Anda di halaman 1dari 1

Katuran Rawuh

Peresmian Masjid Atthowimu Arsyl Muawaddah


Dinten

: Minggu, 11 Oktober 2015

Panggenan : Halaman Masjid Atthowimu Arsyl Muawaddah, Desa Jugo, Kecamatan


Kesamben, Kabupaten Blitar
Wekdal

: 18.30 (Bakda Magrib) ngantos paripurno

Acara

: - Peresmian Masjid dening Bapak Bupati Blitar


- Gema Sholawat Ki Sudrun
- Ringgit purwo kalian Ki Dalang Kangko

Atas kawigatosan lan rawuhipun dipunaturaken agunge panuwun.

Santri Jugo