Anda di halaman 1dari 5

Home

SettingsSign in
View full site
Download App
Install
Read books, audiobooks, and more
Scribd, Inc

Cth Karangan Kebaikan Komputer


3 pages

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

CONTOH PENDAHULUAN.
Penggunaan komputer menjadikan manusia lebih maju. Bincangkan pernyataan
ini.
Keadaan semasa Marcapada ini, penggunaan komputer menjadi semakin meluas
apabila lahirnya syarikat gergasi seperti Microsoft yang diasaskan oleh Bill Gates yang
kemudiannya mencipta pelbagai jenis komputer yang canggih seperti komputer
riba,komputer telapak tangan dan sebagainya.

Nyatakan Tajuk Kemajuan dalam sektor teknologi maklumat dan penciptaan


pelbagai jenis komputer menjadikan manusia lebih maju melalui penggunaanya.
Definisi Tajuk Komputer merujuk kepada sejenis alatan elektronik yang dapat
menyimpan dan memberikan pelbagai maklumat untuk kemudahan manusia
apabila diperlukan.
Skop/Pendirian Hal ini menyebabkan kebanyakan daripada penduduk dunia
telah menjadikan komputer sebahagian daripada kehidupan mereka dan secara tidak
langsung melalui teknologi ini, kehidupan manusia kini menjadi semakin maju.

CONTOH PENGEMBANGAN ISI


ISI 1:
Kata kunci Pemprosesan Fail yang terurus serta sistematik.
Huraian 1Proses memfailkan dokumen dan maklumat dapat dilakukan dengan lebih
mudah, ringkas serta dapat menjimatkan ruang melalui penggunaan komputer.
Huraian 2Sebarang dokumen mahupun maklumat dapat disimpan dan dicapai
semula pada bila-bila masa sahaja dengan selamat dan tersusun.
ContohSistem manual menggunakan fail dan kertas bersifat lapuk serta ditelan
zaman. Penggunaan komputer untuk pemprosesan fail dan dokumentasi maklumatmaklumat penting menjurus kepada era modenisasi.

Pengukuhan isi Keadaan ini jelas membuktikan bahawa komputer adalah tiang
sandaran konkrit dalam kehidupan harian kita dalam menerajui kemajuan dan kejayaan.

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

ISI 2:

ISI 2:
Kata kunci Memajukan dunia pendidikan manusia.
Huraian 1Tugas mendidik menjadi mudah, cepat dan berkesan dengan adanya
teknologi computer.
Huraian 2Penggunaan teknologi multi media melalui computer memjadikan proses
pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dan fleksibel. Dalam hal lain, pelajar juga
dapat menjalani proses pembelajaran dengan berpandukan maklumat yang terdapat
dalam komputer tanpa bergantung kepada guru.

Contoh Pelbagai bahan bacaan, nota serta latihan bagi keseluruhan subjek yang
diambil oleh pelajar dapat dimuatkan dalam komputer. Hal ini, memudahkan para
pelajar dan guru untuk mengakses maklumat tersebut dengan mudah dan cepat.
Pengukuhan isi Kita wajar akui bahawa, komputer merupakan satu saluran penting
dalam memantapkan dan memajukan sistem pendidikan manusia, skaligus memajukan
manusia di seluruh pelosok dunia.

ISI 3:
Kata kunci Urusan perniagaan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.
Huraian 1Penggunaan rangkaian komputer membantu para peniaga berurusan
antara satu sama lain dengan mudah dan megemaskini maklumat berkaitan perniagaan
dari masa ke semasa melalui pengaplikasian internet seperti e-niaga.
Huraian 2Hampir semua perniagaan sekarang menjadikan komputer sebagai satu
keperluan asas dalam menjalankan urusan perniagaan. Hal ini sedemikian, kerana,
pelbagai barang dan perkhidmatan dijual dan dibeli melalui internet. Selain itu,
maklumat berkaitan perniagaan juga mudah disebarkan dengan adanya kemudahan
komputer.
ContohContohnya, e-niaga atau e-commerce dan banyak lagi laman web yang
menggunakan alamat mel elektronik.
Pengukuhan Komputer merupakan satu anugerah yang tiada tolok bandingnya
dalam memajukan masyarakt dan Negara.

PUSAT TUSYEN PASTI CEMERLANG

ISI 4:
Kata kunciKomputer bersifat multi fungsi.
Huraian 1Keunikan komputer bersifat multi fungsi bukan sahaja membantu
memajukan masyarakat dalam aspek pengurusan fail, pendidikan dan perniagaan
malah, ianya turut membantu memajukan manusia dalam bidang hiburan.
Huraian 2Hal ini sedemikian, kerana, komputer berperanan sebagai satu media
penyampai pelbagai bentuk navigasi seperti wayang, animasi dan grafik.
ContohWindows media player, Macromedia Flash, Animator dan lain-lain lagi.
Pengukuhan Secara disedari atau tidak, komputer sememangnya menjadi satu
peranti yang menjana kemajuan masyarakat sejagat.

KESIMPULAN

Konklusi Komputer merupakan satu alat yang penting kepada sesebuah kelompok
masyarakat dan Negara dalam era globalisasi ini.
HarapanAnugerah ini haruslah dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk memajukan
diri, agama dan bangsa.

Download the app for the best reading experience!


Download app
* Read Cth Karangan Kebaikan Komputer.
* Store on your deviceview anytime, anywhere.
* Enjoy millions of documents, books, audiobooks, and comics.
* Over 5 million app installs.

Nesh Ling published this

Related titles
Kebaikan Dan Keburukan Komputer
Kebaikan Dan Keburukan Komputer
Kebaikan Dan Keburukan Menonton Televisyen
Kebaikan Dan Keburukan Menonton Televisyen
Kebaikan Dan Keburukan Komputer
Kebaikan Dan Keburukan Komputer
Keburukan Penggunaan Internet
Keburukan Penggunaan Internet
Model Karangan Kem Penulisan - Format 2007
Model Karangan Kem Penulisan - Format 2007
kesan penggunaan internet kpd masyarakat.
kesan penggunaan internet kpd masyarakat.
KEGUNAAN KOMPUTER
KEGUNAAN KOMPUTER
Kebaikan Den Keburukan Internet
Kebaikan Den Keburukan Internet
Faktor-Faktor Pembentukan Persekutuan 1896 Dan Kesan-Kesannya
Faktor-Faktor Pembentukan Persekutuan 1896 Dan Kesan-Kesannya
CONTOH-CONTOH KARANGAN
CONTOH-CONTOH KARANGAN
karangan contoh-miza 2010
karangan contoh-miza 2010
Kebaikan Sains Dalam Kehidupan Moden

Kebaikan Sains Dalam Kehidupan Moden


60 Contoh Karangan 10 Ayat
60 Contoh Karangan 10 Ayat
Kebaikan Dan Keburukan Internet-langkah Mengatasi-JADI
Kebaikan Dan Keburukan Internet-langkah Mengatasi-JADI
Faedah melayari internet
Faedah melayari internet
Kepentingan Amalan Berbudi Bahasa Dalam Kalangan Masyarakat
Kepentingan Amalan Berbudi Bahasa Dalam Kalangan Masyarakat
Folio Sivik Tingkatan 5
Folio Sivik Tingkatan 5
Panduan Karangan
Panduan Karangan
Antara Cara Untuk Mengekalkan Udara Yang Bersih
Antara Cara Untuk Mengekalkan Udara Yang Bersih
kegagalan cerun
kegagalan cerun
Jenis-jenis Kegagalan Tanah dan Cara Mengatasinya
Jenis-jenis Kegagalan Tanah dan Cara Mengatasinya
Manusia dan Alam Sekitar : Kesan Tanah Runtuh
Manusia dan Alam Sekitar
maksud dadah
maksud dadah
Apa Itu Komputer
Apa Itu Komputer
Nota Geografi Tingkatan 1
Nota Geografi Tingkatan 1
Sukan Berperanan Memupuk Semangat Patriotik Dan Perpaduan Di Kalangan Belia
Pelbagai Kaum
Sukan Berperanan Memupuk Semangat Patriotik Dan Perpaduan Di Kalangan Belia
Pelbagai Kaum
Refleksi Folio Sivik
Refleksi Folio Sivik
20 karangan terbaik...bahasa melayu
20 karangan terbaik...bahasa melayu
Jerebu Dan Kesannya
Jerebu Dan Kesannya
Bab 1- Pengenalan Accounting 1
Bab 1- Pengenalan Accounting 1

More From This User

Pantun Dua Kerat Nasihat


Pantun Dua Kerat Nasihat
set guru
set guru
Latihan Sejarah Tingkatan 2
Latihan Sejarah Tingkatan 2
View In App