Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

1.

Mencipta

Menilai
S

Bertanggungjawab
Berterima kasih
/

4.

Hemah Tinggi
/

5.

Kejujuran
/

6.

E
/

/
3.

Kepercayaan kepada Tuhan


/

2.

Mengaplikasi

Mengaplikasi

Memahami

TOPIK

Mengingat

BIL

JUM
LAH

ARAS KEMAHIRAN

Kerjasama
/