Anda di halaman 1dari 9

TUGASAN MODUL 6

1.

Saidina Ali pernah menghantar satu surat atau warkah kepada Malik Bin Al-Haris

Al-Ashtar setelah beliau dlantik sebagai gabenor Mesir pada 658 M (38 H). Khalifah Ali.
antara lain mengingatkan Malik bahawa pemilihannya untuk memikul amanah
memimpin rakyat merupakan ujian bagi dirinya. Justeru itu, Malik diberikan panduan
yang begitu terperinci bagi melaksanakan amanah kepemimpinan tersebut yang
merangkumi sikap dan layanan terhadap segenap lapisan rakyat selain hak dan
tanggungjawab mereka, nasihat yang perlu diterima dan dituruti, syarat-syarat
pemilihan pegawai-pegawai utama kerajaan, usaha meneladani kejayaan yang dicapai
pemimpin terdahulu, langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan sesuatu
permasalahan yang timbul berkaitan dengan urusan kepemimpinan dan sebagainya.
Malah Khalifah Ali juga menegaskan bahawa sekiranya kuasa yang dimiliki oleh Malik
itu mendorongnya berasa bangga dan megah, maka beliau harus mengingatkan dirinya
tentang kebesaran dan keagungan Allah s.w.t. Demikian juga tentang kekuasaan Maha
Pencipta itu terhadap dirinya kerana kekuasaan seumpama itu tidak sama sekali dimiliki
terhadap dirinya sendiri. Tindakan itu, menurut Khalifah Ali akan mendorong gabenor
yang dilantik itu supaya sentiasa menilai atau bermuhasabah akan cita-cita serta impian
dirinya dan mengekalkan pertimbangan diri yang waras.
Antara nasihat-nasihat lain, gabenor Malik dilarang sama sekali mendengar
nasihat daripada orang yang kedekut dan keji kerana penasihat yang paling keji ialah
orang yang pernah menjadi penasihat kepada pemimpian-pemimpin yang tidak adil dan
turut sama bersubahat melakukan kemungkaran.
Nasihat-nasihat yang bernas daripada tokoh kepimpinan yang terulung tidak
perlu dipertikaikan lagi dan perlu diamalkan dalam pengurusan dan kepimpinan di
sekolah. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zaman mereka. Kata-kata hikmah
Khalifah Ali bin Abi Talib merupakan asas utamauntuk menerajui pengurusan sesebuah
sekolah. Nasihat Saidina Ali bin Abi Talib yang berbunyi tanamkanlah semangat
cintakan rakyatmu dalam dirimu semoga rakyat memperoleh manfaat dan rahmat
daripadanya. Janganlah kamu menjadikan milik mereka hak kamu.

Berdasarkan contoh itu, pemimpin perlu mengetahui keadaan orang dibawah


pimpinannya agar dia boleh menjadi pemecah masalah. Pemimpin tidak boleh sekalikali mematahkan semangat tetapi harus selalu menggembirakan. Walaupun orang yang
dipimpin itu melakukan kesalahan, pemimpin perlu menggunakan kebijaksanaan agar
dia tidak kecewa tetapi sebaliknya timbul keinginan untuk berbuat yang lebih baik lagi.
Dalam keadaan yang lain pula, pemimpin perlu menitikberatkan pengabdian. Dia
harus suka memberi dan kurang suka menerima. Ini memerlukan keikhlasan. Dengan
melihat sifat baik yang seperti ini berterusan, banyak orang yang akan mengakuinya.
Prestasinya meningkat. Dia dipercayai. Kewibawaannya akan bertambah. Dari sini dia
lebih mudah menjalankan kepemimpinannya. Orang akan senang mengikutnya. Dalam
masa yang sama harus diingat bahawa mengajak ke arah kebaikan itu lebih berkesan
dengan perbuatan. Pemimpin sebagai orang yang paling menonjol selalu diperhatikan.
Perbuatannya meninggalkan kesan yang mendalam di kalangan orang yang
dipimpinnya.
Dalam mentadbir dan menguruskan sesebuah sekolah, kecekapan dan
kecemerlangan organisasi tersebut bergantung kepada kepimpinan yang ada. Justeru
sekolah amat memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat terpuji seperti
yang digariskan oleh Saidina Ali bin Abi Talib iaitu pemimpin yang beristiqamah yang
mempunyai pendirian yang teguh dan diikuti dengan keperibadian yang mantap.
Pendirian ini tercermin pada perkataan dan perbuatan, iaitu sesuatu yang diyakini
dipertahankan sungguh-sungguh dengan tidak terumbang-ambing oleh pengaruh apa
pun.
Selain itu, pemimpin atau ketua organisasi tersebut perlulah bijak memelihara diri
sendiri kerana keadaan diri sendiri akan sentiasa dihitung dan dianalisis. Apabila terjadi
sesuatu kegagalan diri sendiri diperhatikan terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang
lain. Walaupun kita diberi kuasa untuk membuat sebarabg keputusan, tetapi pandangan
orang sekeliling juga perlu diberi keutamaan selagi pandangan mereka tidak
menyeleweng dari objektif sekolah. Pemimpin itu juga perlu elak daripada sikap
takkabur seperti tidak membanggakan diri, berlebihan-lebihan sama ada dengan
perbuatan, perkataan atau sikap.

Berdasarkan kepada fakta inilah bolehlah disimpulkan bahawa kuasa seorang


khalifah akan menjadi kuasa yang diamanahkan kepada orang yang memegang
sesuatu tampuk pemerintahan atau kekuasaan. Merujuk kepada perbincangan di atas
jelaslah menggambarkan bahawa seorang khalifah itu mestilah seorang yang memiliki
perwatakan dan personaliti yang sangat tinggi dan menarik.

2.

Seorang pemimpin merupakan seorang yang menjadi role model atau ikutan

setiap orang yang dipimpin. Sebagai orang yang telah dilantik sebagai pemimpin,
secara automatiknya beliau akan berada pada hierarki yang paling tinggi dalam
organisasi dan dipertanggungjawabkan untuk mentadbir, mengurus, melaksana,
memantau dan memastikan setiap objektif bagi organisasi tersebut tercapai dengan
jayanya. Namun, keberkesanan pentadbiran seseorang pemimpin adalah tertakluk
kepada cara pelaksanaan atau cara kerja orang yang dipimpinnya. Dengan itu, untuk
memastikan sesebuah organisasi bergerak dinamik, baik dari peringkat pentadbiran
hingga ke akar umbi, sesorang pentadbir atau pemimpin harus mempunyai nilai-nilai
yang tertentu atau pun kualiti kepimpinan yang hebat. Kepimpinan Melalui Teladan,
slogan yang sering dilaungkan ini merupakan asas kepada suatu bentuk kepimpinan
yang berkesan dan efektif.
Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, khususnya bagi seorang pegawai
perkhidmatan awam yang telah dilantik menjadi seorang pemimpin,beberapa nilai-nilai
kepimpinan atau kualiti kepimpinan perlu diimplementasikan serta diterap dalam
melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin yang baik. Berikut
merupakan beberapa nilai-nilai yang perlu ada sebagai peimpin yang baik:
i) Bertanggungjawab.
Nilai ini dapat menjamin seorang pemimpin itu menjalankan tanggungjawab
kepimpinannya dengan telus. Sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab juga,
seorang pemimpin akan bertanggungjawab ke atas setiap tindak tanduk serta arahan
yang dikeluarkan terhadap yang dipimpin. Baik buruk setiap akhiran daripada
kepimpinan beliau harus diterima dengan terbuka.

Sebagai pengurus, Guru Besar bertanggungjawab terhadap belanjawan dan


kewangan sekolah, pengagihan sumber dan sebagainya. Sebagai pentadbir Guru
Besar bertanggungjawab terhadap tugas-tugas pentadbiran yang meliputi penilaian
kerja-kerja stafnya, pengurusan ha-hal rasmi, penjadualan kerja dan waktu belajar.
Guru Besar juga harus pakar dalam pendidikan. Dia diharapkan dapat menjalankan
peranan sebagai pemimpin. Tugas memimpin ini perlu ditumpukan kepada aspek teras
teknik. Oleh itu ia perlu menunjuk ajar para guru di sekolahnya dalam hal-hal kurikulum
dan pedagogi. Ia juga perlu memberi semangat, mendorong dan memberansangkan
guru dan pelajar di bawah jagaannya supaya bekerja dan belajar bersungguh-sungguh.
Guru Besar sendiri perlu menunjukkkan contoh teladan yang boleh diikuti dan
disegani oleh para guru dan pelajar sekolahnya. Tugas ini merupakan tugas pemimpin.
Mc Pherson dan Crowson (1987) menyatakan peranan seorang Guru Besar bertindantindih sebagai seorang guru, pengurus dan pemimpin. Walau apa pun Guru Besar tidak
boleh melarikan diri daripada melaksanakan peranan utamanya dalam aktiviti
pengajaran. Peranan Guru Besar mengikut Drake dan Roe (1980) adalah functionallydualistic; melihat peranan Guru Besar dari dua dimensi iaitu pentadbiran-pengurusan
dan pemimpin pendidikanpengajaran.
Sebagai pentadbir dan pengurus sekolah, Guru Besar bertanggungjawab
terhadap kelicinan perjalanan sesebuah sekolah dan kemajuannya. Manakala sebagai
pemimpin pendidikan-pengajaran ialah memberi kepimpinan, galakan, sokongan
kepada guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa yang sama
Guru Besar perlu berusaha memimpin sekolah untuk mewujudkan persekitaran sosial
yang sihat dan memberansangkan pengajaran dan pembelajaran.
ii) Dedikasi / Bersemangat
Dedikasi dengan tugas kepimpinan tanpa mengira penat atau lelah. Sifat atau
nilai ini akan menjamin seorang pemimpin akan terus istiqamah dan tanpa jemu
memimpin sesuatu organisasi atau institusi ke arah kecemerlangan. Pepatah
Genggam bara api, biar sampai jadi abu. Jika nilai ini tersemat pada setiap pemimpin,
maka institusi tidak akan mengalami kegagalan. pemimpin sekolah adalah mereka yang

digalati, dihormati dan mempunyai status atau kedudukan dalam sesebuah masyarakat
kampung atau mukim.
Untuk mencapainya, para pemimpin sekolah harus terlibat aktif dalam kegiatankegiatan masyarakat kampung atau mukim kerana dengan penglibatan dan komunikasi
secara aktif, para pemimpin akan dapat menarik minat ibu bapa serta masyarakat
sekeliling dalam sama-sama menyumbang dan bekerjasama ke arah kemajuan
sekolah. Pemimpin juga harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai
kecemerlangan.
iii) Berdisiplin
Nilai disiplin adalah suatu nilai yang amat sinonim dengan kepimpinan. Tunggak
kejayaan sesebuah organisasi adalah terus menerus berlandaskan kepada disiplin,baik
di peringkat rendah malah juga di peringkat tertinggi. Patuh dan mengamalkan secara
berterusan segala arahan, peraturan dan ketetapan yang dikenakan oleh sesuatu
organisasi. Perkara ini yang dinamakan disiplin dan pemimpin yang berdisiplin tidak
akan lari dari perkara ini.
Pemimpin yang berdisiplin akan dicontohi dan dipatuhi oleh pengikutnya. Di
dalam ciri-ciri disiplin yang tinggi adalah diperlukan demi menjaga nama dan
keselamatn kumpulan. Segala arahan peraturan dan etika perlu dipatuhi sepenuhnya.
Pemimpin yang berdisiplin akan sentiasa mematuhi perkara- perkara tersebut dan
selanjutnya ia akan menentukan pula supaya kumpulan juga berbuat demikian. Hanya
mereka yang berdisiplin sahaja boleh mendisiplinkan orang lain. Disiplin yang
dimaksudkan disini bukan setakat mematuhi arahan dan peraturan sahaja tetapi juga
termasuk dari segi mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik.

3 i)

Pengaruh kepimpinan adalah amat penting dalam menentukan kejayaan

sesebuah organisasi (Stodgill, 1974). Pengaruh dan kecekapan pemimpin dapat


membawa ke arah kecemerlangan sesebuah organisasi. Oleh itu, bagi organisasi
seperti sekolah, pengaruh kepimpinan dan kecekapan pengetua sekolah amat penting

dalam menentukan kejayaan sekolah di bawah pimpinannya. Pembentukan organisasi


sekolah berkesan, sangat bergantung kepada kepimpinan pengetuanya.
Amalan gaya kepemimpinan seseorang pemimpin sekolah mampu memberi
kesan terhadap pengurusan rohani dan emosi guru-guru dan staf dibawahnya. Shukri
(2004), Mohd.Nor (2004), Maimunah (2004) dan Chan (2004) sependapat bahawa gaya
kepimpinan pengetua mempunyai pengaruh terhadap peningkatan motivasi dan
kepuasan kerja pekerja. Shukri (2004) misalnya, mendapati bahawa amalan komunikasi
kepemimpinan ketua sama ada kolaboratif terbuka atau autoritatif membina mempunyai
pengaruh yang ketara terhadap kepunyaan yang kuat oleh warga organisasi (motivasi
intrinsik) dan mempengaruhi sikap penglibatan mereka dengan berkesan terhadap
tugas dalam organisasi (motivasi ekstrinsik). Walaupun kedua-dua gaya kepimpinan
tersebut memberi kesan positif terhadap motivasi dan kepuasan kerja staf, pengaruh
gaya kepimpinan kolaboratif terbuka didapati lebih kuat.
Mohd. Nor (2004) yang mengkaji amalan gaya kepimpinan guru besar kepada
stafnya pula mendapati tingkah laku (gaya) kepemimpinan pengajaran guru besar
memberi kesan positif kepada rohani dan emosi guru. Faktor insentif yang memuatkan
cara-cara guru besar menghargai, memuji dan mengukuhkan prestasi guru sebagai
satu bentuk insentif kepada guru-guru dan seterusnya meningkatkan rohani dan emosi
guru.
Melalui

gaya

kepemimpinan

situasi,

pengetua

mengamalkan

gaya

kepemimpinan berbeza kepada guru yang berbeza dalam situasi-situasi berbeza. Cara
pengetua menggunakan pendekatan berbeza mengikut kesesuaian situasi ini
membantu mewujudkan suasana kondusif dan bermotivasi dalam kalangan guru
apabila mereka diuruskan dengan adil dan sesuai dengan tugas yang diberi
(Maimunah, 2004). Contoh gaya berbeza terhadap individu berbeza adalah seperti
berikut :
a.

Gaya mengarah biasanya kepada guru-guru baru / guru berprestasi rendah /


mengelak tugas.

b.

Gaya membimbing biasanya kepada guru yang kurang pengalaman dan


pengetahuan tentang kelas.

c.

Gaya menyokong biasanya kepada guru berpengalaman.

d.

Gaya mendelegasi biasanya kepada guru kanan / pentadbir sekolah.


Kajian terhadap amalan gaya kepimpinan transformasional dalam kalangan

pengetua juga mendapati bahawa pengetua dapat mengenal pasti keperluan pengikut
dan sentiasa cuba meningkatkan keperluan pengikut ke peringkat motivasi dan
kematangan yang lebih tinggi. Pada masa yang sama juga, pengetua cuba memenuhi
keperluan perkembangan potensi kakitangan (Chan, 2004).
Kesimpulannya, gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua sama ada gaya
kepimpinan kolaboratif terbuka, gaya kepimpinan autoritatif membina, gaya kepimpinan
pengajaran, gaya kepimpinan situasi atau gaya kepimpinan tranformasional memberi
kesan positif terhadap rohani dan emosi guru. Guru yang bermotivasi dan mendapat
kepuasan kerja dapat membantu mewujudkan sekolah berkesan dan meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran.
ii)

Kajian-kajian

yang

dilaksanakan

mengenai

gaya

kepimpinan

pengetua

menunjukkan bahawa gaya kepimpinan transformasional (Chan, 2004), gaya


kepimpinan pengajaran (Mohd. Nor, 2004) dan gaya pemudah cara (Mohd. Anuar,
2004)

apabila

diaplikasikan

oleh

pengetua

dapat

meningkatkan

pengurusan

pengetahuan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan di sekolah.


Chan (2004) mendapati bahawa gaya kepimpinan transformasional membantu
para pentadbir ke arah menggalakkan perkembangan pengurusan pengetahuan
mengenai pembelajaran pelajar iaitu melalui program-program pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan. Kajian Mohd Nor (2004) pula jelas menunjukkan bahawa
terdapat perubahan kepada pengajaran dan pembelajaran melalui gaya kepimpinan
pengajaran. Cara guru besar memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada para
pelajar yang berjaya dalam kurikulum dan aktiviti kokurikulum membuktikan bahawa
sekolah yang berkesan dari sudut pengajaran dan pembelajaran dapat diwujudkan.

Seorang pengetua yang mempunyai kemahiran dalam pemimpin pengajaran boleh


membawa perubahan dalam pengetahuan tentang pengajaran guru dan pembelajaran
para muridnya.
Kajian Mohd Anuar, Azizi & Mohd Yusope (2004) pula mendapati bahawa
pengetua membawa perubahan kepada pengetahuan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran melalui gaya pemudah cara dan tingkah laku beliau dalam menangani
perubahan. Sebilangan besar guru bersetuju bahawa pengetua bekerja sama dengan
guru dan memberi keutamaan kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Kesimpulannya, amalan gaya kepimpinan transformasional, gaya kepimpinan
pengajaran dan gaya pemudah cara oleh pengetua atau guru besar mampu memberi
kesan terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Melalui gayagaya kepimpinan ini, pengetua atau guru besar mendapat kerjasama guru dan pelajar
yang terlibat secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran.
iii)

Chan (2004), Nordin (2004) dan Shukri (2004), sependapat menyatakan bahawa

gaya kepimpinan pengetua mempunyai pengaruh terhadap perkembangan potensi diri,


nilai dan etika pekerja. Perkembangan potensi diri, nilai dan etika mencerminkan
kebolehan guru atau staf dalam sesebuah sekolah untuk menggunakan nilai atau
potensi diri dalam melakukan perubahan dalam suatu kaedah P&P atau proses kerja.
Perkembangan ini memerlukan dorongan daripada kepimpinan.
Chan (2004) mendapati bahawa gaya kepimpinan transformasional yang
diamalkan oleh pengetua cuba memenuhi keperluan perkembangan nilai kakitangan
apabila beliau dapat mengenal pasti keperluan pengikut dan sentiasa cuba
meningkatkan keperluan pengikut ke peringkat motivasi dan kematangan yang lebih
tinggi. Amalan pengetua ini juga berupaya membentuk keazaman diri dan kemampuan
mendorong seluruh warga organisasinya melaksanakan inovasi dalam pendidikan dan
mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan. Sementara Shukri (2004) pula
mendapati gaya kepemimpinan kolaboratif terbuka dan autoritatif membina yang
diamalkan oleh pengetua berupaya menerbitkan perlakuan yang menghargai dan
memartabatkan organisasi secara sukarela, ceria dan inovatif.

Satu kajian berkaitan gaya kepemimpinan pemudah cara dalam mempengaruhi


tekanan kerja, telah menunjukkan bahawa hanya terdapat sedikit sahaja guru yang
mengalami tekanan hasil dari tingkahlaku pemimpin organisasi sesebuah sekolah
(Noordin, Sharifudin & Azizi, 2004). Ini menunjukkan tingkah laku positif seorang
pengetua menghasilkan tingkah laku yang positif daripada kakitangannya.
Kesimpulannya, gaya kepimpinan pengetua yang positif juga dapat mendorong
guru dan staf untuk memperkembangkan nilai dan etika dalam diri bagi melaksanakan
urusan kerja seharian. Gaya yang positif ini juga dapat mengurangkan tekanan kerja
yang dihadapi oleh guru dan staf.