Anda di halaman 1dari 1

8.

Keadilan
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah
8.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
8.1.1 Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian
8.1.2 Menceritakan sebab perlu adil dalam perlakuan seharian
8.1.3 Menyedari kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian
Penggabungjalinan Matematik.
Sebab perlu adil: jujur, sama rata, boleh dipercaya
Kesan tidak adil: hilang kawan, orang tidak percaya, sombong