Anda di halaman 1dari 2

Tugasan Harian 1

Keluarga Bahagia Menjamin Masyarakat Penyayang


Satu hal yang menjadi keyakinan umum bahawa kebajikan seseorang insan
adalah berpunca daripada status kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Darinya
akan

mewujudkan

sebuah

masyarakatyang

berbudi

dan

berbudaya

mulia

yang akhirnya akan membentuk satu sistem sosial yang mantap dandapat
menghadapi pelbagai arus cabaran. Memandangkan betapa pentingnya institusi
kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang berbudi dan berbudaya
penyayang, maka sewajarnya ia diberi perhatian utama. Justeru itu satu program
khusus

diperkenalkan

yang

diberi

nama

'RUMAHKU

SYURGAKU'.

Program

ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia ke arah melahirkan


masyarakat penyayang dan bersatupadu selaras dengan ajaran Islam dan wawasan
2020.
Dengan mengetahui betapa pentingnya sebuah keluarga yang bahagia untuk
mewujudkan masyarakat penyayang, kita haruslah selalu mengamalkan nilai kasih
sayang terhadap

keluarga.

Kita

patutlah mempunyai

perasaan

cinta

yang

mendalam terhadap setiap anggota keluarga supaya konflikdan masalah tidak


wujud antara keluarga. Sehubungan dengan itu, keluarga bahagia dapatlah
wujudkan masyarakat penyayang. Kita juga harus mempunyai peka cinta yang
berkekalan sesama ahli keluarga supaya wujudnya keluarga bahagia. Dengan
adanya cinta yang berkekalan, keluarga itu akan menjadi lebih kukuh kerana saling
memahami antara satu sama lain.
Selain itu, nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan juga harus diamalkan oleh
setiap anggotakeluarga. Kita harus menerima ,menghormati dan mengamalkan
adat dan kepercayaan keluarga sendiri. Setiap agama dipercayai akan memberi
pengajaran kepada seseorang supaya tidak melakukan kegiatan tidak bermoral
atau keruntuhan akhlak. Dengan ini, masyarakat penyayang akan wujud. Kita juga
patutlah mengekalkan tradisi yang diwarisi secara turun temurun. Sesebuah
keluarga bahagia akan wujud jika setiap anggota keluarga mematuhi segala
suruhan Tuhan.Kesimpulannya, hubungan yang baik antara anggota keluarga amat
diperlukan untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Dengan adanya

hubungan yang kukuh dan kasih sayang antara sesebuah keluarga, masyarakat
penyayang dapat diwujudkan.