Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN C

Fasa Umum Fasa Khusus Pra Pertandingan Pertandingan

Bulan 8 9 1 1 1 2 2 3 4
0 1
Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hari 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Jenis latihan

% Prestasi

% intensity latihan

% isipadu latihan

LSD
Fartlek
Jeda
Pecutan berulang
Pilometrik
Beratan
Litar
Lat. Tubi kemahiran
PSIKOLOGI

Transisi
Bulan 5 6
Minggu 1 2 3 4
Hari 1 2 3 4 5 6 7
• SMK KEMABONG, TENOM SABAH
Jenis latihan
• PROGRAM LATIHAN OLAHRAGA
% Prestasi

% isipadu latihan • KATEGORI L A DAN B SERTA P A DAN B

% intensity latihan • JANGAK MASA 10 BULAN


LSD • TAHUN 2009/2010
Fartlek
Jeda
Pecutan berulang • SASARAN PERTANDINGAN MSSM SEKOLAH, MSSD MSS
Pilometrik
PEDALAMAN BAWAH DAN NEGERI
Beratan
Litar
Lat. Tubi kemahiran
PSIKOLOGI
ISIPADU – JUMLAH KERJA/AKTIVITI/LATIHAN YANG DILAKUKAN OLEH ATLIT
INTENSITI – JANGKA MASA YANG DIBERIKAN KEPADA ATLIT UNTUK MELAKUKAN KERJA/AKTIVITI/LATIHAN
SEBAGAI CONTOH MASA, BERAT
LAMPIRAN C

ISIPADU – JUMLAH KERJA/AKTIVITI/LATIHAN YANG DILAKUKAN OLEH ATLIT


INTENSITI – JANGKA MASA YANG DIBERIKAN KEPADA ATLIT UNTUK MELAKUKAN KERJA/AKTIVITI/LATIHAN
SEBAGAI CONTOH MASA, BERAT