Anda di halaman 1dari 1

SULIT

Peraturan Pemarkahan Modul 1g-Cakna Ekonomi Rumah Tangga Kertas 1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014


PERATURAN PERMAKAHAN MODUL 1 g-CAKNA 2014
EKONOMI RUMAH TANGGA
Kertas 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
B
B
C
C
A
D
B
D

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
D
D
D
A
D
C
B
D

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
B
A
B
C
B
C
A
C
A

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
C
B
A
A
A
D
B
A
D