Anda di halaman 1dari 80

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KOMUNIKASI
BAHASA MALAYSIA

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 1

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA MALAYSIA (BM)
Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berterakan tunjang komunikasi murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan
apa yang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca
dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan ayat mudah dengan
betul.
Fokus

(BM 1)
Kemahiran
Mendengar

Standard
Kandungan

Standard Pembelajaran
Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh
4+
5+

(BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan
dengan
penuh member
respons
yang
bertatasusila
perhatian
dengan bimbingan
(Contoh: Selamat pagi, selamat petang)
(BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah dan
member respons dengan bimbingan.
(BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama dan
mengenal pasti objek di dalam dan luar
bilik darjah.
(BM1.1.4) Mendengar sebutan nama dan
mengenal pasti ruang khas dalam sekolah.
(BM1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta
memberi respons.

(BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat
dan
memberi
respons
secara
bertatasusila.
(BM 1.1.7) Mendengar
memberi respons.

dan

(BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di
persekitaran murid
(BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi
yang ada di persekitaran.
(BM1.1.10)
Mengenal
persekitaran murid.

suara

di

(BM1.1.11) Membezakan jenis suara di
persekitaran (contoh: ketawa, menjerit,
menangis)
(BM1.1.12)

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

arahan

Mengenal

pasti

dan

Page 2

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

membezakan intonasi suara tinggi
dengan rendah dan perlahan dengan
kuat.
(BM 1.1.13) Mendengar dan member
respons
terhadap
perbualan,
permintaan, cerita dan lagu.
(BM 1.2) Mendengar
dan mengecam bunyi
perkataan

(BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan
bunyi suku kata awal yang sama.
(BM 1.2.2) Mengenal perkataan dengan
bunyi suku kata awal yang berbeza.
(BM 1.2.3) Mengenal bunyi suku kata
akhir yang sama.
(BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata
akhir yang berbeza.

(BM 2.0)
Kemahiran
Bertutur

(BM 2.1) Berinteraksi (BM 2.1.1) Berbual
dengan mesra
perkataan yang betul.

dengan

sebutan

(BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan dan
bertatasusila dengan bimbingan.

( BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat
yang mudah dengan sebutan yang
betul.
(BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan
dan bertatasusila.
(BM 2.1.5) Menyatakan
dengan sopan.

permintaan

(BM 2.1.6) Memberikan arahan kepada
rakan secara bertatasusila.
(BM
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

2.1.7)

Menamakan

objek
Page 3

di

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

persekitaran.
Nota:
Kriteria
bersopan
dan
bertatasusila adalah merujuk kepada
budaya yang diterima oleh komuniti
dan masyarakat secara umum.
(BM
2.2)
Bersoal (BM 2.2.1) Menyebut semula soalan
jawab
melalui rangsangan yang dikemukan.
ransangan yang diberi
(BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang
bersesuaian.

(BM
2.2.5)
Menyoal
dengan
menggunakan sebutan yang betul
dengan bimbingan guru.

(BM 2.2.3) Bersoal jawab berdasarkan
tema, minat dan situasi semasa.

(BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan
ayat yang mudah dan sesuai.

(BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan.

(BM 2.2.8)
bersopan.

(BM 2.3) Melafazkan (BM 2.3.1) Melafazkan pantun yang mudah
puisi dengan intonasi secara berirama.
yang betul.

(BM 2.2.6) Mengemukakan soalan yang
sesuai dan mudah difahami.

Bersoal

jawab

secara

(BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan
intonasi yang betul:
a. Pantun dua kerat
b. Pantun empat kerat.
(BM 2.3.3) Mendeklamasikan sajak
mudah /ringkas.

(BM2.4)Menceritakan
perkara
yang
didengar
(BM 2.5) Melakonkan
watak-watak
mengikut situasi.
RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

(BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang
didengar dengan menggunakan ayat
yang mudah.
(BM 2.5.1) Main peranan mengikut
situasi dengan menggunakan bahasa
yang sesuai untuk menghidupkan
Page 4

2) Membunyikan huruf vokal (BM 3.1) bentuk huruf A-Z urutan.3) Membina dan membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vocal (Contoh: ba) (BM 3.1. (BM 3.2.3.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak.4.1. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 5 .1. Menyebut huruf mengikut (BM 3. (BM 3. (BM 3.3) mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.4.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.4) Menyebut huruf mengikut urutan.2.1) Menyebut huruf vokal huruf vokal (BM 3.3. (BM 3.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN watak dengan bimbingan.1.4.3) rawak Menyebut huruf secara (BM 3. ) (BM 3.1.3) Mengenal (BM 3.3.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran ( Contoh: Bentuk ‘J’ dikaitkan dengan mata kail.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat.4) Membina (BM 3.0) Kemahiran Membaca (BM 3.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil (BM 3.2) Mengenal (BM 3.1) Membunyikan suku kata hasil dan membaca suku gabungan huruf konsonan dan huruf vocal kata. (BM 3.1) Mengenal (BM 3.4.1) Menyebut huruf konsonan huruf konsonan (BM 3. (BM 3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.2.1. (BM 3.1. (BM 3.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. dengan bimbingan.

3) Membatangkan dua suku sambil membaca) dua sukukata untuk kata terbuka untuk menjadi perkataan.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak.5.4.5.9) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 6 .5. (Contoh: emak) (BM 3.5.5.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak. (BM 3.8) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (Contoh: dan) (BM 3. menjadi perkataan dengan bimbingan. (Contoh: kereta) (BM 3. (BM 3.5. (Contoh:buah) (BM 3.7) Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.5) Membina dan membunyikan dua suku kata terbuka secara rawak. Membaca (BM 3.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.5.5. (Contoh: buku) (BM 3.5. (BM 3.4.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan (Contoh: ada).5) perkataan. (BM 3.1) Membatangkan (mengeja (BM 3. (Contoh:kakak) (BM 3.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (BM 3.4.

9.8) Membaca (BM 3. (BM 3. tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.10. dengan (BM 3. (BM 3. (BM 3.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul.8. gigi.4) Membaca mengikut arah RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 7 .6.8.7) Membaca (BM 3. konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. (prabaca) bimbingan.8. (Contoh:anda) (BM 3.7. jalan raya. (BM 3. (BM 3. (BM 3.2) Membaca frasa sebutan yang betul.6) frasa Membaca (BM 3.3) Membaca nama judul buku dan pengarang. baju baru.10. gambar.1) Membaca ayat tunggal yang ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3. (BM3.10.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.1) membaca ayat-ayat dalam ayat dalam konteks. (BM 3.10.1) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang dengan cara yang betul dengan betul. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita.2) Mengenal tanda baca dalam ayat.3) Bercerita secara lakonan. majalah. risalah. surat khabar.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru. main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.9. (BM 3.9. saya.) (BM 3.2) Bercerita secara lisan. (BM 3.10) Membaca (BM 3.7. (BM 3.6.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN menjadi perkataan. mudah.

jarak dan mata ke buku.2.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis (BM 3.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.1) Menguasai kemahiran pratulis (BM 4. (BM 4. (BM 4. besar (BM 4.11)Mengamalka n tabiat membaca.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan.2. (BM 4.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.2.1.0) Kemahiran Menulis (BM3.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.2.2) Menguasai kemahiran menulis. (BM 4. (BM 4.1.1. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (BM 4. Nota: Pastikan aktiviti koordinasi mata-tangan.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan.5) Menulis huruf mengikut cara yang betul.11.11.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 3. teknik memegang buku) (BM 4.2. corak dan garisan secara bebas.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4. (BM 4. Page 8 .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN dan cara yang betul (kiri ke kanan. aktiviti meningkatkan kemahiran mator halus yang ada di TunjangPerkembangan Fizikal dam Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.

 Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (BM 4. Perbezaan makna antara mengecam.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Nota: 1.2. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 9 . Kosa Kata Contoh Perkataan. mengenal dan mengalpasti adalah seperti berikut:  Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja.

haus. bapa. tetamu. dagu. lipan. lama. cawan. isi. besar. awan. kurus. getah. gajah. cop. selasa. dapur. lap. tin. bulat. laju. kapak. jarum. cicak. dahi. datuk. cerita. dusun. kot. mama. kasut. lipas. buta. hari. siput. bola. roti. itu. dahaga. gemuk. Dua suku kata tertutp KVKVK Badak. tomato. guni. satu. ketam. baca. api. Satu suku tertutup kata KVK bot. paip. sirap. bil. lilin. baik. suap. asap. jelita. katil. ubat. pin. demam. basah. siku. budak. ulat. keladi. filem. pasu. kiri. lari. garam. makan. pam. ela. duku. cap. jalan. dada. luas. nasi. meneka. dodol. sikat. masa. jari. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 10 . petola. ular. anak. cat. buah. kaki. johan. gula. gila. gam. sapu. atap. kapal. hutan. enam. ikan. hujan. esok. kapas. ekor. ciku. darah. Tiga suku terbuka kata KVKVKV berudu. hitam. kepala. lalat. rajin. buku. laut. gas. batu. Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. cuti. cuka. kuda. itik. kek. jala. ubi. baru. luka. feri. lauk. Dua suku kata tertutp VKVK ayam. mudah. lori. masin. bakul. kereta. jus.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Dua suku terbuka Dua Suku terbuka kata VKV apa. dadah. kota. lagu. zip. gigi. epal. paku. dekat. panas. leher. muka. malas. kelas. aku. kobis. kata KVKV baju. kolam. rusa. lelaki. lipat. hati. bulan. pokok. kera. sakit. jam. gol. lima. lapan. sudu. biru. nanas. siap. buat. bahu. mulut. kelapa. mop. minum. ibu. botak. marah. raja. duri. emak. belon. Vokal berganding KVVK kuih. guru. Contoh ayat. kerusi. pen. adik. lipas. paus. daki. dadu. kuku. jet. mata. susu. ini. gelas. nenek. naik. manis. raga. van.

Ini rumah saya. TUNJANG KOMUNIKASI RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 11 .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Ayat tunggal 1. Ini kucing Kucing makan ikan Kucing saya comel 2. Saya makan nasi. 2. Ayat dalam konteks 1. Ini rumah saya Rumah saya besar Rumah saya cantik.

pupils are able to listen to simple sentences.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools. follow simple instruction. At the same time they are able to recognize alphabets. know basic phonics and write simple phrases. read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. Focus Contents Standard RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ Page 12 . They are also to speak politely with appropriate intonation. and talk about familiar experiences in simple sentences.

2.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1. (BI 1.5) greetings.7) Listen to and identify common objects in the environment.2.1) Listen to and and discriminate sounds. e.g Good morning. (BI 1.3) Acquire and use simple phrases and statements.3. Good meaning of simple afternoon. (BI 1. (BI 1.2.2) Talk about familiar experiences. (BI 1.8) Name common objects in the environment. (BI 1.1.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.2.2.g:  “show me the picture of a child eating”  “draw a flower”  “stand up and touch your nose” (BI 1. natural (BI 1. (BI 1.9) Listen to words said aloud and respond accordingly. favourite things and activities around them with guidance. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 13 . e.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.3) Talk about the environment with guidance.1) listen to and repeat simple and understand greetings.3.2. Listen to and repeat (BI 1.2.2.6) Listen to and respond verbally to greetings.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (BI 1) Listening speaking skills.3.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance.1.1) Talk about familiar things and experiences with guidance. (BI 1. words.4) Talk about happenings around them.3.1) Listen to and identify common sounds around them.2) Listen to (BI 1. (BI 1. (BM 1. (BI 1.

3) Listen to and follow instruction e.5.2) Listen to recite and act out nursery rhymes and action songs.5. (BI 1.6.5. (BI 1. (BI 1. “Please stand up” (BI 1. (BI 1.4. (BI 1. visul props.g.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation.4) Tell stories using visual props Page 14 .g.6.6.5.6.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (BI 1. poems and stories.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. personal (BI 1. (BI 1.4. fhymes. “Please get me the book from the shelf” (BI 1.6) Sing songs (BI 1.7) Tell simple stories RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (BI 1.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation.g.3) Listen to.5. (BI 1. E.7.6) Listen to and solve simple riddles.5) Listen to and (BI 1.3) Tell stories about personal experience with or without guidance.g.2) Listen to and follow simple instructions. recite and act out nursery rhymes.2) Tell stories using visual props with (BI 1. (BI 1. picture clues.1) Sing songs and recite rhymes and poems.4) Listen to and (BI 1. “Come” instructions.1) Listen to and follow one word follow simple instructions.7.5.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1.7.1) Listen to and recite nursery enjoy nursery rhymes and action songs.4) Listen to and retell simple stories using aids: e. action songs and poems.4.4. E. (BI 1. (BI 1. (BI 1.7.5) Listen to and role play simple stories. (BI 1.1) Tell stories about experience with guidance. acion song.

9.1) Understand that printed materials contain meaning.1. (BI 1.8. (BI 1.g.9) Perform a (BI 1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN guidance. comparing etc (BI 1. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH questions Page 15 .2) Role play familiar situations without guidance.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading (BI 2.1) Use simple sentences to carry out variety of language a conversation: forms and functions e.0) Pre reading Skills.9.g:  To exchange greetings  To introduce oneself  To show appreciation  To express feelings and emotion (BI 1. (BI 2.8.1. (BI 2. e. (BI 2. in a social context.3) Recognise the basic features of a book. *Note: Activities on classification.2) Acquire knowledge of print (BI 2.1) Handle books carefully.8.1) Ask simple question pertaining question to:  Oneself (BI 1.3) Dramatise familiar stories without guidance.  To exchange greetings  To show appreciation.10) Ask simple (BI 1. (BI 2.2) Use simple sentences to carry out a conversation. (BI 2.10.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading.1) Role play familiar daily situations familiar situations with guidance.10. daily (BI 1.2.9.3) Use simple sentences convey messages. with or without guidance.2.2) Ask simple pertaining to:  Stories heard or read  Situation. and stories. (BI 1.8) Dramatize (BI 1. (BI 1.

(BI 3.3) Read labels.2) Recognise letters of the alphabet by their name.3) Recognise small letters of the alphabet.g cup.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics) (BI 3. in (BI 2. (BI 3. understanding. (BI 3.1.1) Recognise letters of the alphabet letters of the by their shapes. and ethics reading.  cup.1.0) Reading Skills (BI 3.2. (BI 3. (BI 3. these need to be taught as pre reading skills too. map.1. cap.4) Recognise capital letters of the alphabet.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN are in S & T strands. (BI 3. mat RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 16 .g.4) Hear and say the initial sound of a word.2.2. (BI 3.1) Identify (BI 3.2.1.2. E.2) Read simple (BI 3. (BI 3.1. E.1.2) Read print moving from left to right and top to bottom.6) Recognise and sound similar initial sound in word. E.1. (BI 3. cat  man.9) Hear and sound consonant sounds.2.1) Hear and pronounce words with words. (BI 3.8) Hear and sound vowel sounds. simple (BI 3.6) Name letters of the alphabet.2) Read simple words.5) Name letter of the alphabet with guidance.1. (BI 3. alphabet. (BI 3.1.g C up for cup (BM 3.2.5) Recognise and sound out simple words.

wood encraving) (BI 3.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. understanding.5) Talk about prints from different media in the environment (e. (Note : Activities of eye-hand coordination (BI 4.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (BI 3. (BI 3.2) Read simple phrases.1) Talk about stories (simple stories) interest in reading being read.5.g newspapers.1) Pre-writing (BI 4.5. sit down. pamphlet.3) Relate stories read to others.2.1. television.5) Develop (BI 3.2) Draw lines.1) Read simple sentences with sentences with assistance.1) Read simple phrases with guidance understanding. red ball) phrases with (BI 3. (BI 3.7) Read familiar words printed in the surroundings.2) Read simple sentences e. circles and patterns using gross motor and fine motor Page 17 . (BI 3.4) Read simple (BI 3.4) Talk about illustrations in printed materials.3.5.3) Read (BI 3.6) Talk about different types of books around them.0) Writing Skills.3. ( e. story books. (BI 3.5. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (BI 4.5. (BI 3. computers screen. hand coordination.5.g. (BI 4.1) Engage in activities requiring eyeskills.4. (BI 3. (BI 3. (BI 3.1.4.g I like papaya.

Writing (BI 4. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 18 .3) write recognizable letters. TUNJANG KEROHANIAN.2. movements.4) Write simple words in neat. (BI 4. (BI 4. legible print.2) skills. correctly in neat. (BI 4.1) Copy letters of the alphabet (BI 4. (BI 4.2.2.2) Write recognizable letters with legible print.5) Write simple phrases. guidance.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills.2.2.

berwuduk dan melakukan pergerakan solat.1. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam. huruf hijaiyyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. Rukun Islam. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.1. Fokus (PI Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ 1. Pada masa yang sama murid dapat bersuci. TUNJANG KEROHANIAN .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM. murid dapat mengetahui asas Rukun Iman.1) Menyebut enam Rukun Iman RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PI 1. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al-Quran.2) Menyatakan enam Rukun Page 19 .1) Mengetahui (PI 1.0) (PI 1.

buang air kecil RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PI 1.1.beriman .2) Menyatakan daripada hadas: .3. .4.solat lima waktu . Rukun Islam.mengerjakan ibadah haji (PI 1.mengerjakan ibadah haji (PI 1. .2.beriman .1.4) Melafazkan (PI 1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Akidah Rukun Iman.buang air kecil cara bersuci Page 20 .berpuasa di bulan Ramadhan . .1) Melafazkan Dua Kalimah Kalimah Syahadah. (PI 2. Syahadah dengan bimbingan. .berpuasa di bulan Ramadhan . malaikat kitab rasul hari Akhirat Qada dan Qadar (PI 1.mengeluarkan zakat .1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.1) Menyebut sifat wajib Allah: Rukun Iman pertama: a) Wujud (Ada) Beriman kepada b) Basar (Melihat) Allah c) Sama’ (Mendengar) Iman. hadas: .beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.mengeluarkan zakat .beriman kepada kepada kepada kepada kepada kepada Allah.2.beriman .mengucap dua kalimah Syahadah.beriman .beriman kepada kitab .1) Menyebut lima Rukun Islam.2) Menyatakan lima Rukun Islam.4.1) Bersuci dari (PI 2. . .3) Mengetahui (PI 1.0) (PI 2.1) Menyebut cara bersuci daripada najis. .beriman kepada rasul . dengan bimbingan.beriman kepada Allah.2) Mengetahui (PI 1.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a) Wujud (Ada) b) Basar (Melihat) c) Sama’ (Mendengar) d) Qudrat (kuasa) (PI 1.3.3) Menyebut nama-nama Allah (Asma’ul Husna) a) Pengasih dan penyayang b) Pengampun c) Berkuasa d) Adil e) Bijaksana (PI 1.beriman kepada malaikat . (PI Ibadah 2.2.solat lima waktu .beriman kepada hari Akhirat .mengucap dua kalimah Syahadah.beriman .

3.buang air besar (PI 2. Menunjukkkan had (PI 2. (PI 2. (PI 3.2.3) solat.2.tempat solat (PI 2.ibu (Aminah) .3) Menyatakan nama dan waktu solat (pagi.tubuh badan .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN . tengah hari.3) Menyebut nama Rasullullah S.bapa (Abdullah) . (PI 3. (PI 2.1.buang air besar .datuk (Abdul Mutalib) .3.3.W dan ahli keluarga baginda yang terdekat: .ibu .1.A. .bapa saudara (Abu Talib) (PI RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH 3.2) Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat.2.2) wuduk.2) wuduk. (PI.3.W.1) Menyebut nama Rasullullah Sirah Rasullullah S.pakaian .4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan).0) Sirah (PI 3.4) Menceritakan peristiwa Page 21 .A.1) Menyebut nama solat.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan: .4) Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.1.1.3) Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. (PI 2.2. malam) (PI 2. Melakukan (PI 2.2) Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu. S.3. (PI 2.W. (PI 2.2.1) Mengetahui (PI 3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.1) Mengenal anggota wuduk. anggota Mendirikan (PI 2. petang.bapa (PI 3.A.1.

2.2. (PI Akhlak 4.2) Melakukan (PI 4.2.selepas makan/ minum (PI 4.1.2.semasa makan/ minum .selepas makan/ minum (PI 4.4) Menyatakan adab: .5) Melafazkan doa . (PI 4.masuk tandas .2.1.baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.keluar tandas (PI 4.Sabar .2.keluar tandas (PI 4.A. (PI 4.6) Menyatakan adab: .A. (PI 4.W.Rajin (PI 4.menghormati ibu bapa Rasullullah (PI 4.halal dan haram .1) Melafazkan: amalan seharian .Bercakap benar .1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.3) Menyatakan bimbingan: .9) Menyatakan adab: . rajin.7) Melafazkan doa sebelum dan selepas makan.2. a.Hamdalah seperti melafazkan doa. Amanah b.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN kelahiran Rasullullah S.2.W iaitu sabar.penerang hati .Basmalah mengikut adab . bijaksana dan amanah. (PI 4.ahli keluarga RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Menyatakan adab Page 22 .1) Menyebut akhlak S. Fatonah (bijaksana) akhlak (PI 4. Siddiq (bercakap benar) c.W: .menaiki kenderaan adab dengan adab dengan (PI 4.2.8) Membezakan makanan: .sebelum makan/ minum .2) Menyatakan bimbingan: .11) menghormati: .A.A.semasa makan/ minum .W.0) (PI 4.2.ibu bapa .2.sebelum makan/ minum .2) Memberi contoh Rasullullah S.10) Melafazkan doa masuk dan keluar tandas.masuk tandas .

0) Asas (PI 5.2.1. wau dan ya.4) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul.2) Mengetahui (PI 5.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 23 .baris hadapan ( dhommah) (PI 5. (PI 5.Anggota badan (PI 5.baris atas (fathah) .1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyyah bunyi huruf (PI 5. . Quran dan Tulisan Jawi (PI 5.2) Menyebut huruf-huruf jawi.4) Mengenal pasti setiap huruf jawi.bahasa Al-Quran.2) Mengenal bentuk huruf hijaiyyah.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan: .2.2.1) Mengetahui (PI 5.2. bimbingan.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN . (PI 5.2.1.2.1. (PI 5.guru .1. dengan bimbingan.1) Menyebut huruf hijaiyyah dengan Bahasa Al.Nombor 1 hingga 10 (PI 5.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. huruf-huruf jawi (PI 5.baris bawah (kasrah) .3) Mengenal pasti mengikut tanda bacaan.1. (PI 5. .5) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif.Nombor 1 hingga 10 .1) Menyebut huruf jawi. .1.5) Menyebut huruf hijaiyyah.3) Mengenal pasti bentuk huruf jawi.rakan sebaya (PI 5.baris atas (fathah) (PI 5. (PI 5. (PI 5.

SIKAP DAN NILAI RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 24 .1) Menghafaz surah beberpa surah dari Al-Quran: juzu’ Amma.2) Menghafaz surah Al-Quran di bawah: .3) Menghafaz (PI 5.Al Ikhlas (PI 5.Al Fatihah .Al Fatihah .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Alif. wau dan ya.3. (PI 5.An Nas .Al Falaq TUNJANG KEROHANIAN .Al Ikhlas .3. .

(PM 1.1) Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.1) Memberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga sekolah. keadilan. Page 25 . kejujuran. toleransi. murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. kerjasama.1. SIKAP DAN NILAI – PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian Sikap dan Nilai khasnya komponen Pendidikan Moral. (PM 2. hemah tinggi serta kesederhanaan.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga.1.1) Membantu ahli keluarga. bertanggungjawab.0) Kepercayaan kepada Tuhan (PM 2. (PM 1. berdisiplin. berterima kasih.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. (PM 2. menghormati. baik hati.1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN MORAL (PM) TUNJANG KEROHANIAN .1. kasih sayang. warga sekolah dan orang lain. berdikari. (PM 2. Fokus (PM 1. warga sekolah dan orang lain. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PM 1. kerajinan.1) Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum.0) Baik hati Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1. keberanian.

1. cara-cara (PM 6.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.0) Hemah tinggi.1.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.2) Menghormati RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PM 6. (PM 6.3) Menunjukkan cara Page 26 .1.0) Hormatmenghormati (PM 6.1. (PM 5.1) Menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1) Beradab sopan dalam pergaulan seharian.5) Menyatakan bertingkah laku sopan.0) Berterima kasih (PM 4.0) Bertanggung jawab (PM 3. (PM 5.1) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan yang diterima.3) Menjaga kebersihan. (PM 4.1.1.1. penghargaan dan sumbangan yang diterima. (PM 3. (PM 6.1.1.1. (PM 4.1.1. (PM 5.1) Menghormati anggota keluarga.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga.1. (PM 5.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. (PM 5. keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah . keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan.2.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian.2. (PM 3. (PM 5. (PM 3.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga. (PM 4.1) mengamalkan sikap berterima kasih.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan. (PM 5. (PM 6. (PM 6.1) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian dengan bimbingan.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (PM 3. (PM 3.1) Menunjukkan cara menghormati (PM 6.1.1) Menjaga kebersihan.

orang dewasa.4) Melafazkan bertatasusila bersesuaian situasi dan masa.2. (PM 7. (PM 10.1) Berinteraksi dengan yakin di sekolah.1) Mengenal sikap jujur melalui simulasi dan cerita.1.1) Menyayangi diri. keluarga dan orang di sekelilingnya.1) Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. rakan (PM 6.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.1) Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. (PM 6.1. rakan dan masyarakat setempat. (PM 10.0) Kasih sayang (PM 7.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.1.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. (PM 7.0) Keadilan (PM 8.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri.1.1. (PM 8.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1.3) Berani dalam aktiviti. rakan dan setempat dengan bimbingan. dan masyarakat setempat.1. (PM 9.1. (PM 8. (PM 7.1. keluarga dan orang di sekeliling. (PM 7.1) Mengamalkan sikap RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH mencuba sesuatu melibatkan diri (PM 9. (PM 8.0) Keberanian (PM 9. (PM 7. (PM 7.1) Berani tugasan yang baru.1.1. Page 27 . ucapan dengan (PM 7.2.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. masyarakat menghormati orang dewasa.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri. (PM 9. (PM 9.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN orang dewasa.1.1) Bercerita tentang orang yang disayangi. (PM 9. (PM 7.1. (PM 10.0) Kejujuran (PM 10.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar.

1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.0) Kesederhana an (PM 13.1.1. (PM 11. jiran dan masyarakat setempat.0) Kerjasama (PM 11. Page 28 . (PM 12.3) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. (PM 12.1) Melakukan berkumpulan.1.1. rakan dan guru. (PM 12.1.0) Toleransi (PM 14.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. jiran dan masyarakat setempat. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PM 13.2) Menyatakan bekerja secara berkumpulan. rakan dan guru. (PM 14.1. (PM 12.1.1.1) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan. maaf apabila (PM 10.0) Kerajinan (PM 12. (PM 10. (PM 13.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga.4) Mengamalkan sikap tolong-menolong dengan rakan.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga. (PM 11. (PM 10.1) Mengamalkan sikap (14.1. (PM 13.1) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru. aktiviti secara (PM 12.2) Memohon melakukan kesalahan.1.1.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.1.1) Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan. (PM 11.1) Bersedia menunggu giliran.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. faedah (PM 12.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.

2) Mematuhi arahan ditentukan di kelas atau di sekolah. Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa berada dalam prasekolah. (Pm 15.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya. rehat dan semasa makan. (PM 14. (PM 14.1.1) Mematuhi arahan guru. yang (PM 16. (PM 16.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.2.1. sendiri (PM 14.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.1.1. tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran.2.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. (PM 16.4) Mematuhi peraturan kelas.2.1) Saling berkongsi dalam menggunakan barang dan peralatan di dalam kelas.1) Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 29 .1) Menguruskan dengan bantuan. (PM 16.1. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.0) Berdisiplin (PM 16.1.0) Berdikari (PM 15. (PM 15. diri (PM 16. (PM 15.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN sabar dalam perlakuan seharian. rutin pagi.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. (PM 14.

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN TUNJANG KETRAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 30 .

1.1. sedih . (PSE 1. mempunyai konsep kendiri yang positif.1. Fokus Standard Kandungan (PSE 1.2. emosi (PSE 1. murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.1.takut dan marah (PSE 1.0) (PSE 1. sedih.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira.1. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.sedih.takut dan marah.Di samping itu.takut dan marah.3) Menyataakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada Page 31 .2) Mengurus Emosi Sendiri.6) Menyatakan mengikut situasi.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira .1) Mengenali Megenali dan emosi sendiri Mengurus Emosi Sendiri.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira .sedih.1) Menyatakan perasaan sendiri Kepada orang lain mengenai sesuatu (PSE 1.1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira.2.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN TUNJANG KETRAMPILAN Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Tunjang Ketrampilan – Perkembangan Sosioemosi. (PSE 1. berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri.murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain. (PSE 1. (PSE 1.takut marah. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PSE 1.

0) (PSE 2.berdikari . tingkahlaku.2) Menunjukkan terhadap pencapaian kendiri. (PSE 1.1. baca emosi orang lain dengan bimbingan.bersabar .sabar . (PSE 1.3. (PSE 1.1.2.berkeyakinan .4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan.3.1) Membina (PSE 2.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: .berdikari . .perpaduan/kekitaan . tentang kepuasan (PSE 2.2. (PSE 1.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku.tolong-menolong Page 32 .2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 2.kecindan RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PSE 2. (PSE 1.1.1)Bersikap positif Mencapai konsep kendiri kebolehan kendiri Emosi yang Positif (PSE 2. (PSE 2.2) Membina (PSE 2.1) Menunjukkan sikap positif semangat dan sikap seperti : positif.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.1.3) Mengenali (PSE 1. (PSE 1.2.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu.3.2.berkeyakinan . orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan. lukisan. (PSE 2.kecindan .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN perkara.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. lukisan. tingkah laku.3.1) Menerima pandangan dan mememosi orang lain.

1) Memahami keperluan.1) Bertutur dengan yakin dengan keyakinan untuk bimbingan guru. (PSE 3.1.3.5) menghormati Menunjukkan perasaan cara dan Page 33 .4.8) Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.0) Membina Kemahiran Sosial (PSE 3.4.3) Menyatakan mengawal diri dalam situasi tidak menyenangkan. bimbingan guru-guru (frustration and disappointment). berkomunikasi (PSE 2.1) Mengawal emosi dalam situasi kebolehan mengawal yang tidak menyenangkannya dengan diri.6) Berinteraksi dengan yakin. (PSE 2.belas kasihan .3.1. (PSE 2. (PSE 2.3. (PSE 2.3.3) menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis.5) Bertanya dengan penuh keyakinan.7) Bercerita dan memberi pendapat. perasaan dan pandangan orang lain.3.14) Menyatakan keperluan orang lain mengIkut situasi dan bertindak sewajarnya.1. menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. kepekaan (PSE 3. (PSE 2.3.3. menyanyi dan berlakon.setia kawan . (PSE 3. cara yang (PSE 3.3) Membina (PSR2. (PSE 2.3.4) Membina (PSE 2.2) Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.2) Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru.4) Bertutur dengan penuh keyakinan.4.2) Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration disappointment) (PSE 2. (PSE 2. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PSE 3.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN .empati (PSE 2. (PSE 2.1) Menunjukkan terhadap keperluan orang lain.

8) Menunjukkan kemahiran RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 34 .2 ) (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3. c. (PSE 3.2.3) Mematuhi etika social dalam perhubungan . secara (PSE 3. makanan.tidak peluk atau cium orang sesuka hati. contohnya .5) Berkomunikasi bersopan dan berhemah. Menjaga keselamatan barang yang di pinjam.pakaian.tidak tegur orang lain menepuk bahu.2.8) Berkomunikasi adab dan tertib. barangan dan peralatan seperti permainan.1.2.2.7) Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya.1) Berkomunikasi secara bersopan Menggunakan dan berhemah dengan bimbingan.1. makanan.2. Meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain b.1. (PSE 3.4) Menunjukkan kemahiran play entry dengan bimbingan. kemahiran social dalam berinteraksi. (PSE 3.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan.2.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.2. (PSE 3. (PSE 3. (PSE 3. .7) Berkongsi idea.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. (PSE 3. Memulangkan barang selepas meminjam.6) Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan. secara (PSE 3. tempat tinggal dan lain-lain.1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN pandangan orang lain.2. (PSE 3.

(PSE 3. Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat:  Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain.  Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti. konflik Nota: 1.Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas.  Aaamenunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri.10) Menepati janji. 3. (PSE 3.2.3. yang berlaku semasa aktiviti kelas.3.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN “play entry” (PSE 3.  Bersikap positif dan yakin pada diri. (PSE 3.  Menyertai aktiviti main (able to enter play) RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 35 .3) (PSE 3.2.  Menghormati hak orang lain.9) Menyesuaikan diri dengan dengan keadaan atau situasi tertentu. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. 2.1) Menyesuaikan konflik dengan Menyelesaikan konflik cara yang positif dengan bimbingan.2) Menyelesaikan dengan cara yang positif. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:  Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 36 .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN  Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan(negotiation). TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN.

4) Menggunakan tangan untuk menguli.1. membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri.3) Menggunakan tangan untuk meramas(mix).1.10) Menggunakan untuk memintal.1. (PFK 1. khasnya perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan.1.1.12) Menggunakan jari untuk menjentik.1. (PFK 1.1. tangan (PFK 1. (PFK 1. murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul.1. Menggunakan jari untuk (PFK 1. Fokus (PFK 1. tangan (PFK Menggunakan jari untuk (PFK 1. (PFK 1.1.5) mencubit.1.1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa.0) Perkembangan Motor Halus Standard Kandungan (PFK 1.15) tangan Menggunting Page 37 .7) 1. (PFK 1. (PFK 1.1) Menggunakan mengoyak bebas.1. jari untuk (PFK 1.1.6) menggentel.1) Melakukan kemahiran motor halus RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ (PFK 1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas. Menggunakan jari untuk (PFK 1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA : PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN(PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika.13) Menggunakan untuk memulas penutup botol.14) Menggunakan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK 1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis.

4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. (PFK 1.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan.2. besin.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. baling). (PFK 1. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 38 .2) Menggunakan membutang bersaiz besar.2.2. (PFK 1.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar. (PFK 1.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunkan pelbagai jenis tali. (PFK 1.2.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.2. (PFK 1.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (PFK 1. (PFK 1.2.2.2) Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.8) Menggunakan jari untuki membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup.1.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. (PFK 1. (PFK 1. butang cangkuk).8) Menggunting dengan cara yang betul. (PFK 1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN memicit menghasilkan satu bentuk.2.2.2. (PFK 1.2. beg. (PFK 1. (PFK 1.2.2.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi. (PFK 1.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. baju. jari untuk (PFK 1.

17) Berketengteng lakuan yang betul. (PFK 2.9) Berjalan mengundur dengan lurus.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul. Berlari ke arah yang (PFK 2.1. (PFK 2.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul.5) Berlari bebas pelbagai arah. (PFK 2.13) ditentukan.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas (PFK 2. PFK 2. betul dalam jarak tertentu.1.4) Berlari dengan lakuan yang (PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang pada pemegang.1.1. (PFK 2.1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (PFK 2.1.1.1.0) Perkembangan motor kasar (PFK 2.11) Berjalan dengan pundi lantai. kacang di atas kepala.16) Berjengket langkah ke arah tertentu. (PFK 2.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.1. (PFK 2.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu.1.1.1. ke sisi kiri dan kanan.2) Berjalan ke hadapan.. (PFK 2. beberapa dengan (PFK 2.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.1. (PFK 2.19) Skip menggunakan lakuan RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 39 . (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor (PFK 2.1.1. (PFK 2. (PFK 2.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.1.12) Berlari dengan lakuan yang betul.18) Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.1.1.

3) Baring. menelentang meniarap dengan postur yang betul.2.5) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun secra simulasi seperti menolak kotak. PFK 2.2) Duduk dengan postur yang betul.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan. menarik tali dan lain-lain. Page 40 . tangan.1. (PFK 2.1.6) Berbaring sambil angkat kaki.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan.2.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN yang betul. (PFK 2. lembut PFK 2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.2.1) Membuat pergerakan tangan PFK 2.3.3. (PFK 2.21) Berkawat lakuan yang betul. PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.3) Melakukan kemahiran RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PFK 2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2.22) Membuat pergerakan menggunakan anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur. kaki dengan (PFK 2.1) Melambung objek dengan menggunakan dua tangan.20) Naik dan turun tangga. dan PFK 2.2.9) Melompat setempat. buaian dan lain-lain permainan luar).2.2. PFK 2. (PFK 2. (PFK 2.8) Berjengket setempat. jongkagjongkit.2. (PFK 2.2.2.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan.1.2.

3.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 3. (PFK 2. (PFK 2.1.1) Mengenal makanan yang (PFK 3.3.3.1.0) Kesihatan Fizikal (PFK 3. (PFK 3.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan. (PFK 3.8) Menggolek objek ke sasaran.1.1.1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.2) Menyambut objek dengan menggunakan dua tangan.3.9) Melantun dan menangkap objek(contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan. (PFK 3.1) Menjaga kebersihan diri. (PFK 3.1.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.1. (PFK 2. (PFK 3.2) RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang boleh meroskkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.3. (PFK 2.3.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 3.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.3.3) Mengenal jenis makanan Page 41 . (PFK 2.3) Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.7) Melempar objek seperti gelung ke skital.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.2.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan.3. (PFK 3. lembut (PFK 2. PFK 2. (PFK 2. (PFK 3.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 3.3) Mencuci tangan deangan cara yang betul.2.

(PFK 4..1. (PFK 4.2. (PFK 3.2.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.2. (PFK 4. yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.0) Kesihatan Persekitaran (PFK 4.1.2) Menyatakan waktu makan. (PFK 4.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.5) Menyatakan jenis makanan (protein. Menjaga kebersihan (PFK 4.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 4. (ST 3. bimbingan. sesuai dan kemas.1. berkhasiat.1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.3) Membersihkan tempat dan (PFK 4.1.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih. karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.1.1. (PFK 4.4) pakaian. (PFK 3.1) Menjaga kebersihan.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 42 .4) Mengenal makanan yang rosak dan basi.2) Menjaga kebersihan perlatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 4.1. (PFK 4.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan peralatan yang digunakan.

(PFK5. tempat awam (PFK 5. (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk). nama ibubapa. cucuk besi ke dalam soket.2) Mengamalkan cara-cara Untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.0) Keselamatan (PFK 4. (PFK 4.1. taman permainan d. (PFK 5. nama Mengamalkan ibu atau nama bapa.2.2. nama prasekolah.2.2. kebakaran. lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga.2) (PFK 5.1.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin. (PFK 4. serta nama langkah keselamatan prasekolah.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. lari dan memberitahu Page 43 .2.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (PFK 5.1) Meyebut nama sendiri. banjir.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. sekolah c.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting.2.5) Menyebut nama sendiri. (PFK 5.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit. (PFK 5.1. jalan raya (PFK 5. (PFK 5. rumah b. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (PFK 5.1. (PFK 5.1.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. diri.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru. lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.

melintas jalan raya e.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN orang dewasa.3) Menjaga dengan bimbingan. tempat awam cara dan (PFK 5.2.2. alatan permainan d.2.10) Menjaga keselamatan diri.2. alatan elektrik b.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan.2.9) Menyatakan menghindari sumber. (PFK 5.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan merbahaya. keselamatan diri (PFK 5. kecederaan atau penderaan.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 44 .2.2. benda tajam c. tempat sunyi f. (PFK 5. (PFK 5. tempat situasi membahayakan seperti: a. (PFK 5.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi (PFK 5.

3. c. payudara dan mulut.3. Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar. 2. punggung. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan.7) Mengamalkan sikap asertif dengan bimbingan bila menghadapi situasi bila menghadapi situasi yang tidak yang tidak selamat.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (PFK 5. c. bimbingan guru. dubur. Nota: 1. b.3) Menjaga (PFK 5. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 45 . Merangkak dengan lakuan yang betul.3. a. (PFK 5. (PFK 5. Berlari denagn tangan dihayun bertentangan dengan kaki. Berlari di atas bebola kaki. lari dan memberitahu orang dewasa bila menghadapi situasi yang tidak selamat.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang tidak dikenali. (PFK 5.3. (PFK 5. Berlari dengan lakuan yang betul.1) Mengenal anggota sulit dengan kehormatan diri. b.2) Mengenal sentuhan selamat dan tidak selamat.3. faraj. d.3.3) Mengamalkan sikap asertif (PFK 5. (PFK 5.5) Mengenal anggota sulit. selamat. yang Contoh tindakan asertif adalah mengatakan ‘tidak’. (PFK 5. 3.3. Berjalan dengan lakuan yang betul a.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.4) Mengetahui cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Ayun tangan ke hadapan dan ke belakang.3. Mata dan kepala hendaklah sentiasa focus ke hadapan. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan.

Skip dengan lakuan yang betul a. c. Berketengteng (hop) dengan lakuan yang betul. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN 4. 5. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 46 . Melompat dengan lakuan yang betul. Melompat dengan dua kai dan mebdarat juga dengan dua kaki. b. 6. Lutut diangkat separas pinggang. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. c. a. diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Melangkah dengan sebelah kaki b.

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN TUNJANG PERKEMBANGAN DAN ESTETIKA KREATIVITI TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA – KREATIVITI(KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika. Aktiviti seni merangkumi seni visual. muzik dan pergerakan kreatif. murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni. berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara berkumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 47 .

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ (KTI 1. (KTI 1.7Menghasilkan karya mengikut (KTI 1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. bulat.2. awan.2.2. rujuk Tunjang Sains dan Teknologi (KTI 1. (KTI 1.1. (KTI 1. tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni). (KTI 1.0) Seni (KTI 1. Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu. bujur.8) Membuat corak dan rekaan bunga.1. mempunyai garisan yang tepat dan selari).6) Melukis rupa geometrik iaitu rupa geometrik segitiga. mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. segitiga. Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (KTI 1.2. bujur. Page 48 .1. segiempat.2) Melukis rupa kreativiti sendiri melalui pelbagai organic (rupa yang tidak aktiviti menggambar. mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.1) Menekap(trace) (KTI 1.1) Mengenal bahan yang diperlukan Visual Menggunakan untuk menghasilkan sesuatu karya pengetahuan contohnya berus dengan bimbingan guru.2. bulat.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. Contoh: (KTI 1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.2. ..2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.1) (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan pelbagai aktiviti menggambar. (Ekspresi kreatif). segiempat. (KTI 1.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui (KTI 1.

(KTI 1.3. disentuh dan didengar. rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui (KTI 1.6) Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan (KTI 1.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah (KTI 1. (KTI 1. (KTI 1.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. (KTI 1. (KTI 1.2.2.3.1) Menceritakan dan (KTI 1. sendiri.2.2.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KTI 1. kerja sendiri dan Rakan.3) Menunjukkan apresiasi seni RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (KTI 1. (KTI 1.5) Menyatakan pandangan (KTI 1.3) Menunjukkan alam semulajadi seperti tidak penghargaan hasil kerja dan mengotorkan alam sekitar.3.10) Menghasilkan karya yang pelbagai aktiviti. Page 49 . menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.3.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif.7) Menghayati benda yang dilihat.11) Mereka corak bebas dengan melalui pelbagai aktiviti.2) Menyatakan secara lisan hasil kerja sendiri dan pandangan secara lisan hasil rakan. (KTI 1.3. menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.3.2.2.4) Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja mempamerkan hasil kerja sendiri.3.

tempo.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.1) Menyanyikan (KTI 2.1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.La).1.1.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.. (KTI 2. (KTI 2.1. (KTI 2. yang mudah dengan iringan (KTI 2.1.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). melodi mudah ( Contoh: Hmm.2) Menyanyikan lagu Muzik. (KTI 2.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 2.9) Menyanyi lagu mengikut muzik.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KTI 2.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).1.1. Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.1. (KTI 2. (KTI 2. (KTI 2.1. (KTI 2.1.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 50 . (KTI 2.7) Menyanyikan melodi.1.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan (KTI 2.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.0) Muzik (KTI 2.1.

(KTI 2. contohnya tempurung (KTI 2.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar.4)Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut).3. (KTI 2.2.3. irama. (KTI 2. (KTI 2. anggota badan secara kreatif RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 51 .2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat).2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. cerita.3.4. tepuk tangan.3.4. drum). iringan muzik. (KTI 2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.3.4.2.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu (sing with action) (KTI 2. (KTI 2.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi. (KTI 2.2. (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan (KTI 2. petik jari) (KTI 2. puisi) (KTI 2. Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilkan muzik. (hentak kaki. dengan iringan muzik dengan bimbingan.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi.3) Memainkan perkusi iringan muzik.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KTI 2.5) Membuat pergerakan bebas (KTI 2. (KTI 2.2. marakas.6)Memainkan perkusi dengan perkusi badan.5) Menghasilkan bunyi untuk nyanyian dengan bimbingan memberi kesan kepada situasi (contoh: guru.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan.2.4.2) Menggerakkan mengikut muzik.2) Menghasilkan bunyi (KTI 2. (KTI 2.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian.2.2) Memainkan alat imrovisasi bagi mengiringi (KTI 2. kesan bunyi dll).4) Menunjukkan apresasi muzik. kerincing. (KTI 2.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. (Contoh: castenat.

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

mengikut
muzik
bimbingan guru.

dengan

(KTI 2.4.3) Mengenal elemen
muzik dengan bimbingan:
 kuat – lembut(dinamik)
 cepat – lambat(tempo)
 tinggi – rendah(pic)
 panjang– pendek(irama)
 sedih – gembira –
bersemangat (mud)

(KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota
badan secara kreatif mengikut muzik
untuk meneroka ruang.
(KTI 2.4.7) Menggerakkan anggota
badan secara kreatif mengikut muzik
menggunakan alat seperti riben, gelung
rotan , tali.
(KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik:
 kuat – lembut
 cepat – lambat
 tinggi – rendah
 panjang – pendek
 sedih – gembira – bersemangat
(KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat
muzik( had kepada gendang, alat
bertali)
dalam
muzik
yang
diperdengarkan.
(KTI
2.4.10)
Bercerita(talk
about)
tentang muzik yang diperdengarkan.

(KTI
Drama
Gerakan
Kreatif

3.0) (KTI 3.1) Mengambil bahagian
& dalam drama dan gerakan kreatif.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

(KTI 2.4.11) Mengenali lagu dan muzik
dari pelbagai budaya di Malaysia.
(KTI 3.1.1) Main peranan (KTI 3.1.5) Main peranan mengikut
mengikut imaginasi dengan imaginasi.
bimbingan.
(KTI
3.1.6)
Berlakon
dengan
(KTI 3.1.2) Berlakon dengan menggunakan props.
menggunakan props contoh
scarf,
pakaian
seragam, (KTI 3.1.7) Bergerak secara kreatif

Page 52

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

puppet
guru.

dengan

bimbingan untuk menunjukkan
masa dan tenaga.

(KTI 3.1.3) Mencuci tangan
deangan cara yang betul.

elemen

ruang,

(KTI 3.1.8) Mengenal dan mengambil
bahagian dalam tarian daripada budaya
Malaysia yang berlainan.

(KTI
3.1.4)
Menggunakan
tandas dengan cara yang
betul.

Nota:
1.

2.

Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut:
o untuk murid 4+: lukisan, catan, kolaj, cetakan, resis, gosokan, percikan, gurisan, capan, mozek.
o Untuk murid 5+: lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stensilan, percikan, gurisan, capan, mozek
Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut:

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 53

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

o
o

3.

Untuk murid 4+: ikatan dan celupan(tie and dye), tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan,
resis, kolaj.
Untuk murid 5+: pualaman, ikatan dan celupan, tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan,
lipatan dan guntingan, resis, kolaj.

Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut:
o Untuk murid 4+: mobail, model, boneka, topeng mata.
o Untuk murid 5+: mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng muka, origami.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 54

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI
AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK

TUNJANG KURIKULUM : SAINS DAN TEKNOLOGI ( ST ) – AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK
Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik, murid
boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan, mempraktiskan kemahiran proses sains asas, mempraktiskan
penaakulan dalam penerokaaan yang mudah, serta mempertingkatkan sikap ingin tahu.

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

Page 55

4) Memeerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. panjang.1. pendek.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak.0) Sikap saintifik (ST 1. (ST 2.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan. bertanggungjawab dengan bimbingan (ST 1.2) Menunjukkan sistematik. (ST 2. rendah. kecil.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan.1. bekerjasama.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. tinggi.1. (ST 2.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil) (ST 2. tebal.1. nipis) (ST 2.1) Memerhati dan mengenal warnawarna di persekitaran. sikap dan Memerhati bentuk-bentuk dan di (ST 2.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar. bekerjasama bertanggungjawab (ST 2.6) mengenalpasti persekitaran. perubahan warna awan pada cuaca berlainan).1. (ST 2.1.1. (ST 2.1. (ST 2.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ (ST 1. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 56 .1) Mempamerkan sikap saintifik (ST 1.0) Kemahiran Saintifik (ST 2. (ST 2.1.1.1) Menunjukkan sikap sistematik.

2.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai (ST 2.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a.3. buku).3.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal.3.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang. lebih nipis) (ST 2. masin. (ST 2. straw. Saiz (besar dan kecil. (ST 2. Warna b. Warna dan bentuk b.3. (ST 2.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa(manis. tapak kaki.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a.3. lebih ringan) (ST 2. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa(manis. (ST 2. panjang dan pendek) b.2. Tekstur (licin dn kasar) c.2.2. lebih pendek). pasir dan lumpur.3. Berat (berat dan ringan) (ST 2.3) Membanding dan mengelaskan objek. masin). pahit. tawar). RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 57 . batu dan pasir) (ST 2. masam.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN pasir basah dan pasir kering.2) Membanding berat objek ( lebih berat. Bentuk (ST 2. (ST 2. masam. bulat kecil) (ST 2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal.

(ST 2. sabun. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat).1) Membuat ramalan tentang cuaca(Contoh:bila kelihatan awan mendung.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti:  Menyejukkan minuman yang panas (ST 2. (ST 2.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (Contoh objek: belacan.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson. kenderaan mengikut bilangan roda). daun pandan). (ST 2.5.3.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (Contoh aktiviti): Objek mana yang akan tenggelam dan timbul.4. (Contoh aktiviti:  Mengeringkan baju yang basah  Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan Page 58 .3.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. (ST 2. ikan kering. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku (ST 2. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.4.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. pakaian tradisional mengikut kaum. hari akan hujan) (ST 2.5.

lidah. hidu (ST 3.2. penglihatan b. siku. telinga. pendengaran c. paha.3. penyentuhan d.1. dada. (ST 3. bibir. dahi.1. betis. mulut. penyentuhan d. tangan). pendengaran c. saiz c. bunga.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN sebaliknya  Membersihkan air yang menggunakan pasir) (ST 3. (ST 3. urat daun (ST 3. kening. perut.3.2. kaki. mata.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. hidu (ST 3. buah serta pertumbuhan anak benih (ST 3. Page 59 . kulit) dan menyatakan fungsi deria ini.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan(lidah. dagu. bentuk e.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria (ST 3.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. tumit. lutut. kuku). telinga. warna b. jari.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. bahu. hidung.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan (ST 3. saiz c. tekstur d. rambut.2) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. warna (ST 3. hidung.3.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala. penglihatan b. pipi. warna b.3) Mengenal pasti organ deria(mata. bentuk b. pusat.0) Menyiasat Alam Hidupan kotor (ST 3. saiz RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (ST 3. gigi.

(ST 3.3.3. bau (ST 3. berbiji (ST 3.3.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. warna dan daun b.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3. warna b. (ST 3.3.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai.4) Memerhati dan bercerita dengan bimbingan tentang percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN c. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 60 .6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a.3. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga sebenar) ST 3.

menyusur. (ST 3. dijumpai dalam buku.4.4. ditayangkan melalui program televisyen dll). katak-air dan darat.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah. lembu-padang. berjalan.6) Mengumpulkan mengikut habitatnya.4. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 61 .KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (ST 3. kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai. haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). habitat.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian.4.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan terbang. (ST 3.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri. itik-kolam.4.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. ikan-air. (ST 3. ayamreban. (ST 3. jenis makanan.4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. (ST 3. burung-pokok) (ST 3. haiwan (ST 3.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging. kerbau-sawah. berenang). cara pergerakan. (ST 3.4. melompat.4. merangkak.

1) Meneroka sifat umum bahan.1. kertas menyerap air.1. (ST 4.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: kapas menyerap air.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.1. (ST 4.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (ST 4.1. (ST 4.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain.0) Menyiasat Alam Bahan (ST 4. pasir tidak larut dalam air). (ST 4. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 62 .1.1. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan. (ST 4. kepingan plastik tidak menyerap air).7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah: permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). (ST 4.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air kepada wap air. (ST 4.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.

0) Pengalaman Pranombor (ST 6.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (ST 5.1. (ST 5.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.4) Menjalankan membentuk pelangi. (ST 5.1.1.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 6. sarung tangan.5) Memerhati bayang-bayang objek berbeza dalam sehari.1.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas. kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.0) Menyiasat Alam Fizikal (ST 5.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a.1. (ST 6. (ST 5. tidak sama (matching equal and unequal groups) RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 63 . aktiviti dan merekod pada waktu (ST 5. (ST 5.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca. (ST 5. cuaca berangin dan hari hendak hujan). cuaca mendung.1) Memadankan objek 1:1. (ST 6. sama b. pelangi dan baying-bayang.1.1.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.

1) ngecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan.3) Membilang objek 1 – 10.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (ST 6. kecil ke besar b. lebih atau kurang. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1. (ST 6. (ST 6. pendek ke panjang c.1.1.3.1.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 7.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a.7) Membilang secara menaik 1 hingga 10 dan menurun 10 – 1.4.1.2.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan.0) Konsep Nombor (ST 7.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak. manik. yang diberi. (ST 6. (ST 7.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.8) Menulis nombor mengikut cara yang betul. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 64 . (ST 6.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (ST 6. rendah ke tinggi d.4.1) Memahami nombor 1-10 (ST 7.4) Melengkapkan corak berulang menggunakan objek seperti blok. nipis ke tebal dan sebaliknya (ST 6.4. (ST 6. 1-10 (ST 7.4.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran.2) Meniru corak berulang (ST 6.1. (ST 7.1) Menyebut nama nombor 1 hingga 10 (role counting). (ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek. (ST 7.

2.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (Use shape to represent the number of objects). Page 65 .1.3. 30.2.2) Membandingkan: .3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalh kosong/tiada nilai). (ST 7. (ST 7.6) Menyurih angka 1 .1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on). (ST 7.3.2) Menyebut sifar.3.4) Membilang sepuluh sepuluh (in ten). (ST 7.2) Mengetahui sifar. (ST 7.1. (ST 7. (ST 7.3.10 (ST 7.1) Menulis angka sifar. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (ST 7.2.12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya.5) Memadankan angka 1 – 10 dengan bilangan objek yang betul.10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) . (ST 7.3) Memahami nombor 10-20.4) Memahami siri nombor 20. 40 dan 50.3) Menulis 10-20. (ST 7. (ST 7.

1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (Nota:Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on).0) (ST 8.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (ST 8.7) Menceritakan situasi yang RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 66 .1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (ST 8.1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan symbol tambah (+) dan sama dengan (=) (ST 8. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat. (ST 8.1. (ST 8. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan).1.) (ST 8.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories).KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (ST Operasi Nombor 8.1.1.

(solve number stories) (ST 8.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. (ST 8. (ST 8. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca emapat tolak dua sama dengan dua.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan.1) Mengeluarkan objek himpunan dan membilang baki. (ST 8. (ST 8.3) Menulis ayat matematik dengan menggunakan symbol tolak (-) dan symbol sama dengan (=). dari (ST 8.1) Mengecam wang duit yang berlainan RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (ST 9.2.0) Nilai (ST 9.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (ST 9.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada empat gula-gula tinggal dua gula-gula.2.1.1) Mengecam berlainan nilai.2. duit yang Page 67 .2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.2.2.

1. (ST 10. kehidupan seharian.1) Menyatakan kedudukan objek bentuk yang biasa dalam ruang (depan. (ST 10.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. petang. malam). (ST 11.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi.1) Menyusun peristiwa mengikut Konsep Waktu waktu dalam konteks urutan masa. (ST 10.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam.1. luar.1) Memahami (ST 10. Segi empat tepat dan segi empat sama. atas. anggota (ST 11.2) Mengenalpasti badan kiri dan kanan.1.1.1. sedang berlaku hari ini dan akan berlaku esok. (ST 10.1.1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN nilai. Selasa).1) Mengecam bentuk segitiga. bentuk yang biasa bulat.2) Mengetahui (ST 11. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH pada (ST 11.2. nilai wang (ST 9.0) (ST 10.1. jam 12 tengah hari).2) Mengecam bentuk segitiga.2) Menyusun mengikut tertib/urutan. (ST 11.1. dalam). bulat.2. belakang. (ST 10. segi empat yang terdapat di dijumpai di persekitaran.3) Meletakkan objek kedudukan yang diarahkan.1.0) Bentuk dan Ruang (ST 11.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi.1) Mengetahui (ST 11. (ST 10. (ST 11. (ST 9.1. persekitaran. Page 68 .3) Memberi jumlah wang (duit silins) yang tepat dalam simulasi jualbeli. dijumpai di bawah.

unit system). (ST 12. shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru. (ST 12.3) pelbagai mengikut sendiri. (ST 11.0) (ST 12.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.2) Membina lingkungan.3.1.1.3.1.1) Membina Pembinaan penghubung antara (construction) dua objek. (ST 12.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN persekitaran. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 69 . (ST 12. (ST 12.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.2.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF. papan kekunci.0) Penggunaan ICT (ST13.1) Membuat pelbagai binaan binaan mengikut kreativiti sendiri dan kreativiti menceritakan binaannya dengan bimbingan. (ST 12. (ST 13.3.1. Membuat (ST 12.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya (Contoh bahan: blok. (ST 13.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. (ST 13. (ST 12.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). pasir). (ST 13. tetikus.

Nota: 1) Konsep nombor mempunayai tiga aspek:  Ordinal .1. (ST 13.4) Bersikap menggunakan ICT.1.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.2. positif dalam (ST 13.1) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (ST 13. Kardinal.2) Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 70 . iaitu kedudukan.3. (ST13.1) Menggunakan perisian melukis (drawing or painting software) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna (basic shapes and colour box). (ST 13. (ST 13. tertib o  Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama. nombor 2 adalah tempat kedua.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.

3 b. Nama nombor: satu.2. tiga RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 71 . angka adalah symbol. iaitu nama o  Contoh: 1 dibaca sebagai satu. 1. 2 dibaca sebagai dua Nombor: berapa banyak 2) Perbezaan antara angka dan nombor a. dua.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN  Nominal.

Fokus Standard Kandungan RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh 4+ 5+ Page 72 . komuniti dan alam semula jadi. rakan. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. murid akan lebih memahami diri sendiri.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN TUNJANG KEMANUSIAN TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian. hubungan antara diri dengan keluarga.

bangsa. hobi) (KM 1.1. adik (KM 2. nenek.1.3) Memceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.2.1) Menyatakan sendiri dengan bimbingan (KM 1.3.2) Menceritakan keluarga terdekat salasilah (KM 2.2) Memceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama. anak dan rakan.3.1. abang. adik beradik) RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (KM 2.1.3.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan (KM 1.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KM 1.3) Mengetahui hak diri sendiri (KM 1. jantina (KM 1. umur. (KM 2.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri (KM 1.0) Diri saya (KM 1. kakak. umur. (KM1. bapa. kebolehan diri (KM1.1) Mengetahui keluarga terdekat.1) Mengetahui tentang latar belakang /sejarah diri sendiri (KM 1.2) kanak Menyatakan hak kanak- (KM 1.2.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk. ibu. jantina.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid. bapa.1.2) Mengetahui kebolehan diri (KM 1. nenek.3) Mengenal kekurangan diri sendiri Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negetif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.2. (datuk.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga) Page 73 .1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama.0) Saya dan keluarga (KM 2.1. ibu.

3) Menjalankan sebagai ahli kelas seperti: - (KM 5.0) Saya dan rakan (KM 3. (KM 5.1.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat kaum dalam (KM 5.0) Saya dan sekolah (KM 4.3.1) menyebut nama sekolah dengan bimbingan ( KM 4.1.2.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri (KM 3.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan (KM 4.1. (KM 4.1.3) Menyambut perayaan mengikut (KM 5.1) Mengetahui tentang rakan (KM 3.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: - tempat tolong Mematuhi peraturan kelas Menjaga kebersihan sekolah Meletak barangan ketempat asalnya (KM 5.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KM 2.2) Mengamalkan sikap tolong (KM 5.2) Bercerita tentang rakan (KM 4.2) Mengetahui rumah kediaman diri (KM 2.2.4) Bergaul mesra dan tolong menolong dalam masyarakat setempat menolong dengan bimbingan.2.1.1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan (KM 3.1) Menyatakan masyarakat setempat.0) Sekolah dan komuniti tanggungjawab Mematuhi peraturan kelas Menjaga kebersihan sekolah Meletakkan barangan ke asalnya.1.1) Menyatakakan perayaan yang (KM 5.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas (KM 5.1) Mengetahui sekolah saya (KM 4.3.1.1) Bergaul mesra menolong dengan bimbingan (KM 5.3) berkawan Menyatakan faedah (KM 5.1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri (KM 2. menyambut perayaan masyarakat RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH dan (KM 4.1.2.1.4) Menyebut nama sekolah (KM 4.1) Mengamal semangat bermasyarakat (KM 5. (KM 5.2) Melibatkan diri dalam aktiviti terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya.2) Malaysia Menyatakan kaum Page 74 di .2) Mengenali ahli komuniti ( KM 5.1.

sungai (KM 6. Krismas. (KM 6.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. air terjun. Hari Keamatan.3) Memceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.0) Saya dan Alam sekitar kaum di Masyarakat Malaysia. haiwan (KM 5. (KM 6. Tahun Baru Cina. hutan. taman.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: (KM 6.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan (KM 6.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (Km 6.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar (KM 6.1) Menghayati keindahan alam sekitar (KM 6. mengkuang.1) keindahan RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Pertumbuhan dan pokok Perubahan cuaca pereputan (KM 6.2.1.3.2.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air. matahari kepada hidupan di dunia. Deepavalee. daun pisang.3.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia (contoh: daun. Malaysia (KM 6.1.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air.1. Page 75 . (KM 6.3) Menjaga alam sekitar (KM 6. kelapa) Mewujudkan keceriaan dan alam dengan bimbingan (KM 6.3.2. udara. angina. Hari Gawai.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai.1.

(KM 6.3.2.2.2.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia (KM 7.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia. (KM 7. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH muzik (KM 7.4) Mengenal alat tradisional pelbagai kaum.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.2.1) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.2) Mengamalkan yabiat tidak mencemarkan alam semulajadi dengan (KM 6.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 7.3. (KM 6. (KM 6.3. (KM 6.3.3.1.3. (KM 7.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (contoh: bina taman) (KM 6.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semulajadi (KM 7.1.5) Bercerita tentang kesan bimbingan guru pencemaran udara dan air kepada manusia.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.3) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.3.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai Page 76 .0) Saya dan Warisan Budaya (KM 7.1) Mengenal pakaian tradisional masyarakat Malaysia (KM 7.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (Contoh: menanam bunga) (KM 6. (KM 7.7) Menjalankan aktiviti kitar semula.

(KM 7.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia (yang mudah) (KM 7. (KM 7.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.6. (KM 7. (KM 7.7. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH (KM 8.8) Menyatakan nama negeri Page 77 . (KM 7. (KM 7.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN kaum masyarakat Malaysia. cucur udang. drumpling) (KM 7.6.1) Menghormati lambang kebangsaan dan (KM 8. lempeng pisang. (KM 8. popiah.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia.1. (KM 7. (KM 7.5.0) Saya dan Negara Malaysia cara makan (KM 7.4.4. jemputjemput pisang.2) Bermainan permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.1.5.6.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.2) Menyediakan makanan tradisional (contoh: onde-onde.7. (KM 8.2) Mendengar cerita rakyat pelbagi kaum di masyarakat Malaysia.3) Mencuba pelbagai kaum. ( KM 7.1.3.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.3.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dinia dan glob dengan bimbingan.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 8.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia (KM 7. (KM 7.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.

4.1.1) Mengenal symbol yang biasa di jumpai di persekitaran seperti: (KM 8.14) kebangsaan.4. (KM 8. 8.3.1.1.2) Mengenal symbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti: - (KM 8.2.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.1) Mengenal pemimpin Negara (Yg Dipertuan Agung.2) Mengenal pemimpin Negara dan negeri.4) Menyambut Hari Kemerdekaan tandas lelaki dan perempuan (KM 8.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan. (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8. (KM 8.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan.3.2.2) kemerdekaan.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN negeri (KM 8. Menyanyikan lagu (KM 8. Menamakan bunga (KM 8. (KM RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Tempat pembuangan sampah Tanda lalulintas Tempat untuk orang cacat.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri lain.12) kebangsaan. (KM 8. Perdana Menteri) dengan bimbingan.1.2) Menghormati pemimpin.1.1.1. (KM 8.3) Mengetahui symbol awam.1.1.2) Mengecam bendera Malaysia. sendiri.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.4. - (KM 8.3) Menamakan bendera Malaysia (KM 8.3) Menamakan Menyatakan bapa tarikh hari Page 78 .10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8.1.

Menteri Besar/Ketua Menteri yang negeri sendiri. simpan bendera dengan cara yang betul. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung. Parlimen. Sabah. 6. 5. angklung. memandangkan ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. 4. nyiru.5. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang. Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan.5.Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil. RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 79 . pak pander. serunai.4. 2. 7. gong. (KM 8.5. suranggani. table. batu giling. lukur kelapa. Perdana Menteri.KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN kemerdekaan. belangga tanah.5. (KM 8. 3.3) Bercerita tentang mercu tanda Negara.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera.2) Bercerita kebanggaan Negara. kipas padi. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jongjong inai. Sarawak dan Labuan. 8. (KM 8.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan. si tanggang. (KM 8. Sultan/Raja/Tuan yang Terutama Negeri sendiri. kisar. (KM 8. Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia. bawang putih bawang merah. tentang (KM 8. cymbai. Nota: 1. Menara berkembar. Muzium. periuk tanah. gendang. 10.5) mengetahui keistimewaan Negara. Contoh mercu tanda Negara: Kuala Lumpur. Pemimpin Negara dan negeri merujuk kepada: Yang dipertuan Agong.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. pok amai-amai dan juga lagu kaum di Malaysia. 9.

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH Page 80 .