Anda di halaman 1dari 8

Berikan huraian yg kritis berkaitan legasi colonialisme ke atas agama

islam sebagai satu cara hidup di kalangan masyarakat tanah melayu.

1.0

PENGENALAN
Menurut Kamus Dewan, Edisi Keempat 'legasi'

merupakan perkataan

Indonesia Belanda yang bermaksud perwakilan negara di luar. Menurut
Kamus Melayu Inggeris Dewan, ‘legasi’ membawa tiga maksud 1. pusaka,
harta peninggalan 2. warisan 3.

Kesan. Manakala, Kolonialisme pula

merupakan

oleh

dasar

atau

amalan

sesebuah

negara

meluaskan

penguasaannya ke atas sesebuah negara lain. Secara umumnya istilah
kolonialisme mempunyai dua pengertian. Pertama, bermaksud proses
sesuatu kuasa mendapatkan kawasan petempatan baru melalui kaedah
penaklukan dan penghijrahan. Kaedah penaklukan bererti perluasan
penaklukan melalui tindakan ketenteraan. Kaedah penghijrahan pula
bererti perpindahan rakyat sesebuah negara ke kawasan yang belum
diterokai atau didiami orang lain seperti penghijrahan rakyat British ke
Australia, dan Amerika Syarikat. Oleh itu para penghijrah mengekalkan
hubungan dan menerima kuasa pemerintahan British. Kawasan tersebut
juga merupakan sebahagian daripada tanah jajahan British. Pengertian
kedua

pula,

imperialisme.

kolonialisme
Apabila

merujuk

disebut

kepada

kolonialisme,

dasar

melalui

terjelmalah

aktiviti

kefahaman

tentang masalah penindasan, penghinaan atau eksploitasi yang dilakukan
oleh kuasa-kuasa imperialis Barat terhadap penduduk peribumi. Melalui
dasar kolonialisme, satu bentuk pemerintahan telah dilaksanakan sama
ada melalui paksaan atau secara aman. Penaklukan dilakukan secara
langsung atau tidak langsung. Kolonialisme di Tanah Melayu telah
mendatangkan kesan yang amat ketara sehingga hari ini. Legasi
kolonialisme ini bukan sahaja dapat dilihat dalam aspek politik, namun
dalam

aspek

sosio-ekonomi

juga

jelas

terlihat

kesannya.

Sebagai

contohnya, legasi kolonialisme ke atas agama Islam di Tanah Melayu.
Corak kehidupan masyarakat Islam Di tanah melayu telah berubah
disebabkan oleh legasi Kolonialisme ini.

.

Hlm 132-133. Lebih menyakinkan lagi apabila Alfonso de Albuquerque sendiri mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah gereja di tanah jajahan barunya itu. Kuala lumpur :utusan publications&distributors Sdn Bhd. mereka telah membawa bersama agama berkenaan. Kedatangan mereka bukan sahaja atas dasar ekonomi semata-mata malah mereka juga mengaku secara tegasnya dengan mengatakan bahawa mereka juga menggalas bertanggungjawab ‘Beban untuk Orang Putih’ mentamadunkan yang orang kononnya Asia 1 Azmah abdul manaf. Francis Xavier. Gold and Glory’.2. Kesemua colonial Barat adalah penganut kepada agama ini maka dengan kedatangan mereka. Matlamat ini terserlah ketika angkatan tentera Portugis yang diketui oleh Alfonso de Albuquerque menakluk kerajaan Melaka pada tahun 1511 turut disertai oleh lapan orang paderi Kristian daripada beberapa aliran Roman Katolik. yang .2001.0 Kesan legasi Kolonialisme ke atas agama islam sebagai satu cara hidup di kalangan masyarakat tanah melayu 2. namun segalanya kelihatan berubah apabila kuasa asing mula menguasai Tanah Melayu. seorang paderi perkembangan yang popular atas agama Kristian di tujuan rantau untuk ini 1. Ia mula sampai ke nagara ini apabila penganut agama-agama berkenaan datang singgah sama ada untuk berniaga memperkenalkan tempatan. Biarpun tujuan ekonomi (Gold) adalah merupakan tujuan utama tetapi matlamat untuk menyebarkan agama Kristian (God) tetap dilaksanakan. meninjau Jika sebelum kedatangan kuasa asing masyarakat Melayu lebih cenderung kepada agama Islam. Bagi atau agama agama memang dengan berkenaan di Kristian ia tujuan kalangan datang untuk penduduk serentak dengan permulaan kedatangan kuasa colonial Barat ke negara ini.agama yang menjadi anutan penduduk Malaysia pada hari ini datangnya dari luar. Penyataan ini bersesuaian dengan tiga tujuan utama penjajahan mereka ke atas bumi Nusantara amnya dan Malaysia khasnya iaitu ‘God.1 Penyebaran agama Kristian Agama. sejarah sosial masyarakat Malaysia. Sejak dari itu Melaka terus dikunjungi oleh paderi-paderi besar agama Kristian termasuklah St.

dikatakan tidak bertamadun dengan membawa masuk mubalighmubaligh untuk menyebarkan agama Kristian di Tanah Melayu.scribd. Diakses pada 20Mac 2016 . 2.com/doc/227551782/legasi#. https://www. 2 Legasi Kolonialisme.

struktur organisasi sekolahnya mahupun kurikulum yang diajar3. sekolah Melayu. Islam telah berjaya mewujudkan tenaga intelektual baru di nusantara. surau dan rumah perseorangan bahkan di istana. Sebelum penjajahan British pendidikan di kalangan masyarakat Melayu tertumpu kepada pelajaran agama. 4 Mohd isa Othman. Pendidikan yang di ajarkan adalah berdasarkan pengaruh yang datang dari Kolonial itu sendiri. Hlm 274. penduduk negeri-negeri Melayu tanpa mengira kaum mempunyai pilihan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Kanak-kanak diajar mengenal huruf (jawi) dan mukadam. Tenaga pengajar terdiri daripada ulama-ulama tempatan dan luar negeri. Kuala lumpur :utusan publications&distributors Sdn Bhd. Selepas itu diajar al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang lebih tinggi. 2002. Sekolah ini dikendalikan oleh para mubaligh Kristian. sejarah sosial masyarakat Malaysia. Tempat belajar pula di masjid. Sejarah Malaysia (1800-1963).3. vernacular dan sekolah Inggerih telah ditubuhkan. pengetahuan agama dan melahirkan kehidupan beragama. Setelah kedatangan Kolonial British. 3 Azmah abdul manaf. Sebagai contohnya. sekolah Inggerish mengajar mengkut budaya barat iaitu bermatlamat untuk memberi latihan moral. 2001.0 Pendidikan Kedatangan Inggerish telah memberi alternative baru dalam dunia pendidikan di negeri-negeri Melayu tanpa mengira sama ada ia adalah atas usaha pihak kerajaan Inggerish sendiri mahupun orang-orang perseorangan atau pertubuhan-pertubuhan sukarela. Kini mereka boleh memilih sama ada untuk memberikan anak-anak mereka pendidikan tradisional yang sedia ada ataupun memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah dalam sistem pendidikan yang baru diperkenalkan kepada mereka. Mereka mengaggap tugas mentamadunkan anak jajahan adalah ‘beban orang putih 4’. Yang pentingnya di sini. Perbezaan antara dua jenis pendidikan ini ketara dalam setiap aspek sama ada dari segi formalitinya. . Sesungguhnya sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh orang asing ini memang berlainan sama sekali dengan sistem pendidikan tradisional terutama jika dibandingkan dengan sistem pengajian pondok. hlm 208-209.

guru. bank-bank perdagangan asing telah ditubuhkan antaranya Standard Chartered Bank pada tahun 1875 dan Algene Bank Negerland NV pada tahun 1888 5. pedagang-pedagang kaya Cina dan India. Ramai berpendapat. pekebun kecil dan nelayan serta kerja-kerja di kampong. 2001. dan kerani). hlm. Bagi mencapai matlamat kapitalis mereka. Terdapat juga sekumpulan bangsawan menjawat jawatan tinggi. Kelab-kelab khas untuk orang Eropah terutama di bandar-bandar ditubuhkan. Taib Osman dan A. Bankbank ini diterajui oleh doktrin yang dibawa oleh penjajah berdasarkan sistem konvensional.2 peratus petani adalah orang melayu.0 Ekonomi Satu perkara menonjol dalam masyarakat Kolonial Tanah Melayu wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. Masyarakat Eropah menjalankan aktiviti dalam kelompok sendiri. 5 Mohd. ekonomi dan politik. Sistem konvensionel merupakan sistem perbankan zaman kini yang mengamalkan riba dalam kegiatannya 6. Sebahagian kecil orang melayu bekerja dalam pekhidmatan kerajaan peringkat rendah (polis.com/doc/227551782/legasi#. Islam di Alam Melayu. Perbezaan kebudayaan mungkin mencorakkan kegiatan ekonomi. kedatangan kolonial British juga telah membawa pengenalan perlakuan yang bertentangan dengan ajaran Islam iaitu riba. Aziz Deramin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dasar colonial British yang menyebabkan kebudayaan Tanah Melayu beragam. tentera. 6 Legasi Kolonialisme. ekonomi dan pentadbiran. https://www. Kelompok tertinggi terdiri daripada orang Inggerish. Dasar British menggalakkan pengekalan perbezaan budaya. Mereka yang menentukan dan melaksanakan dasar. Banci tahun 1931 menunjukkan 71.4 peratus nelayan terdiri daripada orang melayu manakala 52.4. Demikian juga dalam perkhidmatan tadbir di peringkat tinggi juga terhad kepada Barat. Orang-orang melayu lebih banyak bersawah. Ini diikuti dengan kumpulan pembesar Melayu. Mereka berkuasa dalam bidang politik. 194-198. Diakses pada 20Mac 2016 .scribd. Di negeri melayu tidak bersekutu kedudukan orang melayu dalam perjawatan kerajaan adalah baik. Aktiviti masyarakat lebih tertumpu kearah pengelompokan kaum. Selain itu.

2001. ovidor mempunyai kuasa ke atas kedua-dua undang-undang berkenaan termasuk berkenaan sebarang rayuan pada hukuman yang telah dijatuhkan oleh magistrate. Bagaimanapun. Kerajaan portugis yang memerintah Melaka ketika itu menggunakan sistem perundangan mereka terutama dalam hal-ehwal pentadbiran. termasuklah sistem perundangannya. Namun. Sultan dan pembesarpembesar Melayu ketika itu tidak mengetepikan udang-undang islam walaupun nampaknya lebih mengutamakan undang-undang adat. perkembangan yang agak memberansangkan ini terganggu apabila Inggerish datang dan mula campur tangan hal ehwal politik negeri-negeri Melayu. manakala undang-undang jenayah pula terletak di bawah kawalan magistrate. sivil dan jenayah iaitu perkara-perkara yang penting dan perlu kawalan secara langsung daripada mereka. Secara tidak langsung ini memberi erti juga membawa undang-undang Islam dan hukum adat hanya digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengannya secara langsung seperti dalam aspek perkhawinan dan perceraian.hlm 234-235 . sejarah sosial masyarakat Malaysia. Semua perkara yang ingin dilakukan adalah di atas nasihat residen kecuali hal-hal yang berhubung dengan agama dan adat istiadat orang Melayu. Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka yang dilaksanakan sebelum ini tidak berfungsi lagi. pembahagian harta pusaka dan dalam aspek amalan agama dan adat tempatan. maka secara tidk langsung semua perkara mengalami perubahan. Hal ini secara langsung akan menjadikan perundangan Inggerish menjadi keutamaan.0 Perundangan Apabila kerajaan kesultanan Melayu Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Nasib yang diterima oleh undangundang Islam khususnya ini bukan setakat di Perak sahaja tetapi juga meluas di negeri-negeri Melayu yang lain yang turut menerma sistem Residen Inggerish sebagai penasihat dalam hal-ehwal pentadbiran negeri. Walaupun undang-undang Islam bukan merupakan undang-undang tunggal yang digunakan dalam sistem perundangan Melayu lama tetapi pengaruhnya memang tidak dapat dinafikan. Dalam kes-kes tertentu ia dirujuk terus kepada gabenor iaitu pemerintah tertinggi 7. 7 Azmah abdul manaf. Undang-undang sivil tertakluk di bawah kawalan seorang ketua keadilan yang dikenali sebgai ovidor.5.

8Ibid. Sebagai contohnya.. sistem perundangan Inggerish yang diperkenalkan secara berperingkat-peringkat telah digunakan secara meluas dalam semua perkara di setiap negeri 8. Campur tangan British secara rasmi di tanah melayu telah menyebabkan undang-undang Islam semakin mengecil apabila mereka memperkenalkan akta-akta baru yang merujuk kepada undang-undang mereka.Walaupun dikatakan undang-undang Islam masih diguna pakai tetapi fungsi dan skopnya sangat terbatas. Sejak kedatangan Inggerish. pengenalan Ordinan Perkahwinan Modammedan 1880 yang melibatkan pendaftaran dan penceraian dan halhal yang berkaitan dengannya. Sebaliknya.hlm 229-230 . undangundang Islam terus terpinggir hinggalah sekarang.