Anda di halaman 1dari 34

SISTEM

KOMPUTER
MBE 12303

MBE

DEFINISI.
ELEMEN ELEMEN YANG SALING BERKAIT UNTUK
MENJALANKAN SUATU AKTIVITI DENGAN
MENGGUNAKAN KOMPUTER.

ELEMEN DARI SISTEM KOMPUTER TERDIRI DARI


HARDWARE, SOFTWARE DAN BRAINWARE.

MBE

Pengguna
Perisian aplikasi
Perisian sistem
Hardware

Sistem Operasi
-Peristiwa komputer yg dijadualkan
- Mengagihkan sumber komputer
- Memantau peristiwa
Penterjemah Bahasa
- Pentafsir
- Pengkompilasi

Perisian Aplikasi
- Bahasa Pengaturcaraan
Program Utiliti
- Bahasa Penghimpun
- Operasi Rutin (cth: isih, senarai, cetak)
- FORTRAN
-Mengurus data (cth: wujudkan fail,
- COBOL
gabungkan fail)
- BASIC
- PASCAL
-C
- Bahasa generasi keempat dan perisian PC
MBE

DEFINISI HARDWARE

SATU ALAT ATAU PERANGKAT YANG


MEMPUNYAI
FUNGSI
UNTUK
MELAKUKAN PROSES MEMASUKKAN
DATA (INPUT), MEMPROSES DATA
(PROCESS),
HASILKAN
DATA
(OUTPUT) DAN MENYIMPAN DATA
(STORAGE)
MBE

MBE

PERISIAN
Set arahan-arahan lengkap dalam
bentuk aturcara dan prosedur
mengawal, mengurus dan
menyokong sistem komputer serta
aktiviti pemprosesan maklumat.
Perisian
Hak Milik
Terdapat
dua jenis perisian
iaitu

(Proprietary Software)
Perisian Sumber Terbuka
(Open Source Software)
MBE

JENIS JENIS PERISIAN


PERISIAN
PERISIAN
SISTEM

PERISIAN
APLIKASI

Sistem
Pengoperasian

Pemprosesan
Perkataan

Program Utiliti

Persembahan
Hamparan
Elektronik
Pangkalan Data
Grafik
MBE

Perisian Sistem

Mengkoordinasi pelbagai bahagian sistem


komputer & mengantara perisian aplikasi dan
perkakasan komputer
Satu set program umum yg menguruskan
sumber-sumber komputer spt pemproses
pusat, rangkaian komunikasi dan perantiperanti sampingan
Menerangkan program-program yg ditulis utk
atau oleh pengguna utk meminta komputer
melakukan sesuatu tugas yg tertentu
MBE

Perisian Sistem (sambungan)

mengandungi program-program yang mengawal operasioperasi komputer dan peralatannya.


Operating system (OS) set program yang
mengkoordinasikan segala aktiviti yang berlaku
antara perkakasan-perkakasan komputer
Contoh OS: Windows XP, Linux, Apple
Utility program membenarkan pengguna untuk
menyelenggara yang berkaitan dengan menguruskan
komputer, peralatan dan program.
Contoh : Back-up, Disk Clean Up, Disk
Defragmenter
MBE

Perisian Sistem (sambungan)

Antara sistem operasi yang terkemuka

Windows 95, 98, 2000, ME, XP


Windows NT (Windows 2000)
Windows CE
OS/2
UNIX
Linux
Mac OS
DOS

MBE

Perisian Sistem (sambungan)

Fungsi-fungsi Sistem Pengoperasian


Perisian sistem operasi menentukan sumber
komputer yg manakah yang akan digunakan
3 fungsi utama sebuah Sistem Operasi
1. Mengagihkan dan memperuntukkan sumbersumber sistem
2. Menjadualkan penggunaan sumber-sumber
komputer & tugas-tugas komputer
3. Mengawasi aktiviti-aktiviti sistem komputer
MBE

Ciri-ciri Perisian Sistem

Pengagihan dan penugasan


Penjadualan
Pengawasan
Pengaturcaraan berbilang
Penugasan berbilang
Storan maya
Perkongsian masa
Pemprosesan berbilang
MBE

SISTEM PENGOPERASIAN
Sistem Pengoperasian menentukan
bagaimana komputer kita berfungsi dan
bekerja.
Ia adalah perisian pertama yang kita
nampak setelah komputer di ON kan
dan juga perisian terakhir yang kita
lihat sebelum kita menutupnya.
(Shutdown).
Sistem pengoperasian adalah perisian
paling penting dalam menguruskan
sumber kedua-dua perisian dan
perkakasan.
MBE

3 JENIS PLATFORM
Jenis
Platform

Contoh Sistem
pengoperasian

1.
Platform
PC

a. Disk Operating
System (DOS)
b. Microsoft Windows
ME
c. Microsoft Windows
XP
d. Microsoft Windows
Vista
e. Microsoft Windows
7

Perisian Hak
Milik / Perisian
Sumber
Terbuka

Perisian Hak
Milik

MBE

3 JENIS PLATFORM
Jenis
Platfor
m

Contoh Sistem
pengoperasian

2.
a.Mac OS
Platform b.Mac OS X
apple

Perisian Hak
Milik /
Perisian
Sumber
Terbuka
Perisian Hak
Milik

MBE

3 JENIS PLATFORM
Jenis
Contoh Sistem Perisian
Platfor pengoperasian Hak Milik /
m
Perisian
Sumber
Terbuka
3.
a.Kumpulan
Platfor
Linux
m
i. Linux Suse
Perisian
Pelbaga ii. Linux Ubuntu
Sumber
i
iii. Linux Redhat
Terbuka
iv. Linux Fedora
MBE

Slackware

MBE

JENIS SISTEM
PENGOPERASIAN

1. Satu Pengguna Pelbagai Tugas


(OneUser Multi Tasking)
2. Ramai Pengguna (Multi user)/
Sistem Pengoperasian
Rangkaian
3. Satu Pengguna SatuTugas(One
User One Task)
4. Sistem Pengoperasian Masa
Nyata(Real Time Operating
System)
MBE

Satu Pengguna
Pelbagai Tugas
(OneUser Multi
Tasking)
Digunakan oleh
kebanyakan

pengguna seperti
kita.Pelbagai tugas / program
dapat dibuka serentak.
Contoh: Sistem
Pengoperasian Windows 7 /
MacOS/ Linux
MBE

Ramai Pengguna (Multi


user)/ Sistem
Pengoperasian
Membolehkan
Rangkaian
ramai pengguna

menggunakan sumber komputer


secara serentak. Pengguna
hanya disambung menggunakan
terminal monitor dan
keyboard.Contoh: Sistem
Pengoperasian Window NT, Linux
Windows 2000 Server, Unix,
Solaris
MBE

Satu Pengguna
SatuTugas(One User
One Task)

Menguruskan agar pengguna


dapat melakukan dengan
efektif hanya satu tugas
sahaja.Contoh: Sistem
MBE
Pengoperasian Android, iOS,

Sistem Pengoperasian
Masa Nyata(Real Time
Operating System)
Biasanya digunakan untuk
mengawal mesin dikilang,
sistem industri atau pun
peralatan saintifik yang
memerlukan ketepatan.
Tidak digunakan untuk
komputer di rumah

MBE

FUNGSI SISTEM
PENGOPERASIAN

MEMBUKA DAN MEMATIKAN


KOMPUTER
MENYEDIAKAN ANTARAMUKA
PENGGUNA
MENGURUS PROGRAM DAN
DATA
MENGURUS MEMORI
MENGKONFIGURASI PERANTI
MBE

PERBEZAAN ANTARAMUKA
SISTEM PENGOPERASIAN
Pengoperasian BARIS ARAHAN
ANTARAMUKA PENGGUNA
Pengguna perlu menaip
arahanINTERFACE)
untuk
(COMMAND-LINE USER
memasukkan data dan
ditaip baris demi baris
pada satu masa.
Sukar kerana perlu
ejaan tepat, sintak s
atau set arahan
Memerlukan ingatan.
Amat mudah
berlakunya kesilapan
MBE

PERBEZAAN ANTARAMUKA
SISTEM PENGOPERASIAN
ANTARAMUKA
BERPANDUKAN
i. Membolehkan
pengguna
mengelakDaripada
MENU
meletakkan ingatan
pada
Katakunci seperti
(MENU DRIVEN
INTERFACE)
menyalin dan Tampal
serta sintaks.
ii. Mengandungi menu
untuk Meletakkan
arahan yang
dikehendaki
iii.-Memaparkan semua
pilihan yang Ada dalam
MBE
MBE

PERBEZAAN ANTARAMUKA
SISTEM PENGOPERASIAN
ANTARAMUKA PENGGUNA BERGRAFIK
FungsiINTERFACE)
grafik berkomputer
(GRAPHICALUSER
menjadikan OS dan program
lebih mudah digunakan.
Digelarmesrapengguna. pc
zaman Ini menggunakan GUI
untuk paparan.
Mudah untuk membezakan
antara pelbagai Jenis OS
melalui jenis antara muka
kerana Hanya perlu melihat
paparan desktop
Pengguna boleh melihat/
mengguna Dengan klik ikon
MBE

PERBEZAAN ANTARA MUKA


PENGGUNA SISTEM
PENGOPERASIAN
BARIS ARAHAN
ANTARAMUKA
ANTARAMUKA
PENGGUNA
(COMMAND-LINE
USER INTERFACE)
Pengguna perlu
mengingat semua
sintaks bagi
memasukkan arahan
Sukar digunakan
Tidak mesra
pengguna

PENGGUNA
BERGRAFIK
(GRAPHICAL USER
INTERFACE)
Pengguna tidak perlu
mengingat
Semua sintak bagi
memasuk kan arahan
Mudah digunakan
Mesra pengguna
MBE

Program Utiliti (Sokongan)


Program utilitiatau sokongan yang berperanan
membantu memastikan kelancaranperkakasan
komputer,sistem pengendaliandan perisian aplikasi.

MBE

MBE

Program Utiliti (Stand-Alone)


Terdapat juga program utiliti yang stand-alone, perlu dipasang
(install) ke dalam kompuer
Cleaning tool (cth: Ccleaner ia membuang fail yang tidak
digunakan dari sistem, membolehkan Windows untuk
berjalan lebih cepat dan mengosongkan ruang cakera
keras)
Back up software(cth: Symantec Ghost - digunakan untuk
melaksanakan sandaran, membuat salinan fail, pangkalan
data atau komputer keseluruhan.)
Diagnostic Utility (cth: Norton utilities kumpul maklumat
teknikal atau masalah tentang perkakasan komputer atau
sistem pengendalian)
Data Compression (cth: WinZip, WinRAR memampatkan
saiz data supaya dapat mengecilkan ruang simpanan data)
Anti Virus (cth: Norton, Mcafee, Avira, AVG, Panda- dapat
menghalang, mengesan, kuarantin dan menghapuskan
seranganvirus terhadap komputer pengguna)
MBE

Perisian Aplikasi
Aturcara yang dibangunkan khusus utk melakukan kerja
atau tugasan tertentu atau menyelesaikan masalah
tertentu dgn menggunakan perisian sistem.
Perisian aplikasi boleh diperolehi melalui:
Perisian Hak Milik (Proprietary)
Perisian Sumber Terbuka (Open Source)

MBE

MBE

MBE

MBE