Anda di halaman 1dari 7

Matapelajaran

Sejarah Tahun 4

Tajuk / Tema

Tokoh Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka/


Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka.

Tarikh

29 / 8 / 2015

Masa

11.20 12.20 PM

Kelas

4 cemerlang

Bilangan Murid

20 orang

Standard Kandungan

5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran

5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.


5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai
sumber.
K5.2.5 Menyatakan sifat sifat kepimpinan tokoh yang boleh
dicontohi.
K5.2.6

Menyatakan

kepentingan

menghargai

sumbangan

seseorang
pemimpin yang dihormati dalam masyarakat.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat


a. Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.
b. Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai
sumber.
c. Menyatakan sifat sifat kepimpinan tokoh yang boleh
dicontohi.
d. Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan
seseorang
pemimpin yang dihormati dalam masyarakat.

Aktiviti

1. Mengisi peta I think


2. Menyusun perkataan untuk membina peranan Bendahara
Melaka.
3. Membuat latihan dalam bentuk lembaran kerja.

Elemen Merentasi
Kurikulum

Kecerdasan pelbagai:
a. Visual ruang
b. Verbal linguistik
c. Kinestatik

Sumbangsaran
Kaedah Bercerita
Perbincangan
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Konstruktivisme
Pendekatan kontekstual
KPS :
a. Meneroka bukti
b. Membuat interpretasi
c. Memahami kronologi
d.
Nilai : kerjasama, berani, Mempertahankan negara

Dimensi kewarganegaraan :

Bahan Bantu Mengajar

Pengetahuan Sedia Ada

a.
b.
c.
d.
e.
1.
2.
3.
4.
5.

Berpandangan jauh
Bermuafakat
Bercita-cita tinggi
Bijak
Gigih
Gambar rangsangan
Buku Pop-up
Permainan
Power Point
Kertas A4

1. Murid telah menyatakan latar belakang Parameswara sebagai


pengasas Melaka.
2. Murid memahami rentetan pengembaraan Parameswara dari

Palembang ke Melaka.

AKTIVITI

EMK

Set induksi ( 5 Minit )


1. Guru memaparkan sebuah gambar
yang merupakan gambar

CATATAN
Gambar rangsangan.

MI
Verbal linguistik

rangsangan iaitu Kota A Famosa.


2. Berdasarkan gambar tersebut, guru
mengemukakan beberapa soalan
terhadap murid.
Soalannya adalah:

Pembelajaran
konteksual.
MI
a. Visual ruang

a. Apakah terdapat dalam gambar ini?


Jawapan : Kota

KPS:
Kronologi

b. Apakah nama kota ini?


Jawapan : Kota AFamosa

Nilai :
Kerjasama.

c. Dimanakah kota ini terletak?


Jawapan : Melaka
3. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan tajuk yang akan dipelajari
hari ini dengan tayangan video
pengembaraan Parameswara dari
Palembang ke Melaka.
MI:
Langkah 1 ( 5 Minit )
1. Guru akan mengedarkan lirik

a. Verbal linguistik
b. Visual ruang

pengembaraan Parameswara dari


Palembang ke Sungai Bertam.
2. Dengan menggunakan lirik lagu
tersebut, murid-murid dikehendaki

Pembelajaran masteri

Kertas A4
Alat muzik

untuk menghasilkan irama sendiri


dengan bantuan alat muzik yang

Pembelajaran
kontekstual

dibekalkan oleh guru.

Langkah 2 (10 minit)


MI
1. Guru menggunakan buku cerita

a. Verbal linguistik

Pop-up Munculnya Negeri


Teragung untuk bercerita.
2. Guru akan bercerita mengenai

Pop-Up Book

Sumbangsaran

peristiwa pembukaan Melaka.


3. Semasa bercerita guru akan
menyelitkan sifat-sifat
Parameswara,

KPS
Membuat Interpretasi.

Langkah 3 ( 10 minit)
MI
a. Verbal linguistik
1. Guru membuat aktiviti untuk
menguji kefahaman murid
mengenai peristiwa pembukaan
Melaka.
2. Guru membahagikan kumpulan
untuk melukis situasi pembukaan
Melaka dalam kumpulan.
3. Melukis situasi pembukaan Melaka
mengikut kreativiti kumpulan

Sumbangsaran
KPS
Membuat Interpretasi.

masing-masing dan seterusnya


mereka akan membentangkan hasil
kreativiti serta menceritakan
semula situasi mereka.

Langkah 4

1. Guru akan mengajar perolehan


nama Melaka dari pelbagai sumber
dalam persembahan powerpoint.
2. Kemudian, murid-murid

MI

Kertas A4
a. Visual ruang

dikehendaki membahagikan dalam


empat kumpulan.
3. Guru akan mengadakan permainan
stesen mengenai tajuk nama

KPS:
Kronologi

Melaka.
4. Murid-murid akan bergerak dari
satu stesen ke stesen lain untuk
mendapatkan jawapan bagi soalan
yang ditanya dalam sesetuatu
stesen tersebut.

/
Penutup ( 5 minit )
1. Guru menerangkan secara ringkas

Nilai :
Kerjasama.

( peta grafik)

tajuk pembelajaran hari ini.


2. Guru merumuskan pelajaran hari
ini dengan mengemukakan soalan
berikut.
a. Nyataka peristiwa pembukaan
Melaka?
b. Apakah berlaku semasa
pengembaraan Parameswara?
3. Guru memberi lembaran kerja
kepada murid.