Anda di halaman 1dari 20

KEGEMILANGAN

KERAJAAN-KERAJAAN
AWAL DI TANAH MELAYU
BERBANDING DENGAN
KESULTANAN MELAYU
MELAKA
Disediakan Oleh :-

Dineswari A/P Perumaly


NurZaimah Bt Ismail
Siti Hasni Bt Shamsudin

Kerajaankerajaan Awal di
Asia Tenggara
KERAJA
AN
AGRARI
A
Kerajaan
berasaska
n
pertanian

KERAJA
AN
MARITI
M
Kerajaan
berasask
an
perdagan
gan

Ciri-ciri Kerajaan Maritim

Ekonomi

Kemahiran

Membuat
kapal
Perdagangan
Perikanan

Menguasai
ilmu
pelayaran
Membuat
kapal

Lokasi
Kawasan
pesisir pantai
Kuala Sungai

Kerajaan
Maritim

KEDAH
TUA

CHIH
TU

LANGKASUKA

GANGANEGAR
A

SISTEM
PEMERINTAHAN
& SISTEM
PERDAGANGAN

KERAJAAN MARITIM

Sistem
pemerintahan
beraja.
- Raja berkuasa
mutlak
-Pelbagai barang
tempatan seperti
tembikar, lada
hitam, beras, teh,
kaca, bijih timah
dan sebagainya.
-- Permintaan tinggi
terhadap hasil
dagangan
-- sebagai orang
tengah dalam
urusan

ASPEK

KERAJAAN MELAKA

Pentadbira Sistem pemerintahan


n
beraja
- Sistem Pembesar
Empat Lipatan
Perdagang -Pelbagai barang
an
tempatan seperti
tembikar, lada hitam,
beras, teh, kaca, bijih
timah dan
sebagainya.
-Permintaan tinggi
terhadap hasil
dagangan.
-- Pengeksport biji
timah.

5.1 PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK

SISTEM PEMBESAR
EMPAT LIPATAN
Bendahara

Pembesar
berempat

Penghulu Bendahari

Pembesar
berlapan
Temenggung

Pembesar
Enam belas
Pembesar
Dua puluh tiga

Laksamana

PERANAN SULTAN DAN


PEMBESAR
SULTAN
Menyalaras kegiatan ekonomi
Lambang perpaduan rakyat
Mengetuai hubungan diplomatik
Ketua agama Islam

BENDAHARA
Penasihat raja
Ketua angkatan tentera
Pemangku sultan
Menteri utama

PENGHULU BENDAHARI
Pemungut hasil
Ketua Bendahari
ketua urusetia istana
ketua syahbandar

TEMENGGUNG
Ketua polis
Penguasa bandar
dan kota Melaka
Hakim di darat

LAKSAMANA
Ketua angkatan laut
Pengawal peribadi raja
Ketua duta
Mengetuai utusan
8

5.2 PUSAT PERDAGANGAN

KEDUDUKAN GEOGRAFI MELAKA


Terletak dipertengahan laluan
perdagangan Timur dan Barat.
Muara sungai yang dalam
Pulau sumatera menghalang
tiupan angin
Banjaran Titiwangsa menghalang
tiupan angin
Bentuk muka bumi berbukit-bukau

Keberkesanan undangundang laut

Sistem cukai dan surat


Kebenaran berniaga

-Peraturan berniaga
Cara jual beli
-Hukum-hukum jenayah di
kapal

-Cukai berpatutan
-Kadar berbeza mengikut
tempat
-Surat kebenaran berniaga

Peranan Syahbandar
Memastikan kegiatan
perdagangan berjalan lancar

Pelabuhan Entreport
Pusat mengumpul
barangan dan
pengedaran barangan

PEMANGKIN KEMAJUAN
PERDAGANGAN DI MELAKA

Peranan laksamana dan


Orang laut
Menjaga keselamatan
perairan selat melaka

Bahasa Melayu
Sebagai Lingua franca
mudah difahami
Kemudahan pelabuhan
Penggunaan mata wang

-Menyediakan gudang
-Tempat tinggal
-Membaiki kapal
-Kemudahan makanan
dan minuman

Menggunakan mata wang


Timah dan emas

10

Kerajaan Melaka
HUBUNGAN SERANTAU

Kerajaan Melaka Juga


Menjalinkan Hubungan
Perdagangan Dengan
Jawa, Siak, Dan Kampar.

Hubung
an Luar
Kerajaan Awal
Menjalinkan
hubungan
perdagangan
dengan
Arab
China
India
Eropah

Kerajaan Melaka
HUBUNGAN ANTARABANGSA
China
Ryukyu
Siam
Gujerat perlukan rempah dan
bekalkan kain.
Tanah Arab beli emas dan
rempah. Perlukan juga teh
dan sutera.

menakluki

Kampar

Menghantar
ufti kepada
Melaka
dalam
bentuk
wang atau
barangan.

Melaka

Memberi naugan

Siak

Perkembangan Agama
KERAJAAN AWAL
Menerima pengaruh agama
Hindu Buddha
Kerajaan Champa- Rajanya
beragama Hindu
Kerajaan Chih Tu- meniru
pemerintahan Kerajaan Srivijaya
yang rajanya beragama Hindu.
Kerajaan Kedah Tua menerima
pengaruh agama Buddha dan
kemudian agama Hindu.

KERAJAAN MELAKA
Melaka terkenal sebagai pusat
pengembangan agama Islam.
Bermula dengan pengislaman
Megat Iskandar Shah
(perkahwinan dengan puteri raja
Pasai).
Kegiatan dakwah yang dijalankan
oleh pedagang Arab dan India.
Sifat agama Islam itu sendiri.
Peranan raja menyambut baik
kedatangan Islam.
Istana dijadikan tempat untuk
menyimpan, menyadur dan
menterjemah kitab.

Kesan Pengembangan
Agama Islam

KERAJAAN AWAL

ASPEK

KERAJAAN MELAKA
Peranan Istana sebagai pusat

Kegiatan Ilmu

kegiatan Intelektual
1.Konsep intelektual
2.Golongan yang tahu
membaca dan menulis sedikit
dan berpeluang menjadi
jurutulis, pengarang, guru
dan ulama di istana
Antara karya sastera
teremahan ialah
a. Hikayat Amir Hamzah
b. Hikayat Muhammad Ali
Hanafiah

KERAJAAN AWAL

ASPEK
Perluasan kuasa :

Mengamalkan usaha
imperialisme ke atas kerajaan
lain.
penaklukan yang ketara
diasaskan oleh raja atau
pemerintah yang lahir hasil
daripada corak pemerintahan
yang diamalkan

KERAJAAN MELAKA
i. Peperangan
Kerajaan Melayu Melaka
menjalankan dasar
perluasan kuasa ini
dengan melancarkan
serangan ke atas wilayah
ii. Campur tangan
memperluaskan kuasanya
melalui cara campur
tangan dalam
persengketaan politik di
negeri yang menjadi
saingannya

KERAJAAN AWAL

ASPEK

KERAJAAN MELAKA
iii. Perkahwinan
Dengan mengahwinkan
putera-puterinya kepada
putera-putera raja wilayah
sasaran
iv. Kerelaan
Terdapat juga negeri-negeri
yang secara rela hati meminta
perlindungan dan ingin
mempertahankan Melaka

Kesan Peluasan Kuasa


Sumber
kekayaan
wilayah yang
ditakluki
dapat
dikuasai
Melaka juga
menjadi
semakin kaya
dengan
pemberian ufti
wilayah

Perdagangan
di pelabuhan
Melaka
menjadi
semakin maju
dan pesat
Ekonomi
Melaka
semakin
bertambah
pesat

RUMUSAN
Tidak terdapat banyak perbezaan antara
kedua-dua kerajaan ini. Namun dengan
jelasnya, kerajaan Awal menjadi teras
kepada perkembangan Kerajaan Melaka
yang lebih kukuh dan berkembang sehingga
mencapai kegemilangan pada zamannya.

RUJUKAN
Ilya, G. (2014). Kerajaan Chih Tu. Diperoleh
daripada laman sesawang Sejarah:
http://sejarahasiatenggara.blogspot.com
Haji Tajuddin Bin Hj Hussein.(2007).Malaysia
Negara Kita. Kuala Lumpur. MDC Publisher
Sdn.Bhd.