Anda di halaman 1dari 37

CTU551

ACIS, UiTM

Maruwiah Ahmat

CTU 551 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

PENGENALAN
HASIL PEMBELAJARAN
Mampu menghuraikan
sumbangan Tamadun India
kepada peradaban dunia.
Mampu mengenal pasti aspek
Tamadun India dalam
tamadun Melayu.
Mengenal pasti aspek-aspek
persamaan dan perbezaan
yang terdapat dalam pelbagai
tamadun terutama India.

Maruwiah Ahmat

KANDUNGAN
BAB 4 TAMADUN INDIA
4.1
Sejarah Ringkas Kelahiran
Tamadun India
4.1
Masyarakat dan Budaya
dalam Tamadun India
4.3
Kepercayaan dan Nilainilai Murni dalam
Tamadun India
4.4
Pencapaian dalam
Pelbagai Bidang
4.5
Interaksi Tamadun India
dengan tamadun lain
dan relevensinya di
Malaysia

CTU551

ACIS, UiTM

PENGENALAN
Tamadun India atau dikenali sebagai Tamadun Indus
berlaku di benu kecil India yang kini dikenali sebagai India
dan Pakistan.
Zaman tamadun India kuno banyak berlaku di sekitar
Sungai Indus yang sebahagian besar adalah kawasan
Pakistan moden.
Pada zaman pertengahan, kemuncak tamadun India
berlau di kawasan utara dan tengah India terutama sekali
zaman pemerintahan kesultanan Mongol.
Tamadun India telah banyak memberi sumbangan
terhadap perkembangan tamadun dunia .
3

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA

Zaman
Moden
Zaman
Pertengahan
Zaman Awal

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


ZAMAN AWAL
Zaman Pra-sejarah (100 000 S.M-1000S.M)

Zaman Proto-Sejarah (3000 S.M-1500 S.M)


Tamadun Lembah Indus (penemuan di kawasan Mohenjodaro dan Harappa)

Zaman Sejarah Awal (1500 S.M)


Zaman Vedik

Empayar Maurya

Empayar Gupta (Utara


India) - keemasan

Zaman Sangam (Selatan


India) - sastera
6

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


TAMADUN LEMBAH INDUS (3000 SM-1500 SM)
Pencapaian Tamadun Lembah Indus :
Mencapai satu tahap tamadun yang
tinggi termasuk bidang pertanian,
pertukangan dan organisasi.
Mahir dalam perancangan bandar dan
peraturan kesihatan.
Aktiviti pertanian dan penternakan
adalah aktiviti utama.
Budaya Indus mula merosot dengan
kedatangan kaum Aryan pada sekitar
tahun 1500 SM yang dengan itu muncul
peradaban baru di barat laut India.

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


ZAMAN VEDIK (1500-500 SM)
Sejarah Zaman Vedik :
Penghijrahan masuk bangsa Aryan.
Berlaku pertembungan budaya dengan penduduk
tempatan yang melahirkan budaya Indo-Aryan.
Orang-orang Aryan telah mencipta teks-teks agama
atau Veda-veda dan kitab yang terawal ialah Rig Veda.
Peradaban Indo-Aryan banyak menyumbangkan
elemen-elemen spiritual.

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


ZAMAN MAURYA(321-185 SM)
Sejarah Zaman Maurya bermula sistem
pemerintahan bercorak empayar.
Kegemilangan dalam banyak bidang
termasuklah keagamaan (Buddha dan
Jainism).
Peristiwa penaklukan Kalinga telah
menyebabkan Asoka Piyadassi memeluk
agama Buddha.
Muncul kitab Arthasastra iaitu teks tentang
kerajaan dan ekonomi.
9

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA

ZAMAN GUPTA (300-600 SM)


Dikenali sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan.
Chandragupta I, Samudragupta, dan Chandragupta
II merupakan raja-raja yang terkenal dalam dinasti Gupta.
banyak rekaan dan temuan dalam bidang sains, teknologi,
kejuruteraan, logik, matematik, astronomi.
Perkembangan dalam kesenian, kesusasteraan Hindu,
dialektik dan agama serta falsafah.
Beberapa karya yang sangat terkenal dicipta iaitu
Shankuntala dan Kama Sutra.

10

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


ZAMAN PERTENGAHAN
ZAMAN MUSLIM (1000 M-1756 M)
Sejarah Zaman Muslim bermula bila Islam meletakkan
batu asasnya yang pertama pada abad ke 8 melalui
Muhammad Al-Qasim yang telah berjaya menguasai
wilayah Sind pada 706 Masihi/ 87 Hijrah.
Peringkat awal kedatangan Islam adalah dalam bentuk
hubungan perdagangan yang turut membabitkan
penyebaran Islam secara tidak langsung.
Pada peringkat kedua, kedatangan Islam adalah dalam
bentuk penaklukan yang dilakukan oleh orang Islam
yang berbangsa Turki, Afghan dan Mongol.
11

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


ZAMAN MODEN
Sejarah Zaman Moden bermula dengan kedatangan dan penaklukan Portugis
(1498-1510), Belanda (1602), Perancis (1664).

Penaklukan British bermula 1750.

British bahagikan India kepada 3:

Bengal (timur)

Bombay (barat)

Madras (selatan).
12

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


Perkenalkan sistem pendidikan Inggeris, reformasi sosial & agama, amalan &
adat yang tidak sesuai ditentang & memperbaiki kedudukan wanita.

Membentuk pentadbiran moden dan dasar perdagangan yang menguntungkan


Inggeris.

British takluk kawasan demi kawasan India tanpa menghormati tradisi


pemerintahan tempatan. Akibatnya, berlaku pemberontakan sosial pada 1857.

MERDEKA: 15 Ogos 1947- India dibahagi dua: India untuk Hindu dan Pakistan
(14 Ogos) untuk Muslim.
13

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA


Senario wilayah Islam di India selepas kemerdekaan:
Pakistan dibahagikan kepada dua wilayah iaitu:
Pakistan Timur
Pakistan Barat

Tahun 1971 berlaku peperangan antara Pakistan Timur & Barat

Terbentuklah dua buah negara yang merdeka & terpisah:


Pakistan Timur - ditukar nama kepada
Bangladesh

Pakistan Barat menjadi Pakistan


14

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN


INDIA
MASYARAKAT INDIA
Masyarakat Aryan telah berpindah ke India setelah kejatuhan Tamadun Lembah
Indus.
Masyarakat Aryan berasal dari Asia Tengah (seperti Iraq & Iran Tamadun
Mesopotamia).
Tamadun awal dari Asia Tengah mempunyai hubungan dengan ajaran nabi-nabi.
Penghijrahan ini menyebabkan terbentuknya peradaban baru iaitu Indo-Aryan
Pembahagian masyarakat mengikut wilayah :
Indo-Aryan India utara
Dravida India selatan
Gurkha, Buthiya & Khasi Gunung Himalaya
Mundas, Bhil & Khol merupakan masyarakat asli

15

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN


INDIA
Budaya
Hidup

Sistem Kasta

Peringkat
Kehidupan

Objektif
Kehidupan

Kedudukan
Wanita

16

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN


INDIA
BUDAYA MASYARAKAT INDIA
KEHIDUPAN BERKASTA
Terdapat empat kasta utama :
Brahmin : golongan intelek, ahli agama (mengendalikan kuil)
Ksatriya
: pemerintah, pentadbir, tentera (pertahankan negara)
Vaisya
: Pedagang, peniaga (menjana kekayaan)
Sudra
: buruh, petani
Tiga kasta teratas adalah masyarakat Aryan. Sudra merupakan
masyarakat tempatan.
Sekatan:
Sudra dilarang belajar Veda.
Tidak boleh tukar kasta (tiada mobiliti sosial).
Tidak digalakkan kahwin campur.
17

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN


INDIA

KEHIDUPAN BERKASTA
Falsafah :
Menjana kebahagiaan masyarakat,
Setiap golongan masyarakat memainkan
peranan masing-masing.
Kegagalan mana-mana golongan
menggambarkan kelemahan masyarakat
dan negara.
18

Maruwiah Ahmat

CTU551

ACIS, UiTM

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN


INDIA
ASHRAMA DHARMA
(EMPAT PERINGKAT
KEHIDUPAN)
Brahmacarya
Zaman kanakkanak, remaja
dan belia.
Peringkat
mempelajari
ilmu
pengetahuan.

Grhastra
Berumah
tangga dan
bekerja.

Vanaprahasta
Bertapa &
bebaskan diri
dari duniawi.

Sannayasa
Sebar ilmu
kepada
masyarakat.

19

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN


INDIA
PURUSHARTA
(EMPAT OBJEKTIF
KEHIDUPAN)
Dharma / Aram
Kepatuhan
kepada moral
dan kerohanian
Hindu =
Kebahagiaan,
kekuatan
spritual.

Porul / Artha
Bekerja untuk
kekayaan dan
berasaskan
dharma. Biayai
golongan
memerlukan
seperti
sannayasa.

Inbam / Kama

Cinta dan kasih


sayang serta
kepuasan
nikmati harta
benda.
Gunakan untuk
kebaikan.

Vidu /
Mokhsa
Kesempurnaa
n rohani hasil
bebas diri
dari duniawi.

20

Maruwiah Ahmat

10

CTU551

ACIS, UiTM

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN


INDIA
KEDUDUKAN WANITA
Masyarakat Indo-Aryan :
Zaman Veda Awal (1500 1000SM) - memberi kedudukan yang
sama seperti lelaki
Zaman Veda Akhir (1000-500SM) wanita dihadkan kepada aktiviti
rumahtangga semata-mata; tidak dibenarkan membaca kitab suci,
menjalankan upacara keagamaan dan terlibat dengan pendidikan
Wanita tidak berhak untuk hidup setelah kematian suami adat
sutti mereka dibakar bersama mayat suami
Masyarakat Dravida :
Mengamalkan perkara yang sama dengan dengan masyarakat IndoAryan
Zaman Islam
Islam mengangkat martabat wanita
21

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
AGAMA DAN KEPERCAYAAN
Hinduisme

Jainisme

Buddhisme

Sikhisme

Maruwiah Ahmat

22

11

CTU551

ACIS, UiTM

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
Sejarah awal kemunculan agama ini sukar ditentukan kerana dianggap
kepercayaan turun temurun serta tiada pengasas.
Bukti awal pengamalan agama ini ditemui dalam masyarakat Tamadun Lembah
Indus - penemuan patung-patung dewi.
Asalnya dipanggil Sanata Dharma (prinsip kerohanian yang kekal abadi).
Perkataan Hindu digunakan orang Parsi.
Konsep ketuhanannya TRIMUTRI:
Dewa Brahman - Dewa Pencipta
Dewa Vishnu - Dewa Pelindung
Dewa Shiva - Dewa Pemusnah.

23

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
HINDU
Omkara. Aksara suci bagi umat Hindu yang melambangkan Brahman" atau
"Tuhan Sang Pencipta".
Kitab-kitab suci veda:

Rig Veda
Sama Veda
Yajur Veda
Atharva Veda

Kitab-kitab tambahan :

Brahmanas
Upanishad
Upa Purana
Bhagavad Gita

24

Maruwiah Ahmat

12

CTU551

ACIS, UiTM

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
KONSEP UTAMA

Brahman

Atman

Karma

Tuhan yang
dibincangkan
sebagai satu
prinsip yang
menyelubungi
segalagalanya (roh
duniawi).

Roh individu
dalam
badan
manusia
yang
bertujuan
untuk
diserapkan
ke dalam
roh duniawi.

Perbuatan,
pemikiran dan
pertuturan yang
dilakukan oleh
individu dalam
sesuatu
kehidupan dan
akibat yang akan
dialami dalam
kehidupan akan
datang.

Samsara

Mokhsha

Lingkaran
kelahiran
dan
kematian
yang dilalui
oleh Atman.

Pelepasan daripada
kehidupan duniawi
dan penyatuan
dengan Brahman.
Jadi tujuan setiap
Atman adalah
untuk
membebaskan diri
daripada karma dan
mencapai mokhsha.
25

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
BUDDHA
Pengasasnya Siddharta Gautama Buddha.

Buddha lahir di Lumbini, India.


Beliau adalah anak pemerintah suku Sakya di Kapilavastu (di kawasan
Nepal pada masa kini).

Buddha: menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf


kesedaran kerohanian yang sempurna.
Tidak mengajar hal-hal ketuhanan /metafizik. Ajarannya berbentuk
psikologi & etika yang berhubung rapat dengan kehidupan.
KITAB : TRIPITAKA : Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abidhamma Pittaka.
26

Maruwiah Ahmat

13

CTU551

ACIS, UiTM

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
4 Kebenaran Mulia dalam ajaraan Buddha:

DUKKA : Penderitaan & kesengsaraan.


SAMUDAYA : Punca/sebab penderitaan .
NIRADHA : Memadam api keinginan seperti cinta, nafsu, gila kekayaan dll.
MARGA : Jalan/cara memadamkan api keinginan iaitu melalui 8 jalan betul.

AHIMSA : Menolak penyeksaan serta pembunuhan. Walaupun untuk mengisi


perut, seseorang itu tidak boleh membunuh binatang dan segala makhluk yang
bernyawa. Ia melahirkan golongan vegetarian.

Buddha turut menerima Konsep Karma.

27

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
Kefahaman
Benar
Kesedaran
Benar

Jalan 8 Lapis
Fikiran
Benar

Konsentrasi
Benar

Ucapan
Benar

Samandhi: Latihan Mental

Usaha
Benar

Tindakan
Benar
Hidup
Benar

Panna: Kebijaksanaan
Sila: Moral
28

Maruwiah Ahmat

14

CTU551

ACIS, UiTM

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
JAINISME
Pengasasnya : Mahavira, nama sebenarnya
Vardhamana
Kitab: Ganipitaka
Tidak mengakui kewujudan tuhan tapi terima konsep
karma dan samsara
Sebab dan akibat menentukan kelahiran semula rohroh individu.
29

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
Ajarannya terbentuk daripada 9 prinsip (nava tattva):
Jiwa/Jiva : roh terdapat dalam semua benda yang bernyawa.
Ajiva: benda yang tidak bernyawa seperti air,kayu, batu dll.
Punya karma: pahala/hasil perbuatan baik.
Pava : dosa, hasil perbuatan, fikiran, pertuturan jahat.
Asrava: daya penarik/jalan dari mana jiwa dikotorkan dgn dosa.
Bandha: ikatan roh dgn keinginan dan kejahilan.
Samvara: mengelak diri/daya tahan diri dpd aliran masuk dosa.
Nirjava: penghapusan karma.
Siddhi: pelepasan dari kelahiran semula.

30

Maruwiah Ahmat

15

CTU551

ACIS, UiTM

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
SIKHISME
Muncul lewat abad ke 15 dan tertumpu di wilayah Punjab.
Diasaskan oleh Kabir, usahanya diteruskan oleh Guru Nanak.
Tuhan dipanggil dengan pelbagai nama seperti Rama dan Hari.
Kitab : Granth Sahib (Kitab Tuhan)

Mengambil elemen Islam dan Hindu.


Antara elemen Islam: Penggunaan patung diharamkan, Menekankan penyembahan
tuhan dan penghapusan kasta
Antara elemen Hindu: Menerima idea kelahiran semula
31

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
Terdapat 10 Guru yang berperanan dalam perkembangan agama ini.
Guru Govind Singh asaskan Khalsa/kumpulan pahlawan yang amalkan
5k:
Kos - rambut panjang
Kangha sikat
Krpan/khanda pedang
Kachcha - seluar pendek
Kara - gelang)

32

Maruwiah Ahmat

16

CTU551

ACIS, UiTM

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
Nilai dan etika utama Sikhisme:
Karma
Kesempurnaan rohani

Karma
Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan kini dari segi
perbuatan, ucapan dan pemikiran akan menentukan kehidupannya yang
akan datang.
Roh adalah elemen yang kekal abadi tapi terikat dengan perbuatan
terdahulu yang akan menentukan kelahiran semula roh.
Kepercayaan kepada doktrin ini akan menggalakkan seseorang
melakukan amalan baik.
33

KEPERCAYAAN DAN NILAI-NILAI MURNI DALAM


TAMADUN INDIA
Kesempurnaan Rohani
Jalan untuk capai kesempurnaan rohani ialah melalui
yoga. Yoga ialah penyatuan dengan tuhan melalui latihan
rohani & jasmani:
Karma Yoga : Asingkan diri atau buat kebajikan kepada
masyarakat, tidak pentingkan diri sendiri & hidup
sederhana.
Bhakti Yoga : Buat kebaikan & kebajikan sebanyak
mungkin untuk dekatkan diri kepada tuhan.
Jnana Yoga : Gunakan ilmu pengetahuan &
kebijaksanaan dengan cara amalkan tatatertib
keagamaan yang sangat ketat di samping tanamkan
sifat mulia seperti sabar & menahan nafsu.
34

Maruwiah Ahmat

17

CTU551

ACIS, UiTM

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA

Bidang Sains
Matematik
Astronomi
Bidang Kalendar
Pendidikan Fizik
Kimia
Logam
Perubatan

Bidang
Kesenian
Muzik
Tarian
Drama
Lukisan

Bidang Bahasa
dan
Kesusasteraan

Bidang Seni
Bina

35

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


BIDANG PENDIDIKAN
Dikuasai oleh kasta Brahmin- kitab Veda
Penubuhan universiti
Zaman Islam: berkembang pesat semua golongan
Bertambah pusat pendidikan
Zaman Inggeris: pendidikan Inggeris berkembang
36

Maruwiah Ahmat

18

CTU551

ACIS, UiTM

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

Matematik
Sistem angka sifar (dikenali juga sebagai sunya)
Algebra
Sistem perpuluhan
Trigonometri
Geometri (menjadi asas dalam senibina

Kalendar
Berdasarkan perkiraan astronomi muncul kelendar matahari
37

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


Astronomi
Brahmagupta telah memperkenalkan hukum graviti dan berjaya menghitung dengan
tepat ukur lilit bumi.
Jyotisa atau ilmu kaji bintang adalah salah satu bahagian utama Rig Veda. Ia merupakan
perkiraan astronomi yang digunakan pada zaman awal menentukan tarikh dan masa bagi
upacara pengorbanan.
Fizik
Alam semesta dipercayai mengandungi lima elemen iaitu
tanah, angin, api, air dan angkasa.
Dunia mempunyai 5 elemen asas:
Bumi
Api
Udara
Air
Gelombang
38

Maruwiah Ahmat

19

CTU551

ACIS, UiTM

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


Kimia
Kajian tertumpu pada peleburan logam, pembuatan wangian
dan pewarna. Juga pembuatan ubat.
Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan
menjadikan logam besi kepada emas seperti yang dilakukan di
Eropah.

Logam
Terbukti dengan pembinaan Iron Pillar of Delhi atau Menara Besi
(tiang Besi) di Delhi berdekatan Qutb Minar yang dibuat pada
5M.
39

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


Perubatan
Ilmu perubatan India bermula pada zaman Vedik sebagai seni
ilmu sihir.
Unsur-unsur perubatan seperti fisiologi, pembedahan,
pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia,
farmakologi dan perubatan binatang, telah wujud sebelum
tahun Masihi.
Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama
hingga ke-2) dan Susruta (kurun ke 4) dianggap setaraf
dengan Hippocrates dan Galen

40

Maruwiah Ahmat

20

CTU551

ACIS, UiTM

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


BIDANG KESENIAN
Muzik
4 kategori dalam alat muzik iaitu tata (tali), avanaddha (dram), ghana (solid/ideophone) dan
susira (angin). Berbeza India Utara dan India Selatan
India Utara: sitar, sahnai dan tabla. India Selatan: Karnataka

Tarian
Tarian yang tulen adalah mempunyai pergerakan gaya tangan, kaki, tangan muka, perasaan.

Drama
Antara yang terkenal drama Sakuntala

Lukisan
Dinding istana, ruang dalaman rumah golongan kaya, kuil
Pengaruh dari epik klasik Ramayana dan Mahabrata
41

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


Bahasa
Lebih 325 bahasa dan 750 loghat tapi 14 sahaja jadi bahasa utama dan
diperakui oleh perlembagaan
Antaranya, Hindi, Tamil, Punjabi, Malayalam dll
Bahasa Indo-Arya: Sanskrit spt Hindi, Kashmiri dll.
Bahasa Dravida: Telegu, Tamil, Malayalam dll
Bahasa Urdu
Bahasa Inggeris

Kesusasteraan
Kesusasteraan Indo-Arya
Kesusasteraan Vedik
Kesusasteraan Epik, dll
42

Maruwiah Ahmat

21

CTU551

ACIS, UiTM

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA


BIDANG SENI BINA
Merangkup binaan, ukiran gua, kuil, duit syiling
Zaman Maurya, seni bina dan seni ukir berkembang maju.
Tiang Asoka adalah antara kemegahan senibina/ukir India
Zaman Gupta: seni bina lebih cemerlang

Zaman Islam: gabungan unsur Parsi dan Hindu berkembang


43

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA

Senibina Taj Mahal di Agra


Dibina zaman Shah Jahan

Agra Fort, India

44

Maruwiah Ahmat

22

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Keagamaan
Politik & pemerintahan
Sosial
Ekonomi

Sumbangan
Intelektual
Senibina
Bahasa & kesusasteraan
Kesenian

45

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


KEAGAMAAN
Kedatangan
650M; Penaklukan Balucistan, 712M; Penaklukan Sind
Abad 16 Masihi penaklukan hampir seluruh India oleh kerajaan
Mughal

Keagamaan
Ajaran akidah keimanan - 150 juta penduduk India menganut
agama Islam
Ajaran tentang kebersihan - penganut Hindu menganggap kotoran
sebahagian daripada ibadah yang menyampaikan seseorang hamba
ke alam nirwana.
46

Maruwiah Ahmat

23

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


BIDANG POLITIK
Dinasti Subaktigin (1004-1186M)
Dinasti Hamba/Kesultanan Delhi (1175-1290M)
Dinasti Khilji (1290M-1320M)
Dinasti Tughluq (1320M-1412M)
Dinasti Sayid (1412M-1450M

Dinasti Lodi (1451M-1526M)


Dinasti Babur/Mughal (1526M-1858M)
Sultan Bahadur Shah II
47

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Subaktigin (1004-1186M)
Kerajaan Islam Pertama di India
Zaman kemuncak di bawah Sultan
Mahmud al-Ghaznawi
Pemerintah Abbasiyah telah
menggelarkannya Yaminud Daulah
Sumbangannya:
Menguasai sebuah wilayah yang luas di
India.
Menjadi asas penting penguasaan Islam
terutamanya di bahagian utara India
48

Maruwiah Ahmat

24

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Kerajaan Ghuri (1168-1206M)
Diasaskan oleh Alaudin Hussien al Ghuri.
Sumbangannya:
Menyatukan masyarakat India di bawah
kekuasaan Islam.
Memberi kebebasan beragama kepada
rakyat.
Menjalankan keadilan tanpa mengira
bangsa dan agama.
Mendirikan masjid dan memajukan ilmu
pengetahuan.
49

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Kerajaan Khilji (1290-1316M)
Diasaskan oleh Jalaluddin Khilji seorang Afghanistan.
Menghadapi tekanan kaum Hindu serta tentera
Monggol.
Sumbangannya:
Menetapkan harga barang, reformasi kutipan
cukai, gandum dihantar dan disimpan di Delhi.
Membangunkan tanah terbiar.
Mempertahankan negara dari ancaman Monggol
dan Turki serta meluaskan wilayah Islam hingga ke
Selatan Dakka.
50

Maruwiah Ahmat

25

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Kerajaan Tughluq (1316-1398M)
Diasaskan oleh Ghiyatuddin Tughluq
Sumbangannya:
Mengadakan perubahan pada dasar cukai
serta reformasi tanah.
Mengadakan perubahan dasar-dasar
kewangan dengan mengambil contoh sistem
kewangan China dan Parsi namun gagal
kerana wujudnya wang palsu.
Memindahkan ibu kota Delhi ke Devagiri pada
1327M

Sultan Muhammad
Tughluq menerima
mengadap Ibn Battutah
51

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Kerajaan Mughal/Mongol (1526-1858M)
Pimpinan bangsa Mongol
Diasaskan oleh Zahiruddin Muhammad Babur,
keturunan Mongol (1482-1530M)
Disebut juga dengan nama kerajaan Babur (nama
pengasas) dan Mughal atau Mogul
Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol.
Agama rakyat Mughal ialah Islam

52

Maruwiah Ahmat

26

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA

Pemerintah Mughal

Zahiruddin Muhammad
Babur (1526-1530M)
Humayun (1530-1556M)

Akbar (1556-1605M)
Jahangir (1605-1627M)

Shah Jahan (1628-1658M)


Aurangzeb (1659-1707)
53

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Zahiruddin Babur (1494-1530M)
Sejarah kedatangan Mughal di India
bermula dengan kejatuhan Tughluq.
Sumbangannya:
Menyatupadukan kekuatan pemimpin
Islam yang berpecah.
Menjatuhkan kerajaan Lodi dalam
perang Panipat pada tahun 1526M serta
mengalahkan orang-orang Rajput dan
Afghan.

54

Maruwiah Ahmat

27

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Humayun (1530-1556M)
Mewarisi pemerintahan ayahnya Babur.
Peribadinya tinggi, terpelajar dan bijak
mengatur strategi.
Sumbangannya:
Mengatur tentera yang kucar kacir
hingga mengalahkan Lodi.
Perpecahan di kalangan musuhnya
membolehkan ia menawan Delhi.
Sikap toleransi terhadap mazhab lain.
55

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Akbar (1556-1605)
Tokoh yang kontroversi, mewarisi ayahnya Humayun
ketika berusia 14 tahun.
Kegiatannya meliputi bidang keagamaan dan politik.
Sumbangannya:
Penaklukan: Dibantu oleh Bairan Khan wazir
ayahnya dahulu.
Dalam usaha penaklukan dia menumpukan bahagian
tengah India seterusnya ke utara dan ke selatan India.
Sistem Pentadbiran: Bercorak autokrasi dibantu oleh
pentadbir-pentadbir yang cekap dari berbilang kaum.

56

Maruwiah Ahmat

28

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Asas agama baru :
Din ilahi hancurkan ajaran Islam asal
Penganut disebut Chela
Ajaran halalkan yang haram dan haramkan yang halal
Asas ajaran din ilahi:
Asas akidahnya tersimpul pada la ilaha akhbar khalifatullah.
Semua agama mempunyai prinsip yang baik & menghormati
penyembahan api (Zoroaster).
Menterjemahkan kitab Injil dan menghormati konsep trinity
serta melarang penyembelihan lembu (Hindu).
Judi dan arak dihalalkan, poligami diharamkan serta ulama
diperlekehkan.
57

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Jahangir (1605-1627M)
Mengadakan peraturan negara yang
dikenali sebagai rukun dua belas
Sumbangannya:
Menghapuskan pemberontakan
anaknya Khusrav.
Menghapuskan pemberontakan Sher
Afghan.
Mengamankan negara dari ancaman
kaum Rajpur dengan kerjasama
anaknya yang ketiga Shah Jahan.
58

Maruwiah Ahmat

29

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Shah Jahan (1628-1658M)
Zaman keemasan bagi kerajaan Mughal di India.
Sumbangannya:
Tiada ancaman luar yang serius & dapat
menyusun tentera yang setia.
Sektor ekonomi berkembang, wujudnya
kegiatan import dan eksport dengan Asia Barat
dan Eropah.
Banyak melakukan pembinaan bangunan yang
tinggi mutunya seperti Taj Mahal & Masjid
Mutiara.
Menggalakkan kegiatan kesusasteraan.
59

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Aurangzeb (1659-1707)
Putera kepada Shah Jahan, seorang pemerintah
yang soleh.
Sumbangannya:
Berjaya menyatukan seluruh daerah yang lemah
& mencapai daerah kekuasaan yang terbesar di
India.
Menghapuskan saki baki ajaran Din Ilahi seperti
mengharamkan judi, arak dll.
Mengadakan jabatan yang khas untuk mengawal
dan membangunkan masjid-masjid.
60

Maruwiah Ahmat

30

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


KESIMPULAN
Kerajaan yang mempunyai pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan Islam
di India ialah:
Dinasti Subaktigin (1004-1186M)
Dinasti Hamba/Kesultanan Delhi (1175-1290M)
Dinasti Babur/Mughal (1526M-1858M)

Wujudkan jabatan khas untuk mengawal & membangunkan masjid seperti yang
dilakukan oleh Aurangzeb.

61

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Dasar terbuka dalam pelantikan pegawai kerajaan
Islam telah dianuti oleh lebih kurang 150 juta penduduk India
selama hampir 800 tahun sehingga jatuh ke tangan Inggeris
pada tahun 1857.
Selepas kejatuhan, India telah berpecah kepada Pakistan dan
Bangladesh.
Kemasukan Islam telah membangunkan negara India ke arah
kemajuan dan peradaban yang tinggi serta kehidupan yang
lebih baik dan teratur.

62

Maruwiah Ahmat

31

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


BIDANG SOSIAL
Islam terlebih dahulu dianuti oleh golongan kasta rendah (sudra) - Islam
telah mengangkat harga diri.
Kaum wanita Hindu yang masuk Islam diberi hak asasi sebagai wanita yang
bebas dan terhormat.
Sebelumnya, wanita yang kematian suami tidak berhak hidup, mereka harus
membakar diri bersama mayat suaminya (sutee)
Islam telah memberi hak pusaka dan lain-lain.
Islam mengiktiraf perkahwinan merentas kasta.
Islam memberikan hak kaum Hindu dalam beragama.
Islam menghapuskan sistem perhambaan (tahrir al-raqabah).
63

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


BIDANG EKONOMI
Kakitangan kerajaan diberi gaji contohnya tentera.

Mendirikan tempat tumpuan eknomi seperti kilang-kilang


Hubungan dagang berkembang eksport & import dengan Asia Barat, Eropah, Asia
Tenggara dan China terutamanya semasa Mughal
Eskport hasil tenun ke Eropah, Afrika, Arab dan Asia Tenggara di zaman Mughal
Memajukan pertanian dengan membina empangan yang besar seperti yang
dilakukan oleh Shah Jahan, pemerintah Mughal
64

Maruwiah Ahmat

32

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Jalaluddin Khilji, pemerintah kerajaan Khilji dan Ghiyatuddin
dari kerajaan Tughluq telah melakukan beberapa perkara iaitu:
Menetapkan harga barang
Reformasi kutipan cukai
Gandum dihantar dan disimpan di Delhi
Membangunkan tanah terbiar / reformasi tanah
Mengadakan dasar kewangan mengambil sistem kewangan
China & Parsi

Memperkenalkan sistem zakat, jizyah, kharaj .


65

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


BIDANG INTELEKTUAL
Islam telah mencorakkan pola pemikiran bangsa India yang sebelum ini jauh dari
peradaban dan tamadun yang dapat dibanggakan.
Ilmu-ilmu Islam telah berkembang di tanah India dengan subur.
Lahir ulama-ulama besar bertaraf antarabangsa contohnya:
Imam Ahmad bin Abdul Rahim / Syah Waliyullah al-Dahlawi - bidang ilmu hadis

Pembinaan institusi intelektual:


Madrasah /Sekolah
Kolej / Universiti
Hospital
Masjid

Pendidikan dijalankan secara formal dan informal Aktiviti penulisan dalam bidang sejarah
66

Maruwiah Ahmat

33

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


Perkembangan bidang
astronomi
Peminjaman terma
astronomi Parsi
Pengiraan longitud &
latitud bumi
Pengiraan kalendar

Aktiviti penterjemahan

Muncul gerakan Islam

Penterjemahan karya
Hindu ke bahasa Parsi
seperti Mahabrata dan
Ramayana
Terjemah karya Parsi ke
bahasa Hindi
Pesat di zaman Akbar

Dua gerakan Islam


yang sangat ketara di
peringkat
antarabangsa, iaitu
gerakan Jamaah
Islamiah dan Gerakan
Tabligh.
Gerakan yang
mewarnai kebangkitan
Islam di bumi India dan
antarabangsa sampai
kehari ini

67

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


BAHASA DAN KESUSASTERAAN

Muncul satu bahasa baharu iaitu bahasa Urdu yang


merupakan campuran beberapa bahasa iaitu:
Arab
Parsi
Turki

Aktiviti penulisan dalam bidang sejarah, kesusasteraan


(seperti zaman Shah Jahan, Moghul)
Kesusasteraan Parsi dan India berkembang semasa
pemerintahan Moghul
68

Maruwiah Ahmat

34

CTU551

ACIS, UiTM

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


SENI BINA
Turki Islam di zaman Kesultanan Delhi
Parsi Islam di zaman Moghul
Senibina yang mempunyai mutu yang tinggi seperti :
Binaan masjid
Masjid Mutiara binaan berlapis mutiara dibina semasa Shah Jahan
Masjid Raya Delhi oleh Shah Jahan
Binaan makam
Taj Mahal di Agra binaan makam oleh Shah Jahan
Binaan istana
Istana Fatehpur Sikri dibina semasa Akbar
Istana di Lahore semasa Shah Jahan
69

SUMBANGAN TAMADUN INDIA


KESENIAN/HIBURAN

Wujud pengaruh Parsi:


Alat muzik sitar - gabungan vinai India selatan dan tanbura Parsi
Tarian kathak menggunakan pakaian Parsi dengan tema Hindu
Turki Islam di zaman Kesultanan Delhi
Parsi Islam zaman Mughal

70

Maruwiah Ahmat

35

CTU551

ACIS, UiTM

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN TAMADUN LAIN

Pengaruh Tamadun India di Asia Tenggara;


Meliputi Tanah Melayu (Malaysia), Indonesia, Brunei, Thailand,
Myanmar, Bengal, China, Kalimantan dan Sumatera.
Faktor Perkembangan di Asia Tenggara;

Keinginan mencari kekayaan : Asia & Rom


Penyebaran agama Buddha & Brahmanisme
Penaklukan empayar ; Saleindra di Sumatra & Kedah.
Aktiviti Pelayaran ; Kisah Pedangan Sanudasa
Aktiviti Perdagangan ; di Takuapa, Labu Tuwa & Sumatera.
71

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN TAMADUN LAIN

Bentuk Hubungannya di Asia Tenggara;


Hubungan melalui jalan laut ; pelayaran puteraputera diraja India.
Perkahwinan dengan rakyat tempatan
Jajahan takluk yang dikuasai; Rajendra Chola
kuasai Kedah & Sumatera.
Pelayaran & perdagangan; Pelabuhan Tamralipti,
Podouke, Bhrgukaccha dan Supara.

72

Maruwiah Ahmat

36

CTU551

ACIS, UiTM

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN TAMADUN LAIN

Kesan Perkembangan di Asia Tenggara


Agama

Penyebaran agama Hindu & Buddha yang berasal dari India ; kuil, candi, di
Bali, Lembah Bujang & Sumatera

Budaya

Pengaruh budaya & tradisi Melayu; Seri Paduka Baginda, warna kuning,
upacara kematian.

Kesenian
Bahasa

Elemen spiritual Hindu; wayang kulit, tarian kuda kepang, seni ukir, seni
bina, seni petahankan diri.

Pengaruh Hindu dalam Bahasa Sanskrit; budi, budaya, warna dan pengaruh
epik Ramayana & Mahabratha, Hikayat Sang Boma, Hikayat Seri Rama.

73

KESIMPULAN
Tamadun India bermula dengan peradaban Mahenjo-Daro &
Harappa, diikuti kedatangan Islam, kemudiannya Barat.
Unsur kepercayaan Tamadun India berpusat pada karya
Veda dan mazmur-mazmur, penggabungan unsur-unsur
alam semula jadi.
Cabaran kontemporari dalam Tamadun India berpaksikan
nasionalisme dan pemodenan oleh Barat yang memberikan
pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan
keagamaan.
Tamadun India antara tamadun manusia yang terhebat yang
memberi impak kepada Tamadun dunia.
74

Maruwiah Ahmat

37