Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN

Bersama dengan surat ini, saya yang bertandatangan


dibawah ini :

Nama : Bayu Topalaguna

NIM : D41107047

Menyatakan tidak akan terlambat lagi dalam pengumpulan


KRS. Mohon kiranya dimaklumi.

Atas nama

Bayu Topalaguna