Anda di halaman 1dari 42

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2

First Quarter

June 2, 2014
Monday
Layunin: Naisasakilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

June 3, 2014
Tuesday
Layunin: Naisasakilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

June 4, 2014
Wednesday
Layunin: Naisasakilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

June 5, 2014
Thursday
Layunin: Naisasakilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

June 6, 2014
Friday
Layunin: Naisasakilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

References:
Teachers Guide: pp. 3-6

References:
Teachers Guide: pp. 3-6

References:
Teachers Guide: pp. 3-6

References:
Teachers Guide: pp. 3-6

References:
Teachers Guide: pp. 3-6

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
_________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
_____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
___________________

Other Activities:
________________________
____________

Other Activities:
________________________
____________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
__________
Other Activities:
_______________________
_____________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements_
_____
Other Activities:
_______________________
_____________

Other Activities:
________________________
____________

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter
June 9, 2014

June 10, 2014

June 11, 2014

June 12, 2014 (Holiday)

Monday
Layunin: Naisakikilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

Tuesday
Layunin: Naisakikilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

Wednesday
Layunin: Naisakikilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.

References:
Teachers Guide:
pp. 7-10
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 7-10
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 7-10
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements___
___________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/Reinforcements
_______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:

Other Activities:
_________________________
________________________

Other Activities:
Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________ ______________________
________________________
________________________
______________________
_____

_________________________
________________________

Thursday

June 13, 2014

Independence Day

Friday
Layunin: Naisakikilos ang
sariling kakayahan sa ibat
ibang
pamamaraan.
References:
Teachers Guide:
pp. 7-10
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter
June 16, 2014

June 17, 2014

Monday

Tuesday

June 18, 2014

June 19, 2014

June 20, 2014

Thursday

Friday

Layunin:
Naisakikilos ang sariling
kakayahan sa ibat ibang
pamamaraan.

Layunin:
Naisakikilos ang sariling
kakayahan sa ibat ibang
pamamaraan.

Wednesday
Layunin:
Naisakikilos ang sariling
kakayahan sa ibat ibang
pamamaraan.

References:
Teachers Guide:
pp: 11-13
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp: 11-13
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp: 11-13
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp: 11-13
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp: 11-13
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________
_________________________ ___________________
___________________
___________________
Other Activities

Layunin:
Naisakikilos ang sariling
kakayahan sa ibat ibang
pamamaraan.

Layunin:
Naisakikilos ang sariling
kakayahan sa ibat ibang
pamamaraan.

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter

June 23, 2014

June 24, 2014

June 25, 2014

Monday
Layunin: Napahahalagahan
ang kasiyahang naidudulot ng
pagpapamalas ng kakayahan.

Tuesday
Layunin: Napahahalagahan
ang kasiyahang naidudulot ng
pagpapamalas ng kakayahan.

Wednesday
Layunin: Napahahalagahan
ang kasiyahang naidudulot ng
pagpapamalas ng kakayahan.

Thursday
Layunin: Napahahalagahan
ang kasiyahang naidudulot ng
pagpapamalas ng kakayahan.

Friday
Layunin: Napahahalagahan
ang kasiyahang naidudulot ng
pagpapamalas ng kakayahan.

References:
Teachers Guide:
pp. 14-16
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 14-16
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 14-16
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 14-16
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 14-16
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________
Other Activities

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________ _________________________
___________________
___________________
___________________

June 26, 2014

June 27, 2014

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter
June 30, 2014

July 1, 2014

July 2, 2014

July 3, 2014

July 4, 2014

Monday

Tuesday

Thursday

Friday

Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda ng
paaralan sa pagpasok sa
tamang oras.

Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda ng
paaralan sa pagpasok sa
tamang oras.

Wednesday
Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda ng
paaralan sa pagpasok sa
tamang oras.

Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda ng
paaralan sa pagpasok sa
tamang oras.

Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda ng
paaralan sa pagpasok sa
tamang oras.

References:
Teachers Guide:
pp: 17-19

References:
Teachers Guide:
pp: 17-19

References:
Teachers Guide:
pp: 17-19

References:
Teachers Guide:
pp: 17-19

References:
Teachers Guide:
pp: 17-19

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________
_________________________ ___________________
___________________
___________________
Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter

July 7, 2014

July 8, 2014

July 9, 2014

July 10, 2014

July 11, 2014

Monday

Tuesday

Thursday

Friday

Layunin:
Ang mga mag-aaral ay naiisaisa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
pagtapos
ng gawain.

Layunin:
Ang mga mag-aaral ay naiisaisa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
pagtapos
ng gawain.

Wednesday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay naiisaisa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
pagtapos
ng gawain.

Layunin:
Ang mga mag-aaral ay naiisaisa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
pagtapos
ng gawain.

Layunin:
Ang mga mag-aaral ay naiisaisa ang mga tuntunin at
pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
pagtapos
ng gawain.

References:
Teachers Guide:
pp. 20-22
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 20-22
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 20-22
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 20-22
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 20-22
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________
_________________________ ___________________
___________________
___________________
Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter

July 14, 2014

July 15, 2014

Monday

Tuesday

July 16, 2014

July 17, 2014

July 18, 2014

Thursday

Friday

Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin
at pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
paggamit ng pampublikong
pasilidad /kagamitan.

Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin
at pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
paggamit ng pampublikong
pasilidad /kagamitan.

Wednesday
Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin
at pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
paggamit ng pampublikong
pasilidad /kagamitan.

References:
Teachers Guide:
pp. 23-25
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 23-25
Learners Materials Used:
Textbooks

References:
Teachers Guide:
pp. 23-25
Learners Materials Used:
Textbooks

References:
Teachers Guide:
pp. 23-25
Learners Materials Used:
Textbooks

References:
Teachers Guide:
pp. 23-25
Learners Materials Used:
Textbooks

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements___
___________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
_________________________ ___________________
Other Activities

Layunin:
Layunin:
Naiisa-isa ang mga tuntunin at Naiisa-isa ang mga tuntunin
pamantayang itinakda sa
at pamantayang itinakda sa
paaralan at pamayanan sa
paaralan at pamayanan sa
paggamit ng pampublikong
paggamit ng pampublikong
pasilidad /kagamitan.
pasilidad /kagamitan.

___________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter

July 21, 2014

July 22, 2014

July 23, 2014

July 24, 2014

July 25, 2014

Monday

Tuesday

Thursday

Friday

Layunin:
Nakasusunod sa mga tuntunin
sa paaralan gaya ng paggamit
ng tamang laruan, pagsasauli
ng mga bagay na kinuha, at
iba pa.

Layunin:
Nakasusunod sa mga tuntunin
sa paaralan gaya ng paggamit
ng tamang laruan, pagsasauli
ng mga bagay na kinuha, at
iba pa.

Wednesday
Layunin:
Nakasusunod sa mga tuntunin
sa paaralan gaya ng paggamit
ng tamang laruan, pagsasauli
ng mga bagay na kinuha, at
iba pa.

Layunin:
Nakasusunod sa mga tuntunin
sa paaralan gaya ng paggamit
ng tamang laruan, pagsasauli
ng mga bagay na kinuha, at
iba pa.

Layunin:
Nakasusunod sa mga tuntunin
sa paaralan gaya ng paggamit
ng tamang laruan, pagsasauli
ng mga bagay na kinuha, at
iba pa.

References:
Teachers Guide:
pp. 26-29
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 26-29
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 26-29
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 26-29
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide:
pp. 26-29
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________
_________________________ ___________________
___________________
___________________
Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter

July 28, 2014

July 29, 2014

Monday

Tuesday

July 30, 2014

July 31, 2014

August 1, 2014

Thursday

Friday

Layunin:

Layunin:

Wednesday
Layunin:

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________
_________________________ ___________________
___________________
___________________
Other Activities

Layunin:

Layunin:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter

August 4, 2014

August 5, 2014

Monday

Tuesday

August 6, 2014

August 7, 2014

August 8, 2014

Thursday

Friday

Layunin:

Layunin:

Wednesday
Layunin:

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa pamayanan

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

References:
Teachers Guide: pp. 30-32

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Learners Materials Used:


Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________
_________________________ ___________________
___________________
___________________
Other Activities

Layunin:

Layunin:

DAILY LOG OF LESSON PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2


First Quarter

August 11, 2014


Monday

August 12, 2014


Tuesday

August 13, 2014


Wednesday

August 14, 2014


Thursday

August 15, 2014


Friday

Pangyunit na Pagsusulit
Sa MAPEH

Review

Review

Unang Markahang
Pagsusulit

Unang Markahang
Pagsusulit

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
_____

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements__
____________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
_________________________
___________________

Other Activities:
Other Activities:
_________________________ _________________________
_________________________ ___________________
___________________
___________________
Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter

August 11, 2014


Monday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa sumusunod:
- kapitbahay
- kamag-anak
- kamag-aral
References:
Teachers Guide: pp. 35
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 78

August 12, 2014


Tuesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa sumusunod:
- kapitbahay
- kamag-anak
- kamag-aral
References:
Teachers Guide: pp.37
Learners Materials Used:
Textbooks pp.79-80

August 13, 2014


Wednesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa sumusunod:
- kapitbahay
- kamag-anak
- kamag-aral
References:
Teachers Guide: pp. 37
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 83-84

August 14, 2014


Thursday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa sumusunod:
- kapitbahay
- kamag-anak
- kamag-aral
References:
Teachers Guide: pp.38
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 85

August 15, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
remediation/reinforcements ts__________________
___________________________
_
Other Activities:

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts________________________
__

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts_________________-___

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Other Activities:

Other Activities:
Other Activities:

Other Activities:

References:
Teachers Guide: pp. 39
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 86

DAILY LOG OF LESSON


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter
August 18, 2014
Monday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa mga
panauhin/bisita, bagong
kakilala, taga ibang
lugar
References:
Teachers Guide: pp. 40
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 87-88

August 19, 2014


Tuesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa mga
panauhin/bisita, bagong
kakilala, taga ibang
lugar
References:
Teachers Guide: pp. 40-41
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 89-90

August 20, 2014


Wednesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa mga
panauhin/bisita, bagong
kakilala, taga ibang
lugar
References:
Teachers Guide: pp. 41
Learners Materials Used:
Textbooks pp.91- 93

August 21, 2014


Thursday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging magiliw at
palakaibigan ng may
pagtitiwala sa mga
panauhin/bisita, bagong
kakilala, taga ibang
lugar
References:
Teachers Guide: pp. 41-42
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 94-95

August 22, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s_______________

Other Activities_____________ Other


Other Activities_____________ ___________________________ Activities_____________
____________________________ _________________________
___________________________
________________________
_________________________

Other Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
__________________________
__________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements
____________________________

References:
Teachers Guide: pp. 42
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 95

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter
August 25, 2014
Monday
Layunin: Nailalagay ang
sarili sa kalagayan ng
kapwa tulad ng antas
ng kabuhayan,
pinagmulan, pagkakaroon
ng kapansanan
References:
Teachers Guide: pp. 43
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 97

August 26, 2014


Tuesday
Layunin: Nailalagay ang
sarili sa kalagayan ng
kapwa tulad ng antas
ng kabuhayan,
pinagmulan, pagkakaroon
ng kapansanan
References:
Teachers Guide: pp. 43-44
Learners Materials Used:
Textbooks pp.97-99

August 27, 2014


Wednesday
Layunin: Nailalagay ang
sarili sa kalagayan ng
kapwa tulad ng antas
ng kabuhayan, pinagmulan,
pagkakaroon ng
kapansanan
References:
Teachers Guide: pp. 44
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 100-102

August 28, 2014


Thursday
Layunin: Nailalagay ang
sarili sa kalagayan ng
kapwa tulad ng antas
ng kabuhayan, pinagmulan,
pagkakaroon ng
kapansanan
References:
Teachers Guide: pp. 44
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 102

August 29, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

References:
Teachers Guide: pp. 45
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 103

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter
September 1, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
mga pananalitang
nagpapakita ng
paggalang.
References:
Teachers Guide: pp. 46
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 104-105

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

September 2, 2014
Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
mga pananalitang
nagpapakita ng
paggalang.
References:
Teachers Guide: pp. 46-47
Learners Materials Used:
Textbooks pp.106-107

September 3, 2014
Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
mga pananalitang
nagpapakita ng
paggalang.
References:
Teachers Guide: pp. 47
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 107-108

September 4, 2014
Thursday
Layunin: Natutukoy ang
mga pananalitang
nagpapakita ng
paggalang.
References:
Teachers Guide: pp. 48
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 108-110

September 5, 2014
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

References:
Teachers Guide: pp. 48
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 111-112

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter

September 8, 2014
Monday
Layunin: Naipapakita ang
paggalang sa kapwa bata
at sa pamunuan
ng paaralan.
References:
Teachers Guide: pp. 49
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 113-115

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

September 9, 2014
Tuesday
Layunin: Naipapakita ang
paggalang sa kapwa bata
at sa pamunuan
ng paaralan.
References:
Teachers Guide: pp.49-50
Learners Materials Used:
Textbooks pp.116-118

September 10 2014
Wednesday
Layunin: Naipapakita ang
paggalang sa kapwa bata
at sa pamunuan
ng paaralan.
References:
Teachers Guide: pp. 50
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 118-119

September 11, 2014


Thursday
Layunin: Naipapakita ang
paggalang sa kapwa bata
at sa pamunuan
ng paaralan.
References:
Teachers Guide: pp. 50-51
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 120-121

September 12, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

References:
Teachers Guide: pp. 51
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 122

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter
September 15, 2014
Monday
Layunin: Nakikilala ang
mabuting gawa sa kapwa
.
References:
Teachers Guide: pp. 52
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 123

September 16, 2014


Tuesday
Layunin: Nakikilala ang
mabuting gawa sa kapwa.

September 17, 2014


Wednesday
Layunin: Nakikilala ang
mabuting gawa sa kapwa.

September 18, 2014


Thursday
Layunin: Nakikilala ang
mabuting gawa sa kapwa.

September 19, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

References:
Teachers Guide: pp. 52-53
Learners Materials Used:
Textbooks pp.124

References:
Teachers Guide: pp. 53
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 125-126

References:
Teachers Guide: pp. 53
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 127-128

References:
Teachers Guide: pp. 54
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 129

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter

September 22, 2014


Monday
Layunin: Nasasabi na
mahalaga ang paggawa
ng mabuti sa kapwa
References:
Teachers Guide: pp. 55
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 131

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

September 23, 2014


Tuesday
Layunin: Nasasabi na
mahalaga ang paggawa
ng mabuti sa kapwa

September 24, 2014


Wednesday
Layunin: Nasasabi na
mahalaga ang paggawa
ng mabuti sa kapwa

September 25, 2014


Thursday
Layunin: Nasasabi na
mahalaga ang paggawa
ng mabuti sa kapwa

September 26, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 56
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 135

References:
Teachers Guide: pp. 55
Learners Materials Used:
Textbooks pp.132

References:
Teachers Guide: pp. 56
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 133

References:
Teachers Guide: pp. 56
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 134

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter

September 29, 2014


Monday
Layunin. Natutukoy ang
mga kilos at gawaing
nagpapakita ng
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan at
pamayanan.
References:
Teachers Guide: pp. 57
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 136-137

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

September 30, 2014


Tuesday
Layunin. Natutukoy ang
mga kilos at gawaing
nagpapakita ng
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan at
pamayanan.

October 1, 2014
Wednesday
Layunin. Natutukoy ang
mga kilos at gawaing
nagpapakita ng
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan at
pamayanan.

October 2, 2014
Thursday
Layunin. Natutukoy ang
mga kilos at gawaing
nagpapakita ng
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan at
pamayanan.

October 3, 2014
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

References:
Teachers Guide: pp. 58
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 138-139

References:
Teachers Guide: pp. 58
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 139-142

References:
Teachers Guide: pp. 59
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 143-144

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

References:
Teachers Guide: pp. 59
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 145

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter

October 6 , 2014
Monday
Layunin. Naipakikita ang
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan
at pamayanan sa ibat
ibang paraan.

October 7, 2014
Tuesday
Layunin. Naipakikita ang
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan
at pamayanan sa ibat
ibang paraan.

October 8, 2014
Wednesday
Layunin. Naipakikita ang
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan
at pamayanan sa ibat
ibang paraan.

October 9, 2014
Thursday
Layunin. Naipakikita ang
pagmamalasakit sa mga
kasapi ng paaralan
at pamayanan sa ibat
ibang paraan.

References:
Teachers Guide: pp. 60
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 146-148

References:
Teachers Guide: pp. 60-61
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 149-150

References:
Teachers Guide: pp. 61
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 151-152

References:
Teachers Guide: pp. 61
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 153

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

October 10, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 62
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 155

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter

October 13 , 2014
Monday
Layunin:
Pangyunit na Pagsusulit
References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

October 14, 2014


Tuesday
Layunin:
Review
References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

October 15, 2014


Wednesday
Layunin:
Review

October 17, 2014


Friday
Layunin:
Ikalawang Markahang
Pagsusulit

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

October 16, 2014


Thursday
Layunin:
Ikalawang Markahang
Pagsusulit
References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 60-61

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Second Quarter

October 20 , 2014
Monday
References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

October 21, 2014


Tuesday

October 22, 2014


Wednesday

October 23, 2014


Thursday

October 24, 2014


Friday

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 60-61

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
November 3, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang maaaring
ibigay ng mag-anak
References:
Teachers Guide: pp. 65
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 162-163

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

November 4, 2014
Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang
maaaring ibigay ng maganak
References:
Teachers Guide: pp. 65
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 163

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
remediation/reinforcements ts__________________
__________________________
Other Activities:
Other Activities:

November 5, 2014
Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang
maaaring ibigay ng maganak

November 6, 2014
Thursday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang
maaaring ibigay ng maganak

References:
Teachers Guide: pp. 66
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 164

References:
Teachers Guide: pp. 67
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 165

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts________________________
__

Other Activities:

November 7, 2014
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 67
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 166

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts_________________-___
Other Activities:

Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON


Edukasyon sa Pagpapakatao 2
Third Quarter
November 10, 2014
Monday
Layunin: Naipahahayag ang
kasiyahan sa karapatang
tinatamasa

November 11, 2014


Tuesday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa

November 12, 2014


Wednesday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa

References:
Teachers Guide: pp. 68
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 167

References:
Teachers Guide: pp. 68
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 168-171

References:
Teachers Guide: pp. 69
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 172

November 13, 2014


November 14, 2014
Thursday
Friday
Layunin: Naipahahayag ang Layunin:
Lingguhang Pgtataya
kasiyahan sa karapatang
tinatamasa
References:
References:
Teachers Guide: pp. 70
Teachers Guide: pp. 70
Learners Materials Used:
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 173-174
Textbooks pp. 173

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
_________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements_
___________________________
Other Activities_____________
____________________________
________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________ Other Activities_____________


____________________________ ____________________________ ____________________________
________________________
________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_______________
Other Activities_____________
____________________________
________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

November 17, 2014


Monday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

November 18, 2014


Tuesday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

November 19, 2014


Wednesday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

November 20, 2014


Thursday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

November 21, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 73
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 180

References:
Teachers Guide: pp. 71
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 173-175

References:
Teachers Guide: pp. 71-72
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 176-177

References:
Teachers Guide: pp. 72
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 177

References:
Teachers Guide: pp. 72
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 178-179

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

November 24, 2014


Monday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga
babalang pantrapiko.

November 25, 2014


Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan
at bansa sa pamamagitan
ng pagsunod sa mga
babalang pantrapiko.

November 26, 2014


Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga
babalang pantrapiko.

November 27, 2014


Thursday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga
babalang pantrapiko.

References:
Teachers Guide: pp. 74
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 180

References:
Teachers Guide: pp. 74
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 181-182

References:
Teachers Guide: pp. 75
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 183-184

References:
Teachers Guide: pp. 75
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 184

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

November 28, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 76
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 185

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

December 1, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa
pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

December 2, 2014
Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa
pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

December 3, 2014
Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa
pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

December 4, 2014
Thursday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa
pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

References:
Teachers Guide: pp. 77
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 186

References:
Teachers Guide: pp. 77
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 186

References:
Teachers Guide: pp. 78
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 187-189

References:
Teachers Guide: pp. 77
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 190-192

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

December 5, 2014
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 79
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 193

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
December 8, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagtatanim ng halaman sa
paligid.

December 9, 2014
Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan
at bansa sa pamamagitan
ng pagtatanim ng halaman
sa paligid.

December 10, 2014


Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagtatanim ng halaman sa
paligid.

December 11, 2014


Thursday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagtatanim ng halaman sa
paligid.

References:
Teachers Guide: pp. 80
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 194

References:
Teachers Guide: pp. 80
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 195

References:
Teachers Guide: pp. 80-81
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 196-197

References:
Teachers Guide: pp. 81
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 198-199

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

December 12, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 82
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 200

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

December 15, 2014


Monday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

December 16, 2014


Tuesday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

December 17, 2014


Wednesday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

December 18, 2014


Thursday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

References:
Teachers Guide: pp. 83
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 201-202

References:
Teachers Guide: pp. 83-84
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 202-203

References:
Teachers Guide: pp. 84
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 205-207

References:
Teachers Guide: pp. 84-85
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 208-209

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

December 19, 2014


Friday
Layunin:
Christmas Party

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

January 5, 2015
Monday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

January 6, 2015
Tuesday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

January 7, 2015
Wednesday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

January 8, 2015
Thursday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

References:
Teachers Guide: pp. 86
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 210-2012

References:
Teachers Guide: pp. 86-87
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 212-213

References:
Teachers Guide: pp. 86
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 213-216

References:
Teachers Guide: pp. 86
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 217-220

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

January 9, 2015
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 88
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 221

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

January 12, 2015


Monday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan
References:
Teachers Guide: pp. 89
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 222-223

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

January 13, 2015


Tuesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan

January 14, 2015


Wednesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan

January 15, 2015


Thursday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan

January 16, 2015


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 90
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 228

References:
Teachers Guide: pp. 89
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 223-225

References:
Teachers Guide: pp. 90
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 225-226

References:
Teachers Guide: pp. 90
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 227

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

January 19, 2015


Monday
Layunin:
Pangyunit na Pagsusulit

January 20, 2015


Tuesday
Layunin:
Review

January 21, 2015


Wednesday
Layunin:
Review

January 22, 2015


Thursday
Layunin:
Ikalawang Markahang
Pagsusulit

January 23, 2015


Friday

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements_
________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter

January 26, 2015


Monday
References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
___________________________
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

January 27, 2015


Tuesday

January 28, 2015


Wednesday

January 29, 2015


Thursday

January 30, 2015


Friday

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 60-61

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
____________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other Activities_____________ Other Activities_____________


___________________________ ___________________________
_________________________
_________________________

Other Activities_____________
____________________________
________________________

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter

January 12, 2015


Monday
Layunin: Natutukoy ang
mga paraan ng
pagbibigayhalaga sa
bigay
ngPanginoon.
References:
Teachers Guide: pp. 92
Learners Materials
Used:

January 13, 2015


Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
mga paraan ng
pagbibigayhalaga sa
bigay
ngPanginoon.

January 14, 2015


Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
mga paraan ng
pagbibigayhalaga sa
bigay
ngPanginoon.

January 15, 2015


Thursday
Layunin: Natutukoy ang
mga paraan ng
pagbibigayhalaga sa
bigay
ngPanginoon.

January 16, 2015


Friday
Layunin:
LingguhangPgtataya

References:
Teachers Guide: pp. 93
Learners Materials
Used:

References:
Teachers Guide: pp. 94
Learners Materials
Used:

References:
Teachers Guide: pp.94
Learners Materials
Used:

Textbooks pp. 231-232

Textbooks pp. 235

Textbooks pp. 236-238

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents__________________

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents___________________
___

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents___________________
_______

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents____________________

Other Activities:

Other Activities:

Other Activities:

References:
Teachers Guide: pp. 94
Learners Materials
Used:
Textbooks pp. 239-240

Textbooks pp. 230-231

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents________

Other Activities:
Other Activities:

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter

February 23, 2015


Monday
Layunin: Nasasabi na
dapattayongmagpahal
aga sa mga biyayang
natatanggap sa arawaraw
References:
Teachers Guide: pp. 95
Learners Materials
Used:
Textbooks pp. 238 - 239

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ent_____________
Other Activities

February 24, 2015


Tuesday
Layunin: Nasasabi
na
dapattayongmagpa
halaga sa mga
biyayang
natatanggap sa
araw-araw
References:
Teachers Guide:
pp.96
Learners Materials
Used:

February 25, 2015


Wednesday
Layunin: Nasasabi na
dapattayongmagpa
halaga sa mga
biyayang
natatanggap sa
araw-araw
References:
Teachers Guide: pp.
97
Learners Materials
Used:

February 26, 2015


Thursday
Layunin: Nasasabi na
dapattayongmagpahal
aga sa mga biyayang
natatanggap sa arawaraw
References:
Teachers Guide: pp. 97
Learners Materials
Used:

February 27, 2015


Friday
Layunin:
LingguhangPgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 97
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 246-247

Textbooks pp. 243-245

Textbooks pp. 240


Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforc
ements________

Textbooks pp. 241242


Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ment___________

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents______

Other Activities

Other Activities

Other Activities

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts_______
Other Activities

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter
March 2,2015
Monday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga kakayahan at
talinong
bigay ng Panginoon.
References:
Teachers Guide: pp.
98
Learners Materials
Used:

March 3,2015
Tuesday
Layunin: Naipakikita ang
pasasalamat sa mga
kakayahan at talinong
bigay ng Panginoon.
References:
Teachers Guide: pp. 99
Learners Materials
Used:
Textbooks pp. 250-251

Textbooks pp. 248249

Remarks:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforc
ements_____________
______________
Other Activities

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents__________________
Other Activities

March 4,2015
Wednesday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga kakayahan at
talinong
bigay ng Panginoon.

March 5,2015
Thursday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga kakayahan at
talinong
bigay ng Panginoon.

March 6,2015
Friday
Layunin:
LingguhangPgtataya

References:
Teachers Guide: pp.
99
Learners Materials
Used:

References:
Teachers Guide: pp.
100
Learners Materials
Used:

Textbooks pp. 251-252

Textbooks pp. 253255

Remarks:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments________________
______

Remarks:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments________________
__________

Remarks:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents____________________

Other Activities

Other Activities

Other Activities

References:
Teachers Guide: pp. 73
Learners Materials
Used:
Textbooks pp. 256-257

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter
March 9,2015
Monday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga talino at
kakayahang
bigay ng Panginoon.

March 10,2015
Tuesday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga talino at
kakayahang
bigay ng Panginoon.

References:
Teachers Guide: pp.
101-102
Learners Materials
Used:

References:
Teachers Guide: pp.
102
Learners Materials
Used:

Textbooks pp. 258-259

Textbooks pp. 2596261

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments_______

No. of Learners who


need
remediation/reinforcem
ents_______

References:
Teachers Guide: pp. 103
Learners Materials
Used:
Textbooks pp. 262-263

March 12,2015
Thursday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga talino at
kakayahang
bigay ng Panginoon.
References:
Teachers Guide: pp.
104
Learners Materials
Used:

March 13,2015
Friday
Layunin:
LingguhangPgtataya
References:
Teachers Guide:
pp.104
Learners Materials
Used:
Textbooks pp. 265

Textbooks pp. 1264

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents______

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments______

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments_____

Other Activities

Other Activities

Other Activities
Other Activities

Other Activities

March 11,2015
Wednesday
Layunin: Naipakikita ang
pasasalamat sa mga
talino at kakayahang
bigay ng Panginoon.

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter
March 16,2015
Monday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga talino at
kakayahang
bigay ng Panginoon.

March 17,2015
Tuesday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga talino at
kakayahang
bigay ng Panginoon.

References:
Teachers Guide: pp.
105
Learners Materials
Used:

References:
Teachers Guide: pp.
106
Learners Materials
Used:

Textbooks pp. 266-267

Textbooks pp. 268270

Textbooks pp. 270-272

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments____

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments________

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments________

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments_____

Other Activities

Other Activities

Other Activities

Other Activities

Remark s:
No. of Learners within
the Mastery Level:
_______
No. of Learners who
need
remediation/reinforce
ments _______
Other Activities

March 18,2015
Wednesday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga talino at
kakayahang
bigay ng Panginoon.
References:
Teachers Guide: pp.
106
Learners Materials
Used:

March 19,2015
Thursday
Layunin: Naipakikita
ang pasasalamat sa
mga talino at
kakayahang
bigay ng Panginoon.
References:107
Learners Materials
Used:

March 20,2015
Friday
Layunin:
LingguhangPgtataya
References:
Teachers Guide: pp.
107
Learners Materials
Used:

Textbooks pp. 272-273


Textbooks pp. 273-274

DAILY LOG OF LESSON PLAN


EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter
March 2,2015
Monday
Layunin: Naipakikita ang
pasasalamat sa mga
talino at kakayahang
bigay ng Panginoon.

References:
Teachers Guide: pp. 108
Learners Materials
Used:

March 3,2015
Tuesday
Layunin: Naipakikita ang
pasasalamat sa mga
talino at kakayahang
bigay ng Panginoon.
References:
Teachers Guide: pp. 108
Learners Materials
Used:

March 4,2015
Wednesday
Layunin: Naipakikita ang
pasasalamat sa mga
talino at kakayahang
bigay ng Panginoon.
References:
Teachers Guide: pp. 109
Learners Materials Used:

March 5,2015
Thursday
Layunin: Naipakikita ang
pasasalamat sa mga
talino at kakayahang
bigay ng Panginoon.
References:
Teachers Guide: pp. 110
Learners Materials Used:

March 6,2015
Friday
Layunin:
LingguhangPgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 110
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 282

Textbooks pp. 280-281


Textbooks pp. 277-278

Textbooks pp. 279-280

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who
need
remediation/reinforceme
nts________

Textbooks pp. 275-276


Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who
need
remediation/reinforcem
ents _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforceme
nts _______
Other Activities

Other Activities
Other Activities

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who
need
remediation/reinforceme
nts________

Other Activities

Other Activities