Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PUSKESMAS RAWAT INAP MUARA SABAK TIMUR


KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
Jln.Kapt. Marzuki Rt.01 Kel Muara Sabak Ilir

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP MUARA SABAK TIMUR
NOMOR :

/KAPUS/ /201

TENTANG
AKSES TERHADAP REKAM MEDIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP MUARA SABAK TIMUR
Menimbang

: a.

Bahwa berkas medis pasien merupakan sumber informasi utama mengenai


proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga merupakan alat
komunikasi yang penting;

b.

Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas maka perlu menetapkan


Surat Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur tentang
Akses terhadap rekam medis;

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran


Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran


(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4431);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan


(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
3637);

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 296/Menkes/Per/1992 tentang Rekam


Medis;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG AKSER TERHADAP


REKAM MEDIS PUSKESMAS RAWAT INAP MUARA SABAK TIMUR

KESATU

: Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur tentang Akses
terhadap rekam medis;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

:
:

Muara Sabak Timur


201

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP MUARA


SABAK TIMUR.

Ida Royani,Am.Keb
NIP. 197312151992032001