Anda di halaman 1dari 13

Arahan: Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan

Bahagian D.
BAHAGIAN A
( 25 markah )
1

Dalam petikan di bawah ini, terdapat empat kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan
bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruangan jawapan yang disediakan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
JOHOR BAHARU: Lebih 10,000 rakyat negeri Johor membanjiri Dataran
Bandaraya di sini hari ini bagi menghadiri Majlis Jamuan Teh Bersama Rakyat
sempena sambutan Hari Keputeraan dan Hari Kemahkotaan Sultan Johor, Sultan
Ibrahim Sultan Iskandar.Pada majlis itu, baginda turut memotong beberapa jenisjenis kek yang dipersembahkan sebelum diagihkan pada hadirin. Pada majlis itu,
baginda turut sudi melancarkan buku mewah berkenaan majlis Kemahkotaan Sultan
Johor yang berlangsung tahun lalu, yang Jumaah Diraja Johor abadikan.-BERNAMA

(i)

________________________________

(ii)

________________________________

(iii)

________________________________

(iv)

________________________________
[8 markah]

Dalam ayat di bawah ini terdapat tiga kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan
tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak
perlu menyalin ayat itu semula.
Sukan dwi tahunan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yang diadakan pada 13
Ogos hingga16 Ogos 2016 akan mengumpulkan 1000 orang kaki tangan lembaga itu
dari seluruh negara yang diadakan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Sukan
ini membabitkan empat jenis sukan antaranya bola sepak padang, sepak takraw, kayak
dan futsal. Sukan ini dijangka akan mendapat sambutan penonton yang lebih meriah
berbanding tahun sebelumnya kerana aksi yang dipamirkan oleh para pemain hebathebat belaka sehingga dapat mencuri hati penonton yang menyaksikan perlawanan
tersebut.

(i)

________________________________

(ii)

________________________________

(iii)

________________________________
[ 3 markah ]
1

Nyatakan pola ayat dasar di bawah ini sama ada Frasa Nama + Frasa Nama ( FN+FN),
Frasa Nama + Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN+FSN)
atau Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN+FA).
(i) Nasi lemak Mak Minah sangat sedap.
_____________________________________________________________________
(ii) Bapa Naim seorang guru.
______________________________________________________________________
(iii)

Syazwan dan Akmal sedang berbual-bual.


____________________________________________________________________

(iv) Rumah saya di Taman Johor Jaya.


_____________________________________________________________________
(v) Cikgu Latifah guru bahasa Melayu kami.
______________________________________________________________________
[10 markah]
4

Berdasarkan penyataan yang diberi, tulis satu peribahasa yang paling sesuai.

(i)

Tindakan abang membaiki radio itu seperti ____________________________ apabila


radio itu bertambah kerosakannya

(ii)

Sharifah

: Saya berharap agar awak tidak memberitahu perkara ini kepada orang
lain.

Azimah

: Baiklah, saya berjanji tidak akan memberitahu perkara ini kepada


sesiapa.

_________________________________________________________________

[4 markah]

BAHAGIAN B
[30 markah]
5 Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Sebermula, adapun raja dan pegawai sebelah raja Siam itu, tatkala hari siang, maka
tiadalah kelihatan Kota Jelasin itu, ghaib, tiada diketahui pergi ke mana-mana. Maka tatkala itu
masing-masing pun turunlah dari perahu jong kenaikan mereka, pergi mendapat Tuk Ca yang tahu
ilmu nujum itu. Maka lalu ditanya oleh Tuk Ca yang tahu ilmu nujum itu sekalian hal ehwal ia
berperang dengan Sultan Abdullah dan Tuan Puteri Sadung dari awal hingga akhirnya. Maka lalu
Tuk Ca pun menggerak-gerakkan kepalanya. Dengan sebab kesaktian Tuan Puteri Sadung itu,
pada sangkaku dapat ditangkap ambil Tuan Puteri Sadung itu. Maka lalu Tuk Ca itu berkata
Janganlah kamu sekalian bersusah hati fasal Tuan PuteriSadung itu boleh aku lihat di dalam
nujumku, ke mana ia hendak pergi nescaya kita turut juga seboleh-boleh.
Maka pada ketika itu juga Tuk Ca itu pun tiliklah kerana hendak melihat Tuan Puteri
Sadung dan Sultan Abdullah dan mahligai itu jatuh ke mana-mananya. Maka lepas daripada tilik
itu, lalu dibukalah surat nujum, lalu dibilang kepada orang ramai-ramainya itu dan lalu Tuk Ca
pun berkatalah kepada raja-raja, pegawai, dan hulubalang sebelah raja Siam itu, Janganlah kamu
sekalian susah dan bimbang kerana mahligai sekali dengan Tuan Puteri dan Sultan Abdullah itu
ada di dalam cerang, boleh kita turut kerana tiada beberapa jauh dari sini. Hendaklah kamu
sekalian bersiap untuk menyerang esok hari. Molek kamu sekalian berangkat, pergi terus menuju
di sebelah pihak selatan. Jikalau kamu pergi sekalian ini, tentulah dapat Tuan Puteri Sadung itu
dibawa persembah kepada raja kita, kerana raja kita pun sangat berahi kepadanya.
Maka tatkala itu sekalian kelanggaran pun mustaidlah semuanya, lalu raja-raja dan menteri
hulubalang dan askar sekalian pun menujulah jalan sebelah selatan itu. Maka berjalanlah sekalian
itu.
(Antalogi Harga Sebuah Lukisan, Halaman 32.)
(i)

Berdasarkan prosa klasik di atas, apakah kelebihan yang ada pada Tuk Ca?
[3
markah]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(ii)

Kemukakan dua nilai berserta contoh yang terdapat dalam petikan di atas.
[3 markah]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3

(iii)

Buat kesimpulan ada, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan?


[4
markah]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6 Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
ORANG TUA
Nampakkah kau
wanita tua di tepi jalan
mukanya comot rambutnya kusut
membawa bersamanya beg usang
berjalan ke sana ke mari
tanpa suatu destinasi.
Nampakkah kau
lelaki tua di hujung jalan
kemejanya kotor seluarnya rabak
duduk di sudut tangga
menunggu sisa makanan restoran mamak
untuk mengalas perut yang kosong.
Nampakkah kau
darah berlumuran di jalan raya
mayat si tua dibiarkan di situ
dan
di bilik mayat pula
tiada siapa datang menuntutnya.
Nampakkah ia sepertimu
mereka juga diciptakan oleh-Nya
tetapi bezanya mereka diabaikan
ditinggalkan
oleh anak-anak jahil tidak berbudi
nampakkah kau?
(Dipetik daripada antologi Harga sebuah Lukisan,
Dewan Bahasa dan Pustaka)
(i) Apakah gambaran seorang wanita tua di tepi jalan seperti yang dinyatakan dalam petikan
4

sajak di atas?
[3 markah]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diperoleh daripada sajak tersebut?. [3 markah]
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menghargai jasa kedua ibu bapa kita?
[4
markah]
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7 Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di
Tingkatan 3.

(i)
(ii)
(iii)

6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim


Cempaka Putih Untukmu karya Rohani Deraman
Merenang Gelora karya Ruslan Ngah

Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan tiga latar tempat berserta contoh peristiwa yang
terdapat dalam novel tersebut.
[10 markah]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

BAHAGIAN C
[15 markah]
6

8 Lihat carta di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat dalam carta tersebut, tulis ulasan
yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

PANDUAN KESELAMATAN DAN PERATAURAN


DI PADANG PERMAINAN SEKOLAH
1. Sila beratur setiap kali hendak ke padang dan setelah selesai
menjalankan aktiviti.
2. Pakai pakaian sukan ketika menjalani aktiviti sukan di padang.
3. Murid dikehendaki memakai kasut ketika bersukan di padang.
4. Jaga kebersihan padang.
5. Tidak dibenarkan berada dan bermain di padang sewaktu hujan.
6. Sila kembalikan peralatan sukan di Stor Peralatan Sukan sekolah
setelah digunakan.
Arahan
Pengetua, SMK Kota Masai.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
BAHAGIAN D
[30 markah]
9 Pilih satu daripada soalan di bawah ini. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 180 patah perkataan.
8

(i)

Anda mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan peringkat daerah. Tajuk


syarahan anda ialah Kebaikan media massa terhadap murid-murid sekolah.
Sediakan teks syarahan anda selengkapnya.

(ii)

Pengangkutan awam semakin mendapat permintaan dalam kalangan rakyat di


negara ini.
Huraikan manfaat-manfaat menggunakan pengangkutan awam.

(iii)

Kebersihan alam sekitar merupakan salah satu perkanra yang mencerminkan imej
berih Negara Malaysia.
Bincangkan kesan-kdesan yang akan berlaku sekiranya rakyat Malaysia tidak
mementingkan kebersihan alam sekitar.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
USAHA TANGGA KEJAYAAN
SEMOGA BERJAYA
Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

(SYAMSULAZHAN B M.ROSE)
Guru Bahasa Melayu PT3,
SMK Kota Masai 2.

(TN.HJ. ROSLAND BIN MOHD YUSOF)


Pengetua,
SMK Kota Masai 2.

13