tersirat, serta mendapat khasiat dan diberi
panduan bagaimana cara untuk beramal dengan 99 nama Allah yang tersohor
ini. Marilah sama-sama kita berhijrah dalam meningkatkan lagi mutu Iman kita
sebelum menghadap Ilahi.