Anda di halaman 1dari 25

Bab 4: Keperluan Individu

Remaja

Kesediaan Pelajar BelajarTerbahagi 3


a) Kesediaan Kognitif
b)Kesediaan Afektif
c) Kesediaan Psikomotor

a) Kesediaan Kognitif
Kesediaan kognitif merujuk kepada
peringkat perkembangan mental
untuk menerima rangsangan dan
memahaminya, menaakul dan
berfikir serta dapat
menghubungkaitkan pengalaman
sedia ada seseorang.

Kesediaan Afektif
Kesediaan afektif pula merupakan sikap
dan minat pelajar terhadap sesuatu
pelajaran.
Apabila pelajar mempunyai kesediaan
afektif yang positif, secara tidak langsung
mereka akan menjadi aktif dan mudah
untuk menerima pembelajaran.
Secara tidak langsung pelajar memperoleh
kepuasan dan keseronokan dalam
pembelajaran malahan ini menjadi
dorongan kepada mereka untuk lebih
berjaya.

c) Kesediaan Psikomotor
Kesediaan psikomotor adalah kesediaan
fizikal pelajar untuk menjalani latihan yang
menggunakan fungsi tubuh badan sebagai
penggerak utama.
Penguasaan kesediaan psikomotor adalah
bergantung kepada kesediaan kognitif
serta kesediaan dari segi afektif pelajar.
Sebagai contoh, dalam permainan bola
tampar menggunakan taktik menjadi salah
satu faktor yang boleh memberikan
kemenangan. Tidak cukup dengan
menggunakan teknik sahaja, sikap ingin
menang.

4.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi


Kesediaan Belajar
a) Pengalaman
b) Kematangan
Kematangan
Kematangan
Kematangan
Kematangan

Fizikal
Mental
Sosial
Emosi

a) Pengalaman
Pengalaman sedia ada seseorang pelajar
menjadi faktor utama mempengaruhi
kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran
yang disampaikan oleh guru.
Inilah yang menjadi prinsip asas kepada
penentu kejayaan sesuatu proses pengajaran
dan pembelajaran.
Guru akan menghadapi kesukaran dalam
melaksanakan pengajaran sekiranya isi
pelajaran yang disampaikan itu berada di luar
pengalaman pelajar. Contohnya belajar
tentang cakerawala, pelajar lebih faham kalau
dibawa melawat muzium petrosains.

b) Kematangan
Kematangan Fizikal - adalah melibatkan
perkembangan psikomotor individu.
Individu yang normal akan mengalami
perkembangan dan mencapai
kemantangan fizikal yang sama dalam
satu tempoh masa yang seragam.
Kematangan mental - merupakan
perkembangan dan persediaan minda
manusia untuk menerima sesuatu
pembelajaran. Contohnya, kanak- kanak
berusia 6 tahun tidak boleh memahami
apa yang dipelajari oleh murid tahun 6.

b) Kematangan
Kematangan sosial - seseorang individu
adalah keupayaan seseorang individu itu
membentuk hubungan baik dengan
individu lain.
Individu yang mempunyai kematangan
sosial yang baik akan mempamerkan sikap
dan tingkah laku yang positif apabila
berinterkasi dengan individu lain.
Kematangan emosi - merujuk kepada
kestabilan dalam minat, sikap serta
keinginan. Oleh itu ransangan yang
selaras dengan minat dan keinginannya
tentunya akan mempengaruhi kesediaan
pelajar untuk menerima pelajaran

Pelajar Remaja
Berkeperluan Khas

Bermasalah pembelajaran.
Kecacatan bahasa atau percakapan.
Gangguan emosi.
Autisma
Disleksia
Kecacatan Mental
Cacat Anggota
Kecederaan otak akibat kemalangan trauma.
Cacat penglihatan
Cacat pendengaran
Pintar Cerdas

Pelajar Remaja
Berkeperluan Khas
1) Remaja yang mengalami masalah dalam
pembelajaran akan mempunyai ciri- ciri
seperti:
Mempunyai kecerdasan normal, tetapi
prestasi pembelajaran di bawah tahap
prestasi lemah.
Mempunyai keupayaan koordinasi motor
yang lemah
Kurang memberi perhatian kepada
pembelajaran
Mengalami kesulitan dalam
komunikasi,menulis dan memahami

Pelajar Remaja
Berkeperluan Khas
2)Disleksia remaja yang ada bahasa dan
Pertuturan mempunyai kesukaran
fonologikal dalam proses pertuturan
seperti salah sebut, mencampur adukkan
perkataan dan lemah sintaksis.
3)Epilepsi - lebih dikenali sebagai sawan.
Kamus Dewan mendefinisikan epilepsi
sebagai satu penyakit yang datang secara
tibatiba dan mengakibatkan kekejangan
anggota dan menjadi kaku, tegang dan
mulut berbuih. Terdapat tiga jenis sawan
yang diketahui umum iaitu grand mal,
petit mal dan sawan psikomotor.

Pelajar Remaja
Berkeperluan Khas
4) Autisma ialah pelajar yang dari
segi fizikalnya normal tetapi tidak
dapat menumpukan perhatian
kepada pengajaran, berada dalam
dunia khayal, kadangkala seperti
pekak, ketawa sendiri dan tidak suka
diganggu.

Pelajar Remaja
Berkeperluan Khas
5) Pintar Cerdas - Ciri- ciri pelajar pintar
cerdas adalah seperti:
Mempunyai perbendaharaan kata yang
lebih luas berbanding rakan yang lain.
Mempunyai kematangan dari segi
menggunakan sesuatu istilah dengan
bermakna.
Mempunyai keistimewaan dalam
matematik.
Berusaha ke arah kesempurnaan.

Pelajar Remaja
Berkeperluan Khas
6) Kecelaruan Tingkah laku
Pelajar dengan kecelaruan tingkah
laku merupakan satu gangguan
utama dalam sikap dan hubungan
individu dengan individu lain.
Individu yang mengalami masalah ini
sering menunjukkan sikap
antisosial,suka melanggar arahan
dan menimbulkan gangguan kepada
individu lain.

Pelajar Remaja
Berkeperluan Khas
7) Hiperaktif pelajar yang terlalu
aktif, tidak boleh duduk diam, suka
mengganggu kawan, keluar masuk
kelas ikut suka hati.
8) Hipoaktif pelajar yang takut atau
berada dalam phobia kepada dunia
luar. Tidak suka berkawan dan
menyembunikan diri di bawah meja.

Teori Hierarki Keperluan


Maslow
Rajah Hierarki Keperluan Maslow (19081970)

7)Sempurna Kendiri
6) Estetik
5) Mengetahui dan
Memahami

4) Penghargaan dan
Penerimaan
3)Kasih sayang dan
kepunyaan

Kesihatan Mental Remaja


Remaja yang sihat tingkah lakunya atau
sihat mental (Santrock, 2001) ialah
remaja yang dapat mencapai
kesejahteraan (well being), mengalami
perkembangan (fizikal, kognitif, emosi,
sosial, afektif, rohani) yang sempurna,
dapat mencapai cita-cita, menjadi
warganegara yang berbakti kepada
bangsa dan negara.
Remaja yang tidak normal atau
bermasalah termasuklah tingkah laku
devian atau salah laku, salah suaian dan
depresi. Kesihatan mental remaja
dipengaruhi oleh faktor biologi, psikologi
dan sosiobudaya.

PUNCA TINGKAH LAKU


TIDAK NORMAL REMAJA
Biologi punca masalah mental ialah
tubuh badan seseorang gagal
berfungsi dengan sempurna.
Psikologi Di antara faktor psikologi
yang boleh menyebabkan remaja
sakit mental ialah kecelaruan
mental, gangguan emosi,
pembelajaran yang membosankan,
kecewa,masalah interpersonal.

PUNCA TINGKAH LAKU


TIDAK NORMAL REMAJA

Faktor sosiobudaya termasuklah status


sosioekonomi di mana melalui kajian
ramai remaja daripada kalangan status
sosioekonomi rendah atau miskin
mengalami sakit mental.
Interactionis atau Biopsikososial :
Pendekatan ini percaya faktor biologi,
psikologi dan sosiobudaya berinteraksi
dan menjadi faktor remaja sakit jiwa.
Pendekatan Psikopatologi percaya faktor
seperti stress, depresi dan gangguan
emosi adalah penyebab remaja sakit
jiwa.

Masalah Remaja
Di antara cabaran-cabaran yang dihadapi
remaja ialah:
Keliru dengan peranan dan tanggungjawab
diri
Sering merasa diri disalahfahamkan dan
dipersalahkan
Merasa diri dilayan secara tidak adil
Kesunyian
Sukar memahami emosi
Susah membuat keputusan
Masalah hubungan interpersonal(ibu bapa,
adik beradik dan rakan)

Cabaran Remaja Kepada


Guru:
Pencapaian Akademik Merosot
Remaja yang mengalami masalah
biasanya tidak dapat menumpukan
perhatian pada pelajaran dan pencapaian
akademik mereka akan menurun atau
jatuh menjunam.
Masalah Disiplin - ponteng, meniru dalam
peperiksaan, merokok, melepak dan
membuli. Sikap malas serta pengaruh
budaya kuning.

Cabaran Remaja Kepada


Guru:
Sikap Remaja Yang Negatif -suka
memberontak, melakukan jenayah
vandalisme seperti merosakkan harta
benda awam.
Pergaulan Bebas Remaja Lelaki dan
Perempuan rogol, bersekedudukan,
mengandung, anak haram dll.
Keruntuhan moral masyarakat akan
mengalami keruntuhan moral. Anak haram
- merasakan diri tidak bersih/berdosa
bagaimana mereka dapat membentuk
kendiri positif. Negara akan hancur.

CARA MEMENUHI KEPERLUAN REMAJA


DALAM KONTEKS PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN.

Memberi kebebasan remaja


menjalan kan aktiviti.
Memberi peluang sama rata.

Pengumpulan
mengikut
kebolehan.
Kemasukan sekolah awal dan
program acceleration.
Pengkayaan kurikulum di dalam
bilik darjah biasa.

CARA MEMENUHI KEPERLUAN REMAJA


DALAM KONTEKS PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN.
Bahan-bahan
Pengajaran.

dan

Prosedur

Guru menjadi model


personaliti.
Penyeliaan dan bimbingan
Komunikasi berkesan
Hargai kehendak dan kebebasan
remaja
Tunjukkan minat dan perhatian
dalam pergaulan