Anda di halaman 1dari 1

Tugasan Esei

SEMESTER 1 SESI 2015/2016


AJ20703: SEJARAH AMERIKA SYARIKAT SEBELUM REVOLUSI AMERIKA
PENSYARAH: PROF. MADYA DR. BILCHER BALA
TAJUK TUGASAN ESEI
1. Bincangkan secara kritis mengenai teori migrasi manusia terawal ke benua Amerika
Utara sebelum tahun tahun 1492.
2. Huraikan kepelbagaian aspek kebudayaan pribumi yang wujud sebelum tahun 1492
di benua Amerika Utaran.
3. Penjelajahan Christopher Colombus telah merintis kolonisasi Eropah ke atas benua
Amerika Utara sehingga tahun 1775. Bahaskan.
4. Bincangkan secara kritis faktor penubuhan koloni Inggeris di daerah Chesapeake
sehingga tahun 1765.
5. Bincangkan reaksi penduduk pribumi Indian terhadap kolonialisasi orang Eropah di
Benua Amerika Utara sebelum tahun 1775.
6. Akta Pelayaran 1696 diperkenalkan ke atas Kolonial Amerika oleh kerajaan
England. Bincangkan implikasi perlaksanaan akta tersebut sehingga tahun 1765.
7. Bincangkan faktor kebangkitan gerakan nasionalisme di Kolonial Amerika dari
tahun 1765 hingga 1976.
8. Bincangkan sebab kerajaan England berusaha mengukuhkan kekuasaannya ke atas
Kolonial Amerika dari tahun 1765 sehingga tahun 1775.
9. Bincangkan corak pendidikan yang diamalkan oleh Kolonial Amerika dari tahun
1700 hingga 1775.
10. Bincangkan kejayaan dan kegagalan tentera Amerika Syarikat menentang tentera
British pada sepanjang tempoh Revolusi Amerika, 1775-1783.