Anda di halaman 1dari 23

LAPORAN BULANAN PROGRAM P2 ISPA

PUSKESMAS MERBAU MATARAM


KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
Bulan : JANUARI 2016
REALISASI PENEMUAN PENDERITA
NO

1
1
2
3
4
5
6
7
8

DESA

2
Merbau Mataram
Suban
Karang Raja
Tanjung Baru
Baru Ranji
Triharjo
Mekar Jaya
Karang Jaya
JUMLAH

JML PDDK TARGET PENEMUAN


USIA
PENDERITA
JML PDDK
BALITA
PNEUMONIA BALITA
(10%)
(10% Balita)
3
5831
5055
3270
7682
6356
3893
3732
1758
37577

4
583
505
327
768
635
389
373
175
3755

L
26
23
15
34
29
17
17
8
169

P
33
28
18
43
35
22
21
10
210

PNEUMONIA
<1 TH
L
1
0
1
2
1
1
0
0
6

P
1
1
0
2
1
0
0
0
5

PNEUMONIA BERAT

<1-5 TH
L
1
0
0
0
1
2
1
1
6

P
1
1
0
1
0
0
1
0
4

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
<1 TH
L
1
0
1
2
1
1
0
0
6

P
1
1
0
2
1
0
0
0
5

<1-5 TH
L
1
0
0
0
1
2
1
1
6

P
1
1
0
1
0
0
1
0
4

JUMLAH KEMATIAN

BATUK BUKAN PNEUMONIA


TOTAL
L
2
0
1
2
2
3
1
1
12

P
2
2
0
3
1
0
1
0
9

80
50
33
83
60
100
66
100
65

<1 TH
L
2
3
4
4
10
7
2
6
38

P
2
3
3
5
6
10
3
3
35

<1-5 TH
L
15
10
11
7
20
8
7
7
85

P
16
12
14
22
6
3
6
2
81

JML
L
17
13
15
11
30
15
9
13
123

P
18
15
17
27
12
13
9
5
116

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ISPA > 5 TH
BUKAN
PNEUMONIA

JML
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
18
35
24
51
81
26
27
21
283

P
20
55
18
90
92
44
28
18
365

PNEUMONIA
L
0
1
0
0
0
0
0
0
1

P
2
0
1
1
0
2
0
0
6

Mengetahui,
Ka. UPT Dinas Kesehatan
Puskesmas Merbau Mataram

PENGELOLA PROGRAM P2 ISPA

SUCIPTO,SKM.M.Kes
NIP: 19680110 198703 1 002

AVERIA EVA DIANA, Amd.Keb


NIP: 19890707 201503 2 001

LAPORAN BULANAN PROGRAM P2 ISPA


PUSKESMAS MERBAU MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
Bulan : FEBRUARI 2016
REALISASI PENEMUAN PENDERITA
NO

1
1
2
3
4
5
6
7
8

DESA

2
Merbau Mataram
Suban
Karang Raja
Tanjung Baru
Baru Ranji
Triharjo
Mekar Jaya
Karang Jaya
JUMLAH

JML PDDK
USIA
JML PDDK
BALITA
(10%)
3
5831
5055
3270
7682
6356
3893
3732
1758
37577

4
583
505
327
768
635
389
373
175
3755

TARGET PENEMUAN
PENDERITA
PNEUMONIA BALITA
(10% Balita)
L
26
23
15
34
29
17
17
8
169

P
33
28
18
43
35
22
21
10
210

PNEUMONIA
<1 TH
L
1
0
0
1
0
0
1
1
4

P
1
1
1
0
0
0
0
0
3

PNEUMONIA BERAT

<1-5 TH
L
0
0
1
1
0
1
0
0
3

P
1
0
1
2
1
0
0
0
5

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
<1 TH
L
1
0
0
1
0
0
1
1
4

P
1
1
1
0
0
0
0
1
4

<1-5 TH
L
0
0
1
1
0
1
0
0
3

P
1
0
1
2
1
0
0
0
5

JUMLAH KEMATIAN

BATUK BUKAN PNEUMONIA


TOTAL
L
1
0
1
2
0
1
1
1
7

P
2
1
2
2
1
0
0
0
8

60
25
100
67
20
25
33
100
46.8

<1 TH
L
2
5
7
10
12
5
3
2
46

P
4
5
6
9
6
7
4
4
45

<1-5 TH
L
23
21
13
11
10
12
9
6
105

P
22
20
15
18
9
12
8
19
123

JML
L
25
26
20
21
22
17
12
8
151

P
26
25
21
27
15
19
12
23
168

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ISPA > 5 TH
BUKAN
PNEUMONIA

JML
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
54
43
43
35
39
44
34
35
327

P
59
57
58
65
56
53
22
36
406

PNEUMONIA
L
1
0
0
0
1
1
0
0
3

P
1
1
0
0
1
0
1
0
4

Mengetahui,
Ka. UPT Dinas Kesehatan
Puskesmas Merbau Mataram

PENGELOLA PROGRAM P2 ISPA

SUCIPTO,SKM.M.Kes
NIP: 19680110 198703 1 002

AVERIA EVA DIANA, Amd.Keb


NIP: 19890707 201503 2 001

Bulan : MARET 2016

NO

1
1
2
3
4
5
6
7
8

DESA

2
Merbau Mataram
Suban
Karang Raja
Tanjung Baru
Baru Ranji
Triharjo
Mekar Jaya
Karang Jaya
JUMLAH

JML PDDK
USIA
JML PDDK
BALITA
(10%)
3
5831
5055
3270
7682
6356
3893
3732
1758
37577

Mengetahui,
Ka. UPT Dinas Kesehatan
Puskesmas Merbau Mataram

4
583
505
327
768
635
389
373
175
3755

TARGET PENEMUAN
PENDERITA
PNEUMONIA BALITA
(10% Balita)
L
26
23
15
34
29
17
17
8
169

SUCIPTO,SKM.M.Kes
NIP: 19680110 198703 1 002

LAPORAN BULANAN PRO


PUSKESMAS MERBA
KABUPATEN LAMPUN
PROVINSI LAM

REALISASI PENEMUA

RGET PENEMUAN
PENDERITA
EUMONIA BALITA
(10% Balita)
P
33
28
18
43
35
22
21
10
210

PNEUMONIA
<1 TH
L
0
0
0
0
1
0
0
0
1

P
0
1
0
1
0
0
1
0
3

PNEUMONIA BERAT

<1-5 TH
L
0
0
1
0
0
1
0
0
2

P
1
0
0
0
0
0
0
0
1

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUM
<1 TH
L
0
0
0
0
1
0
0
0
1

RAN BULANAN PROGRAM P2 ISPA


USKESMAS MERBAU MATARAM
ABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

REALISASI PENEMUAN PENDERITA


JUMLAH
<1 TH
P
0
1
0
1
0
0
1
0
3

<1-5 TH
L
0
0
1
0
0
1
0
0
2

P
1
0
0
0
0
0
0
0
1

BATUK BUKAN PNEUMONIA


TOTAL
L
0
0
1
0
1
1
0
0
3

P
1
1
0
1
0
0
1
0
4

20
20
33
16.6
20
25
33
0
21.8

<1 TH
L
4
17
0
2
9
6
0
0
38

P
8
8
2
3
12
5
0
0
38

<1-5 TH
L
19
26
4
29
52
19
2
3
154

P
15
26
5
18
31
21
6
5
127

JML
L
23
43
4
31
61
25
2
3
192

JUMLAH KEMATIAN

UMONIA
JML
P
23
34
7
21
43
26
6
5
165

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ISPA > 5 TH
BUKAN
PNEUMONIA

JML
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
31
51
34
59
108
33
29
22
367

P
42
58
39
86
116
46
28
17
432

PNEUMONIA
L
0
1
1
0
1
0
0
0
3

PENGELOLA PROGRAM P2 ISPA

AVERIA EVA DIANA, Amd.Keb


NIP: 19890707 201503 2 001

5 TH

PNEUMONIA

M P2 ISPA

P
0
0
1
0
1
0
0
0
2

Amd.Keb
03 2 001

LAPORAN BULANAN PROGRAM P2 ISPA


PUSKESMAS MERBAU MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
Bulan : APRIL 2016
REALISASI PENEMUAN PENDERITA
NO

1
1
2
3
4
5
6
7
8

DESA

2
Merbau Mataram
Suban
Karang Raja
Tanjung Baru
Baru Ranji
Triharjo
Mekar Jaya
Karang Jaya
JUMLAH

JML PDDK
USIA
JML PDDK
BALITA
(10%)
3
5831
5055
3270
7682
6356
3893
3732
1758
37577

4
583
505
327
768
635
389
373
175
3755

TARGET PENEMUAN
PENDERITA
PNEUMONIA BALITA
(10% Balita)
L
26
23
15
34
29
17
17
8
169

P
33
28
18
43
35
22
21
10
210

PNEUMONIA
<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PNEUMONIA BERAT

<1-5 TH
L
1
0
3
0
2
0
0
0
6

P
0
0
1
1
1
1
0
0
4

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
1
0
3
0
2
0
0
0
6

P
0
0
1
1
1
1
0
0
4

JUMLAH KEMATIAN

BATUK BUKAN PNEUMONIA


TOTAL
L
1
0
3
0
2
0
0
0
6

P
0
0
1
1
1
1
0
0
4

20
0
100
16.6
60
25
0
0
31

<1 TH
L
7
15
0
13
8
1
1
1
46

P
6
11
2
16
7
0
0
2
44

<1-5 TH
L
15
36
9
26
28
4
1
5
124

P
20
32
7
29
29
6
0
6
129

JML
L
22
51
9
39
36
5
2
6
170

P
26
43
9
45
36
6
0
8
173

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ISPA > 5 TH
BUKAN
PNEUMONIA

JML
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
29
54
40
92
73
31
24
37
380

P
42
78
32
124
78
30
33
35
452

PNEUMONIA
L
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Mengetahui,
Ka. UPT Dinas Kesehatan
Puskesmas Merbau Mataram

PENGELOLA PROGRAM P2 ISPA

SUCIPTO,SKM.M.Kes
NIP: 19680110 198703 1 002

AVERIA EVA DIANA, Amd.Keb


NIP: 19890707 201503 2 001

P
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Bulan : MEI 2016

NO

1
1
2
3
4
5
6
7
8

DESA

2
Merbau Mataram
Suban
Karang Raja
Tanjung Baru
Baru Ranji
Triharjo
Mekar Jaya
Karang Jaya
JUMLAH

JML PDDK
USIA
JML PDDK
BALITA
(10%)
3
5831
5055
3270
7682
6356
3893
3732
1758
37577

Mengetahui,
Ka. UPT Dinas Kesehatan
Puskesmas Merbau Mataram

4
583
506
327
768
636
389
373
176
3,758

TARGET PENEMUAN
PENDERITA
PNEUMONIA BALITA
(10% Balita)
L
26
23
15
34
29
17
17
8
169

SUCIPTO,SKM.M.Kes
NIP: 19680110 198703 1 002

LAPORAN BULANAN PRO


PUSKESMAS MERBA
KABUPATEN LAMPUN
PROVINSI LAM

REALISASI PENEMUA

RGET PENEMUAN
PENDERITA
EUMONIA BALITA
(10% Balita)
P
32
28
18
43
35
22
20
10
208

PNEUMONIA
<1 TH
L
0
1
0
0
0
0
0
0
1

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PNEUMONIA BERAT

<1-5 TH
L
1
0
3
0
2
0
1
0
7

P
0
1
1
0
1
0
0
0
3

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUM
<1 TH
L
0
1
0
0
0
0
0
0
1

RAN BULANAN PROGRAM P2 ISPA


USKESMAS MERBAU MATARAM
ABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

REALISASI PENEMUAN PENDERITA


JUMLAH
<1 TH
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
1
0
3
0
2
0
1
0
7

P
0
1
1
0
1
0
0
0
3

BATUK BUKAN PNEUMONIA


TOTAL
L
1
1
3
0
2
0
1
0
8

P
0
1
1
0
1
0
0
0
3

20.58
47.48
147
0
56.64
0
32.15
0
35

<1 TH
L
2
12
2
15
15
2
0
9
57

P
4
7
3
12
8
3
0
0
37

<1-5 TH
L
15
55
5
18
22
8
0
4
127

P
14
30
8
30
27
9
1
6
125

JML
L
17
67
7
33
37
10
0
13
184

JUMLAH KEMATIAN

UMONIA
JML
P
18
37
11
42
35
12
1
6
162

<1 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

<1-5 TH
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ISPA > 5 TH
BUKAN
PNEUMONIA

JML
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
30
113
55
104
65
45
29
32
473

P
54
119
54
128
98
45
32
13
543

PNEUMONIA
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PENGELOLA PROGRAM P2 ISPA

AVERIA EVA DIANA, Amd.Keb


NIP: 19890707 201503 2 001

5 TH

PNEUMONIA

M P2 ISPA

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Amd.Keb
03 2 001