Anda di halaman 1dari 4

Xnia- Coneix els fonemes treballats i d'altres.

T una bona comprensi dels missatges escrits.


s capa d'escriure missatges entenedors.
Fa bona lletra, segueix les rotacions de la lletra lligada i sap adaptar el
tamany a l'espai.

ric . Li costa reconixer els fonemes treballats.


s capa de comprendre missatges escrits d'una sola paraula per no de
frases.
Els seus missatges escrits no sempre sn entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai.

Aran: Coneix els fonemes treballats i d'altres.


T una bona comprensi dels missatges escrits.
s capa d'escriure missatges entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai.

Sofia: Coneix els fonemes treballats i d'altres.


T una bona comprensi dels missatges escrits.
s capa d'escriure missatges entenedors.
Fa bona lletra, segueix les rotacions de la lletra lligada i sap adaptar el
tamany a l'espai.
Li costa seguir el ritme de treball perqu sovint es distreu.

lex: Coneix els fonemes treballats i d'altres.


T una bona comprensi dels missatges escrits.
s capa d'escriure missatges prou entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai.
Li costa seguir el ritme de treball perqu sovint es distreu.
No s gens polit a les feines, no mostra inters per aconseguir un resultat
agradable.

Xavi: Coneix els fonemes treballats i d'altres.


T una bona comprensi dels missatges escrits.
s capa d'escriure missatges prou entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai.
Comena a mostrar inters per millorar els resultats en polidesa i precisi.

Elisabet: T moltes dificultats per reconixer els fonemes treballats, incls


les vocals. Encara no sap llegir globalment els noms dels companys i
companyes de la classe.
s incapa de comprendre missatges escrits d'una sola paraula.
Els seus missatges escrits no sn entenedors.
Mostra molta inseguretat i sovint copia les activitats dels companys per
assegurar-se l'xit.
Fa molt bona lletra, segueix les rotacions de la lletra lligada i sap adaptar el
tamany a l'espai.

Lya - Max: Coneix els fonemes treballats i d'altres.


Sovint comprn els missatges escrits.
A vegades, els seus missatges escrits no sn prou entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai.

Grace: T moltes dificultats per reconixer els fonemes treballats.


s incapa de comprendre missatges escrits d'una sola paraula.
Els seus missatges escrits no sn entenedors.
Mostra molta inseguretat.
Les dificultats a la parla incideixen directament a la lectoescriptura ja que
no pot comptar amb el refor oral quan escriu (dir la paraula, escoltar-la i
reproduir-la grficament).
Ha millorat molt la lletra, adaptant el tamany a l'espai per encara no fa
totes les rotacions de la lletra lligada.

Jlia: Coneix els fonemes treballats i d'altres.

Pot comprendre els missatges escrits com paraules i li costa ms quan es


tracta de frases.
Pot 'escriure missatges curts que siguin entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai. Est millorant fora en aquest
aspecte.
Li costa seguir el ritme de treball perqu sovint es distreu.
No s gens polit a les feines, no mostra inters per aconseguir un resultat
agradable.

Miro: Coneix els fonemes treballats i d'altres.


Pot transcriure missatges escrits paraules per li costa entendre'ls per
manca de vocabulari.
Pot escriure paraules treballades.
Fa bona lletra, no sempre segueix les rotacions de la lletra lligada. Sap
adaptar el tamany a l'espai. Est millorant fora en aquest aspecte.
Es mostra molt atent, comena a tenir un vocabulari molt bsic per que li
assegura la comprensi de consignes.
Cal que es mostri menys tmid per tal de fer s del llenguatge que va
adquirint.

Akim: T moltes dificultats per reconixer els fonemes treballats, incls les
vocals. Encara no sap llegir globalment els noms dels companys i
companyes de la classe.
s incapa de comprendre missatges escrits d'una sola paraula.
Els seus missatges escrits no sn entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai.

Javier: Pot reconixer els fonemes treballats.


s capa de comprendre missatges escrits d'una sola paraula per no de
frases.
Els seus missatges escrits no sempre sn entenedors.
Li costa fer bona lletra, no segueix les rotacions de la lletra lligada i t
dificultats per adaptar el tamany a l'espai. Agafa el llapis amb molt poca
fora.
T un ritme de treball molt lent per distraccions i manca d'hbits.