Anda di halaman 1dari 20

MTE3063:RESOS DALAM

MATEMATIK
RESOS : BLOK DIENES
NAMA
UNIT

: SRI SAKTI A/P AYAOO


: N4

NAMA PENSYARAH : EN JALANI BIN HUSSAIN

KANDUNGAN

SEJARAH DIENES
Zoltan P. Dienes merupakan seorang ahli matematik dan pendidik.
Zoltan P. Dienes (1916 -) meninggalkan kesan yang mendalam dalam teori-

teori pembelajarannya kepada bidang pendidikan matematik.


Nama Dienes sinonim dengan blok Multi-asas (juga dikenali sebagai blok

Dienes) yang dihasilkan untuk pengajaran nilai tempat.


Beliau menciptakan Blok asas sepuluh atas namanya iaitu Blok Dienes.

Beliau juga merupakan seorang ahli teori yang terkenal di dunia


Membuktikan bahawa pengajaran yang berkesan dapat dilakukan melalui
nyanyian, tarian dan permainan untuk menjadikan P&P lebih menarik.
Berpendapat

bahawa setiap pembelajaran dapat memberi kesan jika

seseorang guru menggunakan bahan konkrit dalam pengajaran dan


pembelajaran.
Beliau telah meninggal dunia pada 11 januari 2014, umur 93 tahun.
Sumbangan beliau telah direkodkan oleh Bharath Sriraman dalam buku
The Mathematics Enthusiast.

Zoltan P. Dienes
(1916-2014)

APAKAH BLOK DIENES?


Dikenali sebagai blok asas sepuluh.
Blok dienes diperbuat daripada bahan yang kukuh seperti plastik atau
kayu.
Bentuk blok Dienes adalah kubus.
Terdapat empat saiz dalam blok Dienes.
Antaranya adalah sa, puluh, ratus dan ribu.

Pengkelas
an

Alatmanipulatifdigunakan oleh murid-murid untuk belajar konsep asas


matematik :

KEMAHIRAN YANG DIPEROLEHI


Konsep blok dienes diwakili dengan menggambarkan bilangan
sa, puluh, ratus dan ribu dengan mengunakkan blok berbentuk
kubus.
Contoh:
1 kubus mewakili 1 sa
10 kubus mewakili 1 puluh
100 kubus mewakili 1 ratus

Dengan menggunakan dengan blok dienes, murid-murid dapat


membezakan kumpulan nilai tempat seperti nilai tempat sa yang
terdapat dalam sebuah kiub.

Gambar menunjukkan
nilai tempat sa

jika nilai tempat puluh, terdapat 10 kiub sa untuk menjadikan


puluh.
Gambar
menunjukkan nilai
tempat puluh
jika nilai tempat ratus, terdapat 10 kali ganda kiub puluh iaitu
100 kiub.
Gambar
menunjukkan nilai
tempat ratus

jika nilai tempat ribu, terdapat 10 kali ganda kiub ratus untuk
menjadikan ribu

Gambar
menunjukkan nilai
tempat ribu

Murid-murid dapat mengenal pasti tentang pengiraan


dengan jelas.
Murid-murid akan lebih senang untuk menjalankan
pergiraan.
Apabila

murid-murid

menggunakan

blok

mereka berpeluang untuk memanipulasi objek.

dienes,

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Penggunaan Blok Dienes di United


State
Digunakan sebagai blok arimetik

single

1st order piece

Blok arimetik asas 2


diciptakan oleh Zoltan P
Dienes

2nd order
piece

3rd order
piece

Di Negara tersebut pelajar


dibenarkan membuat kajian sendiri
berkaitan dengan algoritma
menggunakkan blok ini.

Dokumen standard
kurikulum
tahun
2
KSSR
TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000

STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk
2.1 Menambah sebarang dua
nombor.

2.2 Menambah sebarang tiga


nombor.

2.3 Menyelesaikan masalah tambah.

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk

(i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula
dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) sa ke puluh dan puluh ke ratus. hasil tambahnya hingga 1000.
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula
dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) sa ke puluh dan puluh ke ratus, hasil tambahnya hingga 1000.
(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.
(v) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor.

TAHUN 2: OPERASI TAMBAH


Cari hasil tambah dengan menggunakan blok dienes bagi 369+244
RIBU

RATUS

PULUH

SA

Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti


berikut:

369
+ 244
613

SEKIAN TERIMA KASIH