Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI

TIPS:
Teknik menjawab:
Mesti dijawab berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen
Ayat Umum
......................adalah bahan/ cecair/ logam/ mikroorganisma/ dll
yang .....(pemerhatian eksperimen).................................

Contoh:
Berikan definisi secara operasi bagi:
1

Antibiotik

: Antibiotik adalah bahan _yang boleh membuat kawasan jernih


di atas permukaan agar-agar nutrien
: Antibiotik adalah bahan yang boleh mengurangkan saiz koloni
bakteria

Air suling

: Air suling adalah cecair yang mempunyai takat didih 1000C

Logam

: Logam adalah bahan yang boleh mengalirkan haba


: Logam adalah bahan yang boleh menjadi panjang apabila
ditarik

Aloi

: Aloi adalah bahan yang tahan kakisan


: Aloi adalah bahan yang membuat lekukan yang kurang dalam
apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya