Anda di halaman 1dari 21

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN


PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO.

NAMA

1.

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

dr. H. AJI SUPIAN NOOR Penata Tk.I/


NIP. 19730913 200501 (III/d)
1 004

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5
P.Jawab
Poli Umum

P.Jawab
Poli Umum

KET.
6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI
Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari
(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO.

NAMA

1.

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

dr. H. APRIYANTO. A.K., Penbina/


SpPD
(IV/A)
NIP. 19670415 199903
1 008

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5
P.Jawab
Poli
Penyakit
Dalam

P.Jawab
Poli
Penyakit
Dalam

KET.
6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT

HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI
Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari
(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.

NAMA

1 dr. I. MADE GEDE.D.S.,


.
SpOG
NIP. 140 366 738

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3
Penata
Muda
Tk.
(III/B)

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4

P.Jawab
Poli
I Kandungan/
KIA

KET.

5
P.Jawab
Poli
Kandungan/
KIA

6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI
Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari
(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.

NAMA

1 dr. I. GEDE MAHARDITHA,


SpA
NIP. 19680902 199803 1
002

KEDUA

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3
Penata
Muda
Tk.
(III/B)

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
P.Jawab
Poli Anak

KET.

5
P.Jawab
Poli Anak

6
-

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.

NAMA

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4

1 drg.
YENNEKE Pembina
P.Jawab
TANUDJAYA,M.MRS
Tk.
I Poli Gigi

KET.

5
P.Jawab
Poli Gigi

6
-

NIP. 19610813
001

198812

2 (IV/B)

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO

NAMA

PANGKAT/

JABATAN/PEKERJAAN

KET.

.
1
.

GOL.RUANG
3

1 dr. WAYAN SUTAMA, SpB


Penata
NIP. 19711010 200003 1 (III/C)
010

LAMA
4
P.Jawab
Poli Bedah

BARU
5
P.Jawab
Poli Bedah

6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar

Keputusan ini.
NO
.
1
.

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

NAMA
2

1 dr. WAYAN SUTAMA, SpB


Penata
NIP. 19711010 200003 1 (III/C)
010

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5
P.Jawab
Poli Bedah

P.Jawab
Poli Bedah

KET.
6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:
:
:
:

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.

NAMA

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3

1 dr. I. GEDE MAHARDITHA,


SpA
NIP. 19680902 199803 1
002

Penata
Muda
Tk.
(III/B)

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4

KET.

P.Jawab
P.Jawab
Ruang
Ruang Rawat
I Rawat Inap Inap Anak
Anak

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat

:
:
:

dsb
dsb
dsb

:
:
:

Menetapkan

dsb

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.

NAMA

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3

1 dr. I. GEDE MAHARDITHA,


.
SpA
NIP. 19680902 199803 1
002

Penata
Muda
Tk.
(III/B)

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4

KET.
6

P.Jawab
P.Jawab
Ruang
Ruang
I Rawat Inap Rawat Inap
Perinatologi Perinatologi

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI
Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari
(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.

NAMA

1 dr. I. MADE GEDE.D.S.,


SpOG
NIP. 140 366 738

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3
Penata
Muda
Tk.
(III/B)

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4

P.Jawab
Ruang
I Rawat Inap
Bersalin

KET.

P.Jawab Ruang
Rawat Inap
Bersalin

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI
Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari
(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.
1

NAMA
2

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

1 dr. WAYAN SUTAMA, SpB


Penat
.
NIP. 19711010 200003 1 (III/C)
010

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5
P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
Bedah

P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
Bedah

KET.
6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO.

NAMA

1.

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3

dr. H. APRIYANTO. A.K., Penbina/


SpPD
(IV/A)
NIP. 19670415 199903
1 008

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
Penyakit
Dalam

KET.

5
P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
Penyakit
Dalam

6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO.

NAMA

1.

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3

dr. H. APRIYANTO. A.K., Penbina/


SpPD
(IV/A)
NIP. 19670415 199903
1 008

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
VIP

KET.

5
P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
VIP

6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.
1
.

NAMA
2

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

1 dr. WAYAN SUTAMA, Penata


SpB
(III/C)
NIP. 19711010 200003
1 010

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5
P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
OK (Kamar
Operasi)

P.Jawab
Ruang
Rawat Inap
OK (Kamar
Operasi)

KET.
6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 03 Januari 2011


DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO.

NAMA

1.

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

dr. H. AJI SUPIAN NOOR Penata Tk.I/


NIP. 19730913 200501 (III/d)
1 004

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5
P.Jawab
Ruang
Rawat
Inap ICU

P.Jawab
Ruang
Rawat
Inap ICU

KET.
6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI
Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari
(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO.

NAMA

1.

PANGKAT/
GOL.RUAN
G
3

dr. H. APRIYANTO. A.K., Penbina/


SpPD
(IV/A)
NIP. 19670415 199903
1 008

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4

KET.

P.Jawab
P.Jawab
Instalasi
Instalasi
Laboratorium Laboratorium

6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI

Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari


(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO.

NAMA

1.

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

dr. H. AJI SUPIAN NOOR Penata Tk.I/


NIP. 19730913 200501 (III/d)
1 004

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5
P.Jawab
Ruang
Rawat
Inap ICU

P.Jawab
Ruang
Rawat
Inap ICU

KET.
6
-

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT


BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN
PELAIHARI
Jalan Hadji Boejasin No.68 Pelaihari
(0512)-21082-21083
Kode Pos 70814
rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id

Telepon
Email :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI
NOMOR : 445/

/ RS-HB / SK/ 2011

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI


Membaca
Menimbang
Mengingat
Menetapkan

:
:
:
:

dsb
dsb
dsb
dsb

:
:
:
:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA

: Memindah / menempatkan Pegawai Negeri Sipil


yang
namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan / Pekerjaan
sebagaimana tersebut
dalam lajur
4
pada
Jabatan/
Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar
Keputusan ini.

NO
.
1

NAMA
2

PANGKAT/
GOL.RUANG
3

JABATAN/PEKERJAAN
LAMA
BARU
4
5

KET.
6

1 dr. RMN. HARYONO


Penata Muda
.
NIP. 19781108 200903 1 Tk. I (III/B)
003

P.Jawab
Instalasi
Radiologi

P.Jawab
Instalasi
Radiologi

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam


Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
PETIKAN

:
Keputusan
ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2011
DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT
HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD


RUMAH SAKIT
HADJI
BOEJASIN PELAIHARI
TENTANG PENETAPAN
TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
DI
BLUD RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI TAHUN
2011
NOMOR
TANGGAL

No
.
1.

Susunan Tim

:
:

445/
/RS-HB/ SK/ 2011
03 JANUARI 2011

Nama
dr. H. Hari Pratono, M.Kes

2.
3.

Penanggungjaw
ab
Ketua
Wakil Ketua

4.
5.

Sekretaris
Anggota

Ana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
1
1.
1
2.
1

Gusti Noor Fakhmi, SKM


Rahmadi, SP, MPH
Yuliani, SKM
Eka Lestari, SKM
Taufik Rahman
Ana Juhaida, AmKL
Siti Asia
Winda Mulia Rasiobar,
S.Gz
Mursidah
Eva Rosalinda. G, AMK
Marliyah, AmKeb
Menik Mutiarini, SST
Ana Apriyanti, S.Farm,
MSc.Apt
Mutiara Ramadhani.K,
SKM
Noor Hidayatullah, SKM
Wuryanti, AMK

Keterangan
Direktur Rumah Sakit
Kabid. Pelayanan
Kasi
Mutu Pelayanan &
Akreditasi
K Penyuluh Kesehatan
Penyuluh Kesehatan
Kepala Instalasi Sanitasi
Staf Instalasi Sanitasi
Staf Instalasi Gizi
Staf Instalasi Gizi
Staf Poli Gigi
Kepala Poli Penyakit Dalam
Kepala Ruang Perinatologi
Staf Bidang Keperawatan
Staf Instalasi Farmasi
Staf Sekretariat
Staf Bidang Pelayanan
Staf Bidang Pelayanan
Staf Ruang Bersalin
Staf Poli KIA
Staf Poli KIA

3.
1
4.
1
5.
1
6.

Suhartini, AmKeb
HJ. Rusdiana
Hj. Sudi Hastuti, SKM

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT


HADJI BOEJASIN PELAIHARI,

dr. H. HARI PRATONO, M.Kes


NIP. 19690210 200212 1 006