Anda di halaman 1dari 2

HIZIB RAJA MALAIKAT

Pengijazahan Hizib Raja Malaikat


1. Syarat dan Ketentuan Mendapat Ijazah
a. Calon Penerima Ijazah harus memiliki niat yang ikhlas semata-mata untuk beribadah kepada
Allah. SWT.
b. Calon Penerima Ijazah harus memiliki tujuan yang baik dan bijak.
c. Calon Penerima Ijazah datang langsung ke alamat Mujiz Al-Faqir Ilallah Amrullah Al-Basith
bin Muntaha / Nur Aminah (Sebelah Timur Balai Desa Cikendung Komplek Mushola AlMustagfirin, RT. 08. RW 01 Desa Cikendung, Kec. Pulosari. Kab. Pemalang Jawa Tengah
Indonesia)
d. Calon Penerima Ijazah harus mendapat izin dari guru pemberi ijazah (mujiz) yang sebelumnya
akan di konsultasikan secara bathin terlebih dahulu apakah calon penerima ijazah boleh
mengamalkan amalan tersebut. (hal ini biasanya menyangkut banyak pertimbangan demi
kebaikan si pengamal kelak agar tidak menimbulkan efek negative)
e. Calon Penerima Ijazah yang tidak mendapat izin dari guru pemberi ijazah (mujiz) maka kami
memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa memberi ijazah amalan tersebut demi
kebaikan bersama dunia dan akhirat. Dan Calon Penerima Ijazah akan di arahkan kepada amalan
yang lebih sesuai dengan kondisi lahir bathin Calon Penerima Ijazah.
f. Calon Penerima Ijazah yang mendapat izin akan di beri tata cara pengamalan keilmuan yang
dimaksud dan akan di pantau jarak jauh dalam pengamalanya.
g. Penerima Ijazah harus mempergunakan ilmunya di Jalan Kebajikan.
h. Penerima Ijazah harus yakin dengan ijazahnya jika ragu maka lebih baik meminta ijazah pada
orang yang lebih diyakini..
2. Mahar Bagi Yang Mendapat Ijazah
a. Bagi Yang Mampu
Seikhlasnya Hati Penerima Ijazah
b. Bagi Yang Tidak Mampu
Mendoakan Pemberi Ijazah dengan Doa yang baik Semampunya

HIZIB RAJA MALAIKAT


Hizib ini disebut juga ASMAK SIRRUL AZHIM atau ASMAK RAJA MALAIKAT. Merupakan
Ilmu hikmah tingkat tinggi yang sinengker, siningit dan dirahasiakan. Keampuhan atau
karomahnya tergolong sangat hebat. Pengamalnya akan mendapatkan penjagaan oleh para
malaikat dalam keadaan bangun dan terjaga. Ini malan untuk segala hajat dan mata batin akan
terbuka dan mendapatkan ilham-ilham yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Diijazahkan
bagi mereka yang sudah matang mental spiritualnya, ilmu dan amalnya serta sudah berkeluarga.
Dilarang menggunakan Asmak ini untuk tujuan negative dan melanggar perintah agama karena
bisa jadi pengamalnya justeru akan mendapatkan hukuman/laknat para malaikat.
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
YA ALLAH YA ALLAH YA ALLAH INNI ASALUKA BIMAA SAALA BIHI JIBRIILU

INDA ARSYIKAL AZHIIM, AN TASKHORO LII MALAIKATIKAL KIROOM


KHUDDAAMA HAADZIHIL ASMAA. ALLAHUMMA SAKHIRLII KAMSAYAAIL WA
DARDAYAAIL WA SAMKHOYAAIL WA THUTHOYAAIL WA RUQOYAAIL WA
SAMAYAAIL WA ......................................................................................................

HAWAAI

JI BIHAQQI MA TALAMUUNA MIN AZHIIMI SIRRILLAH, WA BIHAQQI


HAAADZIHIL ASMAAIL AZHIIMIL AZHOM, ALLAH ALLAH, BI ILMIKA
WAQUDROTIKA ALAL KHOLAAIQ WABISMIKAL AZHIMI KABIIRIL
MUTAAALI, ALLAH ALLAH ALLAH. AL ISMULLADZI FADDHOLTAHU ALA
SAIRIL ASMAA AS ALUKA AN TASKHORO LIL HAADZIHIL ARWAAHA WA AN
YATUUNIL FII NAUMI AU YAQHZHOTI. INNAKA ALA KULLI SYAIIN QODIIR
YA ALLAH YA ALLAH YA ALLAH