Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pembelajaran Harian

Isnin
Standard
Kandungan:
Standard
pembelajara
n:
Tarikh :
23.05.2016
Subjek :
Sejarah
Kelas :
Tahun 5
Masa :
08.00-08.30
(1 masa)

7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957

7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah perjuangan


kemerdekaan.
K 7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang
kemerdekaan yang boleh dicontohi.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(i)
Menceritakan peristiwa kearah menuju
kemerdekaan.
Aktiviti :
1.
Guru mengedarkan puzzle kepada murid induksi.
2.
Murid memberi pendapat secara lisan
3.
Guru memberi penerangan dan latihan kepada
murid.
4.
Refleksi secara lisan oleh guru (soal jawab)
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK

Impak /
Refleksi
Kehadiran :

Nilai Mendengar arahan guru


BBM Gambar,
Aras/
KBAT :

Isnin
Tarikh :
23.05.2016
Subjek :
Sejarah
Kelas :
Tahun 4
Masa :
09.00-10.00
(2 masa)

( )Mengingat (
Menilai
( )Mencipta

)Memahami (

)Aplikasi ( )Analisis ( )

Rancangan Pembelajaran Harian


Standard 3.1 Kehidupan manusia prasejarah
Kandungan
:
Standard 3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.
pembelajara 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah.
n : 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
(i)
Menyatakan maksud , lokasi dan kegiatan
masyarakat prasejarah dengan betul.
Aktiviti :
1. Guru meminta murid untuk meneka beberapa
soalan.
2. Murid menjawab soalan guru secara lisan.
3. Murid memberikan kegiatan masyarakat prasejarah
(3/5)
4. Guru meminta murid untuk menyenaraikan
sekurang-kurangnya tiga lokasi prasejarah.
5. Guru membuat refleksi
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK
Nilai Mendengar arahan guru

Impak /
Refleksi
Kehadiran :

BBM Gambar
Aras/
KBAT :
Isnin

Tarikh :
23.05.2016
Subjek :
Dunia
sains dan
teknologi
Kelas :
Tahun 3
Masa :
10.30-11.30
(2 masa)

( )Mengingat ( )Memahami ( )Aplikasi ( )Analisis ( )


Menilai
( )Mencipta
Rancangan Pembelajaran Harian

Topik : 5.1 Menganalisis pengetahuan tentang


tindakan magnet.
Standard 5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar,
pembelajara silinder, ladam, bentuk U, butang dan cincin.
n: 5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek
dengan
menjalankan penyiasatan.
5.1.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke
atasnya.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(i)
Mengelaskan magnet mengikut bentuk
(ii)
Menyatakan tindakan magnet kepada bahan-bahan
(iii)
Mengelaskan bahan magnet dan bahan bukan
magnet.
Aktiviti :
1.
Guru menayangkan video kepada murid dan
bertanyakan soalan kepada murid.
2.
Murid menjawab soalan lisan daripada guru
berdasarkan video yang ditonton.
3.
Penerangan guru dengan bantuan powerpoint
4.
Murid menjawab soalan secara lisan melalui kuiz
ringkas.
5.
Latihan pengukuhan
6.
Refleksi lisan oleh guru.
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK

Impak /
Refleksi
Kehadiran :

Nilai Mendengar arahan guru


BBM Gambar, video, powerpoint
Aras/
KBAT :

( )Mengingat (
Menilai
( )Mencipta

Subjek :
Muzik
Kelas :
Tahun 6
Masa :

)Aplikasi ( )Analisis ( )

Rancangan Pembelajaran Harian

Isnin
Tarikh :
23.05.2016

)Memahami (

Topik :
Standard
pembelajaran:
Objektif :
Aktiviti :

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.

Impak / Refleksi
Kehadiran :

1.4.1 Memainkan not Cdan D dengan ton yang baik.


Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(i)
Memainkan Not C dan D dengan betul.
(ii)
Menyatakan kedudukan not di dalam bar
1. Guru menayangkan video penjarian rekorder not C dan D
2. Murid mencuba penjarian yang betul dan mengikut cara
yang ditunjukkan dalam video.

3. Murid memainkan not C dan D dalam rekorder..


Pentaksiran :

12.00-12.30
(1 masa)

EMK

KBKK

Nilai

Mendengar arahan guru

BBM

Bahan Audio,speaker,laptop

Aras/ KBAT :

TAHUN/ MASA/
MATAPELAJA
RAN

( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian Formatif

(
(

KANDUNGAN

)Mengingat (
)Mencipta

)Memahami (

)Aplikasi ( )Analisis ( )Menilai

IMPAK/CATATAN

Tarikh :
09.05.2016
Subjek :
Pendidikan
Seni
Kelas :
Tahun 6
Masa:
12.00-12.30
(1 masa)

Bidang: Kraf Tradisional

EMK:

Tema dan Tajuk: Corak Batik

Kreativiti dan Inovatif

4.1Persepsi Estetik

4.2 Aplikasi
Seni

4.3
Ekspresi
Kreatif

4.4 Apresiasi Seni

BBM:

4.1.1 Unsur Seni

4.2.1 Media

4.3.1

4.4.1

4.1.1.1

4.2.1.1

4.3.2

4.4.2

4.1.1.2

4.2.1.2

4.3.4

4.1.1.3

4.2.2 Proses
dan Teknik

4.3.5

4.1.2 Prinsip
Rekaan

4.2.2.1

4.1.2.1
4.1.2.2

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, ruang,
bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam
semula jadi.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti membina poster.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penghasilan poster.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
Aktiviti:
1. Guru menunjukkan contoh poster yang sesuai.
2. Guru berbincang mengenai media, bahan yang diperlukan dan
tugasan seni bersama murid
3. Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti
4. Murid mempamerkan lukisan mereka dan meceritakan hasil seni
mereka
5. Guru memberikan peneguhan positif kepada murid

Gambar dan contoh


poster,warna air, warna
poster,warna pensel

Refleksi: