Anda di halaman 1dari 4

PETUNJUK PENGUKURAN BM.

DENGAN GPS
A. PENGUKURAN
1.
Pengukuran dilaksanakan pada titik yang ditentukan untuk
masing-masing Grup. yaitu, Titik BM dan titik bantu.
Titik bantu ditentukan oleh masing masing grup dengan
jarak 35 m dan saling terlihat.
2.
Lama pengukuran secara serempak 30
3.
Metoda pengukuran statik
4.
Alat sesuai yang telah disediakan .
5.
Setelah selesai alat diserahkan pada grup selanjutnya.
B. Catatan lapangan
Dilaksanakan sesuai blanko ( Formulir ) yang telah disediakan
C. Prossesing data
Dilaksanakan di lab PPTMB.

PETUNJUK PENGUKURAN GRIDING LAPANGAN DENGAN


TEODOLIT
A.

Pengukuran
1.
Pengukuran dilawali pada titik hasil pengukuran GPS dengan
arah awal ke itik bantunya, diakhiri pada titik GPS, arah akhir
ke titik bantunya sesuai yang ditentukan untuk masingmasing grup.
2.
Metoda Traverse
3.
Alat sesuai dengan yang disediakan
4.
Jarak antar Grid 30 m.
5.
Tiap peserta melaksanakan 1 kali pengukuran untuk
penentuan titik grid di lapangan .
B. Catatan lapangan sesuai kaidah pemetaan topograf
C. Prosessing data dilaksanakan di lab PPTMB
D. Hasil yang diserahkan ke Penyelenggara
1. Laporan Pelaksana Pengukuran BM. dan Pengukuran titik Grid
lapangan
2. Koordinat titik BM. Titik Grid lapangan sesuai ukuran per grup
3. Catatan lapangan ( field note) per grup

Lembar Penilaian Praktik


Judul Unit
: Mengukur Poligon (Traverse)
Nama Pengawas :
Nama Peserta
: 1..2..3..
4.5.
No.

Aspek yang Dinilai

SkorMax

Perolehanskor

1
1.

Persiapan Peralatan
Peralatan Utama
Peralatan Pendukung
Alat Tulis

20
8
8
4

2.

Penyetelan Alat
Memasang alat pada statif
Centering alat
Menyetel nivo

30
5
15
10

Mengukur sudut H. V. & D


Membidik ke titik BS. keadaan
biasa
Mencatat sudut H. V.& D
keadaan biasa
Membidik ke FS keadaan biasa
Mencatat sudut H. V.& D
keadaan biasa
Mengisi catatan lapangan(field
note)

30
10

Sikap

20

Disiplin
Tanggungjawab
Keaktifan /Kerja sama
Keselamatan kerja

Jumlah

Keterangan :

Keter.

6
10
6
8

6
6
4
4
100

BS. = Back sight : FS = Fore sight :


H = Horisontal : V = Vertikal ; D = Distance/ Jarak

Lembar Penilaian Praktik


Judul Unit
: Pengukuran GPS
Nama Pengawas :
Nama Peserta
: 1..2..3..
4.5.
No.

Aspek yang Dinilai

SkorMax

Perolehanskor

1
1.

Persiapan Peralatan
Peralatan Utama
Peralatan Pendukung
Alat Tulis

20
8
8
4

2.

Penyetelan Alat
Memasang tribrach,carrier pada
statif
Centering alat
Menyetel nivo

30
5

Pengamatan dengan GPS


Memasang antena
Memasang batere
Menghidupkan alat GPS
Merekam data
Mengecek perekaman
Menyelesaikan survey
Mengisi catatan lapangan(field
note)

30
4
6
4
6
3
3
4

Sikap

20

Disiplin
Tanggungjawab
Keaktifan /Kerja sama
Keselamatan kerja

Jumlah

15
10

6
6
4
4
100

Keter.