Anda di halaman 1dari 7

AKHLAK MULIA

DALAM KEHIDUPAN

perilaku manusia dengan ALLOH SWT maupun perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. artinya tingkahlaku. Sedangkan secara istilah • akhlak adalah merupakan etika perilaku manusia terhadap manusia lain. .AKHLAK MULIA DALAM KEHIDUPAN • Akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. perangai. tabi’at.

PEMBAGIAN AKHLAK • Akhlak kepada ALLOH SWT -Beribadah -Berdzikir -Berdo’a -Tawakal -Tawaduk .

• Akhlak kepada manusia 1.Akhlak kepada Bapak & Ibu 3.Akhlak kepada diri sendiri a.Tawaduk 2.Akhlak kepada orang lain .Sabar b.Syukur c.Akhlak kepada keluarga 4.

sebagai wakil Allah bertugas mamakmurkan. . mengelola dan melestarikan alam dan menyayangi binatang.• Akhlak kepada lingkungan hidup Manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Misalnya jujur. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal.KESIMPULAN • akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. rendah hati.budaya/adat. santun dan sebagainya. • Jadi. Misalnya kikir. . dengki.dan masyarakat .dan masyarakat. Sebaliknya apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah (akhlak mahmudah).agama. iri hati. dusta dan sebagainya. pemurah.agama. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai. zalim. adil.selalu berbuat baiklah kedapa siapapun agar kita menjadi hamba ALLOH yang mulia dan kelak di terima di sisiNYA. yaitu akal.budaya/adat.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH Wassalamu’alaikum .