Anda di halaman 1dari 10

Soalan Struktur:

1. Perpaduan adalah kunci sejahteraan serta kemakmuran Negara msia. Senaraikan 5


aktiviti yang dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat msia.
Rumah terbuka (peringkat kebangsaan)
Gotong royong
Rukun tetangga- saling bantu-membantu antara kaum lain secara langsung

merealisasikan rukun negara


Sukaneka yg melibatkan semua kaum,cth di sek,
Program menyambut hari kemerdekaan dgn aktiviti mengibarkan jalur gemilang
Program Sekolah wawasan
Program khidmat Negara
Kursus hubungan yang mewujudkan pepaduan di IPTA yg menghubungkan

hubungan etnik
Dialog terbuka ttg tamadun / peradapan Msia
Rakan muda
Program Rimup (Rancangan integrasi murid untuk perpaduan)
Aktiviti kokurikulum

2. Terangkan 5 teras utama misi national.


Teras 1: meningkatkan ekonomi dlm rantaian nilai lebih tinggi
Teras 2: meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi Negara serta memupuk
minda kelas pertama melaksanakan penambahbaikan secara komprehensif
ke atas system penyampaian pendidikan dan latihan;memperkasakan sek kebangsaan;
merapatkan jurang prestasi antara sek di luar Bandar dgn sek di bandar
Teras 3: menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara
Membina dan produktif meningkatkan bahagian pendapatan isi rumah dgn
meningkatkan akses dan produktiviti menerusi pembangunan modal insane;
memperluaskan akses kpd program pendidikan dan latihan; merapatkan jurang digital
antara sek Bandar dan luar Bandar.
Teras 4: Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup
Teras 5: Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

3. Lokasi kawasan kajian yang dipilih hendaklah merujuk kepada peta kawasan berkenaan
dan menepati objektif kajian luar. Jelaskan 4 faktor yang perlu ditepati apabila satu
kajian dipilih.

Aspek keselamatan
Meliputi keselamatan dlm perjalanan, bebas dr sebarang ancaman spt arus

sungai yang deras, cerun curam,haiwan buas dan kawasan larangan.


Unsur fizikal dan manusia
Membolehkan pelajar membuat kajian serentak dan haruslah merangkumi tajuk2

yang telah dipelajari.


Faktor jarak, kos dan masa
Tidak melibatkan perjalanan masa yang lama serta kos pengangkutan yang

tinggi; tidak jauh dr kws institusi


Faktor keluasan kajian
Bersifat mikro yang mempunyai unsure alam sekitar fizikal dan alam sekitar
manusia.

4. Kaedah kajian boleh dibuat berdasarkan kombinasi beberapa langkah. Huraikan


kombinasi langkah2 ini.
Pemerhatian dan pencerapan
Soal selidik dan temu bual
Kaedah pengukuran dan senarai semak
Pemerhatian dan senarai semak

5. Senaraikan 6 aktiviti yang dapat memberi kesedaran kepada rakyat tentang pentingnya
semangat perpaduan.
Program khidmat Negara
Kursus hubungan yang mewujudkan pepaduan di IPTA yg menghubungkan

hubungan etnik
Dialog terbuka ttg tamadun / peradapan Msia
Rakan muda
Program Rimup (Rancangan integrasi murid untuk perpaduan)
Aktiviti kokurikulum

6. Sebagai rakyat Msia, apakah tanggungjawab yang perlu dimiliki ke arah usaha
menerapkan pemikiran kelas pertama dalam kalangan rakyat Msia.
a) Mempunyai budaya kerja yang tinggi
b) Rakyat yang sihat dari fizikal,mental dan spiritual
bersenam
jaga kesihatan
budaya penyayang (keluarga, kerja,kawan)
c)

Mempunyai ilmu yang mendalam terhadap maklumat teknologi

d) Mematuhi undang-undang dan peraturan Negara/negeri, prinsip-prinsip rukun


negara
e) Sikap dedikasi terhadap kerja, keluarga,dan Negara.
f) Budaya penyelidikan (R&D) dan inovasi.
g) Berfikiran terbuka dan semangat daya bersaing
berfikiran kritis dan kreatif
berinovatif (mengubahsuai mengikut keadaan)
i) Mempunyai sifat-sifat berakhlak mulia.
hormat-menghormati
sopan-santun
toleransi
adil
berbudi bahasa
menekan perkembangan personality dan tingkah laku seseorang rakyat

menjamin bahasa yg lembut dan perbuatan yg halus utk menjamin hubungan


baik sesama kaum terus kekal.
h) Pegangan yang kukuh terhadap agama
Tanpa kepercayaan tuhan,seseorang itu mudah terdorong untuk

membuat jahat
Memandu tindakan seseorang untuk berbuat baik dan menghindari

perbuatan jahat dan mengenali dosa dan pahala


Setiap individu berpegang kepada kepercayaan yang diyakini dan
patuh kepada ajaran agama masing-masing

i)

Kesetiaan dan rasa hormat kepada pemimpin atau ketua negara

bersedia dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan


kemajuan
sanggup menyumbang masa dan tenaganya untuk pembangunan Negara
j) memebudayakan semagat menolakan rasuah
k) mempunyai integrity yg tinggi
l) memupuk nilai2 akhlak yg tinggi
m) keberanian serta keyakinan diri menghadapai cabaran dlm kalangan belia
n) semangat menghargai dan memelihara alam sekitar
o) pemikiran yg terbuka dan aktif dlm pembangunan Negara

7. Integrasi Nasional adalah aspek penting untuk pembangunan dan merupakan matlamat
akhir sesebuah Negara. Walau bagaimanapun, usaha ini bukan mudah untuk dicapai.
Senaraikan 4 ciri kepimpinan yang harus ada pada pemimpin untuk mencapai integrasi
Nasional.

I.

Bertanggungjawab/ berdedikasi/ Jujur

Telus
Bersedia menerima teguran
Melaksanakan dasar-dasar kerajaan dengan baik
II.
Adil dan saksama
Saksama semasa membuat keputusan dalam apa-apa perkara.
Cth: memberi peluangpeluang yang sama sektor ekonomi tanpa mengira kaum.
III.
Berpandangan jauh
Seorang pemimpin harus berpandangan jauh dalam mentadbir sese
buah Negara. Cth: Wawasan 2020
IV.
Berilmu
berfikir dengan tajam dan dapat menyelesaikan masalah
Mahir dengan selok-belok undang-undang supaya dpt membuat
keputusan dengan tepat dan baik.
Luas pengetahuan dan mempunyai budaya fikir yang tinggi serta
dpt menggelakakan diri drp keputusan yang salah

8. Terangkan secara ringkas 3 faktor penghalang integrasi National.

Kepelbagaian kaum-semangat kekitaan


kaum Cina dan India dianggap sebagai pencari dan
bukan pemastautin
kaum Melayu sentiasa ingin memastikan hak dan
kepentingan mereka di tanah air sendiri terpelihara
layanan yang tidak sama rata

Masalah perpisahan tempat tinggal/ petempatan


Akibat daripada dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa
penjajahan British
Kaum Cina ditempatkan di Bandar, kaum Melayu di luar Bandar dan kaum
India di estet

Kefahaman dan pengaruh politik


Cara hidup dan adat resam yang berbeza

Daya toleransi yang rendah


Tumpuan sector ekonomi mengikut kaum

9. Langkah-langkah menjalan kan kajian luar(sebelum)


Menentukan tajuk kajian
Memilih lokasi kajian
Menjalankan tinjauan
Menetukan kaedah kajian
Mempeoleh maklumat sekunder dan primier
Menyediakan bahan dan peralatan kajian
Menentukan masa yan sesuai utk menjalankan kajian
(selepas)
Persiapan logistic
Menejalankan kajian di kawasan lapangan
Memproses dan menganalisis data
Menyediakan laporan
Membentangka laporan
Menyimpan laporan di pusat sumber

Soalan Esei:
1. Integrasi National adalah aspek penting untuk pembangunan dan merupakan matlamat
akhir sesebuah Negara. Walau bagaimanapun usaha ini bukan mudah untuk dicapai.
Bincangkan.

2. Terangkan dengan ringkas faktor2 penghalang integrasi National.

Polisi british yang mengenalkan dasar pecah dan perintah dan menyebabkan
jurang perbezaan ekonomi dan sosial. Ketika penjajahan british, ketiga-tiga
golongan dipisah dan ditempat tempat berasingan dgn jenis pekerjaan dan asas

ekonomi yang berbeza.


Tiada persefahaman antara rakyat yang terdiri drp berbilang bangsa

3. Dasar ekonomi baru dilaksanakan menerusi Serampang Dua Mata(membasmi


kemiskinan dan menyusun semula masyarakat).Huraikan apakah langkah2 yang diambil
oleh kerajaan dengan kedua-dua strategi tersebut.
System pendidikan diselaras dgn penggunaan bahasa Malaysia sbg bhs

pengantar utama dan menggunakan sukatan pelajaran yang sama


Diberikan perubahan dari segi infranstruktur
Melaksanakan kebudayaan setiap kaum agar dapat mewujudkan rasa kekitaan
dan rasa hormat-menghormati/ toleransi antara kaum melalui kefahaman budaya

kaum lain.
Melalui demokrasi berpelembagaan iaitu semua rakyat dibwh dlm system y sama
Memperkenalkan rukun Negara
Semua rakyat di bawah undang2 yang sama
Mewujudkan peluang pekerjaan
Menambahkan pengeluaran dan pendapatan
Memberi peluang pekerjaan kpd sector yang rendah lumayannya
Mengurangkan jurang pendapatan antara kaum dan antara Bandar dan luar

Bandar
Memodenkan kehiduapan luar Bandar
Mewujudkan kumpulan pengusaha dan perdagangan bumiputera
Mengadakan suasana perkerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum
Membaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran,kesihatan dan lln.
Peningkatan dlm pendapatan dan menyusun kadar kemiskinan mengikut kaum
Menyusun corak guna tenaga
Penyusunan hak milik dlm sector syarikat

4. Bagi Negara kita, matlamat dan sasaran telah ditentukan. Kita ingin menjadi sebuah
Negara maju menjelang 2020. Oleh itu, rakyat Msia perlu membentuk keperibadian
mengikut acuan Msia. Cadangkan apakah ciri2 yang patut dimiliki oleh rakyat Msia dlm
pembinaan Negara bangsa.

p) Mempunyai budaya ilmu / membaca yang tinggi dan minda kelas


pertama.
-pembelajaran sepanjang hayat, berilmu pengetahuan luas, mendalam
dan terkini
-menjana, mencetus mengembang dan menyumbang ilmu

-Megamalkan penyelidikan
q) Budaya kepimpinan
-keupayaan menerima dan melaksanakan amanah dan tanggungjawab
serta keupayaan mengurus sumber

r)

budaya kerja professional


-tabiat kerja yg memetingkan kecermelangan dan kualiti dan menekan kerja
sepasukan
-meletakkan kerja sebg amanah dan ibadah

s) Budaya penyelidikan (R&D) dan inovasi.


t) Budaya penyayang
-mempunayi nilai ehsan yg berasaskan pd konsep cintakan tuhan
-saling hormat-menghormati antara insane
-keprihatinan
-Sayangkan diri dan warga organisasi
h) Budaya hidup sihat
-amalan menjaga kesihatan dr segi fizikal , emosi, rohani, intelek dan sosial
i) Budaya berakhlak mulia/ moral.
hormat-menghormati
tingkah laku yang terpuji
sopan-santun
kebijaksanaan
adil
menekan perkembangan personality dan tingkah laku seseorang rakyat
menjamin bahasa yg lembut dan perbuatan yg halus utk menjamin hubungan
baik sesama kaum terus kekal.

5. Bincangkan ciri2 kepimpinan dalam pembinaan Negara bangsa.

a)
Bertanggungjawab/ berdedikasi/ Jujur
Telus
Bersedia menerima teguran
Melaksanakan dasar-dasar kerajaan dengan baik
b)
Adil dan saksama
Saksama semasa membuat keputusan dalam apa-apa perkara.
Cth: memberi peluangpeluang yang sama sektor ekonomi tanpa mengira kaum.
c)
Berpandangan jauh
Seorang pemimpin harus berpandangan jauh dalam mentadbir sese
buah Negara. Cth: Wawasan 2020
d)
Berilmu
berfikir dengan tajam dan dapat menyelesaikan masalah
Mahir dengan selok-belok undang-undang supaya dpt membuat kep
utusan dengan tepat dan baik.
Luas pengetahuan dan mempunyai budaya fikir yang tinggi serta dp
t menggelakkan diri drp keputusan yang salah
e)
Keberanian
Berani semasa membuat keputusan
g)
Berfikiran rasional
Dapat menerima keputusan orang lain.
h)
Amanah
Dapat menjadi teladan kepada orang ramai.
Kepercayaan amat penting
i)
Sihat dari segi fizikal,mental dan spiritual
Minda cergas blh berfikir dengan baik
Sihat fizikal dpt melaksanakan tugas dengan baik
Berbudi pekerti, berakhlak mulia dan nilai moral yang tinggi
Pegangan agama yang baik
j)
Berwawasan
Dapat mencipta masa depan Negara supaya Negara lebih maju dan
melahirkan dorongan yang kuat supaya rakyat maju ke hadapan.
Berupaya menyatupadukan tenaga rakyat
6. Huraikan dasar2 yang telah dilancarkan oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan dan
integrasi National.
a. Rukun Negara
b. Dasar kebudayaan kebangsaan
c. Pindaan akta hasutan

d. Permuafakatan dlm parti perikatan-barisan nasional


e. Dasar ekonomi baru
f. Dasar pembangunan nasional wawasan 2020
7. Bincangkan 9 cabaran wawasan 2020 yang perlu ditangani oleh semua pihak untuk
mencapai tahap Negara yang maju dan progresif.
Cabaran 1: mewujudkan Negara Msia bersatu yg mempunyai matlamat yang serupa
dan dikongsi bersama.
-negara y aman, kaum hidup harmoni dan bekerjasama
Cabaran 2: mewujudkan masyarakat yg berjiwa bebas,temteram dan maju dgn
keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dgn apa yang dicapai serta gagah
menghadapi pelbagai masalah.
-berusaha mencapai kecemerlangan,tidak mudah mengalah
Cabaran 3: mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yg matang,
mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang
-masyarakat blh menjadi contoh / role model kpd byk Negara membangun
Cabaran 4: mewujudkan masyarakat yg sepenuhnya bermoral dan beretika, yang mana
warganegaranya kukuh dlm nilai agama, dan kejiwaan dan didorong oleh
tahap etika paling tinggi.
Cabaran 5: mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur.
-bebas mengamalkn adat, budaya dan agama masing2 ; setia pd negara
Cabaran 6: mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan
tinggi dan memandang ke depan, yg bkn shj menjadi pengguna teknologi ttp
jg menyumbang kpd tamadun saintifik dan teknologi masa depan
Cabaran 7: mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi
-kepentingan masyarakat lbh utama drp diri sendiri
Cabaran 8: memastikan masyarakat y adil dlm bidang ekonomi
-pergagihan dan perkongsian yang adil dan saksama dlm ekonomi
Cabaran 9: mewujudkan masyarakat makmur y memepunyai ekonomi bersaing,
dinamik, giat dan kental.