Anda di halaman 1dari 18

Llegir

pla
s un bon

Guia didctica

www.llegiresunbonpla.cat

ES0000000030462 699384_Cubierta_Val ms anar sol_23639.indd 3

26/02/2015 11:21:14

Llegir
pla
s un bon

Guia didctica

www.llegiresunbonpla.cat

VA L M S A N AVal
R Sms
O L anar sol
Care
Santos
VA L M S A N AVal
R Sms
O L anar
sol
Santos
NDEX DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS
ms Care
anar
sol
CareVal
Santos
Care Santos
PROGRAMACI DIDCTICA DEL CONTINGUT DE LOBRA
Care Santos
NDEX DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA DACTIVITATS

FITXA TCNICA
NDEX DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA DACTIVITATS
INTRODUCCI
NDEX
DEL CONTINGUT
PROGRAMA DACTIVITATS
NDEX DEL
CONTINGUT
DEL PROGRAMA DEL
D'ACTIVITATS
ARGUMENT
PROGRAMACI
DIDCTICA
DEL
CONTINGUT
NDEX DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS DE LOBRA
INTERS FORMATIU I TEMTIC
PROGRAMACI DIDCTICA DEL CONTINGUT DE LOBRA
LAUTORA
FITXA TCNICA
FITXA TCNICA
INTRODUCCI
ACTIVITATS
PER A ABANS DE LA LECTURA
ARGUMENT
INTRODUCCI
INTERS
ARGUMENT
1. ABANSFORMATIU
DABANS I TEMTIC
LAUTORA
INTERS
FORMATIU I TEMTIC
2. FITXA TCNICA
LAUTORA
ACTIVITATS
A ABANS
DE LA LECTURA
ACTIVITATS PER
DURANT
LA LECTURA
ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA
1.
DABANS
1. ABANS
LA NOSTRA
HISTRIA
2.
TCNICA
1.
ABANS
DABANS
2. FITXA
ELS APUNTS
2. FITXA TCNICA
ACTIVITATS
LA LECTURA
ACTIVITATS DURANT
PER A DESPRS
DE LA LECTURA
ACTIVITATS DURANT LA LECTURA
1.
NOSTRAINFORMACI
HISTRIA
1. LA
BUSQUEM
2.
APUNTS
1.
LA
2. ELS
QUINOSTRA
S
QUI?HISTRIA
2.
ELS
APUNTS
3. EL MEU FINAL
ACTIVITATS PER A DESPRS DE LA LECTURA
ACTIVITATS PER
PER A
A DESPRS
LREA DEDE
LLENGUA
CATALANA I LITERATURA
ACTIVITATS
LA LECTURA
1. BUSQUEM INFORMACI
1. QUI
REFRANYS
I FRASES FETES
2.
S QUI?
1.
BUSQUEM
INFORMACI
2.
LITERATURA
3.
FINAL
2. EL
QUIMEU
S QUI?
3. EL
EN MEU
CATAL,
SI US PLAU
3.
FINAL
4.
ELS
FRUITS
SABOROSOS
ACTIVITATS PER A LREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
5. EL
RETRAT
ACTIVITATS
PER
A LREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
1. REFRANYS I FRASES FETES
2.
1. LITERATURA
REFRANYS I FRASES FETES
ACTIVITATS
PER
A LREA
DEPLAU
CINCIES SOCIALS
3.
CATAL,
SI US
2. EN
LITERATURA
4.
FRUITS SABOROSOS
3.
EN
CATAL,
SI US PLAU
1. ELS
A LFRICA
5.
4. EL
ELSRETRAT
FRUITS SABOROSOS
5. EL RETRAT
ACTIVITATS PER ALS EIXOS TRANSVERSALS
ACTIVITATS PER A LREA DE CINCIES SOCIALS
EDUCACI
A LA CONVIVNCIA
ACTIVITATS
PERPER
A LREA
DE CINCIES SOCIALS
1. A LFRICA
1. A
NOLFRICA
SOM RACISTES
1.
2. TAMPOC NO SOM SEXISTES
ACTIVITATS PER ALS EIXOS TRANSVERSALS
ACTIVITATS PER ALS EIXOS TRANSVERSALS
EDUCACI
PER A LA CONVIVNCIA
ACTIVITATS
COMPLEMENTRIES
EDUCACI PER A LA CONVIVNCIA
1.
SOM RACISTES
1. NO
RONDALLES
2.
TAMPOC
NO SOM SEXISTES
1.
RACISTES
2. NO
ELSSOM
SUPERDOTATS
2. TAMPOC NO SOM SEXISTES
SOLUCIONARI
ACTIVITATS COMPLEMENTRIES
ACTIVITATS COMPLEMENTRIES
1. RONDALLES
2. RONDALLES
ELS SUPERDOTATS Professor/a
1.
Professor/a
2. ELS SUPERDOTATS
2
SOLUCIONARI
2
SOLUCIONARI
Professor/a
Professor/a
Professor/a
2
2

Professor/a
2
2
2

2015, Grup Promotor, S L

VA L M S A N A R S O L
Val
ms
anar
Val Care
msSantos
anar sol
sol
Care
Santos
Care Santos

FITXA TCNICA
FITXA
TCNICA
Introducci
En la novella Val ms anar sol es tracten molts dels temes que afecten el jovent. Sembla com
si veissim per un forat la vida quotidiana duns adolescents, estudiants de quart dESO, que tenen
inquietuds i neguits sobre el seu futur i estan envoltats dels problemes de la societat actual. Lobra
s molt realista i transmet un missatge didctic i esperanador.
Argument
La novella t com a protagonistes un grup de joves estudiants de quart dESO i narra les situacions
que viuen en el seu mn particular. Els personatges sn la Nria i la seva amiga Marta, els seus
xicots, el Pando i el seu germ Sergi, i lamic de la Marta, el Rafa. Tot va fora b fins que el Pando
es barreja amb el grup del Zetat, uns caps rapats violents i racistes. La relaci del Pando i la
Nria trontolla quan apareix un nou professor dtica a linstitut, el Flix, un sud-americ que
amaga algun secret de la seva vida passada. Aquest personatge els obrir els ulls a un mn
ms solidari i la Nria shi sentir atreta.
Les situacions es compliquen encara ms quan apareix un nou personatge, el Binton. Es tracta
dun noi negre, de Guinea Equatorial, que treballa com a voluntari en una ONG. Les relacions es
tornen agressives quan els caps rapats obliguen el Pando, ja molt fart daquell ambient, a triar
entre la Nria i el grup violent. Per sort, el Pando decideix correctament i, desprs duna baralla,
torna amb els seus amics de sempre. La justcia far la resta. Els caps rapats seran detinguts i
jutjats, i els amics tornaran a la seva vida habitual.
El final ens anticipa el futur i ens el presenta fora positiu. Tots aniran trobant el cam desitjat,
especialment la Marta, que ser escriptora i escriur aquesta novella.
Inters formatiu i temtic
La novella reuneix totes les qualitats que demanem a una obra daquest tipus. Est escrita de
manera engrescadora, aix aconsegueix que els joves que la llegeixin de seguida se sentin atrapats
pel contingut.
Linters temtic est assegurat ja que es tracten alguns dels temes ms actuals: el racisme,
les relacions amoroses i familiars, lhomosexualitat, etc. Els aspectes estan narrats des dun punt
de vista molt real per sense dramatitzar massa les situacions. Es plantegen i es resolen amb la
finalitat que serveixin per fer reflexionar els nois sobre els fets.
Linters formatiu est assegurat. Shi troben valors com la solidaritat i lamistat que sn potenciats
per altres aspectes com ara el rebuig de la violncia i del racisme.
Lautora
Care Santos va nixer a Matar el 8 dabril del 1970. Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona,
encara que de jove ja va comenar a collaborar en lmbit del periodisme. Ha treballat per a les
revistes Tiempo, Quimera, Histria i Vida, i per als diaris El Observador i Diari de Barcelona, i tamb
per als suplements culturals de lABC i La Razn. Ha collaborat tamb en diaris mexicans com La
jornada o Siglo XXI.
Actualment fa de crtica de literria i teatral en el suplement El Cultural dEl Mundo.
El 1992 va fundar lAsociacin de Jvenes Escritores, una entitat que va presidir fins al 1998.
Va publicar la seva primera obra als vint-i-cinc anys, Cuentos ctricos, i lany segent va obtenir
el premi Alcal de Henares de narrativa amb Intemperie. Des daleshores ha publicat una vintena
de ttols entre novelles, llibres de relats i novella breu dirigida a joves, que han obtingut un
gran xit entre els lectors. En el camp de la novella juvenil ha rebut diversos premis, com lAteneo
Joven de Sevilla (1999), el Gran Angular (2000 i 2004) i lEdeb (2003), entre daltres.
Professor/a

Professor/a
3
2015, Grup Promotor, S L

5
3

Activitat 1
ABANS DABANS

VA L MVal
S ms
A N A Ranar
S O L sol

Valportat
ms Santos
anar
Aquesta activitat pretn que lalumne prengui conscincia dels motius que lhan
a
llegir sol
Care
Care
Santos
Care Santos
aquest llibre. Tamb pot servir com a treball collectiu. s poden contrastar les diferents respostes
del segon apartat i comprovar el grau dencert quan expliquin de qu tracta lobra.
ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA
ACTIVITATS
PER A ABANS DE LA LECTURA
Activitat
2
FITXA
TCNICA
Activitat
1
Cal queDABANS
lalumne aprengui a elaborar fitxes bibliogrfiques, tant pel fet que hi apareixen dades
ABANS
tils per al seu enriquiment cultural, com perqu aix comena a aprendre les bases per redactar
Aquesta activitat pretn que lalumne prengui conscincia dels motius que lhan portat a llegir
correctament bibliografies per a treballs futurs.
aquest llibre. Tamb pot servir com a treball collectiu. s poden contrastar les diferents respostes
Hi poden
tota
la informaci
que dencert
considerin
necessria.
del
segon afegir
apartat
i comprovar
el grau
quan
expliquin de qu tracta lobra.
Activitat
2
ACTIVITATS
DURANT
LA LECTURA
ACTIVITATS
DURANT
LA LECTURA
FITXA TCNICA
Activitat 1
Cal que lalumne aprengui a elaborar fitxes bibliogrfiques, tant pel fet que hi apareixen dades
LA NOSTRA
HISTRIA
tils
per al seu
enriquiment cultural, com perqu aix comena a aprendre les bases per redactar
correctament bibliografies per a treballs futurs.
Amb aquesta activitat es vol apropar els alumnes a la creaci literria. El contingut de la novella,
largument,
els ser
proper; de
ben
segur que
molts dells han tingut algun cop la necessitat
Hi
poden afegir
tota molt
la informaci
que
considerin
necessria.
de plasmar per escrit el que veuen o senten prop seu. Amb aquesta referncia i donant-los les
normes per narrar una histria, poden desenvolupar un bon treball.
ACTIVITATS DURANT
LA LECTURA
ACTIVITATS
DURANT
LA LECTURA
Podeu aprofitar-ho per explicar els elements que hi ha en una narraci: el punt de vista, els tipus
de personatges, lautor, etc.
Activitat 1
LAActivitat
NOSTRA2HISTRIA
ELS APUNTS
aquesta activitat es vol apropar els alumnes a la creaci literria. El contingut de la novella,
Amb
largument, els ser molt proper; de ben segur que molts dells han tingut algun cop la necessitat
Quan es comenta una obra a classe, sovint ens adonem que alguns alumnes no han aprofundit
de plasmar per escrit el que veuen o senten prop seu. Amb aquesta referncia i donant-los les
prou en el contingut a causa del desconeixement del vocabulari emprat, o b, quan arriba el
normes per narrar una histria, poden desenvolupar un bon treball.
moment de comentar-la, shan oblidat de les dades ms importants. Per aix els proposem, per
una banda,
que copin
les paraules
que no que
coneixen
queelapuntin
all els
que
per
Podeu
aprofitar-ho
per explicar
els elements
hi ha i,
enper
unalaltra,
narraci:
punt detot
vista,
tipus
qualsevol
motiu lautor,
els hagietc.
impactat.
de
personatges,
Activitat 2
ACTIVITATS
A DESPRS
DE LA LECTURA
ACTIVITATS PERPER
A DESPRS
DE LA LECTURA
ELS APUNTS
Activitat
1
es comenta
una obra a classe, sovint ens adonem que alguns alumnes no han aprofundit
Quan
prou en el contingut a causa del desconeixement del vocabulari emprat, o b, quan arriba el
BUSQUEM INFORMACI
moment de comentar-la, shan oblidat de les dades ms importants. Per aix els proposem, per
El tema
queque
desenvolupa
s prou
vigent
com perqu
proposeu
nois que
indaguin
en
una
banda,
copin les lobra
paraules
que no
coneixen
i, per laltra,
que als
apuntin
tot all
que per
lestat actual
daquests
Demaneu-los que busquin informaci a la premsa o b a Internet.
qualsevol
motiu
els hagifets.
impactat.
Amb aquesta activitat volem aconseguir que es familiaritzin ms amb les mitjans de comunicaci
escrits i, si cal, amb les noves possibilitats que proporcionen les tecnologies de la informaci i la
ACTIVITATS
A DESPRS
DE LA LECTURA
ACTIVITATS PERPER
A DESPRS
DE LA LECTURA
comunicaci.
Activitat 1
BUSQUEM INFORMACI

Professor/a

Professor/a
4

El tema que desenvolupa lobra s prou vigent com perqu proposeu als nois que indaguin en
lestat actual daquests fets. Demaneu-los que busquin informaci a la premsa o b a Internet.
Amb aquesta activitat volem aconseguir que es familiaritzin ms amb les mitjans de comunicaci
escrits i, si cal, amb les noves possibilitats que proporcionen les tecnologies de la informaci i la
comunicaci.
Professor/a

Professor/a
4

6
4

2015, Grup Promotor, S L

VA L M S A N A R S O L
Val ms anar sol
ValCare
msSantos
anar sol
Care Santos
Care Santos
ACTIVITATS PER A DESPRS DE LA LECTURA (cont.)
ACTIVITATS PER A DESPRS DE LA LECTURA (cont.)
Activitat 2
QUI S QUI?
Per comprovar si tenen clar el paper de cadascun dels personatges, els farem deu preguntes
perqu avalun si els coneixen a fons.
Respondre menys de cinc preguntes correctes demostra una lectura molt deficitria.
Activitat 3
EL MEU FINAL
El desenlla duna novella s gaireb sempre la part ms esperada pels lectors. Els alumnes
comenten que el final els ha sorprs o que els ha impressionat, i fins i tot, que ells lhaurien escrit
diferent.
Doneu-los, un cop ms, loportunitat de sentir-se creadors i proposeu-los que canvin els aspectes
que vulguin del final. Vosaltres, prviament, els podeu proposar algunes dades del desenlla de
la novella.
ACTIVITATS
A LREA
DE LLENGUA
ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE LLENGUA
CATALANA CATALANA
I LITERATURA I LITERATURA
Activitat 1
REFRANYS I FRASES FETES
A partir del ttol de lobra, Val mes anar sol, presentem als alumnes tot un seguit de refranys i
frases fetes del patrimoni catal perqu les interpretin, les coneguin i les incorporin al seu llenguatge
habitual. Fins i tot, poden afegir-ne i buscar-ne ms en diferents llibres especialitzats.
Activitat 2
LITERATURA
Qualsevol excusa s bona per endinsar els alumnes en el fabuls mn de la literatura, per aix,
els podeu proposar que cerquin informaci sobre un autor i la seva obra: Lewis Carroll i Alcia al
pas de les meravelles. Per b que s un llibre molt fams potser no coneixen prou b els detalls
que caracteritzen lautor i la seva obra. Tamb ens interessa comprovar si han ents el significat
metafric i comparatiu dels sentiments de lAlcia i la Marta que es descriuen en lobra.
Activitat 3
EN CATAL, SI US PLAU
Ls indiscriminat daltres llenges, especialment langls, ens porta a suggerir una activitat perqu
sadonin daquest fet tan habitual. Demaneu-los que tradueixin al catal les paraules daltres
llenges que els proposem, i que afegeixin al vocabulari paraules noves que sovint fan servir en
el seu ambient.
Activitat 4
ELS FRUITS SABOROSOS
Amb la mateixa intenci que a lactivitat 2, volem que lalumne conegui un poeta fonamental de
la literatura catalana. Proposeu als nois que busquin informaci sobre Josep Carner, encara que
tamb els la podeu proporcionar vosaltres.
Lactivitat tamb inclou completar un poema del qual donem un petit fragment.
Desprs podeu fer un comentari literari del poema (mtrica, rima, recursos, etc.) i parlar dels
diferents gneres literaris i la funci potica.
Professor/a

Professor/a
5

2015, Grup Promotor, S L

7
5

VA L MVal
S ms
A N A Ranar
S O L sol
Val ms
anar sol
Care Santos
Care Santos
Care Santos

ACTIVITATS
A LREA
DE LLENGUA
I LITERATURA (cont.)
ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE LLENGUA
CATALANACATALANA
I LITERATURA (cont.)
Activitat 5
EL RETRAT
A lobra hi ha descripcions molt acurades dels personatges. A partir daqu podeu treballar el retrat
literari, tant fsic prosopografia com psicolgic etopeia, partint de lexemple de la descripci
den Pando. Desprs d'una breu explicaci de la importncia dels detalls en aquests tipus de
descripci de persones, animeu els alumnes a fer el seu retrat.

ACTIVITATS
A LREA
DE CINCIES
ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE CINCIES
SOCIALS SOCIALS
Activitat 1
A LFRICA
Els personatges de la novella fan pals el desconeixement que tenen de la geografia i la situaci
dels pasos de lfrica. Aquesta desconeixena tamb es produeix en la realitat. La majoria de
joves no poden donar informaci sobre el pasos daquest continent, encara que hi estiguem tan
a prop.
La possibilitat de situar en un mapa el topnims que es mencionen en lobra pot ser un bon
punt de partida per parlar de la situaci daquests pasos, dels problemes que afecten els seus
habitants, i tamb dels immigrants africans que ja formen part de les nostres comunitats.

ACTIVITATS PERPER
ALS ALS
EIXOSEIXOS
TRANSVERSALS
ACTIVITATS
TRANSVERSALS
Activitat 1
NO SOM RACISTES
A partir duna frase que apareix al llibre, s clar senfurisma el xicot, havia de ser aquest
sudaca de merda (pg. 61), podeu plantejar un dels problemes malauradament ms vigents a
la societat actual: el racisme. Volem que comprenguin els motius que obliguen algunes persones
daltres pasos a emigrar al nostre. Aquesta activitat podria servir per fer un debat a classe sobre
les actituds que es prenen quan arriba un nouvingut. Segons les circumstncies del centre podeu
demanar als alumnes emigrats que exposin la seva experincia al nostre pas. Poden parlar de
com han estat rebuts i de com shan sentit tractats. Qualsevol ocasi s bona per fomentar la
tolerncia i la solidaritat.
Activitat 2
TAMPOC NO SOM SEXISTES
En aquesta novella trobem una altra frase que tamb es pot considerar incorrecta des del punt
de vista de leducaci en els valors digualtat i convivncia: Un tio mai no ha de demostrar que
les dones el foten (pg. 62). Aquesta frase cont tota una visi masclista: es considera molt
diferent lactitud que ha de demostrar un noi i una noia davant del sentiments o, fins i tot, davant
de les circumstncies de la vida. Proposeu als alumnes que responguin de quina manera reaccionen
davant de diferents situacions. Primer, llegirem les respostes dels nois i desprs, les de les noies.
Podreu comprovar quin grau de sinceritat hi ha en les respostes i comentar-les a la classe.

Professor/a

Professor/a
6

8
6

2015, Grup Promotor, S L

Nom

ms
VA L MVal
S A
N A Ranar
S O L sol
Val Care
ms Santos
anar
sol
Care Santos
Care Santos

curs

PROPOSTA DACTIVITATS
PER A ABANS
LA LECTURA
PROPOSTA
DACTIVITATS
PER ADE
ABANS
DE LA LECTURA
Activitat 1
ABANS DABANS
El primer captol de lobra es titula Abans de comenar. Per aix et demanem que abans de
comenar la lectura ens expliquis quines sn les teves expectatives pel que fa a aquest llibre.
Respon les qestions segents:
Per quin motius has triat aquest llibre?

No

Ha estat una lectura obligatria


Mha agradat el ttol
Mha impactat la portada
Mha convenut largument
Sc un addicte a aquesta collecci
Altres
.................................................................................................................................................................

De qu creus que pot tractar un llibre amb aquest ttol tan suggerent?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

En qu thas fixat primer quan has tingut el llibre a les mans?


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Activitat 2
FITXA TCNICA
Fes una fitxa bibliogrfica del llibre. Segueix les instruccions que et donem a continuaci:

Ttol:
Cognoms de lautora:
Nom:
Nombre de pgines:
Editorial:
Collecci:
Primera edici:

Alumnes
Material fotocopiable 2015, Grup Promotor, S L

Alumnes
10
7
12

Nom

Val ms anar sol


VA L MVal
S ms
A N ACare
Ranar
SO
L sol
Santos
Care Care
Santos
Santos

curs

ACTIVITATS DURANT
LA LECTURA
ACTIVITATS
DURANT
LA LECTURA
Activitat 1
LA NOSTRA HISTRIA
Al principi del llibre lautora escriu: Quan comena una histria? Qui de nosaltres podria dir,
sense por dequivocar-se, en quin moment exacte comena alguna cosa? Quan va comenar
aquesta histria, la de la Maria, el Pando, el Sergi, el Flix, la Nria... que tamb podria ser la
nostra prpia histria? (pg. 7)
Potser mentre llegeixes el llibre tu tamb ests comenant una histria personal. s possible
que al teu voltant succeeixin fets que es puguin narrar en forma de novella.
Et proposem que a mesura que avancis en la lectura facis un petit esquema dalguns
esdeveniments que passen al teu voltant, a linstitut, al barri, al poble...
Aquests fets els podeu posar en com a la classe i contrastar-los entre els companys.
Ja veurs com sovint la realitat i la ficci es donen la m.
No oblidis els elements de la narraci: argument, tema, punt de vista narratiu, espai, temps,
estructura i personatges. Fes primer un esquema i desprs ja podrs desenvolupar la teva
narraci.

La meva histria comena quan...


..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Activitat 2
ELS APUNTS
Un bon lector sol tenir un llapis a la m per anar apuntant, subratllant, tot all que li interessi
del llibre. Pot ser per marcar una paraula que no ha ents, per destacar una frase que li ha
agradat molt, per fer comentaris al marge, etc.
Et suggerim que facis aquest exercici daprofundiment quan llegeixis.
En primer lloc podries anar marcant les paraules que no entens i ms endavant les pots buscar
al diccionari.
Vocabulari
Paraula

Pgina

Significat

Apunta les frases que thagin agradat ms o que thagin impressionat:


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Alumnes

Alumnes
11
8
13

Material fotocopiable 2
 015, Grup Promotor, S L

Nom

Material fotocopiable 2015, Grup Promotor, S L

curs

Val ms anar sol


Care Santos

Nom

Val
anar
VA L M
S ms
ANAR
S O Lsol
VA L MVal
S ms
A N A Ranar
S O L sol
Santos
Care Care
Santos
Care Santos
Care Santos

curs

ACTIVITATS PER A DESPRS DE LA LECTURA (cont.)


ACTIVITATS PERPER
A DESPRS
DE LA LECTURA
(cont.)
ACTIVITATS
A DESPRS
DE LA LECTURA
(cont.)

Activitat 3
Activitat 3
EL MEU FINAL
EL MEU FINAL
Alg s capa de saber on es posa, el punt final duna histria? Algun cop les coses estan
Alg s capa de saber on es posa, el punt final duna histria? Algun cop les coses estan
definitivament acabades? (pg. 170)
definitivament acabades? (pg. 170)
Aquest fragment pertany al final del llibre. L'autora ha escrit un desenlla que potser ja
Aquest fragment pertany al final del llibre. L'autora ha escrit un desenlla que potser ja
timaginaves o b tha sorprs. Et proposem que canvis alguns dels fets del final al teu gust.
timaginaves o b tha sorprs. Et proposem que canvis alguns dels fets del final al teu gust.
Final del llibre
Final del llibre
Marta: Ser escriptora.
Marta: Ser escriptora.
Pando: Estudiar, ser cambrer i
Pando: Estudiar, ser cambrer i
es casar amb la Nria.
es casar amb la Nria.
Nria: Treballar al bar den Pando.
Nria: Treballar al bar den Pando.
Es morir en un accident.
Es morir en un accident.
Sergi: Estudiar dret i es casar amb una noia
Sergi: Estudiar dret i es casar amb una noia
molt guapa i brillant.
molt guapa i brillant.
Flix: No tornar a Lima. Passar alguns estius
Flix: No tornar a Lima. Passar alguns estius
amb la seva filla. Ser director de linstitut.
amb la seva filla. Ser director de linstitut.
Zetat: Ser jutjat i condemnat.
Zetat: Ser jutjat i condemnat.
Rafa: Ser fotgraf professional.
Rafa: Ser fotgraf professional.
Trobar el seu company sentimental.
Trobar el seu company sentimental.

El meu final
El meu final

ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE LLENGUA
CATALANA CATALANA
I LITERATURA
ACTIVITATS
A LREA
DE LLENGUA
ACTIVITATS PER A LREA
DE LLENGUA
CATALANA I LITERATURA I LITERATURA
Activitat 1
Activitat 1
REFRANYS I FRASES FETES
REFRANYS I FRASES FETES
El ttol s un refrany molt conegut, val ms anar sol, que sacaba: que mal acompanyat.
El ttol s un refrany molt conegut, val ms anar sol, que sacaba: que mal acompanyat.
En catal tenim molts refranys que donen consells o parlen de les relacions personals. Ten
En catal tenim molts refranys que donen consells o parlen de les relacions personals. Ten
donem uns quants perqu els expliquis. Tamb pots afegir-ne daltres que tamb parlin daquest
donem uns quants perqu els expliquis. Tamb pots afegir-ne daltres que tamb parlin daquest
tema.
tema.
Refrany
Significat
Refrany
Significat
Val mes anar sol que mal acompanyat
Val mes anar sol que mal acompanyat
Qui t bon amic, t bon abric
Qui t bon amic, t bon abric
Amic malvat, deixa la palla i send el blat
Amic malvat, deixa la palla i send el blat
Amistat interessada noms dura una mesada
Amistat interessada noms dura una mesada
En dir-se les veritats es perden les amistats
En dir-se les veritats es perden les amistats
De lenemic reconciliat, nhas de viure desconfiat
De lenemic reconciliat, nhas de viure desconfiat
*Si vols trobar ms refranys o frases fetes pots consultar qualsevol de les obres compiladores
*Si vols trobar ms refranys o frases fetes pots consultar qualsevol de les obres compiladores
que hi ha en catal. Per exemple, El refranys catalans, Ed. LEstel o Cinc mil refranys catalans
que hi ha en catal. Per exemple, El refranys catalans, Ed. LEstel o Cinc mil refranys catalans
i frases fetes populars, Ed. Mill.
i frases fetes populars, Ed. Mill.
Alumnes
Alumnes

Alumnes
13
13

10
15

Material fotocopiable 2
 015, Grup Promotor, S L

Nom

VA L M Val
S Ams
N A R anar
S O L sol
Val Care
msSantos
anar
sol
Care Santos
Care Santos

curs

ACTIVITATS
A LREA
DE LLENGUA
I LITERATURA (cont.)
ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE LLENGUA
CATALANA CATALANA
I LITERATURA (cont.)
Activitat 2
LITERATURA
A la pgina 34 del llibre hi ha el fragment segent:

Fa pocs anys vaig llegir un llibre molt fams den Lewis Carroll on deia que el pas de les meravelles
s en realitat el pas de les preguntes sense resposta, el pas de la incertesa. s justament el contrari del
que la gent acostuma a pensar del regnes imaginaris dels contes per a infants. En una escena daquest
llibre hi ha una porta suspesa en lespai, que no sabem on mena. Una porta sense paret, sense casa, sense
res. s una porta que mena a la por. Al final, tot sembla un somni, per no ho s quan lAlcia mira al seu
entorn, sn all tots els monstres del pas de les meravelles, tots la miren i sen riuen. Jo em sento talment
com ella. Ara la meva vida s plena de portes que no s on menen, i les he de travessar. Em penso
que mestic fent gran!
Busca la informaci segent de lobra que se cita.

Ttol de lobra:
Autor:

Alcia al pas de les meravelles

Lewis Carroll

Nacionalitat:

poca:

Argument de lobra:

Explica qu vol dir el fragment triat. Qu vol transmetre la noia quan escriu que se sent com
lAlcia?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Alumnes
Material fotocopiable 2015, Grup Promotor, S L

Alumnes
14
11
16

Nom

Val ms anar sol


Santos
VA L MVal
S ms
A N ACare
Ranar
SO
L sol
Santos
Care Care
Santos

curs

ACTIVITATS
A LREA
DE LLENGUA
I LITERATURA (cont.)
ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE LLENGUA
CATALANACATALANA
I LITERATURA (cont.)
Activitat 3
EN CATAL, SI US PLAU
Normalment fem servir paraules de langls o del castell enlloc demprar-les en catal. Podries
escriure-les en catal?
Altres llenges

Catal

skinhead
(msica) heavy
Hakuna matata
Ara fes-ho amb paraules daltres llenges que facis servir normalment:
Altres llenges

Catal

Activitat 4
ELS FRUITS SABOROSOS
A la pgina 57 la Marta llegeix un poema que ha portat el Moiss, el professor de literatura.
Lautor del poema s el poeta catal Josep Carner. En el futur aquest autor ser un dels que
ms emocionar la Marta. Tagradaria saber qui era?
Completa el poema segent amb les teves prpies paraules:
De la muller la sort li transpareix en ella:
fer-se espremuda i lassa per la frescor del fill
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Resumeix la vida i lobra de Josep Carner


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Alumnes
Alumnes
15
12
17

Material fotocopiable 2
 015, Grup Promotor, S L

Nom

Val ms anar sol


VA L MVal
S ms
A N A RCare
S OSantos
L sol
anar
Care Care
Santos
Santos

curs

ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE LLENGUA
CATALANACATALANA
I LITERATURA (cont.)
ACTIVITATS
A LREA
DE LLENGUA
I LITERATURA (cont.)
Activitat 5
El RETRAT
La Care Santos ens descriu amb minuciositat els personatges ms importants de la novella. La
Marta, el Pando, el Flix, el Sergi, la Nria, el Zetat... La descripci no s noms fsica sin que
tamb ens parla del que senten, com pensen i, daquesta manera, els anem coneixent amb fora.
Segueix la tcnica de lautora i aplica-la a tu mateix.

El meu retrat literari

ACTIVITATS PERPER
A LREA
DE CINCIES
SOCIALS SOCIALS
ACTIVITATS
A LREA
DE CINCIES
Activitat 1
A LFRICA
A la pgina 118 del llibre,
el personatge den Binton explica
don prov. Al dileg
es palesa una realitat molt freqent:
la majoria de persones desconeixem
on se situen els pasos de lfrica.
Et proposem que situs en el mapa
segent Guinea Equatorial i
els altres pasos que sanomenen
en el llibre: Camerun, Gabon,
lilla de Bioko, les illes Canries
i el Zaire.

Alumnes
Material fotocopiable 2015, Grup Promotor, S L

Alumnes
16
13
18

Nom

Val ms anar sol


VA L MVal
S ms
A N ACare
Ranar
SO
L sol
Santos
Care Care
Santos
Santos

curs

ACTIVITATS PERPER
ELS ELS
EIXOS
TRANSVERSALS
ACTIVITATS
EIXOS
TRANSVERSALS
Activitat 1
NO SOM RACISTES
Hi ha una expressi a la pgina 61 que diu: s clar senfurisma el xicot, havia de ser aquest
sudaca de merda. Queden prou clars els sentiments racistes que desprn el comentari
den Pando. Per desgrcia, no s estrany escoltar aquesta mena de comentaris, que normalment
sn fruit de la ignorncia. Hem de pensar que molts dels nostres avantpassats tamb van haver
demigrar per un motiu o un altre. Et demanem que facis una llista de les raons que poden
portar les persones a deixar el seu pas. Pensa en persones que coneguis, en notcies dels
mitjans de comunicaci Possiblement desprs danalitzar-ne els motius conjuntament amb
els companys de classe, us adonareu que ser racistes, excloure les persones pel fet de ser dun
altre pas, s veritablement una barbaritat.
Pas dorigen

Motius

Activitat 2
TAMPOC NO SOM SEXISTES
Al llibre el Pando diu una altra frase que conv remarcar: Un tio mai no ha de demostrar que
les dones el foten (pg. 62). En aquest pensament hi ha tota una filosofia masclista
que consisteix a amagar els veritables sentiments. Lactitud de fora i orgull per demostrar que
sest per damunt de tots no s res ms que una manca de generositat.
Per comprovar que no tens prejudicis de gnere et farem unes preguntes. Desprs, analitzeules amb el professor i els companys.
1. Has planxat mai la teva roba? .......................................................................................................
2. Qui et fa el dinar? ............................................................................................................................
3. Quan va ser lltim cop que vas plorar? Pots dir per qu? ........................................................
4. Quines feines de casa fas? .............................................................................................................
5. A qui li expliques les teves coses? ................................................................................................
6. Escrius poesies o un diari personal? .............................................................................................
7. Qu tagradaria aconseguir en el futur? .......................................................................................
8. Qui penses que ha de tenir cura dels fills? ..................................................................................
9. Hi ha feines per a les dones i feines per als homes? ................................................................
10. Quina s la qualitat que ms valores en una persona? .............................................................
Alumnes

Alumnes
17
14
19

Material fotocopiable 2
 015, Grup Promotor, S L

2.
FITXA TCNICA
identificat
amb els pensaments den Pando. Tamb nhi pot haver daltres que tinguin curiositat
per
conixer
el seu
nivell
TTOL: Val ms
anar
sol intellectual. Els podem suggerir que facin un test seris dels que
sofereixen
a
Internet.
COGNOMS DE LAUTORA: Santos
El NOM:
professor
cal que supervisi en tot moment aquesta activitat i, a ms, ha de serVal
tan ms
privada
com sol
anar
Care
es NOMBRE
pugui. DE PGINES: 176
Care Santos
COLLECCI: Srie vermella
EDITORIAL: Alfaguara / Grup Promotor
PRIMERA EDICI: mar 2005
SOLUCIONARI
SOLUCIONARI

VA L M S A N A R S O L
VA L MVal
S Care
ANAR
S O L sol
ms
anar
Santos
ms
anar
VA L MVal
S Care
ANAR
S OSantos
L sol
Santos
Care
Val Care
msCare
anar
sol
Santos
Santos
Care Santos

ACTIVITATS PER A DESPRS DE LA LECTURA


ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA
2. QUI S QUI?
2. FITXA TCNICA
1. Pando
6. Per
TTOL:
sol 7. Fotgraf professional
2.SOLUCIONARI
MartaVal ms anar(cont.)
COGNOMS
DE LAUTORA:
Santos
3.SOLUCIONARI
Zetat
8.
Al pis de sota de la Marta
SOLUCIONARI
(cont.)
(cont.)
NOM:
Care
SOLUCIONARI (cont.)
4.SOLUCIONARI
Nria
9. Binton
(cont.)
SOLUCIONARI
(cont.) 176
NOMBRE
DE PGINES:
5.
Pando
10. Quart dESO
ACTIVITATS
PERSrie
A LREA
DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
COLLECCI:
vermella
ACTIVITATS
PER
A LREA/ DE
LLENGUA
CATALANA I LITERATURA
EDITORIAL:
Alfaguara
Grup
Promotor
ACTIVITATS PER A LREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
PRIMERA EDICI: mar 2005
1. REFRANYS I FRASES FETES
Professor/a
1. REFRANYS I FRASES FETES
Si les persones
queFETES
tacompanyen no taporten res de positiu s millor que estiguis sol.
1.
REFRANYS
I FRASES
Professor/a
7
ACTIVITATS
PER A DESPRS
DE LA LECTURA
El
Si millor
les persones
tacompanyen
nodun
taporten

refugi, que
el millor
suport s el
amic res de positiu s millor que estiguis sol.
Si millor
les
persones
tacompanyen
nodun
taporten
de positiu s millor que estiguis sol.

refugi,
el millor
suportlasfeina,
el
amic
El
Un
mal
amic
et que
deixa
el pitjor,
i send
el fruit.
9 res
2. QUI
S
QUI?
El
millor
refugi,
el
millor
suport
s
el
dun
amic

Un
mal
amic
et
deixa
el
pitjor,
la
feina,
i
send
el
fruit.
Lamistat, perqu duri, no ha de ser interessada.
1.
Pando
6.
Per

mal amic
et deixa
pitjor,
la ser
feina,
i send el
fruit.
Lamistat,
perqu
duri,
no
ha prendre
de
interessada.
Un
A
vegades
segons
qui el
es
pot
malament
que
li diguem la veritat.
2.
Marta
7.
Fotgraf
professional

Lamistat,
perqu
duri,
no
ha
de
ser
interessada.
A vegades
quiantic
es pot
prendre malament que li diguem la veritat.
No
thas desegons
fiar dun
enemic.
3.
8. pot
Al
pis
de sota
de la Marta
AZetat
vegades
quiantic
es
prendre
malament
que li diguem la veritat.
No
thas desegons
fiar dun
enemic.
4.
Nria
9.
Binton
No thas de fiar dun antic enemic.
5. Pando
10. Quart dESO
2. LITERATURA
2. LITERATURA
Lewis Carroll (pseudnim de Charles L. Dogson)
2. Autor:
LITERATURA
Autor: Lewis Carroll (pseudnim de Charles L. Dogson)
Nacionalitat:
Anglesa
Autor: Lewis Carroll
(pseudnim de Charles L. Dogson)
Professor/a
Nacionalitat: Anglesa
poca:
1832-1898
Nacionalitat: Anglesa
Professor/a
7
poca: 1832-1898
Argument
de la obra: LAlcia est avorrida menjant
a laire lliure amb la seva germana. De
poca: 1832-1898
9
Argument
deconill
la obra:
LAlcia
menjant
laire
lliure
la seva
De
sobte
veu un
blanc,
vestit est
ambavorrida
una jaqueta,
que ava
dient
que amb
s molt
tard germana.
mentre mira
Argument
de
la
obra:
LAlcia
est
avorrida
menjant
a
laire
lliure
amb
la
seva
germana.
De
sobte
veu
un
conill
blanc,
vestit
amb
una
jaqueta,
que
va
dient
que
s
molt
tard
mentre
mira
el seu rellotge de butxaca. LAlcia el segueix i entra al seu amagatall, per on cau durant una
sobte
veu
un
conill
blanc,
vestit
amb
una
jaqueta,
que
va
dient
que
s
molt
tard
mentre
mira
el
seu
rellotge
de
butxaca.
LAlcia
el
segueix
i
entra
al
seu
amagatall,
per
on
cau
durant
una
llarga estona mentre recorda algunes coses que ha aprs a lescola. Desprs de caure, entra al
el seude
rellotge
de butxaca.
LAlcia
el segueix
i entra
al seu
amagatall,
cau
durant
una
llarga
estona
mentre
recorda
algunes
cosesEs
que
ha aprs
a lescola.
de
caure,
al
mn
les paradoxes
lgiques
i labsurd.
troba
una
ampolla
i seDesprs
la per
beu.on
Creix
unsentra
quants
llarga
estona
mentre
recorda
algunes
coses
que
ha
aprs
a
lescola.
Desprs
de
caure,
entra
al
mn
dei les
paradoxes
lgiques inunden
i labsurd.
Es trobaon
una
i se la beu
beu.duna
Creixaltra
unsampolla
quants
metres
quan
plora les llgrimes
lhabitaci
es ampolla
troba. Desprs
mn
de
les
paradoxes
lgiques
i
labsurd.
Es
troba
una
ampolla
i
se
la
beu.
Creix
uns
quants
metres
i quan
les ms
llgrimes
inunden
on Surt
es troba.
Desprs
duna
altra
ampolla
i aleshores
es plora
fa molt
petita
del quelhabitaci
era abans.
per una
portabeu
petita
i es
troba
amb
i
quan
plora
les
llgrimes
inunden
lhabitaci
on
es
troba.
Desprs
beu
duna
altra
ampolla
imetres
aleshores
es
fa
molt
ms
petita
del
que
era
abans.
Surt
per
una
porta
petita
i
es
troba
amb
uns quants animals i laventura continua amb mols esdeveniments estranys: coneix un beb
ique
aleshores
molt
ms
del amb
que amb
era abans.
Surt per
una porta
petita
i espersonatges
troba
amb
uns
quants
animals
iveu
laventura
continua
mols
estranys:
un beb
es
tornaes
unfaporc,
unpetita
gat, juga
uns
jocs
deesdeveniments
cartes
angleses,
i cada
copconeix
els
uns
quants
animals
i
laventura
continua
amb
mols
esdeveniments
estranys:
coneix
un
beb
que
es
torna
un
porc,
veu
un
gat,
juga
amb
uns
jocs
de
cartes
angleses,
i
cada
cop
els
personatges
que surten sn ms estranys. Al final, arriba a la cort de la reina de cors. La jutgen per haver
que
es
torna
un porc,
veu
un gat,
juga
unsajocs
de
cartes
i cada
cop
elselpersonatges
surten
sn
msi estranys.
Alque
final,
arriba
la cort
de la angleses,
reina
de el
cors.
jutgen
per haver
robat
uns
pastissos
insisteixen
siamb
s
culpable
li hauran
de
tallar
cap.La
Quan
judici
sha
que
surten
sn
ms
estranys.
Al
final,
arriba
a
la
cort
de
la
reina
de
cors.
La
jutgen
per
haver
robat
i insisteixen
quecaos
si si en
culpable
hauran dede
tallar
el cap. lAlcia
Quan el
sha
acabatuns
totapastissos
la cort entra
en un gran
el puntli culminant
la histria
esjudici
desperta,
robat
uns
pastissos
i insisteixen
que
si s
culpable
hauran dede
tallar
el cap. lAlcia
Quan el
sha
acabat
tota
la cort
entra
encostat
un gran
i en
el puntli culminant
la histria
esjudici
desperta,
confosa,
sota
un arbre,
al
decaos
la
seva
germana.
acabat tota
la cort
entra al
encostat
un gran
i en germana.
el punt culminant de la histria lAlcia es desperta,
confosa,
sota
un arbre,
decaos
la seva
La
noia est
moment
molt de
important
de la seva vida. Ha de prendre decisions i no sap
confosa,
sotaen
unun
arbre,
al costat
la seva germana.
La
noia
est
en
un
moment
molt
important
de
la seva
vida. possibilitats
Ha de prendre
i no sap
quina ser la ms encertada. Les portes sn totes
aquelles
quedecisions
ha dobrir
per
La
noia
est
en
un
moment
molt
important
de
la
seva
vida.
Ha
de
prendre
decisions
i no sap
quina
ser
la
ms
encertada.
Les
portes
sn
totes
aquelles
possibilitats
que
ha
dobrir
per
fer-se gran i que sn un enigma. Prendre decisions s una manera de fer-se gran i assumir
quina
ser
mssn
encertada.
Les portes
sn
totes aquelles
que hagran
dobrir
per
fer-se
granla
i que
un enigma.
Prendre
decisions
s una possibilitats
manera de fer-se
i assumir
responsabilitats.
fer-se
gran
i
que
sn
un
enigma.
Prendre
decisions
s
una
manera
de
fer-se
gran
i
assumir
responsabilitats.
responsabilitats.
3.
3.
3.

EN CATAL, SI US PLAU
EN CATAL, SI US PLAU
Skinhead
CapPLAU
rapat.
EN CATAL, SI US
Skinhead
Cap rapat.
msica heavyCap rapat.
Msica dura, pesada.
Skinhead
msica heavy
Msica dura, pesada.
Hakuna
matata
No et dura,
preocupis.
msica heavy
Msica
pesada.
No et preocupis.
Hakuna matata
Hakuna matata
No et preocupis.

2015, Grup Promotor, S L

15

VA L M S A N A R S O L
Val ms
ms Santos
anar sol
sol
Care
Val
anar
Care Santos
Care Santos

SOLUCIONARI
(cont.)
SOLUCIONARI (cont.)
ACTIVITATS PER A LREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA (cont.)
4. ELS FRUITS SABOROSOS
Poema
Aglae, sota un bell taronger deturada,
al lluny sent les germanes com ocellada al vent.
I ja no va a l'encal per l'herba i la rosada,
i t la cara pllida d'un gran defalliment.
Ella dansava i reia tot just casada amb Drias,
5
altiva entre la fressa, joiosa de la llum.
I ja de l'hort s'amaga per les desertes vies
i encara es fa ms blanca, perduda entre el perfum.
I arriba a les taronges, i en cull i se n'emporta;
la set, de sols mirar-les, li feia els ulls brillants.
Mossega un fruit i acluca els ulls com una morta
i del cabell afluixen el pes les dues mans.
I Aglae, ja refeta, es bressa en l'esperana;
amb un sospir molt tendre solleva el pit caigut;
ella pogus besar l'infant que ja s'atansa,
batec tan avinent i tan inconegut.

10

15

I veu la piadosa taronja que fou bella,


i jeu abandonada del rec vora l'espill.
De la muller la sort li transpareix en ella:
fer-se espremuda i lassa per la frescor del fill.

Vida i obra de Josep Carner (resum)


Va nixer a Barcelona el 1884. Va ser collaborador en diverses revistes (La veu de Catalunya)
i va dirigir Catalunya i Empori. Va ser diplomtic a diferents pasos i es va exiliar a Mxic. El
1945, a Brusselles, va participar en el govern de la Generalitat de Catalunya de Pars.
Com a poeta fou un pont que un el Modernisme i el Noucentisme. Seguint els cnons de
lestil modernista escriv el poemari El llibre dels poetes (1904) i la novella La malvestat dOriana
(1910). Per sobretot escriv i public poesia dins els parmetres noucentistes, amb una ironia
que sempre el va caracteritzar; revaloritz el sonet a Catalunya, i a ms, en la seva obra hi
ha lempremta grecollatina i oriental: Primer llibre de sonets (1905), Els fruits saborosos (1906),
Segon llibre de sonets (1907). En aquella poca es va consagrar amb el sobrenom del Prncep
dels Poetes.
El moment ms important de lactivitat literria de Carner es produ quan va inaugurar el
simbolisme catal. Daquells anys sn els llibres: Verger de les galanies (1911), Les monjoies
(1912), La paraula en el vent (1914) i moltes obres ms.
Lany 1941 va publicar Nab que, per a molts crtics, s la ms alta expressi de la llengua
catalana des de lobra de Jacint Verdaguer. Tamb va cultivar el teatre.
Va morir a Brusselles el 1970.

Professor/a

Professor/a
9
11
16

2015, Grup Promotor, S L

Llegir
pla
s un bon

1139364

Toferim les eines necessries per


a formar lectors competents
i aconseguir que els teus alumnes
gaudeixin de la lectura.

www.llegiresunbonpla.cat

ES0000000030462 699384_Cubierta_Val ms anar sol_23639.indd 2

26/02/2015 11:21:11