Anda di halaman 1dari 2

Tema 1

Tajuk : Sumbangan Akaun Perkhidmatan Malaysia dari tahun 2005


hingga tahun 2012.
Objektif : 1 Mengkaji arah aliran akaun perkhidmatan Malaysia dari tahun 2005
hingga tahun 2012.
2 Menganalisis kadar perubahan akaun perkhidmatan Malaysia terhadap
Imbangan Akaun Semasa dari tahun 2005 hingga tahun 2012.

Tajuk: Komponen Akaun Perkhidmatan Malaysia dari tahun 2005 hingga


tahun 2012.
Objektif: 1 Menganalisis arah aliran komponen pengangkutan terhadap Imbangan
Akaun Perkhidmatan Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.
2 Mengkaji sumbangan komponen pengangkutan terhadap Imbangan
Akaun Perkhidmatan Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.

Tajuk: Imbangan Akaun Dagangan Malaysia dari tahun 2005 hingga


tahun 2012.
Objektif: 1 Mengkaji arah aliran akaun dagangan Malaysia dari tahun 2005
hingga tahun 2012.
2 Menganalisis kadar perubahan akaun dagangan Malaysia terhadap
Imbangan Akaun Semasa dari tahun 2005 hingga tahun 2012.

Soalan
1
Objektif

Imbangan Barangan dan Perkhidmatan dalam akaun semasa di Malaysia dari


tahun 2005 hingga tahun 2012.
i) Untuk menganalisis arah aliran Imbangan Barangan dan Perkhidmatan dalam
akaun semasa di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.
ii) Untuk mengkaji peratus sumbangan Imbangan Barangan terhadap akaun
semasa di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.
iii untuk membandingkan peratus sumbangan imbangan barangan dengan
)
imbangan perkhidmatan dalam akaun semasa dr thn 2005 - 2012

Soalan
2
Objektif

Imbangan akaun semasa di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.
i)
ii)

Untuk menganalisis arah aliran Imbangan akaun semasa di Malaysia dari tahun
2005 hingga tahun 2012.
Untuk membandingkan arah aliran Imbangan Akaun Semasa dengan KDNK di
Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.

Soalan
3
Objektif

Imbangan Pendapatan dalam akaun semasa di Malaysia dari tahun 2005 hingga
tahun 2012.
i) Untuk menganalisis arah aliran Imbangan Pendapatan di Malaysia dari tahun
2005 hingga tahun 2012.
ii) Untuk mengkaji kadar perubahan Imbangan Pendapatan terhadap akaun
semasa di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.

Soalan
4
Objektif

Imbangan Akaun Semasa di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.
i)
ii)

Untuk menganalisis arah aliran Imbangan akaun semasa di Malaysia dari tahun
2005 hingga tahun 2012.
Untuk membandingkan arah aliran Imbangan Akaun Semasa dengan Imbangan
Keseluruhan di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012.