Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROTIM

Tahun

:5

Hari

: Isnin

Tarikh

: 13 Jun 2016

Masa

: 1.00 – 3.00 petang

Tajuk
Objektif

: Unit 12
Berganding.

Membaca

Perkataan

yang

Mengandungi

Vokal

: Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengeja dan membunyikan perkataan yang mengandungi
vokal berganding dengan sebutan yang betul.
2. membaca perkataan vokal berganding dengan lancar
tanpa mengeja.
3. mengenal pasti dan menulis perkataan vokal berganding.

Aktiviti

:
1. Murid mengeja dan membunyikan perkataan yang
mengandungi vokal berganding berdasarkan gambar
dengan sebutan yang betul.
2. Murid membaca perkataan yang mengandungi vokal
berganding tanpa mengeja.
3. Murid mencari dan menulis perkataan tersembunyi dalam
permainan ‘word puzzle’.
4. Murid melakukan penilaian formatif Unit 12 secara individu.

Refleksi

:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Disediakan oleh:

Disemak oleh:

……………………………….....

………………………………

(MOHAMAD AFIFI BIN JAFRI) ) ( .