Anda di halaman 1dari 6

CAMPURAN PEMASARAN (4P)

(Price,Place,Product, Promotion)
1. Produk (Product)
~ Barang dan perkhidmatan. Produk mesti
berkualiti, sempurna,dapat memenuhi
kehendak pengguna
2. Harga ( Price)
~ bayaran. Harga mesti realistik, berpatutan,
dapat tutup kos pengeluaran
3. Promosi ( Promotion)
~ dapat wujud dan luaskan pasaran. Meliputi
pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan
publisiti.
4. Agihan (Place)
~ Perantara untuk menyampaikan produk.
Saluran agihan sesuai, pengangihan akan
cepat.

CAMPURAN PEMASARAN (4P)


(Price,Place,Product, Promotion)
1. Produk (Product)
~ Barang dan perkhidmatan. Produk mesti
berkualiti, sempurna,dapat memenuhi
kehendak pengguna
2. Harga ( Price)
~ bayaran. Harga mesti realistik, berpatutan,
dapat tutup kos pengeluaran
3. Promosi ( Promotion)
~ dapat wujud dan luaskan pasaran. Meliputi
pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan
publisiti.
4. Agihan (Place)
~ Perantara untuk menyampaikan produk.
Saluran agihan sesuai, pengangihan akan
cepat.

CAMPURAN PEMASARAN (4P)


(Price,Place,Product, Promotion)
1. Produk (Product)
~ Barang dan perkhidmatan. Produk mesti
berkualiti, sempurna,dapat memenuhi
kehendak pengguna
2. Harga ( Price)
~ bayaran. Harga mesti realistik, berpatutan,
dapat tutup kos pengeluaran
3. Promosi ( Promotion)
~ dapat wujud dan luaskan pasaran. Meliputi
pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan
publisiti.
4. Agihan (Place)
~ Perantara untuk menyampaikan produk.
Saluran agihan sesuai, pengangihan akan
cepat.

CAMPURAN PEMASARAN (4P)


(Price,Place,Product, Promotion)
1. Produk (Product)
~ Barang dan perkhidmatan. Produk mesti
berkualiti, sempurna,dapat memenuhi
kehendak pengguna
2. Harga ( Price)
~ bayaran. Harga mesti realistik, berpatutan,
dapat tutup kos pengeluaran
3. Promosi ( Promotion)
~ dapat wujud dan luaskan pasaran. Meliputi
pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan
publisiti.
4. Agihan (Place)
~ Perantara untuk menyampaikan produk.
Saluran agihan sesuai, pengangihan akan
cepat.

CAMPURAN PEMASARAN (4P)


(Price,Place,Product, Promotion)
1. Produk (Product)
~ Barang dan perkhidmatan. Produk mesti
berkualiti, sempurna,dapat memenuhi
kehendak pengguna
2. Harga ( Price)
~ bayaran. Harga mesti realistik, berpatutan,
dapat tutup kos pengeluaran
3. Promosi ( Promotion)
~ dapat wujud dan luaskan pasaran. Meliputi
pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan
publisiti.
4. Agihan (Place)
~ Perantara untuk menyampaikan produk.
Saluran agihan sesuai, pengangihan akan
cepat.

CAMPURAN PEMASARAN (4P)


(Price,Place,Product, Promotion)
1. Produk (Product)
~ Barang dan perkhidmatan. Produk mesti
berkualiti, sempurna,dapat memenuhi
kehendak pengguna
2. Harga ( Price)
~ bayaran. Harga mesti realistik, berpatutan,
dapat tutup kos pengeluaran
3. Promosi ( Promotion)
~ dapat wujud dan luaskan pasaran. Meliputi
pengiklanan, promosi jualan, jualan terus dan
publisiti.
4. Agihan (Place)
~ Perantara untuk menyampaikan produk.
Saluran agihan sesuai, pengangihan akan
cepat.