Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN AKTIVITI HARIAN

MINGGU
: 13
TEMA
: DIRI SAYA
SUB TEMA : CITA-CITA SAYA / PEKERJAAN

TARIKH : 6/4/2015
HARI
: ISNIN

MASA

10 min

20 min

MODUL TERAS
ASAS
MODUL
BERTEMA
(TUNJANG)
FOKUS
Rutin

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

-Beratur ,beri salam ,


-Nyanyikan lagu negaraku
-Bacaan ikrar dan doa
- Ambil kedatangan murid

Perbualan Pagi
(BM 2.0)
Kemahiran
bertutur

(BM 2.2)
Bersoal jawab melalui
rangsangan yang diberi

(BM 2.2.3)
Bersoal jawab
berdasarkan tema,
minat dan situasi
semasa

- Bersoaljawab tentang
pekerjaan ibu bapa dan
keluarga,
-Murid menyebut cita-cita
masing masing.
0bj: murid dapat menyatakan cita cita sendiri.

40 min

Matematik
(ST 7.0)
Konsep nombor

(ST 7.2)
Mengetahui sifar

-Murid menyurih nombor


sifar
-Menulis nombor sifar
-Murid membilang nombor
dan diberi penerangan
sebelum 1 adalah sifar.

30 min

Bahasa Malaysia
(BM 3.0)
Kemahiran
membaca

(BM 3.4)
Membina dan membaca
sukukata

(ST 7.2.1)
Menulis angka sifar
(ST 7.2.2)
Menyebut sifar
(ST 7.2.3)
Mengetahui maksud
sifar
(BM 3.4.2)
Membunyikan dua
sukukata dengan
bimbingan

30 min

Rehat

40 min

Sains dan
Teknologi
(ST 2.0)
Kemahiran

(ST 2.1)
Membuat pemerhatian ke
atas objek dan fenomena
alam di persekitaran

(ST 2.1.8)
Memerhati dan merekod
pemerhatian dalam
tulisan yang mudah

-Menyebut dan
membunyikan sukukata
waja, wali, sawi, sawa, kiwi,
jawa, jawi,
-Murid membaca secara
kelas dan individu.
Obj: murid dapat menyebut
dan membunyikan
sukukata dengan tepat.
-Beratur , cuci tangan
-Bacaan doa sebelum dan
selepas makan
- Makan mengikut menu
-Memberus gigi selepas
makan.
Murid dengan bimbingan
berlatih mengenalpasti jenis
pekerjaan berunifom dan
tidak berunifom.

BAHAN/
CACATAN
KESEPADUAN

Cd lagu

Kad gambar
pekerjaan

Kad nombor
Buku
matematik

kad sukukata
Buku
cahayaku
BM

Kad doa makan

Kad gambar
pekerjaan

Refleksi Murid:
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Refleksi Guru :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN AKTIVITI HARIAN

MINGGU
: 13
TEMA
: DIRI SAYA
SUB TEMA : CITA CITA SAYA/PEKERJAAN

MASA
10 min

20 min

MODUL TERAS
ASAS
MODUL BERTEMA
(TUNJANG)
FOKUS
Routine

STANDARD
KANDUNGAN

TARIKH : 7/4/2015
HARI : SELASA

STANDARD
PEMBELAJARAN

Cirlce Time
(BI 1.0)
Listening And
Speaking Skills

(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements

(BI 1.3.1)
Talk about familiar
things and
experiences with
guidance

40 min

Outdoor Activiti
(PFK 2.0)
Perkembangan
Motor Kasar

(PFK 2.1)
Melakukan kemahiran
motor kasar lokomotor

(PFK 2.1.19)
Skip menggunakan
lakuan yang betul

30 min

Bahasa Inggeris
(BI 3.0)
Reading Skills

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 3.2.5)
Recognize and sound
out simple words

30 min

recess

AKTIVITI

BAHAN/
CACATAN
KESEPADUAN

-Sing Negaraku and state song


-Read ikrar and recite doa
-Talk about weather
-Tick attendance

Cd
Weather chart

-Pupils talk about their ambitions.


-Name type of accupations
Eg teacher, doctor and lawyer
Obj. pupil able to name the occupation
based on the picture.
-Murid dengan bimbingan berlatih skip
dengan cara yang betul.
-Murid skip secara berdua dua
mengikut giliran.
Obj. Murid dapat skip dengan cara
yang betul.
-Spell and read the words eg. Stand,
sit, run and walk.
-Match picture and words
-colour the picture.
Obj. pupils able to repeat after teacher
the words.

Picture cards
Word cards

-Pupils wash their hand and recite


eating prayer before and after eating
-Pupils eat neatly and slowly

Skiltel
Kun
Tali skip

English book
Picture cards
Word cards

handkercheif

Sains Dan Teknologi


(ST 2.0)
Kemahiran Saintifik

(ST2.1)
Membuat pemerhatian ke
atas objek dan fenomena
alam di persekitaran

30 min

Bahasa Malaysia
(BM 3.0)
Kemahiran
Membaca

(BM 3.5)
Membaca Perkataan

30 min

Bahasa Inggeris
(BI 4.0)
Writing Skills

(BI 4.2)
Writing Skill

10min

Refllection

0 min

(ST 2.1.8)
Memerhati dan
merekod pemerhatian
dalam tulisan yang
mudah dengan
bimbingan
(BM 3.5.1)
Membatangkan
(mengeja sambil
membaca) dua suku
kata untuk menjadikan
perkataan.
( BI 4.2.4)
Writing simple words
in neat and legible
print.

-Murid menyenaraikan pekerjaan yang


tidak memakai unifom.
-Murid mencatatkan jenis jenis
pekerjaan tidak berunifom.
Obj. murid dapat menyebut pekerjaan
yang tidak berunifom.
-Latih tubi mengeja dan membunyikan
perkataan seni, soto, saji, suka, siku,
sudu, segi dan semi
-Murid membaca secara kelas,
kumpulan kecil dan individu.
Obj. murid dapat membaca sekurang
kurangnya lima perkataan.
-Help pupils to write simple words eg.
Walk, run, stand and sit.
Write in to the book.
Obj. pupil able to write correct and
neatly.
-Pupils reflect their today learning
process through question and answer.
-Sing goodbye song.

Kad gambar
Buku latihan
Kertas A4
kad
suku kata
buku cahayaku

English book
Exercise book

Refleksi Murid :
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Refleksi Guru :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_
RANCANGAN AKTIVITI HARIAN
MINGGU

: 13

TARIKH : 8/4/2015

TEMA
: DIRI SAYA
SUB TEMA : CITA CITA SAYA/PEKERJAAN

MASA

10 min

MODUL TERAS
ASAS
MODUL BERTEMA
(TUNJANG)
FOKUS
Rutin

STANDARD
KANDUNGAN

Perbualan Pagi
(BM 2.0)
Kemahiran Bertutur

(BM 2.2)
Bersoal jawab melalui
rangsangan yang diberi

40 min

Kemanusian
(KM 1.0)
Diri saya

(KM 1.2.)
Mengetahui kebolehan diri
sendiri

30
min

Bahasa Malaysia
(BM 4.0)
Kemahiran menulis

(BM 4.2)
Menguasai kemahiran
menulis

30 min

Rehat

Matematik

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

-Beratur ,beri salam dan ucap selamat


-Nyanyikan lagu negaraku/lagu
selangor
-Bacaan ikrar dan doa belajar
-Ambil kedatangan murid

20 min

40 min

HARI

(ST 10.1)

(BM 2.2.3)
Bersoal jawab
berdasarkan tema,
minat dan situasi
semasa
(KM 1.2.1)
Menyatakan
kebolehan diri sendiri
dengan bimbingan.

(BM 4.2.6)
Menyalin perkataan
dengan cara yang
betul

(ST 10.1.4)

: RABU

BAHAN/
CACATAN
KESEPADUAN

Cd lagu
Carta cuaca

-Guru dan murid bersoal jawab tentang


pekerjaan sebagai doktor dan
jururawat.
Obj. Murid dapat menyatakan tugas
doktor dan jururawat.
-Murid menyatakan cita cita mereka
-Guru memberi sokongan dan
pendapat terhadap cita cita murid.
-Mengumpul gambar dan majalah yang
berkaitan dengan cita cita atau
pekerjaan..
Obj.murid dapat menceritakan cita
citamereka.
-Murid membaca sukukata tebu, toto,
tuna, tisu, topi, tugu, tepi, tali, tamu.
-Murid menulis di dalam buku latihan.
Obj. Murid dapat menulis dengan betul
dan kemas.
-beratur , cuci tangan
-doa sebelum dam selepas makan
- makan mengikut menu
-Memberus gigi selepas makan

Kad
gambar

-Murid menyanyi lagu 7 hari seminggu

Calendar

Kad gambar
Buku
kemanusiaan

Buku
Cahayaku BM
Kad sukukata

Kad doa makan


Berus/ubat gigi

60 Min

10 Min

(ST 10.0)
Konsep Waktu

Memahami waktu dalam


konteks kehidupan
seharian.

Menyatakan hari
dalam seminggu
mengikut turutan

Pendidikan Islam
(PM 5.0)
Asas Bahasa Al
Quran Dan Tulisan
Jawi

(PM 5.2)
Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.3)
Mengenal pasti bentuk
huruf jawi

Refleksi

secara kelas, kumpulan kecil dan


individu.
-Murid menyebut nama hari mengikut
turutan.
-murid menyusun kad hari ikut urutan.
Obj. dapat menyebut nama hari dengan
betul.
-Murid mengenal pasti perbezaan huruf
jawi dengan huruf hijaiyah
Nya dan sa, wau dan va,ain dan nga
-menulis dengan menyambung titik.
-menyurih bentuk huruf tersebut
-mewarna huruf tersebut.
Obj. dapat menyebut huruf jawi.
-Murid membuat refleksi proses
pembelajaran pada hari ini .
-Murid menyanyi lagu selamat pulang
dan bersalaman dengan guru sebelum
pulang ke rumah.

Kad nama hari

Buku iqrak
Lembaran kerja

Refleksi Murid :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Refleksi Guru :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
RANCANGAN AKTIVITI HARIAN
MINGGU
: 13
TEMA
: DIRI SAYA
SUB TEMA : CITA CITA SAYA/PEKERJAAN

TARIKH : 9/4/2015
HARI
: KHAMIS

MASA

10 min

20 min

MODUL TERAS
ASAS
MODUL BERTEMA
(TUNJANG)
FOKUS
Routine

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Cirlce Time
(BI 1.0)
Listening And
Speaking Skills

(BI 1.3) Acquire and use


simple phrases and
statements

(BI 1.3.4)
Talk about happenings
around them.

40 min

Outdoor Activity
(PFK 2.0)
Perkembangan
Motor Kasar

(PFK 2.2)
Melakukan kemahiran
motor kasar bukan
lokomotor

30 min

Bahasa Inggeris
(BI 3.0)
Reading skills

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(PFK 2.2.5)
Membuat pergerakan
tangan secara
simulasi seperti
menolak kotak,
menarik tali
(BI 3.1.3)
Recognize small leters
of the alphabet
(BI 3.1.4)
Recognize big letters
of the alphabet

30 min

Recess

40 Min

Keterampilan Diri
Sosioemosi
(PSE 2.0)Mencapai
emosi yang positif

AKTIVITI
-Sing national song/state song
-Recite doa/read ikrar
-Tick attandance
-Talk about weather
- Talk about the occupation of fishermen
and the benefit to us and the country.
-Pupils talk individually.
Obj. pupils able to response to the
conversation.
- Simulasi pekerjaan seperti nelayan
menebar dan menarik jala, mendayung
perahu, memancing ikan dsbnya
dengan iringan muzik.
Obj. murid dapat membuat pergerakan
dengan betul
-Recite rhyme Marry Had A Little
Lamb
-Read the rhymes in a big and small
group
Obj. Able to recite the rhymes with
assistance.

BAHAN/
CACATAN
KESEPADUAN
Cd
Weather Chart

Picture Cards

Cd lagu

Nursery Rhyme

-Pupils wash their hand and recite


before and after eating
-Pupils eat neatly and slowly
(PSE 2.2)
Membina semangat dan
sikap yang positif

(PSE 2.2.2)
Menunjukkan
semangat dan sifat
positif seperti
-tolong menolong

-Menyatakan cita-cita mereka dengan


penuh yakin dan memberikan alasan
memilih cita cita tersebut
Obj. murid dapat menyatakan sebab
mereka memilih cita cita tersebut.

Kad gambar
pekerjaan

60 Min

Fizikal
Kreativiti (Visual/
Muzik)
(KTI 1.0)
Seni Visual

10 Min

Reflection

(KTI 1.1)
Menggunakan
pengetahuan tentang
bahan dan teknik dalam
menghasilkan karya seni.

(KTI 1.1.3)
Memilih pelbagai
bahan yang sesuai
dalam penghasilan
karya.

-Murid mewarna gambar pekerjaan


secara bebas.
Bercerita tentang pekerjaan yang
mereka warnai.
-Murid membuat tugasan individu.
-Menyanyi lagu pekerjaan di dalam
bulatan besar.
Obj. murid dapat menyiapkan tugasan
mewarna dalam masa yang ditetapkan.

Kad gambar
pekerjaan
Lembaran kerja
Cd lagu

- Pupils reflect their today learning


process through question and answer.
-Pupils sing good bye song before
going home.

Refleksi Murid :
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Refleksi Guru :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN AKTIVITI HARIAN


MINGGU
: 13
TEMA
: DIRI SAYA
SUB TEMA : CITA CITA/PEKERJAAN

TARIKH : 10/4/2015
HARI
: JUMAAT

MASA

10 min

MODUL TERAS
ASAS
MODUL BERTEMA
(TUNJANG)
FOKUS
Rutin

STANDARD
KANDUNGAN

20 min

Perbualan Pagi
(BM2.0)
Kemahiran Bertutur

(BM 2.5)
Melakonkan watak watak
mengikut situasi.

40 min

Bahasa Malaysia
(BM 3.0)
Kemahiran
Membaca

(BM 3.5)
Membaca perkataan

30 min

Bahasa Inggeris
(BI 4.0)
Writing Skills

(BI 4.2)
Writing skills

30 min

Rehat

40 min

Fizikal
Motor Halus
(PFK 1.0)
Perk. Motor halus

(PFK 1.1)
Melakukan kemahiran
motor halus

STANDARD
PEMBELAJARAN

(BM 2.1.4)
Main peranan
mengikut situasi
dengan menggunakan
bahasa yang sesuai
untuk menghidupkan
watak dengan
bimbingan.
(BM 3.5.6)
Membatangkan dua
sukukata tertutup
menjadi perkataan

(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat and legible prints

PFK 1.1.8)
Menggunting dengan
cara yang betul.

AKTIVITI

BAHAN/
CACATAN
KESEPADUAN

-Beratur ,beri salam dan ucap selamat


-Nyanyikan lagu negaraku
-Bacaan ikrar dan doa belajar
-Ambil kedatangan murid.

Cd lagu
patriotik
Buku
kedatangan

-Murid cuba melakonkan pekerjaan


berpandukan peralatan yang diambil
seperti
-anggota polis menangkap pencuri
-Doktor merawat pesakit
-Petani mencangkul tanah
-Tentera menembak pengganas

Kad gambar
pekerjaan

-Murid membaca perkataan berkaitan


pekerjaan dengan bimbingan cth:
Doktor, jururawat, petani, guru dll
-Murid suai padan gambar dan
perkataan.
Obj. Murid dapat suaipadan dengan
tepat.
-Pupils write names of occupation
Eg lawyer. doctor, teacher, engineer
and nurse.
Obj. able to write correctly and neatly.
-Beratur , cuci tangan
-Baca doa sebelum makan
- Makan mengikut menu
- Memberus gigi selepas makan.
- Menggunting gambar pekerjaan untuk
membuat buku skrap.
-Murid bercerita tentang hasil kerja
mereka.
Obj. Murid dapat menggunting dengan
cara yang betul.

Kad gambar
Kad perkataan
Lembaran kerja

Picture Cards
Word cards
Kad doa

Gunting
Gam
Gambar
pekerjaan

60 Min

Fizikal
Kesihatan /
Keselamatan
(PFK 5.0)
Keselamatan

10 Min

Refleksi

(PFK 5.1)
Mengenali sumber yang
menyebabkan kemalangan
dan bahaya

(PFK 5.1.3)
Mengenalpasti objek
atau bahan yang boleh
mendatangkan bahaya
di lokasi berikut
-rumah

-Mengadakan latihan kawad


kecemasan dan mengaitkan dengan
pekerjaan bomba.
-Murid dengan bimbingan berlatih
menghadapi situasi kecemasan.
Obj. dapat menyebut objek yang boleh
membahayakan di rumah.

-Murid mengimbas kembali


pembelajaran pada hari ini melalui
aktiviti soal jawab
-Guru berpesan supaya menjaga diri
semasa cuti hujung minggu.

Refleksi Murid :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Refleksi Guru :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________