Anda di halaman 1dari 1
AW Use NOV 2012 Taksonomi Objektif Pendidikan dan contch kata soal (Question stems) 1 | LOTS | MENGETAHUI mentakrifkan ‘Apa? Kuiz menyusun Siapa? Definisi Mengingat melabelken Dimana? Fakta kemball atau ‘menyenaraikan Yang mana satu? _| Lembaran kerja mengenalpasti | memadankan Bagaimana? Ujian maklumat yang | menamakan Mengapa? Label spesifik. menyatakan Berapa? Senarai melukis, Bila? Buku kerja menulis Apakah maksud? —_| Penghasilan You tell me; ican | melakar ‘Apa yang berlaku | semula tell it back to you. | merekod selepas ...? | menghafal Nyatakan mengumput Namakan ... memberi contoh Benar atau salah? | memerihal if menyalin mengingat merangka menghubung menghasilkan semula memitih mengulang menjelaskan 2 MEMAHAMI mengubah “Apakah yang Hafaian menganggar dimaksudkan Ringkasan - Menterjemahkan | menerangkan dengan.....? Pengumpulan/ S bahan atau idea | memberi contoh Faktor yang (collection) I daripada satu menentukan manakah ....? Penerangan bentuk ke bentuk | mengukur Nyatakan dalam Tunjuk dan tain; mentafsir | menyukat ayat anda tentang —_| beritahu/(show bahan atau idea, | menukar ae and tel) menganggar meramaikan Berikan contoh ..._ | Contoh trend masa mengelas ‘Apakah yang anda | Kuiz depan. membuat inferens faham dengan ..?- | Label menghubungkait Senarai mencirikan Rangka kerja/ J can tell itback | menyebut (outline) to you and! can | membincang | explain it. menggambarkan membanding dan - = mbezakat bercerita tentang memerihalkan ‘menjalankan simulasi menanya melapor merumus | mengenal pasti