Anda di halaman 1dari 2

GUGUS DEPAN PRAMUKA SMK NEGERI 2 PANYABUNGAN

NO. GUDEP : 01011-01012


JL.Syekh A. Kadir Mandili No.59 Panyabungan

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa


Memberikan :

PIAGAM PENGHARGAAN
NO.
PHOTO

/SMKN.2/PYB.2013.
Kepada

NAMA

: LAILA WAHYUNI

3X4

NIS

: 1964.10

JURUSAN

: AUDIO VIDEO

Atas Aktifnya Mengikuti Pelatihan Pramuka, dan telah


Dilantik Sebagai Penegak Bantara Pramuka di SMK Negeri 2 Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
Dari Tahun Pelatihan 2009 s/d 2013
Panyabungan 04 Februari 2013
Mengetahui

Diketahui,
Pembina Pramuka

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Panyabungan

Drs.HENRI SULTONI, MM

Pembina OSIS SMK Negeri 2 Panyabungan

IRAWAN SYAHPUTRA , S.Pd

SMK Negeri 2 Panyabungan

MHD. BAHMID E. PULUNGAN, S.Pd

NIP.19691006 199512 1 003

NIP.19780516 200502 1 002

NIP.19830616 200904 1 002