Anda di halaman 1dari 8

ISI KANDUNGAN FAIL SKPM

BIL

PERKARA

LAMPIRAN

CARTA INDUK SEKOLAH

LAMPIRAN 1

CARTA SKPM

LAMPIRAN 2

SURAT PERLANTIKAN

LAMPIRAN 3

CARTA ALIR SKPM

LAMPIRAN 4

VISI & MISI

LAMPIRAN 5

TAKWIM SKPM

LAMPIRAN 6

PEKELILING ( SKPM )

LAMPIRAN 7

PROSEDUR KUALITI

LAMPIRAN 8

MINIT MESYUARAT

LAMPIRAN 9

10 SURAT-SURAT YANG BERKAITAN

LAMPIRAN 11

11 SKPM VERSI 2010

LAMPIRAN 12

12 SKPM VERSI 2003

LAMPIRAN 13

13 PENCERAPAN ( STANDARD 4 )

LAMPIRAN 14

14

PERBANDINGAN KEMENJADIAN MURID


( AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH )

LAMPIRAN 15

ISI KANDUNGAN
BIL

PERKARA

2015

2014

ISI KANDUNGAN
BIL

PERKARA

SENARAI NAMA GURU

BORANG PROFIL STAFF

ENROLMEN MURID

PELABELAN GURU

ISI KANDUNGAN
BIL
1

PERKARA
TAHUN 2015

ISI KANDUNGAN
BIL

PERKARA

ANALISIS BAGI BULAN SEPTEMBER DISEMBER 2015

ANALISIS BAGI BULAN MEI SEPTEMBER 2015

ISI KANDUNGAN
BIL

PERKARA

CARTA ORGANISASI JPMS SMK AGAMA TUNAS

TAKLIMAT GOOGLE DRIVE ANJURAN JPMS/2015

MESYUARAT JPMS BIL.2 / 2015

MESYUARAT JPMS BIL.1 / 2015

LAPORAN PEMANTAUAN 2014

ISI KANDUNGAN
BIL

PERKARA

MAKLUMAT PERIBADI

ARAHAN

DEFINISI FAIL MEJA

MISI & OBJEKTIF KPM

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

VISI & MISI SEKOLAH SMK AGAMA TUN AHMADSHAH

OBJEKTIF SEKOLAH

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

SENARAI TUGAS & HUBUNGAN

10

SENARAI TUGAS GURU DATA

11

PROSES KERJA & SENARAI SEMAK

12

SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN BERKAITAN

13

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

14

NORMA KERJA GDM

15

MANUAAL DEFINISI VARIABEL MIS

16

PROSEDUR OPERASI STANDARD SPS

17

LAMPIRAN

ISI KANDUNGAN
BIL

PERKARA

SURAT PENANGGUHAN LPMS 2015

LAMPIRAN PENGESAHAN BAGI TAHUN 2015

LAMPIRAN PENGESAHAN BAGI TAHUN 2015