Anda di halaman 1dari 3

Bacaan Q.

S Al Hujurat, ayat 10 :

Arti Q.S Al Hujurat, ayat 10 : Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah


bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah
kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Tajwid Q.S Al Hujurat, ayat 10 :

Hukum bacaanya adalah Ikhfa Ausath.


Kandungan QS Al-Hujurat, ayat 10 1. Orang-orang Mukmin adalah saudara 2.
Kita wajib mendamaikan dua orang Mukmin yang saling berselisih 3. Hendaknya
kita bertakwa kepada Allah SWT agar mendapat rahmat dari-Nya.
Bacaan Q.S Al Hujurat, ayat 12 :

Arti Q.S Al Hujurat, ayat 12 : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan
dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan
janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian
kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima
tobat lagi Maha Penyayang.
Tajwid Q.S Al Hujurat, ayat 12 :

Idgham Bighunnah, yakni nun mati bertemu ya, dan dibaca-..ayyya'kula...ditahan 2 harakat pada kata digaris bawah.

Ikhfa Ausath, yakni tanwin bertemu fha, dan


dibaca-..maytaanny-fhakarih tumuuh.
Kandungan QS Al-Hujurat, ayat 10 :
Berprasangka buruk itu adalah dosa
Mukmin dilarang mencari kesalahan orang

1.
2.
lain
3. Mukmin dilarang menggunjing satu sama lain
4. Menggunjing sesama Mukmin bagaikan memakan daging saudaranya yang
sudah mati.
Bacaan Q.S Al Anfal, ayat 72 :

Arti Q.S Al Anfal, ayat 72 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan


berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orangorang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu satu
sama lain melindungi. Dan orang-oramg beriman, tetapi belum berhijrah, maka
tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka
berhijrah. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam agama, maka
kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada
perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.
Tajwid Q.S Al Anfal, ayat 72 :

Kandungan QS Al-Anfal, ayat 72 :


1. Hendaklah kita saling melindungi satu sama lain
2. Kita wajib memberikan pertolongan kepada seseorang atau suatu kaum yang
membutuhkan pertolongan terkait dengan pembelaan agama.