Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS ITEM JAWAPAN UJIAN BULAN MAC 2016

MATA PELAJARAN

: SAINS

TINGKATAN

: 5 PD

BILANGAN PELAJAR

: 33 ORANG (HADIR) 2 ORANG (TIDAK HADIR)

Soalan/ Item

KERTAS 1 (20
SOALAN)
Tajuk :
Mikroorganisma
KERTAS 2
1 (a) Melukis graf
garis koloni
bakteria
Aras Sederhana

Bilangan
pelajar yang
dapat
menjawab
dengan betul
10 (30%)

Bilangan
pelajar yang
tidak dapat
menjawab
dengan betul
23(70%)

Cadangan
intervensi

Latih Tubi Soalan


Objektif

5 (15%)

28 (85%)

Latihan melukis
graf

1 (b) Menyatakan
hubungan
pemboleh ubah
Aras Rendah

5(15%)

28(85%)

Latih tubi soalan


struktur

1 (c ) Meramalkan
keadaan koloni
bakteria
Aras Sederhana

15(45.45%)

18(54.55%)

2 (a)(i)(ii)
Menyatakan
Pemboleh Ubah
Aras Rendah

25(75.76%)

8(24.24%)

Latih tubi

Latih tubi soalan


struktur

2 (b)(i)(ii)
Menyatakan
inferens
Aras Tinggi
2 (c ) Menyatakan
Definisi secara
operasi
Aras Tinggi
3 (a)(i)(ii)
Menyatakan
Pemboleh ubah
Aras Rendah

2(6%)

31(94%)

Bengkel Teknik
Menjawab

0(0%)

33(100%)

Bengkel Teknik
Menjawab

17(51.50%)

16(48.50%)

Latihan soalan
Struktur

3 (b) (c )
Menyatakan
Hipotesis dan
Inferens
Aras Tinggi

0(0%)

33(100%)

Teknik Menjawab

3 (d) Menyatakan
Definisi secara
operasi
Aras Tinggi

0(0%)

33(100%)

Bengkel Teknik
Menjawab

27(81%)

6(19%)

0(0%)

33(100%)

15(45.45%)

18(54.55%)

4 (a) (b)
Menyatakan
pemerhatian
Aras Rendah
4 (c ) Menyatakan
Hipotesis
Aras Tinggi
4 (d)(i)(ii)
Menyatakan
Pemboleh ubah
Aras Rendah
Disediakan oleh,

Latih Tubi

Bengkel Teknik
Menjawab

Latih Tubi

KHAIRUL EFENDDY BIN HAMID


GURU MATAPELAJARAN SAINS
SMK POKOK SENA,KEDAH.