Anda di halaman 1dari 15

Keperawatan Keluarga

KELUARGA
SEJAHTERA

DEFINISI KELUARGA
keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang

terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang


yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam
keadaan saling ketergantungan(depkes RI.1998)

Bentuk Keluarga

Keluarga inti (nuclear family)


Keluarga asal (family of origin)
Keluarga besar (Extended family)
Keluarga berantai (social family)
Keluarga duda atau janda
Keluarga komposit (composite family)
Keluaga kohabitasi (cohabitation)
Keluarga inses (incest family)
Keluarga tradisional dan nontradisional

STRUKTUR DAN FUNGSI KELUARGA


Fungsi afektif
Fungsi sosialisasi
Fungsi reproduksi
Fungsi ekonomi
Fungsi perawatan kesehatan

Tumbuh Kembang Keluarga

Menurut Duval (1997)


Tahap 1, pasangan baru menikah (keluarga baru)
Tahap 2, menanti kelahiran (child bearing family)
Tahap 3, keluarga dengan anak prasekolah atau anak tertua 2,5

tahun sampai dengan 6 tahun


Tahap 4, keluarga dengan anak sekolah atau anak tertua berusia
7 sampai 12 tahun
Tahap 5, keluarga dengan remaja atau dengan anak tertua
berusia 13 sampai 20 tahun
Tahap 6, keluarga dengan anak dewasa (pelepasan)
Tahap 7, keluarga usia pertengahan
Tahap 8, keluarga usia lanjut

Istilah Dalam Keluarga

A. Keluarga Sejahtera
Keluarga Prasejahtera
Keluarga Sejahtera I
Keluarga Sejahtera II
Keluarga Sejahtera III
Keluarga Sejahtera III plus

Indikator-indikator keluarga sejahtera


Keluarga prasejahtera

Keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang


dianut masing-masing.
Keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
Keluarga menggunakan pakaian yang berbeda untuk
berbagai keperluan.
Keluarga mempunyai rumah yang sebagian besar
berlantai bukan dari tanah.
Keluarga memeriksakan kesehatan ke petugas atau
sarana kesehatan (bila anak sakit atau PUS ingin ber-KB).

Keluarga sejahtera 1

Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur


menurut agama yang dianut.
Keluarga makan daging, ikan, atau telur sebagai laukpauk sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.
Keluarga memperoleh pakaian baru dalam satu tahun
terakhir.
Setiap anggota keluarga mempunyai ruang kamar
yang luasnya 8 m2.

semua anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir

sehingga dapat melaksanakan fungsi mereka masingmasing.


Paling sedikit satu anggota keluarga yang berumur 15
tahun ke atas memiliki penghasilan yang tetap.
Seluruh anggota keluarga yang berusia 10 sampai 60
tahun mampu membaca dan menulis latin.
Anak usia sekolah (7 sampai 15 tahun) dapat bersekolah.
Keluarga yang masih pasangan usia subur memakai
kontrasepsi dan mempunyai dua anak atau lebih yang
hidup

Keluarga sejahtera II

Keluarga berusaha meningkatkan atau menambah


pengetahuan agama.
Keluarga mempunyai tabungan
Keluarga makan bersama paling sedikit sekali sehari.
Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat.
Keluarga melakukan rekreasi bersama/penyegaran paling
kurangsekali dalam 6 bulan.
Keluarga memperoleh berita dari surat kabar, majalah, radio,
dan televise.
Keluarga mampu menggunakan sarana transportasi

Keluarga sejahtera III


Keluarga memberikan sumbangan secara teratur

(waktu tertentu) dan sukarela dalam bentuk material


kepada masyarakat.
Keluargaaktif sebagai pengurus yayasan atau
institusi masyarakat.

Keluarga sejahtera III plus


Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sejahtera

plus bila sudah mampu melaksanakan semua


indicator

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pembinaan ketahanan fisik keluarga


Pembinaan ketahanan nonfisik keluarga.
Pelayanan Keluarga Berencana
Pendataan Keluarga Sejahtera

Peran Perawat Keluarga

Peran Perawat Keluarga


Sebagai pendidik
Sebagai coordinator pelaksana pelayanan

keperawatan
Sebagai pelaksana pelayanan perawatan
Sebagai supervisor pelayanan keperawatan,
Sebagai pembela (advokat)
Sebagai fasilitator
Sebagai peneliti

Mukuci eaaaaaa...
Eaaaaaaaa
Eeaaaaaaaa...
#CoboyJunior